Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” icon

Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Скачати 480.05 Kb.
НазваЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Сторінка5/9
Дата20.09.2012
Розмір480.05 Kb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6   7   8   9
^

1.Порядок виконання роботи


  1. Запустіть програму опрацювання бази даних.

  2. Створіть форму для таблиці ПРЕДМЕТИ,СТУДЕНТИ,ВИКЛАДАЧІ:

   ФормаАвтоформа: в столбецСтуденти

   ФормаАвтоформа: ленточнаяВикладачі

   ФормаАвтоформа: ленточнаяПредмети

  1. Приведіть форми до належного вигляду

   Переконайтеся, що на екрані є панель елементів керування. Якщо її

   немає, то виконайте команди Вигляд  Панель елементів.

   Розташуйте на формі кнопки з назвами Назад, Створити новий запис і кнопку Закрити форму з категорії Робота з формою.

   Перейдіть у режим форм і погортайте записи форми, користуючись своїми кнопками.

   Уведіть два нові записи у режимі форм.

   Форми ПРЕДМЕТИ,ВИКЛАДАЧІ та СТУДЕНТИ готові

  1. Розробіть підлеглу форму ВІДМІТКИ

   Почніть з розробки головної форми:СоздатьКонструктор. Уводимо три поля: поле “студент” як “поле із списком” на базі таблиці Студенти(позначка у конструкторі). Запам”ятайте ім”я цього поля(воно дається кожний раз нове).Також розробіть поля Семестр(поле чи поле із списком) та Зачет/Экзам(логічне поле)   Розробіть підлеглу форму ВІДМІТКИ  1. Перейдіть у режимі конструктора до першої форми і підключіть підлеглу форму, зв”язавши у ній поля НЗК(СТУДЕНТИ) та НЗК(ВІДМІТКИ);  1. По закінченні роботи у вашої форми повинен бути приблизно такий вигляд:
  1. Покажіть результати роботи викладачу. Закрийте базу даних, зберігаючи форми.

  2. Закінчіть роботу. Здайте звіти.
^

2.Контрольні запитання


 1. Який вигляд має форма?

 2. Яке призначення форм?

 3. Які є способи відображення даних з БД для візуального огляду?

 4. З чого складається форма?

 5. Що таке обчислювальний елемент керування?

 6. Які е способи створення форми?

 7. Форма — це файл з даними чи спосіб відображення даних?

 8. Яке призначення конструктора форм?

 9. Що таке елемент керування?

 10. Які дані наводять у вигляді форми?

 11. Які переваги форми над таблицями?

 12. Які дані можна розмістити у формі?

 13. Які переваги використання майстра форм над конструктором?

 14. Як вставити заголовок у форму?

 15. Як виконати обчислення в формах?

 16. Як нарисувати у формі прямокутник?

 17. Як підписати форму деяким текстом?

 18. Які є стилі форм?

 19. Що таке комбінований спосіб створення форми?

 20. Які переваги форм над таблицями?

 21. Як переміщати об'єкти по полю конструктора форми?

 22. Як вставити кнопку у форму?

 23. Як створити форму?

 24. Як змінити розміри складових форми?

 25. Як можна гортати форми?

 26. Для чого у форму вставляють кнопки та інші елементи керування?

 27. Як ввести будь-який текст у форму?

 28. Як вилучити запис у формі? Чи буде він вилучений з бази даних?

 29. Як приписати створюваній кнопці конкретну дію?

 30. Як створити форму з закладками?

 31. Як у форму вставити свою фотографію?

 32. Що спільного між таблицями і формами?

 33. Як видрукувати форму? Як вставити новий запис у форму?

 34. Як ввести дані у форму?

 35. Як редагувати дані у формі?

 36. Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу
^

3.Варіанти індивідуальних завдань для удоскона­лення матеріалу


Варіант 1. Варіанти завдань будуються за рахунок різного змісту БД - даних залікових книжок тих студентів, що працюють за одним комп”ютером одночасно. Розробляється одна база даних на один комп”ютер (одну групу студентів).


^

4.Рекомендована література


 1. Дейт К. Введение в системы баз данных,6-е издание:СПбю:Издательский дом “Вильямс”,2000.

 2. Евдокимов В.В. и др. Экономическая информатика.Учебник для вузов.-Спб:Питер,1997.-с.447-504.

 3. В.В.Кирилов Основы проектирования реляционных баз данных. WWW.CITFORUM.RU/DATABASE/^

Лабораторна робота № 14 : “MS Ассеss. Робота з фільтрами і запитами”.


Мета роботи: Уміти конструювати фільтри і запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними, на внесення змін у БД, на доповнення, вилучення, копіювання, створення, обчислення.
 1. ^

  Теоретичні відомості

  1. Терміни та визначення


Бази даних можуть містити тисячі і десятки тисяч записів. Типову задачу опрацювання даних формулюють так: серед записів відшукати в БД ті, які задовольняють деякий критерій (умову) і вивести їх на екран, папір чи створити з них іншу таблицю.

Для відшукання потрібних даних використовують фільтри і запити. Фільтри застосовують у випадку нескладних умов пошуку і виведення даних на екран чи папір.

Доступ до команд роботи з фільтрами можна отримати одним із трьох способів:

1) виконати команду основного меню Запит  Фільтр;

2) виконати команду з контекстного меню;

3) (найліпший) скористатися кнопками команд на панелі інстру­ментів:

 • Фільтр за вибраним;

 • Змінити фільтр;

 • Розширений фільтр;

 • Застосувати/Вилучити фільтр.

Як користуватися кнопками, ви дізнаєтеся, виконуючи роботу. Під час експериментів застосовуйте команду Відмінити фільтр, щоб повернути початкове відображення таблиці.

Для шукання даних користувач будує умови: прості і складені.

 • Прості умови — це числа, тексти, вирази» математичні спів­відношення, наприклад: 5; "Фізика"; >3; =4; <>3;< date() — усі дати до вчора включно; Like[А-Г] — прізвища, які починаються на А, Б, В, Г; Like "Ар*" — слова, які починаються на Ар; 69???? — шестизначні номери телефонів, які починаються на 69, тощо. Умови записують відповідно до правил мови SQL(Structured Query Language).

 • Складені умови — це умови, побудовані з простих за допомогою логічних операцій not (ні), and(і), оr (або). Наприклад, not 2; between З апd. 4;

between date()-30 and date() — дати за минулі ЗО днів від сьогоднішньої;

between 21/4/99 and 21/5/99 — між двома датами.

У конструкторах фільтрів і запитів умови вводять у рядок умов. Умови, які стосуються різних полів і мають сполучник (логічну операцію) "і", записують в одному рядку конструктора умов. Умови, які стосуються одного поля і мають сполучник "або", розташовують одну під одною.

 • Запит — це засіб відшукання записів, перетворення таблиць і створення на їхній основі нових.

Розрізняють декілька типів запитів. Найпростішим є звичайний запит (інша назва запит на вибірку), який, відображає на екрані вибрані з БД записи. Ці запити не змінюють таблиці БД.

Для створення нової таблиці, що міститиме вибрані записи, внесення змін у таблиці (доповнення, оновлення, вилучення чи архівування записів, створення обчислювального поля тощо) використовують запити на перетворення (на внесення змін, на виконання дії з таблицею, асtion quiries).

Тип запиту можна змінювати командами Запит  Тип запиту. Загальна схема роботи з запитами на внесення змін така:

1) виконують звичайний запит на вибірку записів;

2) змінюють тип запиту, наприклад, на створення нової таблиці;

3) запускають запит на виконання — буде створена нова таблиця з відібраними записами.

Запит створюють вручну в режимі конструктора або за допомогою майстра запиту на базі деякої таблиці чи декількох таблиць, яку/які додають до запиту.

Щоб створити запит вручну, треба виконати таку послідовність команд, стартуючи з головного вікна бази даних:

Вікно БД  Запити  Створити  Конструктор  ОК  Додають таблицю, наприклад, ЗАЛІКОВА КНИЖКА  Закривають вікно Додати таблицю.

Отримують вікно конструктора запитів.

 • Конструювання запиту складається з декількох етапів.

 • У вікні таблиці ВІДМІТКИ вибирають усі чи потрібні поля і перетягують їх у рядок Поле таблиці конструктора (Рис.1). Інший спосіб: рядок Поле заповнюють, клацнувшу у ньому і вибравши назви полів з запропонованого списку.

 • Задають, якщо потрібно, режим упорядкування (методом вибору режиму зі списку) і режим відображення полів на екрані.

 • Вводять умови в рядок умов.

 • Щоб запустити запит на виконання, виконують команди Запит  Запуск чи натискають на кнопку запуску, на якій намальовано знак оклику (!).Рис.1. Вікно конструктора запиту.

 • Для редагування запиту треба повернутися у режим конструк­тора.

 • У разі потреби змінюють тип запиту.

 • Коли запит готовий, закривають конструктор зі збереженням запиту з деякою назвою у файлі БД.
  1. ^

   Питання, на які треба звернути увагу при виконанні роботи


 • Яка різниці між запитами та таблицями?

 • Які бувають запити?

 • Чи можна використовувати запити при розробці форм?

 • Що таке груповий запит ?
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Схожі:

Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Навчитися створювати структуру бази даних, модифікувати її, вводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №13: “ ms ассеss. Проектування бази даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №14: “ ms ассеss. Проектування таблиць та увід даних”
Мета роботи: Уміти створювати структуру таблиці бази даних, модифікувати її, уводи­ти дані
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconТема : Основні поняття бази даних. Типи даних, що зберігаються в базі даних. Проектування бази даних і створення структури бази даних. Введення і редагування даних
Мета. Ознайомити учнів з основними поняттями бази даних, з типами даних. Формувати навички створення та редагування структури бази...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №16 : “ms ассеss. Робота з фільтрами І запитами”
Мета роботи: Уміти конструювати фільтри І запити для відшукання даних у базі даних. Знати різницю між запитами: на вибірку, пара­метричними,...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconЛабораторна робота №15: ”ms ассеss. Робота з формами”
Мета роботи: Уміти виводити на екран дані зі створеної раніше таблиці у вигляді форми, вставляти у форми елементи керування
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconМіністерство освіти І науки україни
Формування у слухачів знань, вмінь та навичок з проектування, розробки баз даних, використання сучасних мов запитів до баз даних,...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconІнформація про Mysql поля та його типи в Mysql оператори І команди Mysql функції php для роботи з Mysql бази даних: основні поняття
Телефонна книга містить інформацію про людей, що живуть в одному місті. Все це свого роду бази даних. Ну а раз це бази даних, то...
Лабораторна робота №11: “ ms ассеss. Проектування бази даних” iconПовідомлення про права у зв’язку із включенням персональних даних до бази персональних даних, мету збору цих даних та осіб, яким ці дані передаються
Вам, що персональні дані, згоду на обробку яких Ви надали в заяві від 201 р., включено до бази персональних даних Комплексної інформаційно-аналітичної...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи