Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління icon

Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління
Скачати 71.75 Kb.
НазваТема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління
Дата20.09.2012
Розмір71.75 Kb.
ТипДокументи
Тема 9. ПРИРОДА І СКЛАД ФУНКЦІЙ МЕНЕДЖМЕНТУ

Поняття і класифікація функцій управління

Загалом область діяльності, звана менеджментом фірми, може бути розділена на окремі функції, які зосереджені в трьох основних групах:

 • загальне управління (встановлення нормативних вимог і політики управління, політики інновацій, планування, організація роботи, мотивація, координація, контроль, відповідальність);

 • управління структурою підприємства (його створення, предмет діяльності, правові форми, зв'язки з іншими підприємствами, територіальні питання, організація, реконструкція, ліквідація);

 • конкретні області управління (маркетинг, НІОКР, виробництво, кадри, фінанси, основні фонди).

Саме функції управління є основою для проектування організаційної структури і розробки технології процесу управління.

Функція управління - вид діяльності, заснований на розділенні і кооперації менеджменту і що характеризується певною однорідністю, складністю і стабільністю впливів на об'єкт з боку суб'єкта управління.

Досі питання про класифікацію функцій управління залишається відкритим, як і питання про ті ознаки, по яких можна провести цю класифікацію.

Незважаючи на відсутність єдиного підходу до класифікації функцій, більшість авторів виділяють загальні, конкретні і спеціальні функції менеджменту.

Функції управління і встановлення об'єму робіт по кожній функції є основою для формування структури керуючої системи і взаємодії її компонентів.

При розгляді процесу управління були виділені його основні етапи, які в тій або іншій мірі присутні в діяльності кожного керівника незалежно від його місця в управлінській ієрархії і властивостей об'єкта управління.

Загальні функції і виділяються по таких етапах (стадіям) управління. До них відносяться:

 • прогнозування;

 • планування;

 • організація;

 • мотивація;

 • координація;

 • облік і контроль,;

 • аналіз.

Оскільки в своїй діяльності будь-яка організація використовує різні ресурси, то доцільно говорити про управління цими ресурсами. На вигляд діяльності працівників апарату управління, пов'язаної з використанням ресурсів підприємства, можуть виділятися конкретні функції управління.

Оскільки різні підприємства в своїй діяльності можуть використати різні ресурси в різних об'ємах, то перелік конкретних функцій управління на кожному підприємстві буде свій. Разом з тим найчастіше зустрічаються наступні конкретні функції:

 • управління фінансами;

 • управління нерухомістю;

 • управління активною частиною основних фондів (обладнанням);

 • управління матеріальними ресурсами;

 • управління персоналом;

 • управління продукцією і послугами.

Оскільки кожна конкретна функція це діяльність і відповідно процес, то доцільно виділити етапи (або стадії) цього процесу. Причому кожна стадія управління певним ресурсом являє собою одну із загальних функцій управління. Наочно співвідношення загальних і конкретних функцій управління можна представити у вигляді матриці (мал. 9.1), рядки якого визначені як конкретні функції управління, а стовпці як загальні.Управління

Прогнозування

Планування

Організація

Координація

Мотивація

Облік і контроль

Аналіз

Продукцією і послугами

А11

А12

А13

А14

А15

А16

А17

Персоналом

А21

А22

А23

А24

А25

А26

А27

Матеріальними ресурсами

А 31

А 32

А 33

А 34

А 35

А 36

А 37

Обладнанням

А 41

А 42

А 43

А 44

А 45

А 46

А 47

Нерухомістю

А 51

А 52

А 53

А 54

А 55

А 56

А 57

Фінансами


А 61

А 62

А 63

А 64

А 65

А 66

А 67


МАЛ. 9.1. Співвідношення загальних і конкретних функцій менеджменту

Як приклад розглянемо останній рядок цієї матриці. Елемент ^ А 61, це прогнозування фінансової діяльності підприємства, А 62 планування фінансових потоків на різні періоди, А 63 організація фінансової діяльності підприємства, А 64 координація (оперативний перерозподіл) фінансів підприємства, А 65 стимулювання працівників фінансових служб підприємства, А 66 фінансовий (бухгалтерський) облік, А 67 фінансовий аналіз. Аналогічно можна розглянути і інші рядки даної матриці.

При цьому потрібно враховувати, що, по-перше, певні етапи управління деякими ресурсами по різних причинах можуть не реалізовуватися на окремих підприємствах; по-друге, з розвитком виробництва можуть виникати нові конкретні функції (або зникати старі) і внаслідок цього кількість рядків матриці може змінюватися.

Таким чином, дана матриця не є чимсь універсальним, а являє собою лише досить зручний засіб класифікації і наочного зображення поєднання загальних і конкретних функцій управління.

Оскільки в роботі підприємства можна виділити різні області або сфери діяльності (наприклад, такі, як основне і допоміжне виробництво, матеріально-технічне постачання, збут продукції, охорона навколишнього середовища, конструкторська і технічна підготовка виробництва), то доцільно говорити про управління кожною сферою діяльності.

Функції управління, виділені по цьому критерію, називаються спеціальними функціями управління. Взаємозв'язок між загальними, конкретними і спеціальними функціями управління можна представити у вигляді трьохмірної матриці , елементами якої є функціональні задачі управління.

Таким чином, функціональна задача управління це певний етап (планування, організація і т.д.) управління певним ресурсом (фінанси, персонал і інші) в певній сфері діяльності підприємства.

^ Основний зміст конкретних функцій управління фірмою

Конкретні функції управління тісно пов'язані зі специфікою підприємства і основними сферами його діяльності (загальне управління, фінансове управління, виробництво, НІОКР, маркетинг).

Загальне управління підприємства складається з його структуризації, організації діяльності, планування, управління персоналом, контролю, обліку і аналізу результатів діяльності, що детально буде розглянуто надалі.

При управлінні виробництвом вирішуються задачі економіки виробництва (витрати, ціни) і планування виробництва продукції. До задач планування виробництва відносять:

 • вибір технологічного процесу;

 • планування програми виробництва;

 • планування послідовності виробництва (оперативне планування);

 • формування виробничих систем (систем обладнання);

 • зміст і експлуатація обладнання;

 • організація матеріально-технічного постачання.

При управлінні НІОКР (інноваціями) реалізовуються наступні конкретні функції управління:

- організація інноваційного процесу;
- вибір і реалізація стратегії НІОКР;
- оптимальний розподіл ресурсів на НІОКР;
- впровадження результатів НІОКР;
- захист результатів НІОКР.

Реалізація функцій в області маркетингу включає:
- організацію збору і обробки маркетингової інформації;
- вибір цільових ринків і їх сегментування;
- застосування маркетингових рішень по продукту;
- вибір і взаємодія з каналами товароруху;
- просування товару;
- вибір і реалізація цінової політики;
- планування і аналіз ефективності маркетингової діяльності.

Фінансове управління підприємством включає:
- придбання фінансових коштів;
- використання фінансових коштів;
- управління ліквідністю;
- структурування капіталу і майна;
- управління платіжними коштами і проведення платіжного обороту;
- фінансове планування і фінансовий контроль.

Таким чином, конкретні функції управління фірмою можна розглядати як системні компоненти її менеджменту.

Схожі:

Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconПсихологічні основи управлінських функцій менеджера психологічний зміст функцій управління
Ефективність управлінської діяльності залежить від рівня осмислення керівником управлінських функцій, завдань, способів стимулювання...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconТема суть І зміст менеджменту поняття управління
Поняття управління. У науці управління фундаментальним поняттям є поняття "управління". Не даючи його суворого формального визначення,...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconДиференційованість елементарних функцій
У попередньому параграфі розглянуто правила обчислення похідних для функцій однієї змінної. Вони дозволяють знаходити похідні будь-яких...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconДиференційованість елементарних функцій
У попередньому параграфі розглянуто правила обчислення похідних для функцій однієї змінної. Вони дозволяють знаходити похідні будь-яких...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconТема 16. Методи менеджменту поняття методів менеджменту (управління)
Поняття методів менеджменту (управління). Методи управління це сукупність прийомів І способів цілеспрямованого впливу на виробничий...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconПерелік дисциплін, які виносяться
Закони булевої алгебри. Логічні функції. Базиси логічних функцій. Форми зображення логічних функцій. Карти Карно. Досконала диз’юнктивна...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconПерелік дисциплін, які виносяться
Закони булевої алгебри. Логічні функції. Базиси логічних функцій. Форми зображення логічних функцій. Карти Карно. Досконала диз’юнктивна...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconПерелік дисциплін, які виносяться
Закони булевої алгебри. Логічні функції. Базиси логічних функцій. Форми зображення логічних функцій. Карти Карно. Досконала диз’юнктивна...
Тема природа І склад функцій менеджменту поняття І класифікація функцій управління iconТема процеси прийняття рішення І управління зміст процесу управління
Зміст процесу управління. Процес управління діяльність об'єднаних в певну систему суб'єктів управління, направлена на досягнення...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи