Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 icon

Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012
Скачати 331.95 Kb.
НазваПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012
Дата05.09.2012
Розмір331.95 Kb.
ТипПравила


Погоджено


___ _____________ 2011 р.


Перший заступник Міністра


_________________Є. М. Суліма

(підпис)

Затверджено


___._______________2012 р.


Ректор КГА


__Степко Михайло Филимонович__

(прізвище, ім’я, по батькові)


_____________________________

(підпис)ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до ПрАТ «Вищий навчальний заклад

«Київська гуманітарна академія»

в 2012 роціКиїв - 2012

^ Правила прийому до ПрАТ «Вищий навчальний заклад

«Київська гуманітарна академія» в 2012 році


Провадження освітньої діяльності у ПрАТ «Вищий навчальний заклад

«Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України (серія АГ № 582872, від 21.02.2012 р., термін дії – до 01.07.2016 р.).

Правила прийому розроблені Приймальною комісією ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12 жовтня 2011 року № 1179 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 року за №  1221/19959, 1222/19960.


І. Загальні положення

Вищий навчальний заклад ПрАТ «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі - Академія) оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо–кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  1. До Академії приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України. Прийом до Академії на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

  2. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надання місць у гуртожитку гарантовано.

Студенти мають можливість проживати у гуртожитках коридорного типу, які мають чотиримісні кімнати. На кожному поверсі гуртожитків розташовані кухні і санітарні блоки. В центральному корпусі працює кафе. У гуртожитку забезпечуються усі необхідні умови для проживання, самостійної навчальної роботи, відпочинку і виховної роботи. Виділені приміщення санітарно-побутового призначення оснащені згідно з чинними санітарними нормами та правилами утримання гуртожитків. Конкретний розмір оплати за проживання в гуртожитках установлюється керівництвом Академії і розраховується відповідно до законодавства, тарифів, порядку розрахунків за комунальні послуги залежно від рівня комфортності житла.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

  4. Академія приймає на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. Академія здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

Фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.


IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії (без вихідних):

понеділок – неділя з 9.00 до 18.00.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

16 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Академія

20 липня 2012 року

5 серпня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси

31 липня 2012 року

15 серпня 2012 року

Строки проведення Академією вступних випробувань

21 – 31 липня 2012 року

6-14 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший - об 11.00

1 серпня 2012 року;

другий - об 11.00 5 серпня 2012 року

16 серпня 2012 року


Терміни зарахування вступників

25 серпня 2012 року

30 серпня 2012 року4.3. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Академія, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

16 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить Академія

14 серпня 2012 року

14 серпня 2012 року

Строки проведення Академією фахових вступних випробувань

15-23 серпня 2012 року

15-23 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 серпня 2012 року

25 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2012 року

30 серпня 2012 року4.4. Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Академія, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста (магістра) проводиться в такі строки:

^ Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

Спеціальності: 7.03050801/8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спец. програмою «Фінансовий менеджмент»), 8.03050701«Маркетинг», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

7.03020101 «Міжнародні відносини»

3 січня 2012 року

Спеціальності: 8.02030302 «Мова і література», 8.03020101 «Міжнародні відносини»

16 липня 2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати фахові вступні випробування, що проводить Академія

14 серпня 2012 року

Спеціальності: 7.03050801/8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спец. програмою «Фінансовий менеджмент»), 8.03050701«Маркетинг», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

7.03020101 «Міжнародні відносини»

23 січня 2012 року

Спеціальності: 8.02030302 «Мова і література», 8.03020101 «Міжнародні відносини»

14 серпня 2012 року

Строки проведення Академією фахових вступних випробувань

15-23 серпня 2012 року

Спеціальності: 7.03050801/8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спец. програмою «Фінансовий менеджмент»), 8.03050701«Маркетинг», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

7.03020101 «Міжнародні відносини»

24-30 січня 2012 року

Спеціальності: 8.02030302 «Мова і література», 8.03020101 «Міжнародні відносини»

15-23 серпня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

25 серпня 2012 року

Спеціальності: 7.03050801/8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спец. програмою «Фінансовий менеджмент»), 8.03050701«Маркетинг», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

7.03020101 «Міжнародні відносини»

31 січня 2012 року

Спеціальності: 8.02030302 «Мова і література», 8.03020101 «Міжнародні відносини»

25 серпня 2012 року

Терміни зарахування вступників

30 серпня 2012 року

Спеціальності: 7.03050801/8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спец. програмою «Фінансовий менеджмент»), 8.03050701«Маркетинг», 7.03060104 «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»,

7.03020101 «Міжнародні відносини»

3 лютого 2012 року

Спеціальності: 8.02030302 «Мова і література», 8.03020101 «Міжнародні відносини»

30 серпня 2012 року

^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу у вищий навчальний заклад

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Академії (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Академії. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

 • медичну довідку за формою 086-о;

 • документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

 • сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

 • медичну довідку за формою 086-о або її копію;

 • шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією вищого навчального закладу, до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в Академії.

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Академії:

 • громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

 • військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

 • особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених правилами прийому до Академії, та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, наведеному у додатку 5.

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому до вищих навчальних закладів в 2012 році та правилами прийому до Академії мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Академії.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Приймальна комісія Академії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) з відповідних загальноосвітніх предметів, визначених Переліком конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних випробувань, творчих конкурсів (див. додаток 3) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів.

Академія за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів у сертифікаті із загальноосвітніх предметів становить не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених Умовами прийому та правилами прийому до Академії. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: “3” відповідає “6”, “4” відповідає “9”, “5” відповідає “12”.

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується підсумковий бал, що визначається як сума балів оцінки з фахового вступного випробування та середнього балу із додатку до диплома бакалавра (спеціаліста).

Фахові вступні випробування проводяться у формі письмових екзаменів та за програмами, затвердженими Головою приймальної комісії Академії.

До екзаменаційного білету фахового вступного випробування включаються:

 • на спеціальність «Міжнародні відносини» : теоретичні питання з дисциплін «Міжнародні відносини та світова політика», «Міжнародне публічне право», «Теорія міжнародних відносин», «Дипломатична та консульська служба», «Міжнародні організації»;

 • на спеціальність «Мова і література» (англ., нім., франц.): теоретичні питання з дисциплін «Лексикологія», «Історія мови», «Теоретична граматика», «Теоретична фонетика», «Стилістика» та лексико-граматичний тест з іноземної мови;

 • на спеціальність «Фінанси і кредит» (за спеціалізованою програмою «Фінансовий менеджмент»): теоретичні питання з дисциплін «Фінанси», «Бюджетна система», «Податкова система», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз»;

 • на спеціальність «Маркетинг» : теоретичні, тестові питання і практичні завдання з дисциплін «Маркетинг», «Маркетингова товарна політика» «Маркетингова цінова політика», «Маркетингові дослідження», «Інфраструктура товарного ринку»;

 • на спеціальність «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»: теоретичні питання з дисциплін «Управління персоналом». «Основи менеджменту» та задачі з дисциплін «Основи менеджменту», «Основи зовнішньоекономічної діяльності»;

6.4. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти обов’язковим є складання вступного екзамену з іноземної мови (до екзаменаційного білету входять лексико-граматичний тест та реферування політичної (спец. «Міжнародні відносини») або економічної (спец. «Фінанси і кредит» (за спеціалізованою програмою «Фінансовий менеджмент»), «Маркетинг», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності») статті).

6.5. Оцінювання знань на фахових вступних випробуваннях здійснюється за 100-бальною шкалою.

6.6. Рекомендація до зарахування на навчання за освітньо-професійними програмами магістра, спеціаліста здійснюється за конкурсом на вказаний в заяві вступника освітньо-кваліфікаційний рівень (магістр або спеціаліст) та форму навчання за певною спеціальністю.

Якщо вступник у результаті конкурсного відбору не отримав рекомендацію до зарахування на вказані в заяві освітньо-кваліфікаційний рівень магістра та форму навчання, він допускається до участі в конкурсі щодо отримання рекомендації до зарахування на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста.

6.7. При рівному підсумковому балі при вступі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра переважне право на зарахування мають:

- особи, які отримали диплом бакалавра за відповідним напрямом підготовки з відзнакою;

- особи, які мають стаж роботи за фахом не менше двох років (для вступників на навчання без відриву від виробництва);

- переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт і Всеукраїнської студентської олімпіади;

- особи, які відзначені за результатами участі у студентських олімпіадах та наукових конференціях;

- особи, які мають наукові публікації (підтверджується відповідними документами);

- особи, які мають вищий середній бал з дисциплін циклу професійної та практичної підготовки, вказаних в додатку до диплома бакалавра;

- особи, яким надана рекомендація випускаючої кафедри щодо вступу на відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень підготовки.

6.8. Для конкурсного відбору осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, при прийомі на другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра використовується підсумковий бал, що визначається як сума балів оцінки з фахового вступного випробування та середнього балу із додатку до диплома молодшого спеціаліста.

Фахові вступні випробування проводяться у формі письмових екзаменів та за програмами, затвердженими Головою приймальної комісії Академії.

До екзаменаційного білету фахового вступного випробування включаються:

 • на напрям підготовки «Філологія» (англ., нім., франц.): лексико-граматичний тест;

 • на напрями підготовки «Фінанси і кредит» (за проф. спрямуванням «Фінанси»), «Маркетинг», «Менеджмент»: тестові питання з дисциплін «Основи економічної теорії».

6.9. Програми вступних екзаменів, фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються Академією не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних екзаменів завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних екзаменів оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Академії www.kgi.edu.ua.

6.10. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.11. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Академією, розглядає апеляційна комісія цього вищого навчального закладу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом його керівника.

В Академії встановлено такий порядок подання та розгляду апеляцій за результатами вступних випробувань:

   1. Розгляд апеляцій проводиться з метою виявлення об'єктивності виставленої оцінки, а не з метою перескладання випробування.

   2. Прийнята апеляційна заява, в разі її задоволення апеляційною комісією, анулює результати випробування, на яке вона подається. За результатами розгляду апеляції робота (відповідь) оцінюється заново.

   3. За результатами вступних випробувань обґрунтована апеляція подається в день оголошення результатів випробування на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії з 14 00 до 16 00 . Засідання апеляційної комісії проводиться з 18 00 . На засідання запрошуються: абітурієнт, екзаменатори, які перевіряли роботу та члени апеляційної комісії. Сторонні особи (в тому числі і батьки абітурієнтів) до розгляду апеляції не допускаються. На засіданні абітурієнт знайомиться зі своєю перевіреною роботою та отримує пояснення щодо помилок і зауважень. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з отриманою оцінкою вдруге, його робота передається на рецензію до члена апеляційної комісії. Після ретельного ознайомлення з роботою член апеляційної комісії оцінює роботу, виклавши свої висновки у рецензії. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії передаються на розгляд на засідання Приймальної комісії. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

   4. За результатами співбесіди оголошення оцінки проводиться відразу після відповіді. Якщо абітурієнт не згоден з оцінкою, він повідомляє про це (усно) експертів (екзаменаторів), які приймали співбесіду, а ті, в свою чергу, голову комісії з проведення співбесіди. Голова комісії вислуховує обґрунтовану заяву абітурієнта, пояснення експертів (екзаменаторів) і дає абітурієнту необхідні пояснення. Якщо після наданих пояснень абітурієнт обґрунтовано не погоджується з виставленою оцінкою вдруге, він подає на ім'я відповідального секретаря приймальної комісії заяву на апеляцію; його лист вступного випробування передається до апеляційної комісії. Член апеляційної комісії з відповідної дисципліни ретельно знайомиться з листом вступного випробування, вислуховує пояснення абітурієнта, експертів (екзаменаторів), ставить необхідні і уточнюючі питання, оцінює відповідь і свої висновки викладає у рецензії. Рецензія передається на розгляд на засідання Приймальної комісії.

   5. Результати засідання апеляційної комісії та рецензії розглядаються на засіданні Приймальної комісії. У разі потреби абітурієнт, експерти (екзаменатори) та члени апеляційної комісії можуть бути запрошені на засідання Приймальної комісії.

   6. Остаточна оцінка затверджується рішенням Приймальної комісії.

   7. В разі користування вступником під час випробування сторонніми джерелами інформації (в тому числі підказуванням), він відсторонюється від участі у випробуваннях. На екзаменаційній роботі абітурієнта викладач вказує причину відсторонення та час. При перевірці така робота дешифрується і за неї виставляється незадовільна оцінка незалежно від обсягу і змісту написаного. Апеляції з питань відсторонення абітурієнта від вступного випробування не розглядаються.

6.12. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VII. Зарахування за співбесідою

7.1. За результатами співбесіди зараховуються до вищого навчального закладу особи, яким Законом України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи” надане таке право.

7.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.


^ VIIІ. Зарахування вступників на основі базової та повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

8.1. Зараховуються до вищого навчального закладу відповідно до розділу XІ цих правил за умови подання сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

 • основи економіки – при вступі на напрями «Маркетинг», «Фінанси і кредит» галузі знань «Економіка та підприємництво»;

 • історія – при вступі на напрям «Філологія» (англ., нім., франц.) галузі знань «Гуманітарні науки».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

 • особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

 • особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1, 8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


ІX. Зарахування поза конкурсом

Зараховуються поза конкурсом:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

 • діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

 • інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України “ Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні”;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

 • діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

 • члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).


^ X. Право на першочергове зарахування

10.1. Право на першочергове зарахування до вищих навчальних закладів мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

 • випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

 • вступники, які у поточному році приймали участь в олімпіадах «Дипломат ХХІ ст.» та «Філолог ХХІ ст.», що були проведені на базі Академії.

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

11.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за конкурсним балом від більшого до меншого.

11.2. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

 • вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

 • вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

 • учасники міжнародних олімпіад;

 • вступники, які зараховуються за конкурсом.

11.3. У межах кожної зазначеної в пункті 11.2 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

 • за конкурсним балом від більшого до меншого;

 • з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі в порядку додержання підстав для його набуття.

11.4. У рейтинговому списку зазначаються:

 • прізвище, ім’я та по батькові вступника;

 • конкурсний бал вступника;

 • наявність підстав для вступу поза конкурсом;

 • наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

 • наявність права на першочергове зарахування.

11.5. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальних комісій та веб-сайті Академії із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


XII. Надання рекомендацій для зарахування

12.1. Формування списків рекомендованих до зарахування вступників відбувається у межах ліцензійного обсягу.

12.2. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття не пізніше 12 години.

12.3. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Академії.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.
^

XІІІ. Реалізація права вступників на вибір місця навчання


13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, після оголошення списку осіб, рекомендованих до зарахування, зобов’язані виконати вимоги для зарахування до 30 серпня 2012 року (до 25 серпня 2012 року – для осіб, що вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра): подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії Академії.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі для зарахування до інших вищих навчальних закладів або на декілька напрямів підготовки (спеціальностей) чи на різні форми навчання, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, або (так як фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

^ XІV. Коригування списку рекомендованих до зарахування

14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання (чотири календарних дні після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія вищого навчального закладу здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

 • приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії вищого навчального закладу або надали оригінал довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання, де вступники пройшли по конкурсу на навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів);

 • анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування (забрали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених цими Умовами та правилами прийому, до приймальної (відбіркової) комісії Академії;

 • у разі наявності вакантних місць надає рекомендації до зарахування особам з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингових списків за кожним напрямом (спеціальністю).

14.2. Так як фінансування підготовки фахівців у Академії здійснюється за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб вступники випускники зобов’язані виконати умови для зарахування до 25 серпня.

14.3. Оприлюднення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.
^

XV. Наказ про зарахування


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Академії на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються у вигляді списку зарахованих на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті Академії www.kgi.edu.ua.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 18.4 розділу XIX цих Умов.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.
^

XVI. Особливості прийому та навчання іноземців та осіб без громадянства у вищих навчальних закладах України


16.1. Закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до Академії за напрямом підготовки «Філологія» галузі знань «Гуманітарні науки» користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України. Вони беруть участь у конкурсі щодо зарахування на таких самих підставах, як і громадяни України.

16.3. При вступі на інші напрями підготовки закордонні українці, які отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено Академією як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки.

16.4. Іноземці та особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до Академії у порядку, передбаченому для громадян України.
^

XVII. Додаткове зарахування до Академії та зберігання робіт вступників


17.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Академії. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (успішно склали вступні випробування, що проводить Академія) до цього чи іншого вищого навчального закладу і не пройшли за конкурсом на навчання.

17.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, творчих конкурсах, фахових випробуваннях, співбесідах, які не прийняті на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.
^

XVІII. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до вищих навчальних закладів


18.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Порядок акредитації журналістів у Приймальній комісії Академії:

18.1.1. Акредитація представників засобів масової інформації при Приймальній комісії Академії здійснюється відповідно до Конституції України, законів України «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про телебачення і радіомовлення», «Про інформаційні агентства», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації».

Метою акредитації є сприяння професійній діяльності акредитованих представників засобів масової інформації та оперативному, всебічному, об’єктивному інформуванню громадськості про діяльність Приймальної комісії Академії через засоби масової інформації.

18.1.2. Право на акредитацію мають представники загальнонаціональних, регіональних та місцевих засобів масової інформації України, незалежні журналісти, а також іноземні кореспонденти та представники іноземних засобів масової інформації, акредитовані Міністерством іноземних справ України.

18.1.3. Акредитація може бути постійною та тимчасовою. Постійна акредитації надається на період роботи Приймальної комісії Академії строком з 1 липня до 30 серпня 2011 року. Тимчасова акредитації надається представникам засобів масової інформації на підставі їх заявки із зазначенням строку акредитації в разі заміни постійно акредитованої особи у випадку її хвороби, відпустки, відрядження тощо.

18.1.4. Для одержання акредитації представники засобів масової інформації повинні надати до Приймальної комісії Академії відповідну заявку. Заявка на акредитацію подається на ім’я ректора Академії до Приймальної комісії у письмовому вигляді на офіційному бланку редакції засобу масової інформації (ЗМІ) і засвідчується підписом головного редактора та печаткою ЗМІ до 15 червня 2011 року. Разом із заявкою представляється копія свідоцтва про державну реєстрацію ЗМІ та копія ліцензії на мовлення (для електронних ЗМІ).

18.1.5. У заявці вказується:

- повна назва засобу масової інформації, тираж, періодичність, територія розповсюдження (мовлення), поштова та електронна адреса редакції, номер телефону та факсу редакції;

- прізвище, ім’я, по-батькові головного редактора засобу масової інформації;

- прізвище, ім’я, по-батькові представників засобу масової інформації, акредитація яких запитується, та їх фах (журналіст, оператор, фотокореспондент тощо);

- номери контактних телефонів, електронні адреси осіб, акредитація яких запитується;

- вид запитуваної акредитації (постійна, тимчасова).

18.1.6. До заявки додається:

- фотокартка кожної особи, вказаної в заявці, в електронному вигляді;

- копія документа, що підтверджує професійний фах заявника.

18.1.7. Кожній акредитованій особі не пізніше, ніж за п’ять днів після подання документів для проходження акредитації, видається посвідчення – акредитаційна картка, в якій вказується прізвище, ім’я, по-батькові, назва засобу масової інформації, посада (журналіст, технічний представник ЗМІ (оператор), яка дійсна тільки при наявності документа, що засвідчує особу.

Акредитаційна картка надає право перебування представників засобів масової інформації в місцях проведення засідань Приймальної комісії в Академії.

18.1.8. Список акредитованих представників ЗМІ оприлюднюється на веб-сторінці Приймальної комісії Академії.

18.1.9. Інформація про час та місце проведення засідань Приймальної комісії повідомляється акредитованим особам після запиту до Приймальної комісії відповідно до п. 17.3 цих Правил прийому.

18.1.10. Акредитація припиняється у випадку: порушення законів України, умов і загального режиму роботи Приймальної комісії, встановлення в судовому порядку фактів поширення недостовірної інформації, що завдала шкоду діловій репутації, честі і гідності фізичним і юридичним особам, власності, поширення інформації, що не відповідає дійсності, завершення строку тимчасової акредитації.

18.1.11. Спори, які виникають у зв’язку з висвітленням роботи Приймальної комісії засобами масової інформації, вирішуються в порядку, встановленому чинним законодавством України.

18.2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальних комісій. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальні комісії зобов’язані створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії до засідання.

18.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюються.

18.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про участь в олімпіадах та конкурсах Малої академії наук України, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання, є підставою для відрахування студента.

18.5. Інформування громадськості про подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальна комісія зобов’язана подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.Схожі:

Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПравила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012
«Київська гуманітарна академія» здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України (серія...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПриймальна комісія – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Приймальна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconДодаток 8 до Правил прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2013 році Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» I
Академія) І – ІV рівнів акредитації та їх розгляду Академією (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 icon1. Загальні положення Апеляційна комісія Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Апеляційна комісія) – робочий орган Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» (далі – Академія), що утворюється...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
move to 0-22889004
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПорядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія»
Академія) І – ІV рівнів акредитації та їх розгляду Академією (далі – Порядок), розроблений відповідно до Закону України «Про вищу...
Правила прийому до Прат «Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» в 2012 році Київ 2012 iconПрограма навчальної дисципліни «Маркетинг»
Вищий навчальний заклад «Київська гуманітарна академія» здійснює підготовку фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр з...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи