Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки icon

Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки
Скачати 301.23 Kb.
НазваПоложення про неї затверджує Міністр освіти І науки
Дата22.10.2012
Розмір301.23 Kb.
ТипПоложення

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 27 грудня 2008 р. N 1149


ПОРЯДОК

присвоєння вченого звання професора і доцента

зі змінами, які затверджені Постановою КМУ № 507 від 23 червня 2010


1. Цей Порядок визначає вимоги до присвоєння вченого звання професора і доцента.

2. Вчене звання професора і доцента присвоюється МОН. Для розгляду атестаційних справ наукових і науково-педагогічних працівників у МОН утворюється атестаційна колегія. Головою атестаційної колегії є Міністр освіти і науки. Склад атестаційної колегії та положення про неї затверджує Міністр освіти і науки.

3. Вчене звання професора присвоюється на основі рішення вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи. Вчене звання доцента присвоюється на основі рішення вченої ради вищого навчального закладу III-IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації.

4. Рішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора і доцента приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення вченої ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні. Рішення ВР дійсне протягом одного року з дати його прийняття.

5. Науковим, науково-педагогічним працівникам, які працюють у двох або більше вищих навчальних закладах, наукових установах, вчене звання професора і доцента присвоюється на підставі рішення вченої ради вищого навчального закладу III - IV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукової установи за основним місцем роботи.

6. Строк розгляду атестаційних справ у МОН не повинен перевищувати шести місяців. За особливих обставин, які потребують більш тривалого часу для проведення експертизи атестаційної справи, строк розгляд може бути продовжений до одного року, про що МОН повідомляє здобувачеві.

7. Форму та порядок розгляду атестаційних справ ВР ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації або закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, наукової установи затверджує МОН.

8. Документом, що засвідчує присвоєння вченого звання професора і доцента, є атестат, який виготовляється за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, і видається МОН. Особам, які втратили атестат, видається дублікат з новим порядковим номером. У разі зміни особою прізвища (імені) атестат обміну не підлягає. Порядок видачі атестатів, а також їх дублікатів визначає МОН. В Україні визнаються дійсними атестати, видані атестаційними органами СРСР і Російської Федерації за результатами рішень вчених рад до 1 вересня 1992 року.

9. Вчене звання професора присвоюють працівникам вищих навчальних закладів III- IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджено науковий ступінь доктора наук;

2)які мають: вчене звання доцента або старшого наукового співробітника; стаж педагогічної роботи не менш як 8 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу ставки заробітної плати; стаж педагогічної роботи на посаді професора, завідуючого кафедрою у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації не менш як п'ять років за умови наявності стажу наукової роботи не менш як 10 років: для наукових працівників, які перейшли на науково-педагогічну роботу; стаж педагогічної роботи після присвоєння вченого звання доцента або старшого наукового співробітника не менш як п'ять років; наукові, навчально-методичні праці і не менш як 10 праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК перліку, чи провідних наукових виданнях інших держав;

3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

10. Вчене звання професора присвоюється працівникам наукових установ:

1) яким присуджений науковий ступінь доктора наук;

2) які працюють у наукових установах Національної академії наук, Академії медичних наук, Української академії аграрних наук, Академії педагогічних наук, Академії правових наук та Академії мистецтв, науково-дослідних інститутах і прирівняних до них організаціях на посаді завідуючого (начальника) науково-дослідним відділом (відділенням, сектором, лабораторією), головного наукового співробітника, провідного наукового співробітника, старшого наукового співробітника або директора, заступника директора, вченого секретаря;

3) які мають: вчене звання старшого наукового співробітника або доцента; стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як 10 років (останній календарний рік на одній із зазначених посад); стаж наукової та науково-педагогічної роботи не менш як п'ять років після отримання вченого звання старшого наукового співробітника або доцента; друковані наукові праці, у тому числі є авторами монографії (розділу монографії) або підручника (навчального посібника) з грифом МОН; не менш як 10 наукових праць, опублікованих після захисту докторської дисертації у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

4) які підготували не менш як три кандидати наук.

11. Вчене звання професора може бути присвоєне працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, яким не присуджений науковий ступінь доктора наук, але:

1) які мають: вчене звання доцента; стаж педагогічної роботи не менш як 15 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати; стаж педагогічної роботи після отримання вченого звання доцента не менш як п'ять років;

2) які є авторами наукових і навчально-методичних праць, у тому числі авторами підручників або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, видані протягом останніх 10 років, та мають не менш як 25 наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК перліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

3) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри;

4) підготували не менш як трьох кандидатів наук.

12. Вчене звання професора присвоюється діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту:

1) які удостоєні відповідно почесного звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України", "Заслужений діяч мистецтв України" та "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України";

2) які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

3) які мають: вчене звання доцента; стаж педагогічної роботи не менш як 8 років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, професора, завідуючого кафедрою, декана факультету, проректора з навчальної чи наукової роботи, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді професора, завідуючого кафедрою з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати; стаж педагогічної роботи не менш як п'ять років після отримання вченого звання доцента; значні особисті творчі досягнення: - у музичній сфері - масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів іфестивалів; - в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; - у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; - у сфері фізичної культури і спорту – перемога та призові місця на Олімпійських іграх і чемпіонатах світу, Європи;

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

5) які особисто підготували не менш як п'ять осіб, удостоєних звань України, або лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи; 6) які є авторами навчально-методичних і наукових праць, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав, підручників (навчальних посібників) з основного курсу або співавторами не менш як трьох підручників (навчальних посібників) з грифом МОН, виданих протягом останніх 10 років (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).

13. Вчене звання доцента присвоюється працівникам вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації:

1) яким присуджений науковий ступінь кандидата (доктора) наук;

2) які мають: стаж педагогічної роботи не менш як 5 років у зазначених зaкладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, прoфесора, завідуючого (начальника або його заступника) кафедрою, декана факультету (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи), проректора (заступника начальника вищого військового навчального закладу з навчальної чи наукової роботи), у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, професора, завідуючого кафедрою (начальника факультету або його заступника з навчальної чи наукової роботи, начальника кафедри або його заступника) з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); навчально-методичні праці, що використовуються в навчальному процесі, наукові праці, зокрема не менш як п'ять наукових праць після захисту кандидатської дисертації, опублікованих у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав;

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу.

14. Вчене звання доцента присвоюється діячам культури і мистецтв та фахівцям фізичної культури і спорту:

1) які удостоєні відповідно почесного звання "Народний артист України", "Народний художник України", "Народний архітектор України", "Заслужений діяч мистецтв України", "Заслужений артист України", "Заслужений художник України", "Заслужений працівник культури України", "Заслужений архітектор України", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України;

2) які працюють у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації;

3) які мають: стаж педагогічної роботи не менш як п'ять років у зазначених закладах на посаді асистента, викладача, старшого викладача, доцента, завідуючого кафедрою, декана факультету, проректора, у тому числі останній календарний рік на одній кафедрі на посаді доцента, завідуючого кафедрою з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати); стаж роботи не менш як рік після удостоєння зазначеного почесного звання; значні особисті творчі досягнення: - у музичній сфері – масштабна концертна діяльність, фондові аудіо-, відеозаписи, наявність звання лауреата міжнародних конкурсів і фестивалів; - в образотворчій, декоративно-прикладній, дизайнерській та реставраційній сфері – персональні виставки, видання каталогів, альбомів, буклетів; - у театральній сфері, сфері кіно і телебачення – записи концертів, театральні постановки, фільми, інші творчі праці, що використовуються у педагогічній діяльності; - у сфері фізичної культури і спорту – значні особисті досягнення у спорті та підготовка призерів міжнародних змагань; навчально-методичні та наукові праці, у тому числі не менш як три наукові праці, опубліковані за останні п'ять років у фахових наукових виданнях України, включених до затвердженого ВАК переліку чи провідних наукових виданнях інших держав, або навчальні посібники з грифом МОН (крім науково-педагогічних працівників виконавських музичних кафедр).

4) які викладають навчальні дисципліни на високому науково-методичному рівні, що підтверджено висновком кафедри вищого навчального закладу;

5) які особисто підготували не менш як три фахівці вищої кваліфікації (лауреатів міжнародних або державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів міжнародних змагань).

15. Особам, для яких основним місцем роботи не є вищий навчальний заклад III-IV рівня акредитації або заклад післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, вчене звання професора і доцента може бути присвоєно у разі їх науково-педагогічної роботи за сумісництвом з оплатою праці не менш як 0,25 посадового окладу (ставки заробітної плати) за умови їх відповідності вимогам, зазначеним у пунктах 9, 10 і 12-14 цього Порядку.

16. Атестаційні справи на присвоєння вченого звання професора і доцента відповідно до пунктів 12 і 14 цього Порядку підлягають зовнішній експертизі науково-методичних комісій МОН.

17. Датою присвоєння вченого звання професора і доцента є наказ МОН, яким затверджується рішення атестаційної колегії.

18. Для наукових, науково-педагогічних працівників, яким вчене звання професора і доцента присвоєно у державах, з якими Україна не підписала Угоди про визнання вчених звань, у МОН проводиться переатестація за клопотанням вчених рад вищих навчальних закладів III-IV рівня акредитації або закладів післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, наукових установ, в яких вони працюють. Перелік необхідних для цього документів, а також порядок їх розгляду визначає МОН.

19. Вчене звання професора і доцента може бути присвоєно іноземцям, залученим до педагогічної роботи у вищих навчальних закладах України III-IV рівня акредитації або закладах післядипломної освіти III-IV рівня акредитації, за умови наявності відповідних наукових ступенів, нострифікованих в Україні, та з дотриманням цього Порядку.

20. МОН може позбавити особу вченого звання професора і доцента на підставі клопотань вчених рад. Рішення про порушення клопотання про позбавлення вченого звання професора і доцента приймає вчена рада на своєму засіданні таємним голосуванням. Засідання ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менш як три четверті членів ради, присутніх на засіданні. Питання щодо обґрунтованості рішення про присвоєння вченого звання професора і доцента, яке було прийняте більш як 10 років тому, МОН не розглядає.

21. Особи, яких було позбавлено вченого звання професора і доцента, можуть бути поновлені в цих званнях МОН на підставі рішень вчених рад.

22. Порядок розгляду питань про позбавлення (поновлення) вченого звання професора і доцента, а також перелік необхідних для цього документів визначає МОН.

23. Апеляція на рішення вченої ради може бути подана МОН не пізніше ніж протягом двох місяців після прийняття відповідного рішення. Рішення МОН щодо апеляції є остаточним.

24. Після прийняття МОН рішення про відмову у присвоєнні вченого звання професора і доцента нове клопотання вченої ради про присвоєння вченого звання може бути порушене не раніше ніж через один рік. Обов’язковою умовою повторного порушення клопотання повинно бути опублікування нових навчально-методичних і наукових праць.

 

^ Перелік документів

атестаційної справи здобувача вченого звання професора (доцента),які пoдються до секретаріату Вченої ради Національного університету фізичного виховання і спорту України

1. Супровідний лист (за формою) *

- 2 примірники

2. Довідка про присвоєння здобувачеві вченого звання професора (доцента (за формою)

- 3 примірники

3. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання

- 1 примірник

4. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту)

- 1 примірник

5. Список наукових та навчально-методичних праць ( наукові роботи, опубліковані до захисту дисертації; наукові роботи, опубліковані після захисту дисертації; основні навчально-методичні роботи, за період науково-педагогічної діяльності) (за формою)

- 2 примірники

6. Звіт про науково-педагогічну роботу

- 1 примірник

7. Рецензія на відкриту лекцію

- 1 примірник

8. Особовий листок з обліку кадрів

- 1 примірник

9. Витяг з трудової книжки з інформацією про педагогічний стаж у вищій школі, засвідчений відділом кадрів

- 2 примірники

10. Копії дипломів кандидата, доктора наук, засвідчені відділом кадрів

- 2 примірники

11. Копія атестата доцента, засвідчена відділом кадрів

- 2 примірники - 2 примірники


12. Опис документів

- 2 примірники

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1, і зброшуровані у 2 швидкозшивачах, подаються до секретаріату Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.

 

^ Перелік документів

атестаційної справи здобувача вченого звання старшого наукового співробітника, які подаються до ВАК України

 1. Супровідний лист до атестаційної справи.

 2. Ксерокопія першої сторінки паспорта здобувача, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради.

 3. Рішення вченої (науково-технічної) ради про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника.

 4. Копія диплома про присудження наукового ступеня доктора (кандидата) наук, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III та IV рівня акредитації.

 5. Особова картка за формою П-2ДС, затверджена наказом Міністерства статистики України від 26.12.95 № 343, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.12.95 з № 484/1020, з відомостями станом на час подання документів до Вченої ради, засвідчена підписом керівника кадрової служби та печаткою за основним місцем роботи, з фотокарткою, на якій проставлена печатка наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

 6. Копія свідоцтва про зміну імені, засвідчена підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації, у разі зміни здобувачем імені.

 7. Список наукових праць за відповідною спеціальністю, підписаний здобувачем, вченим секретарем Вченої ради та засвідчений печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації.

 8. Копії наукових праць здобувача за відповідною спеціальністю, опублікованих у наукових фахових виданнях України або інших держав за останні три роки, з яких дві без співавторів, на паперовому носії, засвідчені підписом вченого секретаря Вченої ради. На копіях повинні бути зазначені вихідні дані відповідних видань. Замість копій наукових праць здобувача можуть додаватися їх оригінали.

 9. Опис документів атестаційної справи,засвідчений підписом вченого секретаря Вченої ради та печаткою наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації. Атестаційну справу брошурують у швидкозшивач з картону без зав’язок, на внутрішньому боці обкладинки якого наклеюють конверт, до якого вкладають: автореферат кандидатської або докторської дисертації; один компакт-диск типу CD-R або CD-RW, на якому міститься файл із даними про присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника. Ім’я файла – sns.xls; реєстраційно-облікову картку за встановленою формою у двох примірниках; чотири поштові картки з марками із зазначенням місця проживання здобувача (дві картки) та місцезнаходження наукової установи чи вищого навчального закладу III або IV рівня акредитації (дві картки). На зворотному боці поштових карток вказуються прізвище, ім’я, по батькові здобувача, галузь науки, вчене звання старшого наукового співробітника, на яке претендує здобувач.

В атестаційну справу додається:

 1. Витяг з протоколу засідання кафедри з рекомендацією щодо присвоєння здобувачеві відповідного вченого звання (1 прим.)

 2. Витяг з протоколу засідання вченої ради факультету (інституту) (1 прим.)

 3. Витяг з трудової книжки про науковий стаж (1 прим.)

Документи, надруковані 14 шрифтом, міжрядковий інтервал – 1, і зброшуровані у 2 швидкозшивачах, подаються до секретаріату Вченої ради не пізніше, ніж за 10 (десять) робочих днів до засідання Вченої ради.
Додаток 1

до Порядку розгляду

атестаційних справ


Назва міністерства (відомства)


Назва вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації,

закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи


^ АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


Доктора (кандидата) __________________________ наук

(яких)

__________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові в родовому відмінку)


щодо присвоєння вченого звання ______________________

кафедри (зі спеціальності)


м. __________________ 200 ____ р.

(назва міста)


Додаток 2

до Порядку розгляду

атестаційних справ

ПЕРЕЛІК


документів, які надсилаються до Атестаційної колегії

Міністерства освіти і науки України


 1. Ксерокопія першої сторінки паспорта

 2. Супровідний лист - 1 примірник*

 3. Довідка про здобувача вченого звання – 2 примірники

 4. Протокол засідання лічильної комісії – 1 примірник

 5. Список наукових та навчально-методичних праць – 1 примірник **

 6. Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах післядипломної освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (для наукових працівників, які працюють у науковій установі – про науково-педагогічну роботу) – 1 примірник***

 7. Ксерокопія трудової книжки ****

 8. Копії диплома кандидата, доктора наук; атестата доцента або старшого наукового співробітника; указу про присвоєння державного почесного звання або інших нагород (для творчих спеціальностей) – 1 примірник

 9. Опис документів – 1 примірник

ПРИМІТКИ:

* - супровідний лист друкується на бланку вищого навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи за підписом ректора (директора, начальника);

** - для осіб, які не мають наукового ступеня доктора або кандидата наук, список праць надсилається у 2-х примірниках;

- для діячів культури і мистецтв та фахівців фізичної культури і спорту (п. 12,14 постанови КМУ від 27.12.2008 р. № 1149 “Про затвердження Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента”) надсилаються списки особистих досягнень у 2-х примірниках;

*** - для осіб, які працюють за сумісництвом, додається довідка з основного місця роботи та витяги з наказів про зарахування та звільнення щодо їх наукової та науково-педагогічної роботи (за сумісництвом);

**** - ксерокопія трудової книжки завіряється підписом ректора (директора) та начальника відділу кадрів і скріплюється гербовою печаткою.


Додаток 4

до Порядку розгляду

атестаційних справ

Форма 4

Шифр А


(назва навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ –ІV рівня акредитації або наукової установи, назва організації якому підпорядкований)


ДОВІДКА

про присвоєння ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом, у давальному відмінку)

вченого звання _____________ кафедри * ___________________

Реєстр № ** ___________

І. Подання***

Призначений на посаду _________________ кафедри ____________________з


(професора, доцента)

“____” _____________ 200___ р. Наказ № ______ від “____” _________ 200 _ р.

При розгляді подання “____” __________ 200___ р. вчена рада ___________

__________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу, наукової установи)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за”- _________, “проти” - ____________, недійсних бюлетенів - ______________.

(Протокол засідання № ________ від “____” ________ 200 ___ р.).


ІІ. Основні дані про здобувача

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність за дипломом.

 3. Кандидат _______________ наук з _________ року.

Дисертацію захистив “_____” _______ ____ р. у спеціалізованій вченій раді __________________, номер диплома ______________.

(назва організації) (серія, номер)

Вчене звання доцента кафедри _______________ або старшого наукового співробітника зі спеціальності _______________________________________

(шифр та назва спеціальності)

присвоєно у __________ році. Номер атестата ____________________.

Доктор _________________ наук з _________ року. Дисертацію захистив “_____” ___________ ____ р. у спеціалізованій вченій раді ______________________ , номер диплома _______________.

(назва організації) (серія, номер)


 1. Стаж педагогічної (наукової та науково-педагогічної роботи – для наукових працівників) роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації _________ років, в т.ч. у даному навчальному закладі (науковій установі) _______ років.

 2. Основні етапи педагогічної діяльності (наукової та науково-педагогічної діяльності – для професора зі спеціальності) у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації (наукової установи): місце роботи та посада.


Наприклад:

01.09.2002 р. – 31.08. 2006 р. – асистент кафедри _____________________;

01.09.2006 р. – по теперішній час (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент кафедри ________________.

Навчання в аспірантурі і докторантурі для професорів і доцентів вищих навчальних закладів у педагогічний стаж не зараховується.


 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (вказати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів.
 1. Участь у підготовці та атестації науково-педагогічних кадрів.

Підготував кандидатів (докторів) наук ____________________________

(прізвища і найменування спеціальностей, дата присудження наукових ступенів)

_______________________________________________________________________

^ Автореферати підготовлених кандидатів (докторів) наук, завірені секретарем вченої ради та печаткою – додаються.

Керує підготовкою аспірантів, здобувачів, докторантів: (кількість, прізвища та ініціали.).

 1. Участь у виконанні науково-технічних програм та у роботі науково-методичних та технічних рад.ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, в т.ч. ________ наукових публікацій у фахових виданнях (по профілю кафедри).

Після захисту _________ дисертації опубліковано ____ праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, в т.ч. _______ наукових публікацій у фахових виданнях по профілю кафедри. Автор (співавтор) підручника (навчального посібника) з грифом МОН України (лист № від _________) з основного курсу, монографії (розділу монографії).

1.

2.

... Для доцентів приводиться не менше 5 наукових праць опублікованих після захисту кандидатської дисертації у фахових наукових виданнях України чи провідних наукових виданнях інших держав, для професорів не менше 10 наукових праць після захисту докторської (кандидатської) дисертації та підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України з основного курсу.

Під час роботи на посаді ____________ видано ______ друкованих праць.


ІV. Дані апробації професійної діяльності


Відкрита лекція**** на тему: ______ була проведена для студентів __________(курс, факультет) “_____” _______ 200___ р. Лекція була обговорена на засіданні кафедри _________. Дана позитивна оцінка, протокол № ___ від ___________ р.


Брав участь у ________ (кількість) конференціях (по профілю кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.


Звіт про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка, кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання _______________, протокол №____ від _________________ р.


Голова вченої ради _______________ ________________


Секретар вченої ради _______________ _________________


Начальник відділу кадрів _______________ __________________

(підписи) (прізвище, ініціали)

^ Гербова печатка


**************************************

* У дужках під найменуванням кафедри за необхідності уточнюється основний курс, який веде здобувач, або його спеціалізація; для наукових установ – спеціальність.

За наявності висновку профільної кафедри дається її найменування і робиться запис. Висновок профільної кафедри (найменування навчального закладу, установи) додається.

** Залишається незаповненим для відмітки органу державної атестації.

*** Для науково-педагогічних працівників, які працюють в наукових установах вказується посада відповідно п.10 Порядку.

Якщо людина працює за сумісництвом в “Поданні” вказується: призначений на посаду за сумісництвом ( на _______ ставки).

Основне місце роботи ____________________.

**** Здобувач відкриту лекцію з основного курсу та звіт про науково-педагогічну роботу повинен проводити після календарного року роботи на посаді.

Довідка повинна бути обсягом не більше 3-х сторінок для доцентів та 5-6 сторінок для професорів.

^ Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з одиничним інтервалом.


Додаток 5

до Порядку розгляду

атестаційних справ

Форма 5

Шифр Б

Для творчих працівників сфери культури та мистецтва,

фізичної культури та спорту


(назва навчального закладу ІІІ –ІV рівня акредитації, закладу післядипломної освіти ІІІ –ІV рівня акредитації, назва організації якому підпорядкований)


ДОВІДКА

про присвоєння ____________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові згідно з паспортом, у давальному відмінку)

вченого звання _____________ кафедри * ___________________

Реєстр № ** ___________

І. Подання

Призначений на посаду _________________ кафедри __________________з


(професора, доцента)

“____” _____________ 200___ р. Наказ № ______ від “____” _________ 200 _ р.

При розгляді подання “____” __________ 200___ р. вчена рада __________________________________________________________________

(назва вищого навчального закладу, наукової установи)

у складі _________ осіб з ____________ членів ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за”- _________, “проти” - ____________, недійсних бюлетенів - ______________.

(Протокол засідання № ________ від “____” ________ 200 ___ р.).


ІІ. Основні дані про здобувача

 1. Прізвище, ім’я та по батькові, рік народження.

 2. Рік закінчення вищого навчального закладу, його повне найменування, спеціальність за дипломом.

3. Наявність наукових ступенів та вчених звань у послідовності їх присудження та присвоєння.

 1. Наявність почесного звання _________________, послідовність їх одержання (ксерокопії додаються).

 2. Стаж педагогічної роботи у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівня акредитації _________ років, в т.ч. у даному навчальному закладі _______ років. Загальний творчий стаж ______ р.

 3. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти ІІІ – ІV рівня акредитації: місце роботи та посада.


Наприклад:

01.09.2002 р. – 31.08. 2006 р. – асистент кафедри _____________________;

01.09.2006 р. – по теперішній час (якщо в контракті вказано термін перебування на посаді, зазначити у витязі з трудової книжки) – доцент кафедри ________________.

Навчання в аспірантурі і докторантурі для професорів і доцентів вищих навчальних закладів у педагогічний стаж не зараховується.


 1. Основні навчальні курси, які веде здобувач (вказати кількість лекційних годин), керівництво курсовими роботами, дипломним проектуванням, семінарськими та лабораторними заняттями. Методичне забезпечення основних навчальних курсів.
 1. Число підготовлених учнів (фахівців вищої кваліфікації (лауреатів міжнародних та державних премій, конкурсів, виставок, оглядів, фестивалів, призерів Олімпійських ігор і чемпіонатів світу, Європи).
 1. Значні особисті творчі досягнення у сфері своєї діяльності (відповідно вимогам п. 14 Порядку присвоєння вченого звання професора і доцента затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 р. № 1149).ІІІ. Основні навчально-методичні та наукові публікації

Має ______ публікацій, з них_____ наукових та ________ навчально-методичного характеру, в т.ч. ________ наукових публікацій у фахових виданнях (по профілю кафедри).

Після захисту _________ дисертації опубліковано ____ праць, з них _____ наукових та ____ навчально-методичного характеру, в т.ч. _______ наукових публікацій у фахових виданнях, (має бути не менше п’яти по профілю кафедри). Автор (співавтор) підручника (навчального посібника) з грифом МОН України (лист № від _________) з основного курсу.

1.

2.

Під час роботи на посаді ____________ видано ______ друкованих праць.


ІV. Дані апробації професійної діяльності


Відкрита лекція на тему _______ була проведена для студентів __________(курс, факультет) “_____” _______ 200___ р. Лекція була обговорена на засіданні кафедри __________. Дана позитивна оцінка, протокол № ___ від ___________ р.


Брав участь у ________ (кількість) конференціях (по профілю кафедри), у тому числі: три останні конференції із зазначенням назви, міста та року проведення конференції. За результатами конференцій опубліковані: стаття, тези, доповідь.


Звіт здобувача про науково-педагогічну діяльність заслуханий на засіданні кафедри _____________. Дана позитивна оцінка, кафедра рекомендує до присвоєння вченого звання _______________, протокол №____ від _________________ р.


Голова вченої ради _______________ ________________


Секретар вченої ради _______________ _________________


Начальник відділу кадрів _______________ __________________

(підписи) (прізвище, ініціали)

^ Гербова печатка


**************************************

* У дужках під найменуванням кафедри за необхідності уточнюється основний курс, який веде здобувач, або його спеціалізація.

При наявності висновку профільної кафедри зазначається її найменування і робиться запис. Висновок профільної кафедри (найменування навчального закладу, установи) додається.

** Залишається незаповненим для відмітки органу державної атестації.

Якщо людина працює за сумісництвом в “Поданні” вказується: призначений на посаду за сумісництвом ( на _______ ставки).

Основне місце роботи ____________________.

Довідка повинна бути обсягом не більше 3-х сторінок для доцентів та 5-6 сторінок для професорів.

^ Атестаційна справа друкується шрифтом Times New Roman 14 розміру з одиничним інтервалом.


Додаток 7

до Порядку розгляду

атестаційних справ

^ Форма 7

СПИСОК


наукових та навчально-методичних праць

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)

п/п

Назва *

Характер роботи

Вихідні дані**

Обсяг (в сторінках)

Співавтори

1

2

3

4

5

6


На останній сторінці цього списку підписи:


Здобувач _____________________ _____________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


Список ЗАВІРЯЮ:


Завідуючий (начальник) кафедрою

(відділом) або декан (начальник) факультету __________ ____________

проректор з наукової або

навчально-методичної роботи


Секретар вченої ради ___________ ____________

Заступник директора з наукової роботи

(для працівників НДІ)


Гербова печатка.


^ ПРИМІТКИ ДО СПИСКУ

НАУКОВИХ І НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИХ ПРАЦЬ


Пункт 2. Подається повна назва роботи.


Пункт 3. Зазначається характер роботи : стаття, тези доповідей, авторські свідоцтва, патенти, методичні розробки, підручники, навчальні посібники тощо.

Пункт 4. Вихідні дані – конкретизується місце і час публікації (видавництво, журнал – номер або серія, рік); дається характеристика збірників (міжвузівський, тематичний тощо), місце і рік їх видання; зазначаються тематика, категорія, місце і рік проведення наукових і методичних конференцій, симпозіумів, семінарів та з’їздів, інших зібрань наукового характеру, у матеріалах яких вміщено тези доповіді (виступу, повідомлення): міжнародні, республіканські, регіональні галузеві, обласні, міжвузівські, вузівські (науково-педагогічного напряму); авторське свідоцтво на винахід, рік їх видачі; № реєстрації і рік оформлення патентів, ліцензій. Вихідні дані записуються згідно з правилами бібліографічного опису літератури.


Пункт 5. Обсяг – вказується кількість сторінок публікації. Якщо праця велика і видана у співавторстві, то кількість сторінок вказується дробом: у чисельнику – загальний обсяг, у знаменнику – доля автора.


Пункт 6. Співавтори – перераховуються прізвища та ініціали співавторів. Зі складу великих авторських колективів даються прізвища перших трьох осіб, після чого проставляється: та інші, всього .......... осіб.

Список формується за розділами в хронологічній послідовності опублікування робіт; нумерація праць наскрізна:

І. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані до захисту дисертації;

ІІ. наукові роботи за профілем кафедри, опубліковані після захисту дисертації;

ІІІ. авторські свідоцтва, дипломи, патенти;

ІV. основні навчально-методичні роботи (за період науково-педагогічної діяльності) по профілю кафедри.


Роботи, що знаходяться у друці, звіти про проведення науково-дослідних робіт, автореферати та дисертації до списку не заносяться. Не належать також до друкованих наукових і навчально-методичних робіт статті та інші публікації популярного характеру.


*******************************************

* Мовою оригіналу публікації

** Зазначається після вихідних даних, якщо відповідає дійсності – наукова публікація у фаховому виданні (останні слова – жирним шрифтом).

Підручники (навчальні посібники) з грифом МОН України (останні слова – жирним шрифтом) та вказується лист щодо надання грифу МОН України № _________ від ____________ (ксерокопія листа – додається), монографії (для наукових працівників).


Додаток 8

до Порядку розгляду

атестаційних справ


^ Форма 8


ВИТЯГ


з трудової книжки про науково-педагогічну роботу


у вищих навчальних закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації, закладах


післядипломної освіти ІІІ-ІV рівня акредитації або наукової установи.

___________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові здобувача)№ запису, який вказаний в трудовій книжці

Дата

Відомості про прийом на роботу і про звільнення (з вказівкою причин із посланням на статтю, пункт закону).

Вказувати повну назву вищого навчального закладу, наукової установи.

На підставі чого внесено запис – наказ

(документ, його дата і номер)

число

місяць

рік

1
2
3

Витяг ЗАВІРЯЮ:


Начальник відділу кадрів ________________________ П.І.П.

(підпис)


М.П.


* - для сумісників окремо представляються копії витягів з наказів (про зарахування та звільнення);

** - якщо здобувачу зазначається стаж педагогічної роботи у іншому вищому навчальному закладі – додається сертифікат про акредитацію.

Схожі:

Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти і науки
Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про неї затверджує Міністр освіти І науки. Вчене звання професора присвоюється на основі рішення
Затвердити Порядок присвоєння вченого звання професора І доцента, що додається
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconРішення вченої ради щодо присвоєння вченого звання професора І доцента приймається таємним голосуванням. Засідання вченої ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.
Мон. Для розгляду атестаційних справ наукових І науково-педагогічних працівників у мон утворюється атестаційна колегія. Головою атестаційної...
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconДоходи І видатки бюджету
Бюджетну класифікацію затверджує Міністр фінансів України, крім того, він також вносить зміни до неї та інформує про це в обов'язковому...
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2007/2008 н р
Міністр освіти І науки України Станіслав Ніколаєнко підписав наказ, яким визначено порядок проведення та затверджено Положення про...
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України з метою вдосконалення порядку заохочувального відзначення працівників освіти І науки н а к а з у ю
Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України (далі Положення), що
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України від 08. 04. 2011 n 410 ( 410/2011 ), Положення про
Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади, відповідно до Положення про Міністерство освіти
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства освіти І науки України загальні положення
Відомчою заохочувальною відзнакою нагороджуються особи, які пропрацювали в галузі освіти і науки не менше 5 (п’яти) років
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconПоложення про неї затверджуються Міністром освіти І науки. Вчене звання професора присвоюється на основі рішення вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради вищого
Визнати таким, що втратив чинність, Порядок присудження наукових ступенів І присвоєння вчених звань, затверджений постановою Кабінету...
Положення про неї затверджує Міністр освіти І науки iconС. Ф. Русов про підготовку вчителя української школи// Збірник наукових праць Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка. Педагогічні науки. 2007. №5(57)
Гринишин А. Міністр Іван Вакарчук: "Не купуйте недійсних тестів!" Керівник Міністерства освіти та науки відповів на запитання читачів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи