Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 92.91 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата22.10.2012
Розмір92.91 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.edu.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇ
БЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЛЮТИЙ 2012 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. МЕДИЦИНА


28.9

С60

Солодков, А. С. Физиология человека. Общая. Спортивная. Возрастная : учебник для высших учебных заведений физ. культуры / А. С. Солодков, Е. Б. Сологуб. – 4-е изд., испр. и доп. – Москва : Советский спорт, 2010. – 620 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

К63

Комплексная профилактика заболеваний и реабилитация больных и инвалидов : учебное пособие для высш. и средн. проф. учеб. заведений, осуществляющих образовательную деятельность по спец. 022500-«Физ. культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья» / В. А. Лисовский, С. П. Евсеев, В. Ю. Голофеевский, А. Н. Мироненко. – 2-е изд., стереотип. – Москва : Советский спорт, 2004. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Н63

Николайчук, Л. В. Остеохондроз, сколиоз, плоскостопие : профилактика, лечебно-физкультурные упражнения, водные процедуры, траволечение / Л. В. Николайчук, Э. В. Николайчук. – Минск : Книжный Дом, 2004. – 320 с. – (Домашний доктор).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ЕКОНОМІКА60

П14

Пальчевський, С. С. Соціальна педагогіка : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2011. – 552 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-2713 від 20.12.2004 р.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


60

С69

Соціально-просвітницькі тренінги з формування мотивації до здорового способу життя та профілактики ВІЛ/СНІДу : навчально-методичний посібник / С. В. Страшко, Л. А. Животовська, О. Д. Гречишкіна [та ін.] ; МОНУ, Науково-методичний центр вищої освіти МОНУ, НПУ ім. М. П. Драгоманова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Київ : Освіта України, 2006. – 260 с. + 1 електрон. опт. диск (CD-ROM).– Лист МОНУ №14/18.2-2701 від 01.12.2005 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.9

Н35

Національний класифікатор України "Класифікатор професій" ДК 003:2010. Станом на 11.04.2011р. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 360 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


КУЛЬТУРА. ІНФОРМАТИКА73

Б90

Буйницька, О. П. Інформаційні технології та технічні засоби навчання : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Буйницька ; МОНУ; Київський університет ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 240 с. – Лист МОНУ № 1/11-7256 від 04.08.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


73

Х65

Хмельницький, 0. 0. Інформаційна культура: Підготовка кадрів до інформаційної роботи : навчальний посібник / 0. 0. Хмельницький. – Київ : КНТ, 2007. – 200 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)ФІЛОЛОГІЧНІ НАУКИ. МОВОЗНАВСТВО.81

О-54

Олійник, О. Б. Сучасна ділова риторика : навчальний посібник / О. Б. Олійник. – Київ : Кондор, 2010. – 166 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-899 від 18.04.2008 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ


87.6

Л72

Лозовой, В. О. Саморозвиток особистості у філософській рефлексії та соціальній практиці : монографія / В. О. Лозовой, Л. М. Сідак. – Харків : Право, 2006. – 256 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.00

С40

Сисоєва, С. О. Основи педагогічної творчості : підручник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / С. О. Сисоєва ; АПН України ; Інститут педагогіки і психології професійної освіти. – Київ : Міленіум, 2006. – 346 с. – Лист МОНУ №14/18.2-375 від 22.02.2005 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.2

П14

Пальчевський, С. С. Акмеологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / С. С. Пальчевський. – Київ : Кондор, 2008. – 398 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-186 від 02.06.2006 р.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

Б86

Бочелюк, В. Й. Психологія людини з обмеженими можливостями : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / В. Й. Бочелюк, А. В. Турубарова. – Київ : Центр учбової літератури, 2011. – 262 с. – Лист МОНУ №1/11-9207 від 04.10.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

В19

Васьківська, С. В. Основи психологічного консультування : підручник для студ. вищ. навч. закладів / С. В. Васьківська. – 2-ге вид. – Київ : Ніка-Центр, 2011. – 424 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2268 від 20.12.07 р.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

В68

Вологодина, Н. В. Тренинг самостоятельности у детей / Н. В. Вологодина. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2006. – 192 с. – (Неотложка для родителей).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Г61

Головнева, И. В. Психологические основы кадрового менеджмента : учебное пособие для студентов высших учебных заведений / И. В. Головнева. – Киев : Кондор, 2008. – 172 с. – Письмо МОНУ № 14/18.2-784 от 30.04.2006 г.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

К68

Корольчук, М. С. Соціально-психологічне забезпечення діяльності в звичайних та екстремальних умовах : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / М. С. Корольчук, В. М. Крайнюк. – Київ : Ніка-Центр, 2009. – 580 с. – Лист МОНУ № 14/18.2-2264 від 25.12.2003 р.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

М99

М'ясоїд, П. А. Курс загальної психології : підручник : у 2 т. Т. 1 / П. А. М'ясоїд. – Київ : Алерта, 2011. – 496 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2148 від 20.10.2008 р.

Кільк. прим.: 5 (Абонемент учбової і наук. літ., Читальний зал)


88

П12

Павелків, Р. В. Вікова психологія : підручник для студ. вищ. навч. закладів / Р. В. Павелків. – Київ : Кондор, 2011. – 470 с. – Лист МОНУ № 1/11-1500 від 22.02.2011 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

П24

Педагогічна психологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. П. Сергєєнкова, О. А. Столярчук, О. П. Коханова, О. В. Пасєка ; МОНУ ; Київський університет ім. Бориса Грінченка. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 168 с. – Лист МОНУ № 1/11-12276 від 29.12.2010 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

С42

Скібіцька, Л. І. Конфліктологія : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / Л. І. Скібіцька. – 2-ге вид. – Київ : Кондор, 2011. – 384 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.08 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88

С81

Столяренко, О. Б. Психологія особистості : навчальний посібник для студ. вищ. навч. закладів / О. Б. Столяренко. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 280 с. – Лист МОНУ № 1/11-2515 від 30.03.2011 р.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

У67

Управління конфліктами : текст лекцій : навчальний посібник / Г. В. Жаворонкова, О. М. Скібіцький, Т. В. Сівашенко, О. І. Туз. – Київ : Кондор, 2011. – 172 с. – Лист МОНУ № 1.4/18-Г-2293 від 31.10.2008 р.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


88.43

З-14

Загайнов, Р. М. Психологическое мастерство тренера и спортсмена : статьи и интервью / Р. М. Загайнов. – Москва : Советский спорт, 2006. – 106 с.

Кільк. прим.: 1 (Абонемент учбової і наук. літ.)


^ ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75.1

М50

Менхин, Ю. В. Физическое воспитание: теория, методика, практика : учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности 022300 - Физическая культура и спорт / Ю. В. Менхин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : СпортАкадемПресс ; Физкультура и спорт, 2006. – 320 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

М75

Молодежь, здоровье, физическая культура и спорт в современных условиях : материалы Всероссийской научно-практической конференции / ред. В. П. Губа, А. В. Родин ; Министерство по физической культуре, спорту и молодежной политике Российской федерации. – Смоленск : СГУ, 2008. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.576

Ш51

Шестаков, М. П. Гандбол. Тактическая подготовка / М. П. Шестаков, И. Г. Шестаков. – Москва : СпортАкадемПресс, 2001. – 132 с. – (Методика спортивной подготовки).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Д79

Дубенчук, А. І. Футбол / А. І. Дубенчук. – Харків : Ранок, 2010. – 128 с. – (Спортивні ігри в школі).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

П84

Прохорчук, О. Футбол у школі / О. Прохорчук. – Київ : Шкільний світ, 2009. – 120 с. – (Бібліотека "Шкільного світу").

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

Ш35

Швыков, И. А. Подготовка вратарей в футбольной школе / И. А. Швыков. – Москва : Терра-спорт ; Олимпия Пресс, 2005. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

А92

Атлетическая гимнастика / авт.-сост. И. Кремнев. – Ростов-на-Дону ; Санкт-Петербург : Феникс ; Северо-Запад, 2008. – 288 с. : ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

И14

Ибель, Д. В. Терминология атлетических упражнений в бодибилдинге : учебно-методическое пособие / Д. В. Ибель. – Москва : Олимпия Пресс, 2006. – 80 с. – (Библиотечка тренера).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.69

Ф42

Фен Тьен Ли. Тайцзи-цюань : пер. с нем. / Тьен Ли Фен. – Москва : Олимпия, 2008. – 96 с. : ил. – (10 минут).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.711.5

М31

Маслаков, В. М. Эстафетный бег: история, техника, обучение, тренировка / В. М. Маслаков, Е. П. Врублевский, О. М. Мирзоев ; Московский региональный Центр развития легкой атлетики ИААФ. – Москва : Олимпия, 2009. – 144 с. – (Библиотека легкоатлета).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.711.5

О-47

Озолин, Э. С. Спринтерский бег / Э. С. Озолин ; Московский региональный центр развития легкой атлетики ИААФ. – Москва : Человек, 2010. – 176 с. : ил. – (Библиотека легкоатлета).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.713

О-79

Остьянов, В. Н. Обучение и тренировка боксеров / В. Н. Остьянов. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 272 с.

Кільк. прим.: 20 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.717.5

М54

Методика срочного контроля и коррекции техники плавания в соревновательных и тренировочных упражнениях : учебно-методическое пособие / ред. А. М. Кравцов ; Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации. - Москва : ТВТ Дивизион, 2010. - 88 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.81

Д53

Дмитрук, С. В. Соціально-педагогічні технології в туризмі : навчальний посібник / С. В. Дмитрук, О. Ю. Дмитрук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 328 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


^ ХУДОЖНЯ ЛІТЕРАТУРА


84(4Рос)6

Д67

Донцова, Д. А. Жаба с кошельком : роман / Д. А. Донцова. – Москва : Эксмо, 2003. – 432 с. – Содержание: Куликова Г. М. Правила вождения за нос.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

И23

Иванцова, Л. Родительный падеж / Л. Иванцова. – Харьков; Белгород : Книжный клуб "Семейного досуга", 2011. – 288 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Л37

Левицкий, А. Сердце Зоны : фантастический роман / А. Левицкий. – Москва : Эксмо, 2008. – 416 с. – (S.T.A.L.K.E.R.).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(7США)

Л33

Ле Гуин У. Город иллюзий : фантастические произведения / У. Ле Гуин ; пер. с англ. И. Гуровой. – Москва : Эксмо, 2008. – 608 с. – (Вся Ле Гуин).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Л84

Лукьяненко, С. Последний Дозор : [фантастический роман] / С. Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2006. – 400 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

Л84

Лукьяненко, С. В. Фальшивые зеркала : [фантастический роман] / С. В. Лукьяненко. – Москва : АСТ, 2008. – 410 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)

84(4Рос)6

Л84

Лукьяненко, С. В. Чистильщик : [фантастический роман] / С. В. Лукьяненко. – Москва : АСТ; Хранитель, 2007. – 350 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Вел)

О-91

О'Фланаган, Ш. Слишком хорошо, чтобы быть правдой : роман / Ш. О'Фланаган ; [пер. с англ. М. Павлова]. – Москва : Гелеос, 2005. – 512 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Рос)6

У27

Угрюмова, В. Все демоны : роман / В. Угрюмова, О. Угрюмов. – Санкт-Петербург : Азбука-класика, 2007. – 480 с.

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)


84(4Вел)

Х21

Харрис, Д. Шоколад : роман / Дж. Харрис. – Москва ; Санкт-Петербург : Эксмо ; Домино, 2008. – 382 с. – (Мона Лиза).

Кільк. прим.: 1 (Художній абонемент)
Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Грибан В. Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В. Г. Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. 214 с
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи