Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації icon

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Скачати 212.67 Kb.
НазваНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Дата22.10.2012
Розмір212.67 Kb.
ТипДокументи

www.uni-sport.com.ua (розділ «Бібліотека» / Нові надходження)
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ УКРАЇНИ

БІБЛІОТЕКА. ВІДДІЛ БІБЛІОГРАФІЇ ТА ІНФОРМАЦІЇБЮЛЕТЕНЬ НОВИХ НАДХОДЖЕНЬ ЗА ЧЕРВЕНЬ 2008 РОКУПРИРОДНИЧІ НАУКИ. ТЕХНІКА. МЕДИЦИНА


5

Г82

Грибан В.Г. Валеологія: підручник для студентів внз / В.Г.Грибан. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 214 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

М42

Медицина в Україні XVIII - перша половина XIX ст.: бібліографічний словник: додатковий випуск / упоряд. М.М.Гайдучок; Державна наукова мед. б-ка. – К., 2002. - 136 с. - (Медична біографістика).

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


5

П27

Передерий В.Г. Клинические лекции по внутренним болезням: в 2 т. / В.Г.Передерий, С.М.Ткач; Украинский НМУ им. А.А.Богомольца. - Киев, 1998. - Т. 1: Кардиология, ревматология, пульмонология. - 512 с.;

Т. 2: Гастроэнтерология, гематология, нефрология. - 574 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


5

Щ61

Щербатий А.Й. Медична діагностика / А.Й.Щербатий, В.М.Поліщук. - Рівне: Українські інформаційні системи, 1996. - 130 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

Актуальные вопросы курортологии физиотерапии и медицинской реабилитации: труды. Т. ХV. Ч. 2 / Крымский республиканский НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2004. - 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

Актуальные вопросы курортологии физиотерапии и медицинской реабилитации: труды. Т. ХVI. Ч. 2 / Крымский республиканский НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2005. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

Актуальные вопросы курортологии физиотерапии и медицинской реабилитации: труды. Т. ХVIII. Ч. 1 / Крымский республиканский НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2007. - 124 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

Актуальные вопросы курортологии физиотерапии и медицинской реабилитации: труды. Т. ХVIII. Ч. 2 / Крымский республиканский НИИ физ. методов лечения и мед. климатологии им. И.М.Сеченова. - Ялта, 2007. - 152 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

А43

Актуальные проблемы физической реабилитации и эрготерапии (научно-педагогическая школа Т.Д.Поляковой и М.Д.Панковой): материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 3 апреля 2008 г.) / Белорусский ГУФК. - Минск: БГУФК, 2008. - 330 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


53.54

К66

Корж Ю.М. Практикум з теорії і методики лікувальної фізичної культури / Ю.М.Корж, О.М.Звіряка; СумДПУ ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 184 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)53.54

Л56

Лікувальна фізкультура в санаторно-курортних закладах / ред. Л.І.Фісенко. – К.: Купріянова, 2005. - 408 с.

Кільк. прим.: 4 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


СУСПІЛЬНІ НАУКИ. ІСТОРІЯ. ЕКОНОМІКА. ПОЛІТИКА


60

Г19

Ганін В.І. Методологія соціально-економічного дослідження: навч. посібник для студ. внз / В.І.Ганін, Н.В.Ганіна, К.Д.Гурова. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 224 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


60

К78

Кравченко Р.І. Соціальна реабілітація інвалідів з розумовою відсталістю: соціально-побутовий патронаж: навч.-метод. посібник / Р.І.Кравченко; Всеукраїнська громадська організація "Коаліція захисту прав інвалідів та осіб із інтелектуальною недостатністю". – К., 2007. - 130 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


60

М18

Малахова Ж.Д. Викладання соціології: досвід інноваційних прийомів: навч. посібник для студ. внз / Ж.Д.Малахова, В.М.Огаренко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 280 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65

К17

Калініченко О.В. Мікроекономіка. Практикум: навч. посібник для студ. внз / О.В.Калініченко, Л.М.Березіна; Полтавська ДАА. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 430 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.05

Л67

Лишиленко О.В. Фінансовий облік: підручник для студ. внз / О.В.Лишиленко. - 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: Центр навчальної літератури, 2008. - 556 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.05

М54

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики для студентів спеціальності "Маркетинг"/ уклад. Н.В.Язвінська, В.В.Журило, Т.В.Співаковська. – К.: НТУУ "КПІ", 2007. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


65.05

М60

Милявська Е.П. Облік на підприємствах малого бізнесу: навч. посібник для студ. внз / Е.П.Милявська, О.І.Жабін. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 162 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


65.05

Ц14

Цал-Цалко Ю.С. Фінансовий аналіз: підручник для студентів внз / Ю.С.Цал-Цалко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 568 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


66

П43

Погорілий Д.Є. Політологія: кредитно-модульний курс: навч. посібник для студ. внз / Д.Є.Погорілий. – К.: Центр учбової літератури; Фірма "Інкос", 2008. - 432 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


67

К61

Колодій А.М. Права, свободи та обов'язки людини і громадянина в Україні: підручник для студ. внз та працівників місцевого самоврядування / А.М.Колодій, А.Ю.Олійник. – К.: Всеукр. асоціація видавців "Правова єдність", 2008. - 352 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


81

В19

Васенко Л.А. Фахова українська мова: навч. посібник для студ. внз / Л.А.Васенко, В.В.Дубічинський, О.М.Кримець. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 272 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


РЕЛІГІЄЗНАВСТВО


86

Д79

Дубовенко М.Ф. Релігієзнавство: навч. посібник / М.Ф.Дубовенко, Є.Ф.Сластенко. – К.: КІМЕП, 2007. - 200 с.

Кільк. прим.: 5 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)86

С25

Свобода совісті та віросповідання в контексті міжнародних й українських правових актів та релігійних документів (витяги) / упоряд. М.Ю.Бабій; Відділення релігієзнавства ін-ту філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. - 2-ге вид., допрац. і доп. – К., 2006. - 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ПЕДАГОГІКА. ПСИХОЛОГІЯ. ПСИХОЛОГІЯ СПОРТУ


74.1

П20

Патцлафф Р. Лейтмотиви вальдорфської педагогіки. Від трьох до дев'яти років / Р.Патцлафф, Т.Кальдер [та ін.]; пер. з нім. О.Богданенко, К.Медвєдєвої. – К.: НАІРІ, 2008. - 136 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.1

П20

Патцлафф Р. Лейтмотивы вальдорфской педагогики. От трех до девяти. Ч.1-2 / Р.Патцлафф, Т.Кальдер [и др].; пер. с нем. О.Богданенко, К.Медведевой.- Киев: НАИРИ, 2008. - 144 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


74.5

К90

Кулик М.С. Кредитно-модульна рейтингова система навчальної діяльності: навч.-метод. посібник для слухачів системи підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу / М.С.Кулик, Є.В.Лузік, Н.В.Ладогубець; НАУ. – К., 2004. - 96 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


88

Х69

Ходаківський Є.І. Психологія управління: навч. посібник для студ. внз / Є.І.Ходаківський, Ю.В.Богоявленська, Т.П.Грабар. – К.: Центр учбової літератури, 2008. - 608 с.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ


75

П75

Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника. Вісник Прикарпатського університету. Вип. 4: Фізична культура. - Івано-Франківськ, 2007. - 122 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75

Ч-49

Чернігівський державний педагогічний університет ім. Т.Г.Шевченка. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету: зб. наук. пр. Вип. 54: Актуальні проблеми сучасної біомеханіки фізичного виховання та спорту. - Чернігів: ЧДПУ, 2008. - 512 с. - (Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.07

А28

Адаптационные механизмы регуляции функций организма при мышечной деятельности (научно-педагогическая школа А.А.Сёмкина): материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Минск, 16 апреля 2008 г.,) / Белорусский ГУФК. - Минск: БГУФК, 2008. - 238 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.08

Г63

Гольберг Н.Д. Питание юных спортсменов / Н.Д.Гольберг, Р.Р.Дондуковская. – М.: Сов. спорт, 2007. - 240 с.: ил.

Кільк. прим.: 2 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.09

М15

Макарова Г.А. Медицинский справочник тренера / Г.А.Макарова, С.А.Локтев. – М.: Сов. спорт, 2005. - 588 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.09

М19

Маліков М.В. Функціональна діагностика у фізичному вихованні і спорті: навч. посібник для студентів внз / М.В.Маліков, Н.В.Богдановська, А.В.Сватьєв; Запорізький національний університет. - Запоріжжя, 2006. - 246 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.1

З-41

Збірник наукових праць: у 3 ч. Ч. 3: Теорія і методика фізичної культури та спорту: (за результатами конкурсу студентських наукових робіт 2007 року) / Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 116 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)75.1

Л72

Лоза Т.О. Кредитно-модульна система оцінки знань студентів з теорії і методики фізичного виховання: практикум для студ. спец. "Педагогіка і методика середньої освіти. Фізична культура" фак. фіз. виховання пед. ун-тів / Т.О.Лоза, Л.І.Прокопова; Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 200 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.1

П80

Прокопова Л.І. Оцінювання навчальної та наукової діяльності студентів з теорії і методики фізичного виховання за кредитно-модульною системою: практикум для студентів спец. "Олімпійський і професійний спорт" факультетів фізичного виховання педагогічних ун-тів / Л.І.Прокопова, Т.О.Лоза; Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

К17

Калашник Н.Г. Соціалізація особистості засобами естетичного виховання та фізичної культури: наук. монографія / Н.Г.Калашник, В.В.Феуєрман. – К.; Симферополь, 2008. - 296 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.10

Ф50

Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві: зб. наук. пр. Волинського ДУ ім. Лесі Українки / Волинський НУ ім. Лесі Українки. - Луцьк, 2008. –

Т. 1. - 272 с.; Т. 2. – 312 с.; Т. 3. – 390 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Б44

Бєлих С.І. Науково-дослідна робота у фізичній культурі: підручник для курсантів, слухачів та студентів внз III-IV рівнів акредитації / С.І.Бєлих; Міністерство оборони України. - 2-ге вид., перероб. і доп. - Донецьк, 2008. - 130 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Д30

Демерков С.В. Фізичне виховання: навч. посібник / С.В.Демерков, М.О.Хатіпов; Східноукраїнський НУ ім. В.Даля. - Луганськ, 2007. - 312 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях: 4-я междунар. науч. конф. (22 апреля 2008г.): сб. ст. / ред. С.С.Ермаков; ХГАФК. – Харьков; Белгород; Красноярск, 2008. - 140 с. - Укр., рус. яз.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Физическое воспитание студентов творческих специальностей: сб. науч. тр. / ред. С.С.Ермаков; ХХПИ. - Харьков, 2008. - № 2. - 140 с.; № 3. - 148 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.11

Ф50

Фізичне виховання студентів спеціальної медичної групи за кредитно-модульною системою навчання: навч. посібник для студ. внз / В.А.Трофимов, Н.М.Самсутіна, В.М.Осіпов, П.В.Шмигов; Бердянський ДПУ. - Бердянськ, 2007. - 116 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.116.04

М13

Мазін В.М. Культура професійної самореалізації майбутнього вчителя фізичного виховання: монографія / В.М.Мазін; Запорізький ін-т ім. гетьмана Петра Сагайдачного МАУП. - Запоріжжя, 2007. - 169 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

К88

Кудренко А.І. Теоретичні та методичні основи організації виховної роботи зі спортсменами: навч. посібник для студентів внз фізичного виховання і спорту / А.І.Кудренко; Сумський ДПУ ім. А.С.Макаренка. - Суми, 2007. - 228 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.14

П24

Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: зб. наук. пр. / ред. С.С.Єрмаков; ХДАДМ (ХХПІ).- Харків, 2008.- № 5. – 168 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.15

А43

Актуальні проблеми фізичної культури і спорту: зб. наук. пр.: в вип. Вип. 12 / ред. В.О.Дрюков; ДНДІФКС. – К., 2007. - 76 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)75.15

С56

Современные проблемы теории и практики физической культуры: материалы ХII Междунар. студ. науч. конф. ГУФВС Республики Молдова (Кишенев, 17 апреля 2008 г.). - Кишенев, 2008. - 326 с. – Молд., рус. яз.

Кільк. прим.: 1 (Зал іноземної літератури)


75.15

Ф94

Фундаментальные и прикладные основы теории физической культуры и теории спорта (научно-педагогическая школа А.А.Гужаловского): материалы Междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 10-11 апреля 2008 г.,) / Белорусский ГУФК. - Минск, 2008. - 506 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.3

Л64

Литвин А.Т. Система физического воспитания в СССР (1945-1991 гг.): лекция для студентов, аспирантов и слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей физ. воспитания / А.Т.Литвин; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 46 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.3

Л64

Литвин А.Т. Состояние и основные тенденции развития системы физического воспитания в период между первой и второй мировыми войнами: лекция для студентов, аспирантов и слушателей курса повышения квалификации, преподавателей физ. воспитания / А.Т.Литвин; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 32 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.3

Л64

Литвин А.Т. Физическое воспитание в европейских странах в ХIХ и начале ХХ веков: лекция для студентов, аспирантов и слушателей курсов повышения квалификации, преподавателей физ. воспитания / А.Т.Литвин; НУФВСУ. - Киев, 2007. - 38 с.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.4(0)90

Б79

Большая олимпийская энциклопедия: в 2 т. / сост. В.Л.Штейнбах. – М.: Олимпия-Пресс, 2006. - Т. 1: А – Н. - 968 с.: ил.; Т. 2: О – Я. - 968 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(0)90

С56

Современный Олимпийский и Паралимпийский спорт и спорт для всех: материалы XII Международного научного конгресса: (Москва, 26-28 мая 2008 г., Москва). / РГУФКСиТ. – М.: Физическая культура, 2008.-

Т. 1. - 386 с.; Т. 2. - 348 с.; Т. 3. - 290 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.4(2)

П27

Переверзин И.И. Искусство спортивного менеджмента / И.И.Переверзин. – М.: Сов. спорт, 2004. - 416 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.578

М77

Монаков Г.В. Подготовка футболистов: теория и практика / Г.В.Монаков. – М.: Сов. спорт, 2005. - 288 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

З-17

Зайцев В.К. Технологии тренировки функциональных систем организма хоккеиста: теория и практика профессионального спорта: учеб. пособие для вузов / В.К.Зайцев; РГУФКС. – М.: Академический проект, 2006. - 224 с. - (Gaudeamus).

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

М69

Михно Л.В. Менеджмент в профессиональном хоккее: учебник для слушателей Высшей школы тренеров по хоккею / Л.В.Михно, Б.Н.Винокуров, А.Т.Марьянович. – М.: Сов. спорт, 2007. - 380 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.579

Н64

Никонов Ю.В. Подготовка квалифицированных хоккеистов: учеб. пособие / Ю.В.Никонов; Белорусская ГАФК. - Минск: Асар, 2003. - 352 с.: ил.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.66

Б43

Белокопытова Ж.А. Методы исследований в художественной гимнастике: учеб.-метод. Пособие / Ж.А.Белокопытова, А.М.Дячук; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 216 с.

Кільк. прим.: 6 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)75.69

С32

Серебрянская Е.О. Женские секреты Екатерины Серебрянской, или Будь в форме! / Е.О.Серебрянская. - 2-е изд., испр. и доп. - Киев, 2008. - 236 с.: ил.

Кільк. прим.: 3 (Читальний зал, Абонемент учбової і наук. літ.)


75.712

Д24

Дворкин Л.С. Тяжелая атлетика: учебник для студентов вузов, осуществляющих образовательную деятельность по направлению 521900 - Физическая культура и специальности 022300 - Физическая культура и спорт / Л.С.Дворкин.- М.: Сов. спорт, 2005. - 600 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.712

С41

Сичов С.О. Основи силових видів спорту та єдиноборств: навчальний посібник для студентів внз / С.О.Сичов, Ю.А.Попадюха; НТУУ "Київський політехнічний інститут". – К., 2007. - 156 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.716

Р85

Рукопашный бой: русско-украинский-английский словарь-разговорник спортивных терминов / сост. В.С.Мунтян. - Харьков: Изд-во НУА, 2007. - 164 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


75.729

Н57

Нетрадиційні види спорту: навч. посібник для студ. внз / М.С.Солопчук, О.П.Шишкін, І.І.Стасюк, Д.М.Солопчук; Кам'янець-Подільський ДУ. - Кам'янець-Подільський, 2006. - 104 с.

Кільк. прим.: 1 (Читальний зал)


ДИСЕРТАЦІЇ. АВТОРЕФЕРАТИ


Д

Д93

Дячук, Анастасия Михайловна. Начальная подготовка в художественной гимнастике девочек 7-9 лет с учетом развития восприятия времени: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / А.М.Дячук; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 228 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


Д

А94

Афанасьев, Сергей Николаевич. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с церебральным параличом, осложненным сколиозом: дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.03) / С.Н.Афанасьев; Днепропетровский ГИФКС. - Днепропетровск, 2007. - 190 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А17

Абуд, Алаа Джабер. Управление предсоревновательной подготовкой бегунов на средние дистанции: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.Д.Абуд; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А91

Астахов А.В. Формирование готовности будущих учителей физической культуры к физкультурно-рекреативной деятельности в школе: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.08) / А.В.Астахов; МГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А94

Афанасьев С.Н. Физическая реабилитация детей младшего школьного возраста с церебральным параличом, осложненным сколиозом: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.03) / С.Н.Афанасьев; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

А94

Афанасьєв С.М. Фізична реабілітація дітей молодшого шкільного віку з церебральним паралічем, ускладненим сколіозом: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.03) / С.М.Афанасьєв; НУФВСУ. - К, 2008. - 18 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б83

Бородулин Д.А. Модульная оптимизация подготовки спортивных менеджеров: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Д.А.Бородулин; МГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Б95

Быстрова И.В. Психолого-педагогическая технология управления адаптацией гимнасток к групповой спортивной деятельности (на примере групповых упражнений в художественной гимнастике): автореф. дис. ... канд. психол. наук: (13.00.04 )/ И.В.Быстрова; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. – СПб., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)

А

В62

Водлозеров В.Є. Ефективність використання інноваційних тренажерів локально направленої дії в масовій фізичній культурі: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / В.Є.Водлозеров; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Г65

Гончарова А.В. Индивидуально-тактические компоненты надежности защитных действий волейболисток: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.В.Гончарова; МГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д69

Дорофєєва Т.І. Оцінка та корекція спеціальної підготовленості юних лижниць-гонщиць на етапах річного циклу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Т.І.Дорофєєва; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д79

Дубровская И.Н. Упражнения ритмической гимнастики в тренировке фигуристов на стадии базовой спортивной подготовки: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.Н.Дубровская; МГАФК. - Малаховка, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д83

Дунаев К.С. Технология целевой физической подготовки высококвалифицированных биатлонистов в годичном цикле тренировки: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / К.С.Дунаев; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д93

Дячук А.М. Начальная подготовка в художественной гимнастике девочек 7-9 лет с учетом развития восприятия времени: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.01) / А.М.Дячук; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Д93

Дячук А.М. Початкова підготовка в художній гімнастиці дівчаток 7-9 років з урахуванням розвитку сприйняття часу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / А.М.Дячук; НУФВСУ. - Київ, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

З-13

Заворотна О.А. Розвиток координаційних здібностей у баскетболістів 13-14 років з вадами слуху: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту; (24.00.01) / О.А.Заворотна; ДНДІФКС. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

З-38

Захаріна Є.А. Формування мотивації до рухової активності у процесі фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Є.А.Захаріна; НУФВСУ. – К., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

К61

Колокатова Л.Ф. Дидактическая система информационной поддержки психофизической подготовки студентов технических вузов: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04); (13.00.08) / Л.Ф.Колокатова; МГИУ. – М., 2008. - 50 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л41

Лезжова Г.Н. Структура и содержание профильного этапа практико-ориентированной подготовки специалистов в области адаптивной физической культуры: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Г.Н.Лезжова; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Л64

Литвин А.Т. Исторические предпосылки и теоретико-методологические основы современной системы физического воспитания: автореф. дис. ... канд. наук по физ. воспитанию и спорту: (24.00.02) / А.Т.Литвин; НУФВСУ. - Киев, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Л64

Литвин О.Т. Історичні передумови і теоретико-методологічні основи сучасної системи фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / О.Т.Литвин; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М30

Марченко С.І. Умови ефективного розвитку рухових здібностей у школярів молодших класів засобами рухливих ігор: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / С.І.Марченко; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М32

Мастов, Фади. Повышение адаптированности футболистов Сирии к условиям матчей на выезде: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ф.Мастов; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М33

Матвеева А.В. Формирование физической культуры личности детей старшего дошкольного возраста, с учетом их половых различий: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04) / А.В.Матвеева; СПбГУФВК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М60

Милодан В.А. Влияние регламентированных режимов дыхания на увеличение работоспособности в беге: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / В.А.Милодан; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М64

Мірошниченко В.М. Застосування фізичних тренувань різного спрямування для вдосконалення фізичного здоров'я дівчат з урахуванням соматотипу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / В.М.Мирошниченко; ЛДУФК. - Львів, 2008. - 18 с.

Кільк. прим.: 2 (Дисертаційний зал)


А

М69

Михеев Р.В. Организационно-педагогические особенности занятий в детском творческом коллективе на льду: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Р.В.Михеев; МГАФК. - Малаховка, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

М82

Московченко О.Н. Оптимизация физических нагрузок на основе индивидуальной диагностики адаптивного состояния у занимающихся физической культурой и спортом (с применением компьютерных технологий): автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / О.Н.Московченко; МГАФК. – М., 2008. - 60 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н37

Нгуен, Фи Хай. Формирование навыков игровых защитных действий в баскетболе с помощью тренажеров в условиях общеобразовательной школы: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ф.Х.Нгуен; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н71

Нічик О.В. Психофізіологічне забезпечення військово-професійної діяльності співробітників особистої охорони: автореф. дис. ... канд. психол. наук: (19.00.02) / О.В.Нічик; Інститут психології ім. Г.С.Костюка АПН України. – К., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Н84

Носова Н.Л. Контроль просторової організації тіла школярів у процесі фізичного виховання: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / Н.Л.Носова; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-52

Оксьом П.М. Ефективність фізичної підготовленості студенток вищого педагогічного навчального закладу засобами міні-футболу: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / П.М.Оксьом; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

О-74

Осколкова Е.А. Адаптивное физическое воспитание в системе профессиональной адаптации глухих учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Е.А.Осколкова; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

О-95

Очеретько Б.Є. Передумови збереження досягнень і тривалість спортивної кар'єри у веслуванні академічному: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.01) / Б.Є.Очеретько; НУФВСУ. – К., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

П12

Паєвський В.В. Спеціальна фізична підготовка курсантів протиповітряної оборони сухопутних військ збройних сил України: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / В.В.Паєвський; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Р82

Рубанова О.Л. Содержание и организация профессионального отбора учащихся училищ олимпийского резерва: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / О.Л.Рубанова; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С14

Саєнко В.Г. Побудова тренувального спортсменів різної кваліфікації, які спеціалізуються з кіокушинкай карате: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.01) / В.Г.Саєнко; ДНДІФКС. – К., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С59

Соколов А.С. Управление физической подготовкой студентов на основе системы автоматизированного динамического контроля: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.С.Соколов; Кубанский ГУФКСиТ. - Краснодар, 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С60

Соловьев И.Г. Технология управления физическим состоянием студентов среднего профессионального образовательного учреждения с использованием методов прогнозирования: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / И.Г.Соловьев; Дальневосточная ГАФК. - Хабаровск, 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

С77

Стасюк Р.М. Оптимізація соціальної адаптації студентів початкових курсів засобами фізичної культури: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту: (24.00.02) / Р.М.Стасюк; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т19

Тарасеня Т.Ю. Комплекс средств спортивно-оздоровительного туризма в физическом воспитании студентов: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Т.Ю.Тарасеня; СПбГУФК им. П.Ф. Лесгафта. - СПб., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т29

Те, Юй. Обучение студентов технике бега с учетом их спортивной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Ю.Те; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 22 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т35

Тернавский А.В. Педагогические условия реализации гуманистической направленности подготовки хоккеистов в спорте высших достижений: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / А.В.Тернавский; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 26 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Т94

Тьорло О.І. Зміни показників спеціальної фізичної підготовленості та фізичної працездатності курсантів-жінок протягом навчального року: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / О.І.Тьорло; ЛДУФК. - Львів, 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)А

Х-69

Хода Л.Д. Методология социальной интеграции неслышащих людей в различных видах адаптивной физической культуры: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: (13.00.04) / Л.Д.Хода; СПбГУФК им. П.Ф.Лесгафта. - СПб., 2008. - 42 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ц76

Цой С.В. Технико-тактическая подготовка сумоисток: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / С.В.Цой; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Ч-91

Чун-Вум-Чул. Методика обучения технике прыжка с шестом женщин на этапе начальной специализации: автореф. дис. ... канд. пед. наук: (13.00.04) / Чун-Вум-Чул; РГУФКСиТ. – М., 2008. - 24 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)


А

Я72

Ярещенко О.А. Обґрунтування змісту і організації спеціальної фізичної підготовки курсантів вищих навчальних закладів МВС України: автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту: (24.00.02) / О.А.Ярещенко; Харківська ДАФК. – Х., 2008. - 20 с.

Кільк. прим.: 1 (Дисертаційний зал)
Схожі:

Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585935
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585930
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585925
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585931
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585921
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585920
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585919
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585915
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
move to 0-16585910
Національний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації iconНаціональний університет фізичного виховання І спорту україни бібліотека. Відділ бібліографії та інформації
Страны мира : справочник / ред. С. В. Лавров. – Москва. Республика, 2006. – 592 с ил
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи