Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання icon

Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Скачати 127.69 Kb.
НазваПоложення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Дата22.10.2012
Розмір127.69 Kb.
ТипПоложення

Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту

Національний університет фізичного виховання і спорту

України

ЗАТВЕРДЖЕНО"

Наказом № 148-заг

від „ 19 " листопада 2010 року


ПОЛОЖЕННЯ

про студентське містечко НУФВСУ
І. Загальні положення


 1. Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках НУФВСУ, користування цими гуртожитками та їх утримання.

 2. Студентські гуртожитки НУФВСУ призначаються для мешкання аспірантів, слухачів підготовчих відділень, центру перепідготовки та підвищення кваліфікації на період навчання, незважаючи на те, де вони проживали до цього.

 3. Під гуртожитки надаються спеціально збудовані або перебудовані з цією метою будинки. Не допускається розміщення гуртожитків у підвалах і цокольних поверхах.

ПОЛОЖЕННЯ 1

про студентське містечко НУФВСУ 1

І. Загальні положення 1

V. Плата за житло та послуги 5

VI. Порядок надання місць в гуртожитках НУФВСУ 5

студентським сім\'ям 5

VII. Обов\'язки НУФВСУ, студмістечка, гуртожитку 6

6. Проживання в студентських гуртожитках працівників навчального закладу, сторонніх осіб, розміщення підрозділів вузу дозволяється згідно адміністрації університету на умовах укладання ними окремих договорів про проживання.

7. В гуртожитку повинні забезпечуватись необхідні умови для мешкання, занять, відпочинку, фізичної культури, виховної роботи.

8. Склад і приміщення санітарно-побутового призначення виділяються і оснащуються згідно з санітарними правилами утримання гуртожитків, затверджених Головним санітарним лікарем України.

9. Заселення гуртожитків здійснюється після створення в них необхідних житлово-побутових умов для мешкання і одержання дозволу з санітарно - епідеміологічної станції.

10. Внутрішній розпорядок у гуртожитку встановлюється правилами, затвердженими ректором університету.

^ II. Надання житлового місця в гуртожитку


11. Розміщення студентів в гуртожитках здійснюються згідно з цим Положенням, із додержанням встановлених санітарних норм. Місце проживання надається на навчальний рік, з можливістю наступного продовження терміну проживання.

12. До 15 червня кожного року директор студентського містечка надає квоту вивільнювання місць в гуртожитках, а до 25 серпня кожного року директори інститутів готують проект наказу про поселення та рекомедаціях кафедр щодо поселення студентів.

13. На підставі наказів про поселення, наданих паспортів, медичних довідок та квитанцій про сплату коштів за проживання, які оформлює завідувач гуртожитком - директор студентського містечка видає ордери про Поселення в гуртожитки.

14. Облік ордерів та мешканців у гуртожитках, оформлення необхідних документів, реєстрації за місцем проживання та зняття з реєстрації здійснюються призначеними для цього особами. Бланки ордерів зберігаються як документи суворої звітності.

III^ . Про поселення в гуртожиток та користування житловою площею в

Гуртожитках


15. Поселення в студентський гуртожиток здійснюється завідувачем гуртожитку або працівником, який його заміщує, на підставі виданого ордеру та наказу про поселення.

Особі, яка вселяється в гуртожиток, вказується надане житлове місце, надається необхідний інвентар, білизна, перепустка на право входу до гуртожитку. Мешканець повинен бути ознайомлений з правилами внутрішнього розпорядку гуртожитку.

16.Тимчасове переселення мешканців з одного гуртожитку до іншого здійснюється згідно з рішенням ректора університету, а з однієї кімнати в другу одного гуртожитку - за спільним рішенням керівника навчального підрозділу та адміністрації гуртожитку, при цьому без погіршення умов проживання.

17. Вхід до гуртожитку дозволяється на підставі перепусток для студентів цього гуртожитку з 6.00 до 23.00 години із записом у спеціальному журналі причин запізненя.

18. Відвідувачі мають право перебувати в гуртожитку з 9.00 до 22.00 години. При вході в гуртожиток відвідувачі надають черговому документ, який засвідчує особу і реєструються в книзі відвідувачів. Студент, який проживає в гуртожитку, зобов'язаний особисто зустріти відвідувача, залишити перепустку черговому гуртожитку і провести відвідувача при його виході з гуртожитку.

19. Відповідальність за своєчасний вихід з гуртожитку відвідувачів і дотримання ними Правил внутрішнього розпорядку покладається на студентів, які їх запросили.

20.Культурно-масова діяльність у гуртожитках здійснюються відповідно до плану, який розробляється-студентськими радами гуртожитків і погоджується з керівництвом інститутів (факультетів). Усі заходи повинні закінчуватись до 22. 00 г..

21. Усі студенти, які проживають у гуртожитках, залучаються до господарських робіт із самообслуговування (підтримання порядку і чистоти в місцях проживання та загального користування тощо).

22. Студент, який проживає в гуртожитку, має право:

-користуватися приміщеннями культурно-побутового призначення, обладнанням і майном гуртожитку;

- вимагати своєчасного ремонту або заміни обладнання, меблів;

- обирати студентську раду гуртожитку й бути обраним до її складу;

- через студраду гуртожитку брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з поліпшенням житлово-побутових умов та організацією культурно-дозвіллєвої діяльності;

- звертатися зі скаргами на роботу працівників гуртожитку та житлово- побутовими умовами, які не відповідають вимогам Положення про студентське містечко і нормам обладнання та утримання гуртожитків, до керівництва вищого навчального закладу, інших установ відповідно до Закону України «Про звернення громадян».

23. Студент, який проживає у гуртожитку, зобов'язаний:

 • знати і виконувати Правила внутрішнього розпорядку гуртожитку;

- своєчасно сплачувати за проживання і додаткові платні послуги, якими він користується;

 • підтримувати чистоту і порядок у своїй кімнаті та місцях загального користування, брати участь у всіх видах робіт, пов'язаних із самообслуговуванням;

 • дбайливо ставитися до майна гуртожитку, економно витрачати тепло, електроенергію, газ і воду;

 • своєчасно подавати заявки на ремонт електричного, сантехнічного обладнання і меблів;

 • проводити дрібний та поточний ремонт в секціях та в кімнатах, в яких вони проживають за рахунок власних коштів, за умови погодження цього з завідувачем гуртожитку та директором студмістечка;

 • про всі надзвичайні події в гуртожитку терміново повідомляти завідувача гуртожитком та студентську раду гуртожитку;

 • відшкодовувати заподіяні матеріальні збитки відповідно до діючого законодавства;

- дотримуватися правил техніки безпеки та пожежної безпеки;

 • реєструвати додаткові електроприлади у завідувача гуртожитком;

- після закінчення навчання або при достроковому позбавленні права проживання в гуртожитку, а також виселенні з гуртожитку здати майно гуртожитку, що перебувало в його користуванні, і кімнату в належному стані та виселитися з гуртожитку у триденний термін.

24. Студенту, який проживає у гуртожитку, забороняється:

- самовільно переселятися з однієї кімнати в іншу; переробляти чи переносити інвентар і меблі з одного приміщення до іншого або виносити їх з гуртожитку без дозволу завідувача гуртожитком;

- проводити електромонтажні роботи в кімнатах та в гуртожитку, переробляти й ремонтувати електроустаткування;

- користуватися електрообігрівачами та електроплитами в житлових кімнтах;

- залишати сторонніх осіб після 22.00 г. без письмового дозволу завідувача гуртожитком;

- курити, вживати та зберігати спиртні напої, наркотичні або токсичні речовни ,перебувати в гуртожитку у стані акогольного, токсичного або наркотичного спяніння;

 • створювати шум, а також гучно вмикати телевізійну, комп!ютерну та аудіо апаратуру, що перевищує звукоізоляційність кімнати;

 • порушувати тишу з 22.00 до 8.00 г.;

 • тримати в гуртожитку тварин.

  1. За активну участь у культурно-масовій діяльності, роботах з покращення умов проживання, стану гуртожитків та прилеглої території, студенти, які проживають у гуртожитках, можуть бути заохочені:

 • оголошенням подяки;

 • нагородженням пам'ятним подарунком, грошовою премією, званням «Краща кімната», додатковим обладнанням та інвентарем.

 1. За порушення Правил внутрішнього розпорядку в гуртожитку на студентів, які проживають у гуртожитку, накладаються такі стягнення:

 • зауваження;

 • догана;

 • відпрацювання 10 годин на благоустрій гуртожитку;

 • відмова в поселенні до гуртожитку на наступний навчальний рік;

 • виселення з гуртожитку;

 • відрахування з університету.

 1. Заохочення або стягнення студентам, які проживають у гуртожитку, в становленому порядку виносяться ректором університету за поданням директора з науково-педагогічної роботи, декана факультету за погодженням зі студентською радою та профспілковою організацією студентів.

28. Порядок проживання студентів у гуртожитках у період канікул визначається адміністрацією університету.


^ IV. Виселення із студентських гуртожитків


29. Абітурієнти, які отримали незадовільну оцінку на вступних іспитах, залишають місце в гуртожитку протягом трьох діб із дня оголошення результатів іспитів.


30. При відрахуванні з університету (також при його закінченні) громадяни залишають гуртожиток у триденний термін від дня виходу відповідного наказу. При цьому житлова кімната у відремонтованому стані з наявними у ній меблями, що отримав користувач з моменту поселення, здаються завідувачу гуртожитком, про що робиться відмітка у обхідному листі.

31. У випадках, коли з поважних причин громадянин не може залишити гуртожиток у відповідний термін, спільними рішенням проректора з НПД та профкомом студентів та аспірантів навчального закладу цей термін може бути продовженим.

32. Виселення мешканців з гуртожитку здійснюється згідно чинного законодавства України. У випадку порушення Правил внутрішнього розпорядку з боку мешкання він виселяється з гуртожитку повністю відшкодовуя заподіяні збитки. Плата, внесена за проживання в гуртожитку в такому випадку не повертається.


^ V. Плата за житло та послуги


  1. Вартість місця проживання у гуртожитку складається з вартості утримання місця проживання та вартості обов'язкових побутових послуг, що надаються мешканцям.

  2. Перелік обов'язкового комплексу побутових послуг встановлюється залежно від комфортності гуртожитку.

  3. Плата за житло та послуги здійснюється залежно від вартості, але не менше, як за навчальний рік вперед.

  4. Місячна плата за проживання в студентських гуртожитках, включаючи користування білизною, де послуга і комплектація обладнанням і інвентарем здійснюються згідно державних норм, проводиться відповідно тарифів на комунальні послуги, встановлених Урядом України.

  5. Даткові послуги, що надаються за бажанням мешканця, сплачуються окремо.

^ VI. Порядок надання місць в гуртожитках НУФВСУ

студентським сім'ям


  1. Місця в студентських гуртожитках для розміщення сімейних студентів і аспірантів визначаються рішенням ректора університету, виходячи з наявного житлового фонду для проживання сімей з додержанням санітарних норм мешкання.

  2. Заселення студентських родин здійснюється за ордерами, які видав уповноважений орган НУФВСУ.

  3. Місця в сімейних гуртожитках надаються, як правило, тим родинам, де чоловік та дружина студенти НУФВСУ.

  4. Проживаючи в гуртожитках сімейні студенти керуються цим Положенням та загальними Правилами внутрішнього розпорядку в студентських гуртожитках.

   1. Плата за користування гуртожитком встановлюється в кожному окремому випадку і залежить від комфортності житла.

^ VII. Обов'язки НУФВСУ, студмістечка, гуртожитку


   1. Безпосереднє керівництво господарською діяльністю та експлуатацією студмістечка і гуртожитків, організацією побуту мешканців, додержанням встановленого порядку здійсняється директором студмістечка і зівідувачами гуртожитків.

   2. Університет зобов'язаний:

 • утримувати приміщення студмістечка і гуртожитків у відповідності з встановленими санітарними правилами;

 • укомплектовувати гуртожитки меблями, обладнанням, білизною та іншим інвентарем згідно діючих "Типових норм обладнання гуртожитків меблями та іншим інвентарем";

 • забезпечувати мешканців необхідним обладнанням, інвентарем, інструментом і матеріалами для проведення робіт по обслуговуванню та прибиранню гуртожитку і прилеглої території;

 • своєчасно проводити капітальний та поточний ремонт гуртожитків, інвентарю, обладнання, утримувати в належному стані закріплену територію та зелені насадження;

 • надавати мешканцям в гуртожитку необхідні комунально-побутові послуги, приміщення для проведення виховної роботи, самостійного навчання і проведення культурно-масових і спортивних заходів;

 • укомплектовувати штати студмістечка і гуртожитків у встановленому порядку обслуговуючим персоналом;

 • сприяти радам студентських гуртожитків в розвитку студентського самоврядування з питань праці, побуту, відпочинку мешканців;

- здійснювати заходи щодо покращення житлових і культурно- масових умов у гуртожитку, своєчасно вживати заходи щодо реалізації пропозицій мешканців, інформувати їх про прийняті рішення;

 • забезпечувати необхідний тепловий режим у всіх приміщеннях у відності з встановленими нормами комфортності;

 • забезпечувати своєчасне фінансування витрат на утримання гуртожитків.

   1. Ректор університету призначає директора студмістечка, завідувачів гуртожитків та інших працівників студмістечка.

   2. Директор студмістечка, завідувач гуртожитком несуть відповідальність за дотримання правил внутрішнього розпорядку всіма мешканцями і обслуговуючим персоналом.

   3. Матеріально відповідальними особами гуртожитку є: завідувачі гуртожитками, завідувач камерою схову.

   4. Завідувач гуртожитком зобов’язаний: - проводити вселення в гуртожиток на підставі, наказу про поселення, ордера, паспорту, медичної довідки та квитанції про сплату коштів за проживання;

- надавати мешканцям необхідне обладнання і інвентар у відповідності з Типовими нормами, проводити обмін білизни згідно санітарних правил;

- ознайомлювати при вселенні в гуртожитків з „Положенням про студмістечко", „Правилами внутрішнього розпорядку", правилами пожежної безпеки;

- своєчасно виселяти студентів, які розірвали відносини з університетом;

- вести облік зауважень і пропозицій мешканців по утриманню гуртожитку та покращанні житлово-побутових умов;

- подавати директору студмістечка пропозиції по покращенню умов мешкання в гуртожитку;

- забезпечувати чистоту і порядок у гуртожитку та його території, а також додержуватись правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки і пожежної безпеки, освітлення, опалення гуртожитку за діючими нормами, своєчасну видачу прибирального інвентарю і матеріалів, охорону гуртожитку.

49. Директор та завідувачі гуртожитків студмістечка спільно з Радою студмістечка, студентськими радами гуртожитків або при необхідності разом з ректором, профкомом студентів та аспірантів розглядають у встановленому порядку суперечності, що виникають між мешканцями і обслуговуючим персоналом гуртожитку.

50. Адміністрація гуртожитку відповідає за збереження лише того майна студентів, що здане до камери схову гуртожитку.

VII^ . Експлуатація гуртожитку, його утримання і ремонт


 1. Експлуація гуртожитків здійснюється дирекцією студмістечка, а також відповідними підрозділами навчального закладу згідно з правилами і нормами експлуатації, ремонту житлового фонду.

 2. Капітальний ремонт гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету. При виконанні капітального ремонту гуртожитку, якщо ремонт неможливо виконати без відселення мешканців, студентам на час ремонту надається житлова площа у тому ж, або в іншому гуртожитку. Після закінчення капітального ремонту цим особам надається житлова площа, яку вони займали раніше.

 3. Поточний ремонт приміщень загального користування гуртожитків здійснюється за рахунок коштів університету і полягає в систематичному і своєчасному проведені робіт по збереженню конструктивних елементів, оздоблювання, інженерного обладнання і елементів зовнішнього благоустрою від передчасного зносу, а також по усуненню дрібних ушкоджень і несправностей, що з'явились під час експлуатації, наладки та регулювання інженерного обладнання.

 4. Дрібний та поточний ремонт в секціях та в кімнатах проводять студенти, які проживають в цих секціях та кімнатах за рахунок власних коштів, за умови поґодження цього з завідувачем гуртожитку та директором студмістечка.

55. Ректор університету несе відповідальність за належну експлуатацію утримання гуртожитків, дотримання в них встановленого порядку і правил мешкання, організацію побуту мешканців, виховної, культурно-масової і фізично-оздоровчої роботи.

IX. Рада студмістечка


  1. Для вирішення питань поточної діяльності студмістечка, згодження спірнйх питань, рекомендування адміністрації університету застосування заходів матеріального заохочення працівників студмістечка (встановлення надбавок, преміювання і т.ін.) та визначення їм стягнень, заохочення мешканців гуртожитків та визначення їм стягнень створюється Рада студмістечка.

  2. До складу Ради студмістечка входять директор студмістечка (голова), заступник директора студмістечка, завідувачі уртожитків та по 2 представника від працівників кожного гуртожитку (6 осіб).

  3. Персональний склад Ради студмістечка затверджується наказом по університету.


59. Рада студмістечка подає пропозиції з питань, віднесених до її компетенції, на розгляд і затвердження адміністрації університету.

Схожі:

Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconМіністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту Національний університет фізичного виховання І спорту України
Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconПоложення про студентський гуртожиток Національного медичного університету імені О. О. Богомольця
Дане Положення встановлює порядок надання житлової площі (ліжко-місця, кімнати) в студентських гуртожитках нму, користування цими...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconПоложення про студентський гуртожиток Південноукраїнського державного педагогічного університету ім. К. Д. Ушинського Одеса 2006 І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в гуртожитках університету, користування цими гуртожитками та їх утримання
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconПоложення про студентський гуртожиток Конотопського інституту Сумського державного університету та його структурних підрозділів І. Загальні положення
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconЗатверджено” “погоджено”
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках Сумського державного університету, користування...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconЗатверджено” “погоджено”
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках Сумського державного університету, користування...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання icon“ погоджую ”
Дане положення встановлює порядок надання жилої площі в студентських гуртожитках кі сумду та його структурних підрозділах (далі Заклад),...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconМіністерство освіти І науки україни східноукраїнський національний університет імені володимира даля журнал куратора студентського гуртожитку
Дане положення регламентує функціонування студентського містечка та гуртожитків Східноукраїнського національного університету імені...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconПоложення про конкурс “кращий молодий науковець доннует”
Дане Положення встановлює порядок визначення кращого молодого науковця в Донецькому національному університеті економіки І торгівлі...
Положення про студентське містечко нуфвсу І. Загальні положення Дане положення встановлює порядок надання житлової площі в гуртожитках нуфвсу, користування цими гуртожитками та їх утримання iconО. Л. Голубенко „ 2010 р. Положення про студентське самоврядування у Східноукраїнському національному університеті імені Володимира Даля Загальні положення > Це Положення регламент
move to 0-7904032
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи