Система оцінювання icon

Система оцінювання
Скачати 26.23 Kb.
НазваСистема оцінювання
Дата22.10.2012
Розмір26.23 Kb.
ТипДокументи


Система оцінювання


Результати навчальної діяльності студентів оцінюються за 100 бальною шкалою за кожний модуль (семестр), в тому числі не більше 30 балів за підсумковий (модульний) контроль.

Поточний контроль:

В ході поточного контролю оцінці підлягають:

  • відповіді на семінарських заняттях;

  • активність при обговоренні питань заняття;

  • результати роботи на практичних заняттях;

  • захист лабораторних робіт;

  • результати поточного тестування, письмових контрольних розрахунково-графічних робіт;

  • виконання індивідуальних завдань, передбачених робочим навчальними планом,

  • тощо.

Змістовий модульний контроль

Змістовий модульний контроль проводиться на відповідному занятті після вивчення тем змістового модуля. Підсумкова кількість балів за змістовий модуль визначається як сума балів за всіма формами поточного контролю плюс бали за змістовне модульне оцінювання.

^ Підсумковий модульний (семестровий) контроль Кожний модуль (семестр) завершується підсумковим контролем у формі заліку або екзамену. За результатами кожного модулю (семестру) студент отримує підсумкову кількість балів за 100-бальною шкалою, яка розраховується як сума балів за змістові модулі.


Студенти, які беруть активну участь у науковому студентському гуртку (готують наукові доповіді, беруть участь в їх обговоренні, проводять наукові дослідження), додатково можуть отримати протягом семестру відповідну кількість балів, що зазначена у робочій програмі дисципліни.

Студенти, які набрали протягом семестру необхідну кількість балів (більше 60) мають можливість:

  • складати залік з метою підвищення оцінки (кількість балів, яку може отримати студент за залік не повинна перевищувати 30 балів);

Для заповнення екзаменаційної відомості та залікової книжки підсумкова кількість балів з дисципліни переводиться в оцінки за шкалою ECTS та національною шкалою відповідно до таблиці:Рейтингова оцінка з дисципліни

Оцінка за шкалою ECTS

Оцінка за національною шкалою

Залік за національною шкалою

90-100

А

відмінно

Зараховано

82-89

В

добре

75-81

С

69-74

D

задовільно

60-68

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторної перездачі

Не зараховано

до 34

F

незадовільно з обов'язковим

повторним курсом

НедопущенийСхожі:

Система оцінювання iconПравила участі в р відповіді Європейської комісії Процедури подання, оцінки, відбору та вирішення (статті 15, 16): Чи було передбачене Комісією дистанційне оцінювання?
Система оцінювання rivet була розроблена спеціально для дистанційної оцінки та широко використовувалася на початкових етапах f зверніть...
Система оцінювання iconКафедра пропедевтики внутрішніх хвороб, клінічної імунології та алергології
Форми контролю І система оцінювання здійснюються відповідно до вимог програми дисципліни та Інструкції про систему оцінювання навчальної...
Система оцінювання iconСистема оцінювання знань з курсу „Релігієзнавство”
Критерії оцінювання знань та умінь студентів під час вивчення курсу „Релігієзнавство”
Система оцінювання iconПро порядок оцінювання знань студентів у кредитно-модульній системі організації навчального процесу Суми 2007 Загальні положення
Система контролю якості знань студентів передбачає оцінювання засвоєних теоретичних знань та практичних навичок, набутих у процесі...
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Система оцінювання iconІнститут електроніки та систем управління
Рейтингова система оцінювання (рсо) підсумків практики є невід’ємною складовою її програми
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи