Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна icon

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Скачати 436.75 Kb.
НазваМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна
Сторінка1/4
Дата13.04.2013
Розмір436.75 Kb.
ТипАвтореферат
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Національний університет фізичного виховання і спорту України


АРЄШИНА ЮЛІЯ БОРИСІВНА


УДК: 796-053.4:616.233-002-085


ФІЗИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ

ДІТЕЙ СЕРЕДНЬОГО ТА СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,

ЯКІ СТРАЖДАЮТЬ НА РЕЦИДИВНИЙ БРОНХІТ


24.00.03 – фізична реабілітація


Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня

кандидата наук з фізичного виховання і спорту

Київ – 2013

Дисертацією є рукопис


Роботу виконано в Інституті фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України


^ Науковий керівник

кандидат педагогічних наук, професор

Лянной Юрій Олегович, Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка, директор Інституту фізичної культури, завідувач кафедри здоров'я людини та фізичної реабілітації


^ Офіційні опоненти:

доктор медичних наук, професор

Григус Ігор Михайлович, Міжнародний економіко-гуманітарний університет ім. С. Дем'янчука, проректор з навчально-методичної роботи, професор кафедри фізичної реабілітації


кандидат педагогічних наук, професор

^ Марченко Ольга Кузьминічна, Національний університет фізичного виховання і спорту України, завідувач кафедри фізичної реабілітації


Захист відбудеться «25» квітня 2013 р. о 14:00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.829.02 Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ   150, вул. Фізкультури, 1).


З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Національного університету фізичного виховання і спорту України (03680, Київ -150, вул. Фізкультури, 1).


Автореферат розіслано «23» березня 2013 р.

Учений секретар

спеціалізованої вченої ради Г.В. Коробейніков
^

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ


Актуальність теми. Захворювання органів дихання як у дорослих, так і у дітей залишаються найбільш розповсюдженими в Україні. За поширеністю перше місце серед бронхо-легеневої патології у дітей посідають бронхіти, зокрема їх рецидивні форми (Л.Ш. Дудченко, 2002; І.М. Григус, 2010; Д.С. Суханов, 2011; О.В. Толкачова, 2011). Рецидивний бронхіт зустрічається у дітей різного віку, але найчастіше у періоді від 4 до 7 років (С.В. Рачинський, 2004; Ю.Г. Антипкін, 2008; Н.П. Шабалов, 2010). Дана патологія виявляється більше ніж у 3 % дітей дошкільного віку. У подальшому житті можливою є трансформація рецидивного бронхіту на бронхіальну астму або хронічний бронхіт, що призводить до значного погіршення якості життя окремої людини та зменшення потенціалу здоров’я усієї нації (Т.І. Федорчук, 2004; В.І. Чегрінець, 2009). Крім того, значними є економічні витрати, пов’язані з тимчасовою непрацездатністю батьків при виникненні рецидиву бронхіту у дитини (С.С. Левенець, 1997; С.В. Хрущов, 2006).

Гострий період рецидивного бронхіту характеризується бурхливим перебігом, спонукаючи педіатрів на призначення потужної протизапальної терапії. Подібна тактика виявляється не завжди виправданою, оскільки призводить до посилення алергізації дитячого організму та ослаблення й без того зниженого імунітету (В.Е. Казмирчук, 2008; І.М. Григус, 2011; J. Abonia, 2002). До того ж вартість медикаментозної терапії при даному захворюванні є високою. Тому важливість розробки програм фізичної реабілітації, які базуються на природних засобах відновлення та підтримання здоров’я, для дітей з рецидивним бронхітом набуває все більшого значення (Т.І. Федорчук, 2004; В.Е. Апарин, 2005; Т.А. Шемякина, 2008; A. Pelletier, 2006).

Насьогодні розроблено низку програм фізичної реабілітації для дітей із захворюваннями органів дихання. Частина даних програм (Т.І. Степаненко, 2001; Н.В. Чиркова, 2001; О.М. Мятига, 2004; О.В. Толкачова, 2009) призначена для післялікарняного етапу фізичної реабілітації дітей, які часто та тривало хворіють. І хоча відомо, що дана група дітей включає значну кількість дітей з рецидивним бронхітом (М.М. Каладзе, 2002; О.М. Лесіна, 2004), все ж таки у даному випадку недостатньо враховуються особливості даного захворювання (О.В. Почивалов, 1998).

Існують також спеціальні програми лікувальної гімнастики для підлітків із хронічними бронхітами (В.С. Чепурна, 2003), програми реабілітації для дітей молодшого шкільного віку з рецидивним бронхітом у стадії ремісії (О.О. Курець, 2005). Проте недостатність інформації спостерігається з точки зору проблем фізичної реабілітації дітей саме дошкільного віку, а також охоплення спеціальними заходами різних етапів фізичної реабілітації у межах однієї програми. Різні рухові режими та етапи фізичної реабілітації найкраще висвітлено у дослідженнях з проблем фізичної реабілітації при захворюваннях органів дихання у дорослих (С.С. Солдатченко, 2008; О.К. Марченко, 2009; І.М. Григус, 2010).

У наявних програмах фізичної реабілітації дітей із різними респіраторними захворюваннями недостатньо уваги приділено застосуванню нетрадиційних методів відновлення здоров’я. Наявні рекомендації стосуються використання йога-терапії (В.С. Чепурна, 2003; R. Nagarathna, 1985; S. Jain, 1991; A.B. Bhavanani, 2011 та ін.), китайської рефлексотерапії (В.В. Полуніна, 2008), Су Джок терапії (А.М. Убайдуллаев, 1998; В.Б. Байжумінова, 2004; M. Nedeljković, 2008) та цигун-терапії (А.Ю. Кузьмін, 1998). Проте не було виявлено досліджень щодо комплексного застосування нетрадиційних засобів фізичної реабілітації у дітей з рецидивним бронхітом.

Актуальність проблеми фізичної реабілітації дітей з рецидивним бронхітом зумовлена поширеністю даної патології, можливими негативними наслідками для здоров’я дитини у подальшому житті. Це висуває завдання, пов’язані з проведенням комплексу заходів фізичної реабілітації та оздоровлення, до групи найважливіших медико-соціальних проблем (Л.Ш. Дудченко, 2004; В.Ф. Лапшин, 2006; В.І. Чегрінець, 2009). Незважаючи на наявність низки джерел інформації та розробок окремих авторів, недостатньо розкритою залишається проблема комплексного використання різних засобів фізичної реабілітації для відновлення здоров’я даного контингенту дітей на різних етапах фізичної реабілітації.

^ Зв’язок роботи з науковими програмами та темами. Роботу виконано за планом науково-дослідної роботи Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України на 2007–2011 рр. за темою «Теоретико-методологічні та організаційно-методичні проблеми здоров’я, фізичної реабілітації та корекційної педагогіки» (номер державної реєстрації 0107U002826) та за темою на 2011–2015 роки «Підвищення рівня здоров’я та фізичної підготовленості різних груп населення засобами фізичної культури» (номер державної реєстрації 01111U005736).

Роль автора у виконанні даної теми полягає у теоретичному обґрунтуванні, розробці та апробації комплексної програми фізичної реабілітації дітей середнього та старшого дошкільного віку, які мають рецидивний бронхіт.

^ Мета дослідження – науково обґрунтувати, розробити та апробувати комплексну програму фізичної реабілітації, спрямовану на загальне зміцнення організму дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом та зменшення кількості рецидивів даного захворювання.

^ Завдання роботи:

1. Систематизувати сучасні науково-методичні знання та практичний досвід за проблемою фізичної реабілітації при рецидивному бронхіті у дитячому віці на основі аналізу та узагальнення даних літературних джерел.

2. Дослідити загальний стан організму та, зокрема, стан дихальної системи у дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом.

3. Науково обґрунтувати та розробити комплексну програму фізичної реабілітації дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом для лікарняного та післялікарняного етапів, яка базується на поєднанні традиційних та нетрадиційних засобів відновлення здоров’я.

4. Перевірити ефективність розробленої комплексної програми фізичної реабілітації дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом.

^ Об’єкт дослідження – фізична реабілітація дітей дошкільного віку з рецидивним бронхітом.

Предмет дослідження – комплексна програма фізичної реабілітації дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом на лікарняному та післялікарняному етапах.

^ Методи дослідження: аналіз даних спеціальної та науково-методичної літератури; соціологічні методи (контент-аналіз історій хвороби, медичних карток, опитування, анкетування); педагогічні методи (педагогічне спостереження, педагогічний експеримент); клінічні методи (огляд, мануальна діагностика стану рефлексогенних зон); функціональні методи (функціональні дихальні проби Штанге та Генча); інструментальні методи (антропометрія (дослідження екскурсії грудної клітки за двома лініями), спірометрія); методи математичної статистики.

^ Наукова новизна одержаних результатів:

  • уперше теоретично обґрунтовано підходи до фізичної реабілітації дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом, що полягають, по-перше, в урахуванні різних етапів у межах однієї комплексної програми фізичної реабілітації, по друге, у запровадженні навчання батьків даного контингенту дітей самостійному застосуванню засобів фізичної реабілітації у домашніх умовах, і по-третє, у поєднанні традиційних (лікувальна гімнастика, масаж, м’які техніки мануальної терапії) та нетрадиційних (східні гімнастики, рефлексотерапія, аюрведична дієтотерапія) засобів відновлення здоров’я;

  • уперше запропоновано методику оцінки ступеня прояву порушень нормальної роботи дихальної системи, стану рефлексогенних зон та інтенсивності відчуття дискомфорту при їх механічній стимуляції у дітей
    4–6 років при рецидивному бронхіті;

  • дістали подальшого розвитку сучасні підходи до фізичної реабілітації дітей дошкільного віку, які страждають на рецидивний бронхіт;

  • доповнено дані про особливості поєднаного впливу традиційних та нетрадиційних засобів та методів відновлення здоров’я при різних захворюваннях органів дихання у дітей;

  • доповнено відомості про наявність порушень функції зовнішнього дихання у дітей як під час рецидиву бронхіту, так і у міжрецидивний період.

^ Практичне значення дослідження полягає у розробці та апробації комплексної програми фізичної реабілітації для дітей 4–6 років з рецидивним бронхітом на лікарняному та післялікарняному етапах. Розроблена програма передбачає також здійснення фізичної реабілітації у домашніх умовах, що забезпечується батьками дітей після відвідування навчально-інформаційних занять. Програма включає рухову активність, методи мануального впливу, елементи загартування, дієтотерапію та спрямована на сприяння більш повному та ефективному відновленню здоров’я даного контингенту дітей, забезпечення профілактики рецидивів бронхіту.

Розроблена комплексна програма фізичної реабілітації для дітей
4–6 років з рецидивним бронхітом упроваджена до роботи Сумського спеціального дошкільного навчального закладу (ясла-сад) № 20 «Посмішка», Сумської обласної дитячої клінічної лікарні, Сумської міської громадської молодіжно-спортивної організації «Люди спорту», навчально-реабілітаційного центру Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, а також до навчального процесу
Інституту фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С. Макаренка, що підтверджено відповідними актами впровадження.

^ Особистий внесок автора в опубліковані у співавторстві наукові праці полягає в обґрунтуванні проблематики дослідження, розробці змісту заходів фізичної реабілітації дітей 4-6 років з рецидивним бронхітом у домашніх умовах та бальної системи оцінки ступеня негативних змін з боку дихальної системи у даного контингенту дітей, а також у здійсненні аналізу отриманих даних та інтерпретації результатів.

^ Апробація результатів дисертації. Основні теоретичні положення, практичні результати та висновки були обговорені на Міжнародній науковій конференції «Молода спортивна наука України» (Львів, 2010–2011); IV Міжнародній науковій конференції молодих вчених «Молодь та олімпізм» (Київ, 2011); ІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти» (Рубіжне, 2011); VІ Міжнародній науково-практичній конференції «Реалізація здорового способу життя – сучасні підходи» (Дрогобич, 2011); V Міжнародній
науково-практичній конференції «Основні напрямки розвитку фізичної культури, спорту та фізичної реабілітації» (Дніпропетровськ, 2009); Х–ХІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих вчених з міжнародною участю «Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України» (Суми, 2010–2011); І Обласній науково-практичній конференції «Сучасні проблеми логопедії та реабілітації» (Суми, 2010); ІХ Відкритій науково-методичній конференції студентів факультету фізичного виховання, спортивної медицини та фізичної реабілітації НУФВСУ (Київ, 2006); на щорічних конференціях кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації Сумського державного педагогічного університету ім. А.С. Макаренка (2009–2012).

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 20 наукових працях, з яких 10 статей – у фахових виданнях України, 1 навчальний посібник, 3 свідоцтва про реєстрацію авторського права.

^ Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається з переліку умовних позначень, вступу, шести розділів, висновків, практичних рекомендацій, 19 додатків, списку використаних джерел. Матеріали дослідження викладено на 296 сторінках (з них основного тексту – 181 сторінка). Робота містить 45 таблиць, 18 рисунків. Під час роботи над дисертацією використано 282 наукових джерела.
  1   2   3   4

Схожі:

Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни пацалюк костянтин григорович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерства освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України бібік руслан вікторович
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України воробйова анастасія володимирівна
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України скомороха ольга станіславівна
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни анікєєв дмитро михайлович
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Робота виконана в Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання і спорту України
Роботу виконано в Національному університеті фізичного виховання і спорту України, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту...
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Національний університет фізичного виховання І спорту України арєшина юлія борисівна iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни національний університет фізичного виховання І спорту україни
Роботу виконано у Національному університеті фізичного виховання І спорту України, Міністерство освіти І науки, молоді та спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи