Бюджетного кодексу україни icon

Бюджетного кодексу україни
Скачати 142.33 Kb.
НазваБюджетного кодексу україни
Дата01.09.2012
Розмір142.33 Kb.
ТипКодексНАУКОВО-ПРАКТИЧНИЙ КОМЕНТАР ДО


БЮДЖЕТНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ


За загальною редакцією

Ф. О. Ярошенка


УДУФМТ

Зовнішня торгівля

2010 – Київ


ББК 65.9(Укр)261.3

Н12


Рекомендовано до друку як наукове видання вченою радою

Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі

Протокол № від 30.09.2010 р.


Н 12 Науково-практичний коментар до Бюджетного кодексу України / кол. авторів [заг. редакція, передмова Ф. О. Ярошенка]. – К. : Зовнішня торгівля ; УДУФМТ, 2010. – 592 с.

ISBN 978-966-8517-30-3


У книзі розкрито сутність усіх термінів і понять, що використовуються у Бюджетному кодексі, детально і системно проаналізовано всі статті головного фінансового документа країни, прокоментовано особливості застосування статей і межі їх чинності. Зроблено акцент на інноваційній складовій Бюджетного кодексу, виділено новації кожного розділу.

«Коментарі» покликані допомогти насамперед працівникам структурних підрозділів Міністерства фінансів України, регіональних фінуправлінь, навчальних закладів, усіх установ та організацій, що належать до сфери управління Міністерства, у належному виконанні своїх функцій, правильному розумінні окремих статей Кодексу та алгоритмів їх застосування.

Науково-практичне видання сприятиме організації бюджетних процесів та розробці місцевих бюджетів за новим фінансовим документом, ефективному виконанню бюджетних програм, оптимізації фінансового забезпечення промислового комплексу, АПК, соціальної та інших сфер життя країни, допоможе уникнути хибних трактувань положень Кодексу та механізмів його виконання.

Видання рекомендоване державним службовцям центральних органів виконавчої влади, структурних підрозділів Міністерства фінансів, керівникам бюджетних установ та організацій, викладачам і студентам ВНЗ фінансово-економічного спрямування, загалом усім, чия фахова діяльність пов’язана з виконанням Державного бюджету України.


ББК 65.9(Укр)261.3


^ ISBN 978-966-8517-30-3 © УДУФМТ, 2010.

© Зовнішня торгівля, дизайн, верстка, 2010.


Редакційна колегія:


Ярошенко Федір Олексійович (керівник проекту), Мярковський Анатолій Іванович (заст. керівника проекту), Бушуєв Сергій Дмитрович (креативний менеджер), Покрещук Олександр Олексійович (координатор проекту), Мещеряков Валерій Олександрович (заст. координатора проекту), Карп Галина Василівна, Луценко Наталія Василівна, Маркович Галина Богданівна.


Авторський колектив:


Антипов Володимир Іванович, Баранник Лілія Борисівна, Башинська Ольга Миколаївна, Башко Василь Йосипович, Богдан Тетяна Петрівна, Бугіль Світлана Ярославівна, Буряк Петро Юрійович, Ватаманюк-Зелінська Уляна Зеновіївна, Воронова Лідія Костянтинівна, Григоровська Людмила Юзефівна, Грищенко Володимир Васильович, Дейкало Лідія Євгеніївна, Діденко Василь Миколайович, Дулік Тетяна Олександрівна, Дьяченко Яків Якович, Євдокименко Валерій Кирилович, Єремейчук Раїса Арсентіївна, Західна Оксана Романівна, Карвацький Максим Володимирович, Квач Ярослав Петрович, Колесніченко Євгенія Дмитрівна, Косенко Віктор Вікторович, Кучерявенко Микола Петрович, Лисенко Володимир Васильович, Лисяк Любов Валентинівна, Лондар Сергій Леонідович, Лукашев Олександр Анатолійович, Маринець Віктор Петрович, Меленко Оксана Володимирівна, Мельник Петро Володимирович, Михайленко Світлана Володимирівна, Мілаш Леонід Миколайович, Молоков Станіслав Вікторович, Надєєва Алевтина Борисівна, Новицький Андрій Миколайович, Овсянников Сергій Іванович, Олійник Віктор Якович, Олійник Олександр Васильович, Піхоцька Ольга Миколаївна, Покрещук Олександр Олексійович, Полозенко Дмитро Васильович, Прядко Володимир Васильович, Редіна Наталія Іванівна, Редькін Олександр Семенович, Рядно Олександр Андрійович, Савченко Леся Анатоліївна, Савчук Наталія Василівна, Семенова Зоя Гаврилівна, Серебрянський Дмитро Миколайович, Солдатенко О. В., Сташевський Олександр Антонович, Сушко Наталія Іванівна, Тарангул Людмила Леонідівна, Филипів Роман Степанович, Хайтова Тетяна Анатоліївна, Чечуліна Олена Олександрівна, Чубак Антоніна Юхимівна, Чумак Оксана Володимирівна, Чуркіна Ірина Євгенівна, Шебеко Тетяна Іванівна, Шум Михайло Анатолійович, Юрій Едуард Олександрович, Якимчук Наталія Яківна, Ярема Ярослав Романович


Наукові рецензенти:


Ковальчук Андрій Трохимович, Павлюк Клавдія Василівна


Загальна редакція:


Ярошенко Федір Олексійович


^ БЮДЖЕТНИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ

вiд 08.07.2010  № 2456-VI


Бюджетним кодексом України визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.


ЗМІСТ


Передмова Міністра фінансів України Ф. О. Ярошенка


^ УЗАГАЛЬНЕНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ І


Розділ І. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ОСНОВИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ


Глава 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 1. Відносини, що регулюються Бюджетним кодексом України

Стаття 2. Визначення основних термінів

Стаття 3. Бюджетний період

Стаття 4. Склад бюджетного законодавства


Глава 2.^ БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ ТА ЇЇ ПРИНЦИПИ


Стаття 5. Структура бюджетної системи України

Стаття 6. Зведений бюджет

Стаття 7. Принципи бюджетної системи України

Стаття 8. Бюджетна класифікація

Стаття 9. Класифікація доходів бюджету

Стаття 10. Класифікація видатків та кредитування бюджету

Стаття 11. Класифікація фінансування бюджету

Стаття 12. Класифікація боргу

Стаття 13. Складові частини бюджету


Глава 3.^ ФІНАНСУВАННЯ БЮДЖЕТУ (ДЕФІЦИТ, ПРОФІЦИТ) ТА ДЕРЖАВНИЙ (МІСЦЕВИЙ) БОРГ


Стаття 14. Дефіцит та профіцит бюджету, залишок бюджетних коштів

Стаття 15. Джерела фінансування бюджету

Стаття 16. Здійснення державних (місцевих) запозичень та управління борговими зобов'язаннями

Стаття 17. Гарантії щодо виконання боргових зобов'язань суб'єктів господарювання

Стаття 18. Граничні обсяги боргу та гарантій


Глава 4. ^ БЮДЖЕТНИЙ ПРОЦЕС ТА ЙОГО УЧАСНИКИ


Стаття 19. Стадії та учасники бюджетного процесу

Стаття 20. Застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі

Стаття 21. Складання прогнозу бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди

Стаття 22. Розпорядники бюджетних коштів

Стаття 23. Бюджетні призначення та асигнування

Стаття 24. Резервний фонд бюджету

Стаття 25. Безспірне списання коштів бюджету та відшкодування збитків, завданих бюджету

Стаття 26. Контроль та аудит у бюджетному процесі

Стаття 27. дання і розгляд законопроектів, що впливають на показники бюджету, та введення в дію таких законів

Стаття 28. Доступність інформації про бюджет


^ ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ ІІ


Розділ ІІ. ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ


Глава 5. ДОХОДИ, ВИДАТКИ ТА КРЕДИТУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України

Стаття 30. Склад видатків та кредитування Державного бюджету України

Стаття 31. Таємні видатки


Глава 6.^ СКЛАДАННЯ ПРОЕКТУ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 32. Організаційні засади складання проекту Державного бюджету України

Стаття 33. Визначення бюджетної політики на наступний бюджетний період

Стаття 34. Інструкції з підготовки бюджетних запитів

Стаття 35. Складання бюджетного запиту

Стаття 36. Аналіз бюджетних запитів і розробка проекту Державного бюджету України

Стаття 37. Схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України

Стаття 38. Матеріали, що додаються до проекту закону про Державний бюджет України


Глава 7. ^ РОЗГЛЯД ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 39. Розгляд та затвердження Державного бюджету України

Стаття 40. Предмет регулювання закону про Державний бюджет України

Стаття 41. Особливості формування надходжень бюджету та здійснення витрат бюджету в разі несвоєчасного набрання чинності законом про Державний бюджет України


Глава 8. ^ ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 42. Організація виконання державного бюджету

Стаття 43. Казначейське обслуговування бюджетних коштів

Стаття 44. Розпис Державного бюджету України

Стаття 45. Виконання Державного бюджету України за доходами

Стаття 46. Стадії виконання бюджету за видатками та кредитуванням

Стаття 47. Встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів

Стаття 48. Взяття бюджетних зобов'язань

Стаття 49. Здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань

Стаття 50. Повернення кредитів до бюджету

Стаття 51. Особливості здійснення окремих видатків бюджету


Глава 9. ^ ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЗАКОНУ ПРО ДЕРЖАВНИЙ БЮДЖЕТ УКРАЇНИ


Стаття 52. Порядок внесення змін до закону про Державний бюджет України

Стаття 53. Перевиконання надходжень Державного бюджету України

Стаття 54. Скорочення видатків і кредитування загального фонду Державного бюджету України

Стаття 55. Захищені видатки бюджету


Глава 10. ^ БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ТА ЗВІТНІСТЬ ПРО ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ


Стаття 56. Ведення бухгалтерського обліку виконання Державного бюджету України

Стаття 57. Порядок закриття рахунків після закінчення бюджетного періоду

Стаття 58. Звітність про виконання Державного бюджету України

Стаття 59. Місячний звіт про виконання Державного бюджету України

Стаття 60. Квартальний звіт про виконання Державного бюджету України

Стаття 61. Річний звіт про виконання закону про Державний бюджет України

Стаття 62. Розгляд річного звіту про виконання закону про Державний бюджет України


^ ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ ІІІ


Розділ III. МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ


Глава 11. НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ МІСЦЕВИХ


Стаття 63. Структура місцевих бюджетів

Стаття 64. Склад доходів, що закріплюються за бюджетами місцевого самоврядування та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 65. Нормативи відрахувань податку з доходів фізичних осіб до бюджетів місцевого самоврядування

Стаття 66. Склад доходів бюджету Автономної Республіки Крим, обласних та районних бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 67. Окремі особливості формування місцевих бюджетів

Стаття 68. Склад доходів та видатків бюджетів районів у містах

Стаття 69. Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 70. Видатки та кредитування місцевих бюджетів

Стаття 71. Бюджет розвитку місцевих бюджетів

Стаття 72. Особливості затвердження місцевого бюджету з дефіцитом або профіцитом

Стаття 73. Позики місцевим бюджетам

Стаття 74. Особливості здійснення місцевих запозичень


Глава 12. ^ СКЛАДАННЯ, РОЗГЛЯД, ЗАТВЕРДЖЕННЯ, ВИКОНАННЯ ТА ЗВІТНІСТЬ МІСЦЕВИХ БЮДЖЕТІВ


Стаття 75. Порядок складання проектів місцевих бюджетів

Стаття 76. Проект рішення про місцевий бюджет та матеріали, що до нього додаються

Стаття 77. Затвердження місцевих бюджетів

Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

Стаття 79. Особливості формування надходжень та здійснення витрат місцевого бюджету у разі несвоєчасного прийняття рішення про місцевий бюджет

Стаття 80. Звітність про виконання місцевих бюджетів


^ ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ IV


Розділ IV. МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ


Глава 13. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 81. Поняття та мета регулювання міжбюджетних відносин

Стаття 82. Види видатків бюджетів

Стаття 83. Джерела здійснення видатків бюджетів

Стаття 84. Забезпечення здійснення видатків

Стаття 85. Передача державою права на здійснення видатків

Стаття 86. Критерії розмежування видів видатків між місцевими бюджетами


Глава 14. ^ РОЗМЕЖУВАННЯ ВИДАТКІВ МІЖ БЮДЖЕТАМИ


Стаття 87. Видатки, що здійснюються з Державного бюджету України

Стаття 88. Видатки, що здійснюються з бюджетів сіл, їх об'єднань, селищ, міст районного значення і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 89. Видатки, що здійснюються з районних бюджетів та бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 90. Видатки, що здійснюються з бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів і враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 91. Видатки місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 92. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 93. Передача коштів між місцевими бюджетами на здійснення видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів


Глава 15. ^ РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ


Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості

Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості


Глава 16. ^ МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ


Стаття 96. Види міжбюджетних трансфертів

Стаття 97. Трансферти, що надаються з Державного бюджету України місцевим бюджетам

Стаття 98. Дотація вирівнювання бюджетам міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районним бюджетам, іншим бюджетам місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

Стаття 99. Дотація вирівнювання бюджету Автономної Республіки Крим та обласним бюджетам

Стаття 100. Кошти, що передаються до державного бюджету з бюджету Автономної Республіки Крим, обласних і районних бюджетів, міських (міст Києва та Севастополя, міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення) бюджетів, інших бюджетів місцевого самоврядування, для яких у державному бюджеті визначаються міжбюджетні трансферти

Стаття 101. Міжбюджетні трансферти між місцевими бюджетами

Стаття 102. Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту

Стаття 103. Додаткова дотація на компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, внаслідок наданих державою податкових пільг

Стаття 104. Субвенції на утримання об'єктів спільного користування чи ліквідацію негативних наслідків діяльності об'єктів спільного користування

Стаття 105. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів)

Стаття 106. Субвенції на проведення видатків бюджетів місцевого самоврядування, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 107. Субвенції на виконання інвестиційних програм (проектів) з місцевих бюджетів

Стаття 108. Порядок перерахування міжбюджетних трансфертів


^ ЗАГАЛЬНИЙ КОМЕНТАР ДО РОЗДІЛУ V


Розділ V. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Глава 17. ^ КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Стаття 109. Повноваження Верховної Ради України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 110. Участь Рахункової палати у здійсненні контролю у бюджетному процесі

Стаття 111. Повноваження Міністерства фінансів України та місцевих фінансових органів з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 112. Повноваження Державного казначейства України з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 113. Повноваження органів Державної контрольно-ревізійної служби з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 114. Повноваження Верховної Ради Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства

Стаття 115. Повноваження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій та виконавчих органів відповідних місцевих рад з контролю за дотриманням бюджетного законодавства


Глава 18. ^ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТА ЗАХОДИ ВПЛИВУ ЗА ВЧИНЕНІ ПОРУШЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА


Стаття 116. Порушення бюджетного законодавства

Стаття 117. Заходи впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 118. Застосування заходів впливу за порушення бюджетного законодавства

Стаття 119. Нецільове використання бюджетних коштів

Стаття 120. Зупинення операцій з бюджетними коштами

Стаття 121. Відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Стаття 122. Контроль за дотриманням бюджетного законодавства в частині міжбюджетних трансфертів, доходів та видатків місцевих бюджетів, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів

Стаття 123. Відповідальність органів Державного казначейства України

Стаття 124. Оскарження рішення про застосування заходу впливу за порушення бюджетного законодавства


Післямова заступника Міністра фінансів України А. І. Мярковського: «Бюджетний Кодекс України – підґрунтя інноваційного розвитку»


ІНФОРМАЦІЯ ПРО АВТОРІВ

Схожі:

Бюджетного кодексу україни iconУзагальнений коментар до розділу І бюджетна система україни та основи бюджетного процесу основною метою, призначенням та завданнями розділу І
Методологічне включення системи понять І категорій, їх чітке формулювання надає можливість однозначно тлумачити положення Бюджетного...
Бюджетного кодексу україни iconЗакон України Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково технічну діяльність" та Бюджетного кодексу України
Про внесення змін до Закону України “Про наукову І науково технічну діяльність” та Бюджетного кодексу
Бюджетного кодексу україни iconПро затвердження графіку документообігу бухгалтерії університету
Україні», положень «Бюджетного кодексу України» та інших нормативно-правових документів по своєчасному та повному відображенню господарських...
Бюджетного кодексу україни iconОсобенности организации бюджетного процесса в конгрессе США структурные элементы процедуры
Американский опыт бюджетного регулирования представляет значитель­ный интерес в связи с насущной задачей совершенствования бюджетного...
Бюджетного кодексу україни iconЗакон україни про внесення змін до Кримінально-процесуального кодексу України Верховна Рада Українипостановля є
Внести до Кримінально-процесуального кодексу України ( 1001-05, 1002-05 ) такі зміни
Бюджетного кодексу україни iconГолові Одеського апеляційного господарського суду Балуху В. С. Шановний Валерій Сергійович!
Цивільного кодексу України та ст. 20 Господарського кодексу України, виявлення неоднакового застосування норм матеріального та процесуального...
Бюджетного кодексу україни iconУзагальнений коментар до розділу V контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Повідальності та особливостей заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства; надати рекомендації практичним працівникам...
Бюджетного кодексу україни iconЩодо конституційного подання Верховного суду України
Конституції України положень Закону України «Про судоустрій І статус суддів» від 07. 2010 р у частині змін до розділу хіі-2 Господарського...
Бюджетного кодексу україни iconПерспективи вдосконалення кримінального кодексу україни
Після прийняття Кримінального кодексу України 2001 року пройшло більше восьми років І його вживання виявило певні прогалини, які...
Бюджетного кодексу україни iconКорнеев андрей Викторович
Американский опыт бюджетного регулирования представляет значитель­ный интерес в связи с насущной задачей совершенствования бюджетного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи