Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ icon

Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ
НазваУзагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ
Сторінка3/6
Дата01.09.2012
Розмір1.16 Mb.
ТипДокументи
1   2   3   4   5   6
Глава 15. ^ РОЗРАХУНОК ВИДАТКІВ, ЩО ВРАХОВУЮТЬСЯ ПРИ ВИЗНАЧЕННІ ОБСЯГУ МІЖБЮДЖЕТНИХ ТРАНСФЕРТІВ


Стаття 94. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості


1. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості використовується для визначення розподілу міжбюджетних трансфертів.

2. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості визначається шляхом ділення загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм, на кількість населення чи споживачів гарантованих послуг тощо.

3. Загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами.

4. При розрахунку фінансового нормативу бюджетної забезпеченості може передбачатися обсяг нерозподілених видатків, який об’єднує види видатків на ті повноваження, встановлення нормативів за якими є недоцільним.


Бюджетний кодекс визначає фінансовий норматив бюджетної забезпеченості як гарантований державою в межах наявних бюджетних коштів рівень фінансового забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями, виконавчими органами місцевого самоврядування, що використовується для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів (стаття. 2 Бюджетного кКодексу України).

Від величини фінансового нормативу залежить розрахунковий обсяг видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів.

Ці нормативи розраховуються у вартісному виразіженні в розрахунку на одного жителя або споживача послуги, виходячи з загального обсягу фінансових ресурсів, що спрямовуються на реалізацію бюджетних програм.

Фінансові нормативи застосовуються при плануванні для таких видів видатків бюджету:

— державне управління (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці та на 1одну нормативну штатну одиницю);

— освіта (на одного користувача послуги), з диференціацією для різних типів закладів;

— охорона здоров'я (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці);

— соціальний захист і соціальне забезпечення (на одного користувача послуги);

— культура і мистецтво (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці);

-— фізична культура і спорт (на одного жителя адміністративно-територіальної одиниці).

Важливо відзазначитимітити, що загальний обсяг фінансових ресурсів за кожним видом видатків, що враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, розраховується на підставі державних соціальних стандартів і нормативів, які встановлюються законом та іншими нормативно-правовими актами. Відповідно до Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії» від 05.10.2000 р. №2017-Ш державні соціальні гарантії та державні соціальні стандарти і нормативи є основою для розрахунку видатків на соціальні цілі та формування на їх основі бюджетів усіх рівнів та соціальних фондів, міжбюджетних відносин, розробки загальнодержавних і місцевих програм економічного й соціального розвитку (див. рис. 4.9).

Рис. 4.9. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості.


У зв’язку з тим, що на сьогодні в Україні відсутня система розроблених і затверджених соціальних норм і нормативів, частиною. 10 Прикінцевих положень Бюджетного кКодексу України доручено Кабінету Міністрів України протягом року забезпечити формування, встановлення та затвердження державних соціальних стандартів і нормативів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «"Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»".


^ Стаття 95. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості


1. Фінансові нормативи бюджетної забезпеченості для місцевих бюджетів коригуються коефіцієнтами, що враховують відмінності у вартості надання гарантованих послуг залежно від:

1) кількості населення та споживачів гарантованих послуг;

2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей (з часу їх визначення) адміністративно-територіальних одиниць.

2. Коригуючі коефіцієнти затверджуються Кабінетом Міністрів України.


Окремі адміністративно-територіальні одиниці мають різний податковий потенціал, неоднакову вартість послуг, які надаються місцевими органами влади, що обумовлено рівнем розвитку економіки, станом соціальної і побутової інфраструктури, відмінностями природно-кліматичних умов, різним екологічним і техногенним станом. Тому нормативи бюджетної забезпеченості застосовуються з урахуванням коригуючих коефіцієнтів, які затверджуються Кабінетом Міністрів України. Розміри коригуючих коефіцієнтів встановлюєються постановою Кабінету Міністрів України щодо затвердження формули розподілу обсягу міжбюджетних трансфертів (дотацій вирівнювання та коштів, що передаються до державного бюджету) між державним бюджетом та місцевими бюджетами. Зокрема, на 2010 рік такі коефіцієнти були встановлені постановами Кабінету Міністрів України від
05.09.2001 р. №1195 (зі змінами та доповненнями) та від 30.12.2004 р. №1782.

Бюджетний кодекс передбачає два види таких коефіцієнтів залежно від: 1) залежно від кількості населення та споживачів гарантованих послуг; 2) соціально-економічних, демографічних, кліматичних, екологічних та інших особливостей адміністративно-територіальних одиниць (див. рис. 4.10).

Рис. 4.10. Коригуючі коефіцієнти фінансових нормативів бюджетної забезпеченості.


При плануванні видатків на 2010 рік застосовувалися коефіцієнти:

–— При розрахунку видатків на управління для бюджетів міст обласного (республіканського) значення (див. табл. 4.1).


^ Таблиця 4.1.

Розмір коригуючого коефіцієнта на 2010 рік для міст


республіканського Автономної Республіки Крим

та обласного значення


Чисельність наявного населення міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення станом на
І січня року, що передує плановому, тис. осіб


Коригуючийвальний

коефіцієнт

Понад 15000,64

1100,001-1500

0,68

1100,001-1100

0,73

700,001-І000

0,77

500,001-700

0,82

400,001-500

0,87

350,001-400

0,91

300,001-350

0,96

250,001-300

1,00

200,001-250

1,05

150,001-200

1,09

100,001-150

1,14

80,001-100

1,19

30,001-80

1,23

До 30 включно

1,27


–— При розрахунку видатків на управління для бюджетів районів (див. табл. 4.2).


^ Таблиця 4.2.

Розмір коригуючого коефіцієнта на

2010 рік для бюджетів районів
Чисельність наявного населення району станом на 1 січня., тис. осіб

Коригуючийвальний

коефіцієнт

Понад 150

0,90

100,001-150

0,92

75,001- 100

0,94

50,001-75

0,97

35,001-50

1,01

25,001-35

1,09

До 25

1,15–— При розрахунку видатків на управління для сільських рад (див. табл. 4.3).


Таблиця 4.3.

Розмір коригуючого коефіцієнта для бюджетів районів залежно від щільності населення територій сільських рад на 2010 рік


^ Середня чисельність населення території сільської ради району станом на 1 січня року, що передує планованому (осіб)

Коригуючий коефіцієнт

Понад 1500

1

1401-1500

1,04

1301-1400

1,11

1201-1300

1,2

1101-1200

1,3

1001-1100

1,44

901-1000

1,58

801-900

1,77

701-800

2

До 700

2,15


У галузі видатків на охорону здоров'я застосовується ціла низка коригуючих коефіцієнтів.

Для обласних бюджетів застосовуються:

— коефіцієнт коригування частки видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів він (дорівнює 0,951);

— коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення (дорівнює 0,5);

— коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі таких еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі (див. табл. 4.4);.

^ Таблиця 4.4.

Розмір коефіцієнта відносної вартості витрат на надання медичних послугВікові групи

Еквівалент надання

медичної допомоги чоловікам

Еквівалент надання

медичної допомоги жінкам

0-1

10

5

2-4

7

3,5

5-9

3,7

3

10-14

3

2,5

15-19

2,2

3

20-24

2,6

3,5

25-29

2

4

30-34

2

4

35-39

2,5

4,5

40-44

3,5

5

45-49

4,5

5,5

50-54

5

6,5

55-59

6,5

7

60-64

7,5

8,5

65-69

8

9,5

70 і старші

10,5

11


Для бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району застосовуються такі коригуючівальні коефіцієнти:

— частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кКодексу України (дорівнює 0,646);

— коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення (дорівнює 0,5);

— коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від статевої та вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі, зазначених у п. 19 Формули;

— коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (місто республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення -– 1,065; район – 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з главою 14 Бюджетного кКодексу України. Для бюджетів міст Києва і Севастополя дорівнює 1;

— коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів (дорівнює 1,027);

— - коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, якіщо фінансуються за рахунок коштів державного бюджету ( дорівнює 0,5);

^ У галузі освіти при здійсненні процедури фінансового вирівнювання застосовуються такі коригуючі коефіцієнти.

Для бюджетів Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів:

- — коефіцієнт коригування загальнообласних (міських, мм.іст Києва та Севастополя), загальнореспубліканських в Автономній Республіці Крим видатків на підвищення кваліфікації та підготовку кадрів (крім фахівців з вищою освітою у вищих навчальних закладах III-IV рівня акредитації Автономної Республіки Крим), на проведення інших заходів загальнообласного, загальнореспубліканського в Автономній Республіці Крим значення для загальної освіти (дорівнює 0,072);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів загальноосвітніх шкіл-інтернатів (ліцеїв) з посиленою військово-фізичною підготовкою до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 6,5);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів (включаючи студентів) училищ олімпійського резерву, училищ, шкіл-інтернатів (ліцеїв) фізичної культури і спорту до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 8,4);

—- коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 5,7);

—- коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 5);

—- коефіцієнт приведення кількості вихованців загальноосвітніх санаторних шкіл-інтернатів до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 5,4);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання, у загальноосвітніх школах-інтернатах, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл. (дорівнює 1,1);

—- коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 6,6);

—- коефіцієнт приведення кількості вихованців спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл ( дорівнює 7,5);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів, що приходять на навчання до спеціальних шкіл-інтернатів для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 2,5);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів та вихованців, що перебувають на повному державному утриманні, у різних типах загальноосвітніх навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до кількості учнів загальноосвітніх шкіл (дорівнює 12,02);

Для бюджетів міст обласного (республіканського) значення, районів:

—- фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районах дошкільними закладами відповідно у сільській та міській місцевості (крім дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських). Має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

—- фактичний коефіцієнт охоплення дітей у віці 0-6 років у містах обласного значення та районах (K(gnr)) дошкільними закладами, що розташовані відповідно у сільській та міській місцевостях, яким надано статус гірських, збільшений в 1,1 разу. Має індивідуальне значення для кожної адміністративно-територіальної одиниці;

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у населених пунктах міст обласного підпорядкування, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл ( дорівнює 0,968);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (дорівнює 1,064);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень – залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодовіу (див. табл. 4.5).


Таблиця 4.5.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст обласного значення і районів, якій надано статус гірської, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на 2010 рік


^ Середня наповнюваність класів і класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості, учнів

Коефіцієнт

Понад 22,2

1,162

17,8-22,2

1,355

14,8-17,8

1,5

11,7-14,8

1,645

До 11,7

1,936


Віднесення міст обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (дорівнює 0,841);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у міській місцевості районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (дорівнює 0,926);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл, який має п'ять значень – залежно від середньої наповнюваності класів і класів-комплектів у таких школах станом на 5 вересня року, що передував поточному бюджетному періодуу (див. табл. 4.6).


Таблиця 4.6.

Розмір коефіцієнта приведення кількості учнів денних загальноосвітніх шкіл, що розташовані у сільській місцевості міст республіканського АРК та обласного значення і районів, крім учнів шкіл, що розташовані у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл на 2010 рік


^ Середня наповнюваність класів і| класів-комплектів у денних загальноосвітніх школах, що розташовані у сільській місцевості

Коефіцієнт

Понад 22,2

1,01

17,8-22,2

1,178

14,8-17,8

1,305

11,7-14,8

1,431

До 11,7

1,684


Віднесення міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районів до груп за середньою наповнюваністю класів і класів-комплектів проводиться раз на три роки на підставі результатів аналізу мережі та контингентів загальноосвітніх шкіл;

—- коефіцієнт приведення кількості учнів вечірніх загальноосвітніх шкіл адміністративно-територіальної одиниці до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (K(bm) дорівнює 0,43; K(br) – 0,29);

—- коефіцієнт приведення кількості учнів спеціальних шкіл для дітей, які потребують корекції розумового та (або) фізичного розвитку, до кількості учнів усіх загальноосвітніх шкіл (дорівнює 2,5);

—- коефіцієнт приведення кількості дітей у віці 0-6 років у населених пунктах, яким надано статус гірських, до кількості дітей у віці 0-6 років. (дорівнює 1,1).

У галузі соціального захисту і соціального забезпечення застосовуються такі коригуючі коефіцієнти:

—- коефіцієнт приведення кількості одиноких непрацездатних громадян, які потребують надання різних видів соціальної допомоги територіальними центрами та відділеннями соціальної допомоги вдома (за винятком стаціонарних відділень для постійного проживання), станом на 1 січня року, що передує планованому, у сільській місцевості до кількості відповідного контингенту у міській місцевості (дорівнює 1,4);

—- коефіцієнт смертності осіб віком 70 років і більше в регіоні при розрахунку обсягу видатків на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни для бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, бюджету міст Києва і Севастополя;

—- коефіцієнт приведення чисельності осіб, що належать до категорії 1 постраждалих вунаслідок Чорнобильської катастрофи та потерпілих дітей, до загальної чисельності осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, при Ррозрахунку показника обсягу видатків, пов'язаних з пільговим медичним обслуговуванням осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи ( дорівнює 3,7043);

—- коригуючий коефіцієнт врахування видатків на утримання центрів в областях, в яких нарахування та виплата допомоги, компенсацій та субсидій здійснюється централізовано ( дорівнює 2,38).

Для інших видів фінансових нормативів коригуючі коефіцієнти не встановлюються.

1   2   3   4   5   6

Схожі:

Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconУзагальнений коментар до розділу І бюджетна система україни та основи бюджетного процесу основною метою, призначенням та завданнями розділу І
Методологічне включення системи понять І категорій, їх чітке формулювання надає можливість однозначно тлумачити положення Бюджетного...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconУзагальнений коментар до розділу ІІІ місцеві бюджети
...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconУзагальнений коментар до розділу ІІ державний бюджет україни
Від якісного здійснення бюджетного процесу залежить дієвість бюджетної політики, яка по­винна позитивно впливати на економічну та...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconУзагальнений коментар до розділу V контроль за дотриманням бюджетного законодавства та відповідальність за порушення бюджетного законодавства
Повідальності та особливостей заходів впливу за вчинені порушення бюджетного законодавства; надати рекомендації практичним працівникам...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconО. М. Безвесільна, д т. н., проф
Тому мета даного розділу – провести експериментальні дослідження нового термоанемометричного витратоміра та навести відомості щодо...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ icon1. мета та порядок виконання розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
Вимоги до змісту розділу «охорона праці» у випускних роботах бакалавра
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconМетодичні вказівки до самостійного вивчення розділу
Методичні вказівки до самостійного вивчення розділу „Електричні машини та електропривод” (для студентів 2-3 курсів усіх форм навчання...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconМетодичні рекомендації щодо написання розділу магістерської дипломної роботи Для студентів
Зазначеним наказом (п. 6) запроваджено також вимогу включати до лу дипломних проектів спеціалістів І магістрів окремий розділ (далі...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconНова редакція розділу Організація І проведення
Нова редакція розділу 5 Положення про кредитно-модульну систему організації навчального процесу «Організація І проведення контролю...
Узагальнений коментар до розділу IV міжбюджетні відносини відредаговано !!!!! Мета розділу Розділ iconЗміст розділ загальні положення 2 розділ 2 виробничі та трудові відносини 3 розділ 3 відпустки 7 розділ 4 забезпечення продуктивної зайнятості 9 розділ 5 оплата праці 11 розділ 6 охорона праці 15
Додаток 2 Положення про порядок обрання та прийняття на роботу науково-педагогічних працівників Доннту
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи