Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування icon

Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
НазваМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Сторінка1/16
Дата01.09.2012
Розмір2.57 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


Міністерство фінансів україни

Український державний університет фінансів

та міжнародної торгівлі


Новий Бюджетний

кодекс України:

інноваційна спрямованість

і практика застосування


ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ

НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ

19 ЛИСТОПАДА 2010 РОКУ


Київ – 2010

ББК 65.9(Укр)261.3


Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість і практика застосування / Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції 19 листопада 2010 р. – К. : УДУФМТ, 2010. – 222 с.


У матеріалах збірника розглянуто проблематику бюджетної сфери країни, визначено практичні шляхи її реформування, проаналізовано стан сучасних фінансових процесів в Україні, кращий досвід зарубіжних країн, – що є обов’язковою умовою практичної реалізації євроінтеграційного курсу країни. Сформовано наукові засади розвитку системи державних фінансів на основі насамперед інноваційних інструментів, закладених у новому Бюджетному кодексі, розвитку інституту електронного самоврядування з використанням передових інформаційних технологій.

Реалізація теоретичних розробок і практичних ідей, викладених у матеріалах конференції, дозволить накреслити нові підходи до процесів й алгоритму ефективного виконання державного бюджету України на основі перезавантаження системи державних фінансів та її інноваційного розвитку.

ББК 65.9(Укр)261.3


© УДУФМТ, 2010.


Шановні учасники конференції, шановні колеги!


Сьогодні ми маємо честь вітати Вас на науково-практичній конференції «Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість і практика застосування». Вона логічно підсумовує величезний обсяг роботи, який був здійснений авторським колективом у процесі написання науково-практичного коментаря до Бюджетного кодексу України.

Ці досягнення та напрацювання будуть озвучені перед науковим загалом під час роботи секційних засідань конференції. Секції працюватимуть за такими напрямами: «Бюджетна система України»; «Механізм складання, розгляду та виконання державного бюджету України»; «Особливості складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів України»; «Міжбюджетні відносини»; «Контроль та відповідальність за порушення бюджетного законодавства»; «Реалізація Бюджетного кодексу в умовах електронного самоврядування». Тематика цього наукового заходу є надзвичайно актуальною з огляду на нинішні економічні реалії країни.

Слід зазначити, що міжнародна спільнота під егідою міжнародних і міжурядових організацій прийняла ряд стратегічних рішень стосовно шляхів забезпечення інноваційного розвитку бюджетних систем. Ці рішення орієнтують людство на активне впровадження новацій у цій сфері.

Зауважу, що ефективний розвиток бюджетних відносин у нашій країні багато в чому стримується відсутністю достатньої уваги до нього з боку держави, розумної політики, підтриманої виваженим нормативно-правовим забезпеченням.

Я думаю, наша конференція буде скромним, але дуже необхідним, вкладом у європейське майбутнє нашої держави.

Дякую за увагу і бажаю вам успіхів у роботі!


З повагою,

ректор Українського державного О. О. Покрещук

університету фінансів

та міжнародної торгівлі

^ Організаційний комітет

Ярошенко Ф. О. – Міністр фінансів України. Голова оргкомітету конференції (за згодою);

Мярковський A. I. – заступник Міністра фінансів. Заступник голови оргкомітету конференції (за згодою);

Шнипко О. С. – заступник Міністра фінансів. Заступник голови оргкомітету конференції (за згодою);

^ Кузькін Є. Ю. – заступник Міністра фінансів. Заступник голови оргкомітету конференції (за згодою);

Бушуєв С. О. – керівник групи радників Міністра фінансів України. Заступник голови оргкомітету конференції (за згодою);

Покрещук О. О. – ректор Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (УДУФМТ). Заступник голови оргкомітету конференції.

^ Члени організаційного комітету

Лондар С. Л. – в.о. президента Академії фінансового Управління (за згодою);

Буряк П. Ю. – ректор Львівської державної фінансової академії (за згодою);

Прядко В. В. – ректор Буковинської державної фінансової академії (за згодою);

Редіна H. I. – ректор Дніпропетровської державної фінансової академії (за згодою);

Квач Я. П. – директор Одеського інституту фінансів УДУФМТ;

^ Головій В. М. – в.о. директора Харківського інституту фінансів УДУФМТ;

Колесніченко Є. Д. – директор Донецької філії УДУФМТ;

Тарангул Л. Л. – проректор з наукової роботи Національного університету Державної податкової служби України (за згодою);

^ Антипов B. I. – проректор з організаційних питань Національного університету Державної податкової служби України (за згодою);

Савченко Л. А. – проректор з наукової роботи Київського міжнародного університету (за згодою);

Поліванов В. Є. – проректор з навчально-наукової та методичної роботи УДУФМТ;

^ Мещеряков В. О. – проректор з науково-методичної роботи та міжнародних програм УДУФМТ;

Гриценко В. В. – декан факультету правознавства і міжнародних відносин;

^ Якимчук Н. Я. – в. о. завідувача кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України (за згодою);

Лисенков Ю. М. – завідувач кафедри міжнародних фінансів УДУФМТ;

^ Якушик І. Д. – завідувач кафедри міжнародної економіки УДУФМТ;

Яцишин Ю. В. – кepівник навчально-наукового, інформаційно-бібліотечного центру УДУФМТ;

^ Безсмертна С. Ю. – заступник керівника навчально-наукового, інформаційно-бібліотечного центру – директор наукової бібліотеки;

Кощеєв О. О. – головний редактор наукового журналу «Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право»;

^ Гнатюк М. А. – заступник завідувача редакційно-видавничого відділу УДУФМТ.

Координатори конференції


Свєтікова О. О. – старший науковий співробітник відділу наукових програм;

^ Кришталь І. Г. – молодший науковий співробітник відділу наукових програм;

Зіновенко А. П.– провідний фахівець відділу наукових програм;

Кепич Т. І. – завідувач відділу наукових програм;

^ Амбарцумов Г. Ю. – провідний фахівець, науковий співробітник відділу наукових програм.


1 секція

Бюджетна система України

Керівники – Редіна Н. І., заступники – Тарангул Л. Л., Футоранська Ю. М.


2 секція

Механізм складання, розгляду та виконання державного бюджету України

Керівник – Квач Я. П., заступники – Мілаш Л. Н., Чуркіна І. Є.


3 секція

Особливості складання, розгляду та виконання місцевих бюджетів України

Керівник – Кузькін Є. Ю., заступники – Буряк П. Ю, Колесніченко Є. Д.


4 секція

Міжбюджетні відносини

Керівник – Лондар С. Л., заступники – Карп І. В., Вовченко О. Л.


5 секція

Контроль та відповідальність за порушення бюджетного законодавства

Керівник – Антипов В. І., заступники – Якимчук Н. Я., Савченко Л. А.


6 секція

Реалізація Бюджетного кодексу в умовах електронного самоврядування

Керівник – Яцишин Ю. В., заступники – Тверезовський В. А., Черевко М. О.

^ СЕКЦІЯ 1. БЮДЖЕТНА СИСТЕМА УКРАЇНИ


Баранник Л. Б., докторант Науково-дослідного

фінансового інституту Академії фінансового управління

^ Міністерства фінансів України


Використання бюджетного механізму

для цілей соціального забезпечення


У ринковій економіці зростає роль соціальної функції держави. Це об’єктивно пов’язано як з вимогами НТП, зокрема з економічними потребами відтворення та підготовки висококваліфікованої робочої сили, так із зростаючими за своєю силою і масштабами соціальними ризиками. Уряд і держава несуть відповідальність за надання громадянам соціального захисту і забезпечення рівного доступу до задоволення основних потреб.

Складовою частиною системи соціального захисту населення (далі – СЗН) є соціальне забезпечення населення, яке здійснюється через державні соціальні програми для підтримки малозабезпечених категорій населення, соціальне страхування та соціальну допомогу з боку держави та інших суб’єктів соціального захисту. За ринкових умов спостерігається тенденція до поглиблення приватних засад у сфері соціального захисту, освіті, охороні здоров'я, житловій політиці, але роль держави у цьому процесі є визначальною, оскільки вона володіє основним фінансовим потенціалом. У зв'язку з цією обставиною постає проблема оптимального співвідношення публічного і приватного у соціальному праві і чіткої визначеності частки саме державних зобов'язань і державних гарантій.

На практиці СЗН – це комплекс заходів щодо реалізації законодавчо закріплених соціальних норм, які гарантує держава малозабезпеченим верстам населення, а також усім членам суспільства при певних життєвих негараздах (інфляція, спад виробництва, економічна криза, безробіття тощо).

В Україні держава встановлює гарантований рівень матеріальної підтримки сімей з дітьми шляхом надання державної грошової допомоги з урахуванням складу сім'ї, її доходів, віку, стану здоров’я дітей тощо. Для соціального захисту малозабезпечених сімей також запроваджена державна соціальна допомога. Формою реалізації соціальних гарантій непрацездатному населенню з боку держави є виплата різного роду пенсій. Але в теперішніх надто складних економічних умовах держава не в змозі профінансувати усі соціальні гарантії в повному обсязі, проте забезпечити поступове наближення основних соціальних стандартів та гарантій (пенсій, допомоги) до прожиткового мінімуму зобов’язана. Нині ж прожитковий мінімум викорис­товується лише для загальної оцінки рівня життя, а не як соціальний стандарт, який лежить в основі забезпечення кон­сти­туційних соціальних гарантій.

Бюджетний механізм у своєму хрестоматійному визначенні – це сукупність способів і форм організації бюджетних відносин, що застосовуються суспільством з метою вирішення соціально-економічних проблем розвитку країни. Він передбачає застосування спеціальних методів, форм, способів мобілізації, розподілу та використання бюджетних коштів. Інакше кажучи, це – активний елемент державного управління економікою. Істотний вплив на нього мають завдання, що стоять перед суспільством на тому чи іншому етапі розвитку. Змінюються завдання – повинен змінитися і бюджетний механізм. Це означає, що на кожному етапі розвитку цивілізованої держави органи державної влади й управління повинні розробити такий бюджетний механізм, який забезпечив би втілення поставлених завдань.

У рамках бюджетного механізму можна виокремити кілька складових:

  • механізм управління бюджетним процесом і бюджетними відносинами;

  • механізм формування бюджетних ресурсів;

  • механізм розподілу бюджетних ресурсів;

  • механізм використання бюджетних ресурсів;

  • механізм контролю та аналізу використання бюджетних ресурсів.

Найголовнішим недоліком у здійсненні СЗН є проблема браку коштів. Тому формування і розподіл бюджетних ресурсів для цілей СЗН є одним з пріоритетних завдань при плануванні державного бюджету.

Згідно зі світовою практикою джерелами прямого та непрямого фінансування соціальної сфери є: безпосередні бюджетні видатки; «податкові видатки» (пільги, відшкодування); страхові внески до цільових страхових фондів; усуспільнення коштів підприємств у вигляді їх зобов’язання щодо виконання соціальних функцій; благодійність приватних осіб, фірм та організацій; громадські ініціативи – різного роду фонди та збори; особисті кошти та зобов’язання громадян; кредити; надання державного майна для функціонування соціальної сфери, використання державної інфраструктури тощо. Але основні витрати на СЗН покриваються за рахунок державного бюджету і відповідних місцевих бюджетів. Таке фінансування отримало назву бюджетного. За останні декілька років бюджетні витрати на здійснення СЗН значно зросли (табл. 1).

Це пояснюється розширенням соціальної сфери, складу соціально захищених груп, збільшенням кількості та підвищенням якості рівня соціальних послуг. Хоча за умов переходу до соціально орієнтованої моделі ринкової економіки з появою великої кількості нових учасників господарського процесу загальна тенденція має бути у послідовному зменшенні частки витрат держави та зростанні їх частки на цілі СЗН. Але маємо інше – заборгованість платників податків перед бюджетами всіх рівнів та державними цільовими фондами у 2009 р. зросла на 2 млрд. 623,1 млн. грн., або 28,7%, до 11 млрд. 752,7 млн. грн., у тому числі державному бюджету – 10 млрд. 486,6 млн. грн.


Таблиця 1.

^ Динаміка бюджетних витрат на соціальне

забезпечення населення України


Показники

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Зміна,

%

Видатки бюджету,

Разом, млн. грн.

60319

75792

102538

141989

175520

227638

427,8

Видатки бюджету в соціальну сферу,

млн. грн.

35277

41513

55163

89582

107295

131156

688,1

до підсумку, %

58,5

54,8

53,8

44,4

61,1

57,6

+18,0

В т.ч. – освіта

12269

14977

18333

26802

33785

44333

625,7

до підсумку, %

20,3

19,8

17,9

18,9

19,2

19,5

+4,8

– охорона здоров’я

7538

9708

12159

15476

19738

26718

546,6

до підсумку, %

12,5

12,8

11,8

10,9

11,2

11,7

+1,6

– соціальний захист

12644

12953

19310

39940

41420

48517

810,6

до підсумку, %

21,0

17,1

18,8

28,1

23,6

21,3

+8,9


Виходячи із джерел фінансування, соціальне забезпечення можна розподілити на соціальне страхування і соціальну допомогу. Усі вони представляють собою у кожному окремому випадку певну комбінацію з соціальних послуг і грошових трансфертів.

Характерною рисою принципу страхування є фінансування допомоги за рахунок внесків і тісний взаємозв’язок між внесками й обсягом соціальних послуг. Розмір виплат тут орієнтований на обсяг внесків застрахованого. Отже, принцип страхування найбільшою мірою відповідає ринковим принципам справедливості, винагородження згідно з особистим вкладом й особистою відповідальністю. Це обмежує можливості системи у регулюванні доходів, але знижує наслідки соціального ризику.

Бюджетне фінансування основане на загальних принципах фінансування, але має і певні відмінні риси, які полягають у тому, що кошти на покриття витрат відпускаються тільки з одного бюджету по підпорядкуванню. Винятком є фінансування загальнодержавних заходів для боротьби з епідеміями, ліквідації наслідків катастроф та стихійних лих тощо.

Принцип соціальної допомоги передбачає фінансування з бюджету. При визначенні розмірів виплат можливі чотири альтернативні підходи:

1) допомога усім одержувачам виплачується в однаковому розмірі;

2) допомога орієнтована на індивідуальну забезпеченість;

3) розмір допомоги може бути орієнтований на величину попередньої зарплати або на величину страхових внесків одержувача;

4) величина допомоги залежить від потреб одержувача.

Однаковий розмір допомоги для всіх одержувачів – найбільш простий в організаційному відношенні варіант. Однак, він не годиться, якщо мова йде про відшкодування втраченого заробітку, оскільки розмір втрати доходу у різних людей різний. Крім того, однакова допомога може понизити мотивацію до праці. При індивідуальній забезпеченості (адресності) соціальної допомоги ефективно використовуються засоби соцзабезпечення та виключаються випадки необґрунтованих переплат.

У зв’язку з реформуванням системи СЗН виникає питання про мінімум соціальних гарантій, які суспільство може надати громадянам. Нині в Україні ці гарантії обмежуються соціальною допомогою малозабезпеченим. Така система допомоги по суті є системою гарантії мінімального доходу.


Дейкало Л. Є., Дніпропетровська державна фінансова академія


Передача державою права на здійснення видатків фінансового та місцевих бюджетів


Стан соціального та економічного розвитку України потребує від держави, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, а також органів місцевого самоврядування виконання їх повноважень та функцій, закріплених законодавчими актами: Конституцією України, законами України «Про місцеві державні адміністрації», «Про місцеве самоврядування в Україні».

З метою забезпечення виконання повноважень і функцій держави Раді міністрів Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування в державному та місцевих бюджетах повинні бути передбачені відповідні фінансові ресурси.

У процесі життєдіяльності виникає потреба передачі державою Раді міністрів Автономної Республіки Крим та органам місцевого самоврядування певних повноважень та права на здійснення видатків.

Передача повноважень та права на здійснення видатків державою органам місцевого самоврядування здійснюється за умови відповідної передачі фінансових ресурсів у вигляді закріплених загальнодержавних податків і зборів (обов’язкових платежів) або їх частки, а також трансфертів з державного бюджету, обсяг яких повинен забезпечувати виконання переданих повноважень.

Фінансові ресурси, які передаються з державного бюджету іншим бюджетам на виконання повноважень держави, дають змогу органам місцевого самоврядування забезпечити підвищення рівня економічного та соціального розвитку регіону та недопущення соціальної напруги.

Органи державної влади та місцевого самоврядування (Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, голови міських, районних, районних у містах, сільських та селищних рад) повинні забезпечити здійснення видатків згідно з чинним законодавством прозоро, ефективно і за цільовим призначенням, не допускаючи випадків планування та здійснення видатків не віднесених до місцевих бюджетів, а також на функціонування бюджетних установ одночасно з різних бюджетів.

Законами України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» місцеві ради мають право затверджувати програми соціального, економічного та культурного розвитку та цільові програми регіону. Фінансовими ресурсами на виконання цих програм є вільний залишок бюджетних коштів та перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету за умови відсутності заборгованості бюджету за захищеними статтями видатків протягом року на будь-яку дату.

Рішеннями відповідних рад затверджуються головні розпорядники (виконавці) цих програм і обов’язковою умовою використання коштів на виконання програм є те, що ці кошти не можуть бути використані на безпосереднє утримання установи.

Вперше на законодавчому рівні визначено, що передача товарів (робіт та послуг), придбаних головним розпорядником коштів державного або місцевих бюджетів за рахунок видатків на централізовані заходи відповідно до затверджених програм соціально-економічного розвитку державних, цільових програм, може здійснюватися бюджетним установам, які утримуються з інших бюджетів, за умови дотримання вимог пункту 3 статті 85 Бюджетного кодексу України, що дає змогу підвищити рівень обґрунтування потреби придбання товарів (робіт та послуг), повноти та правильності відображення в бухгалтерському обліку та звітності операцій щодо їх придбання та передачі.


Качула С. В., Жовтоводський промисловий коледж

Дніпропетровського національного університету

імені Олеся Гончара

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Схожі:

Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconМіністерство фінансів України Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право науковий журнал Видається 1 раз на два місяці Заснований у січні 2010 р
Свідоцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (серія кв, №16302 – 4774пр від 26. 01. 2010 р.)
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconУКраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі

Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі
Міжнародно-правова діяльність України. Декларація про державний суверенітет України від 16 липня 1990 р акт про незалежність І побудову...
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconОБҐрунтування застосування процедури закупівлі в одного учасника
Найменування. Харківський інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconУкраїнський державний університет фінансів та міжнародної торгівлі навчальна програма для вступу в аспірантуру зі спеціальності 12. 00. 11 «Міжнародне право»
Розглянуто та затверджено на засіданні кафедри міжнародного права Протокол №1 від 29. 08. 11р
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconУкраїнський державний університет фінансів І міжнародної торгівлі програма кандидатського іспиту зі спеціальності 08. 00. 02 „Світове господарство І міжнародні економічні відносини”
Тема Національні економіки в сучасний світогосподарській системі та моделі їх розвитку
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconРічний план закупівель на 2009 року Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconРічний план закупівель на 2010 рік Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі (найменування замовника)
Харківській інститут фінансів Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Міністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування iconПравила прийому до аспірантури Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі у 2012 році
«Положення про підготовку науково-педагогічних І наукових кадрів» 1999 р., постанови Кабінету Міністрів України «Про навчання іноземних...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи