Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук icon

Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
НазваПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
Сторінка1/27
Дата28.08.2012
Розмір3.8 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27


ПЕРЕЛІК

НАУКОВИХ ФАХОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ,

В ЯКИХ МОЖУТЬ ПУБЛІКУВАТИСЯ

РЕЗУЛЬТАТИ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТ НА ЗДОБУТТЯ

НАУКОВИХ СТУПЕНІВ ДОКТОРА І КАНДИДАТА НАУК


Затверджено постановами

президії ВАК України

від 27.05.2009 р. № 1-05/2

від 08.07.2009 р. № 1-05/3

від 14.10.2009 р. № 1-05/4

від 18.11.2009 р. № 1-05/5

від 16.12.2009 р. № 1-05/6

від 10.02.2010 р. № 1-05/1

від 10.03.2010 р. № 1-05/2

від 14.04.2010 р. № 1-05/3

від 26.05.2010 р. № 1-05/4

від 01.07.2010 р. № 1-05/5

від 06.10.2010 р. № 1-05/6

від 06.10.2010 р. № 3-05/6


^

Назва видання


Засновник (співзасновники)


Галузі

науки

Дата затвер-дження

^

Авіаційно-космічна техніка і технологія.


Авиационно-космическая техника и технология.

Aerospace technic and technology

Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут» МОН України

технічні

14.10.09


Автоматизация судовых технических средств

Одеська національна морська академія МОН України

технічні

14.04.10

^

Автоматическая сварка


Автоматичне зварювання

НАН України,

Інститут електрозварювання ім. Є.О.Патона НАН України, Міжнародна асоціація “Зварювання”

технічні

27.05.09


Автомобільний транспорт.

Автомобильный транспорт.

Automobile Transport

Харківський національний автомобільно-дорожній університет МОН України


технічні

14.10.09


Автомобільні дороги і дорожнє будівництво

Національний транспортний університет МОН України

технічні

14.04.10


Автошляховик України

Автодорожник Украины

ДП “Державний автотранспортний науково-дослідний і проектний інститут” Міністерства транспорту і зв’язку України, Державна служба автомобільних доріг України

технічні

14.04.10


Аграрний вісник Причорномор’я

Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

сільськогоспо-дарські, ветеринарні, технічні (геодезія, картографія, землевпорядкування),

економічні

10.02.10


26.05.10


Аграрний вісник Причорномор’я. Серія: біологічні науки

Одеський державний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

біологічні

Агробіологія

Білоцерківський національний аграрний університет Міністерства аграрної політики України

сільськогоспо-дарські (агрономія)

18.11.09


Агроекологічний журнал

Агроэкологический журнал

Agroecologycal journal

Інститут агроекології УААН, Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління, державний технологічний центр охорони родючості ґрунтів Міністерства аграрної політики України „Центр Держродючість”

біологічні, сільськогос-подарські

16.12.09


Агроінком

Науково-виробниче акціонерне товариство “Агроінком”

економічні

01.07.10

Агросвіт


Рада по вивченню продуктивних сил України НАН України,

^ ТОВ “ДКС ЦЕНТР”


економічні

27.05.09


Адаптивні системи автоматичного управління. Міжвідомчий науково-технічний збірник

Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” МОН України

технічні

10.02.10


Адгезия расплавов и пайка материалов

Інститут проблем матеріалознавства імені І.М. Францевича НАН України

хімічні, технічні

10.02.10


Агрохімія і ґрунтознавство

Українська академія аграрних наук

біологічні, сільськогос-подарські

14.10.09

^

Академічний огляд


Національний гірничий університет МОН України,

ЗАТ “Дніпропетровський університет економіки та права”

економічні

08.07.09


Актуальні питання масової комунікації

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

соціальні комунікації

10.03.10

^

Актуальні питання педіатрії, акушерства та гінекології


ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського» МОЗ України


медичні

27.05.09


Актуальні питання фармацевтичної і медичної науки та практики

Запорізький державний медичний університет МОЗ України

медичні, фармацевтичні

06.10.10

^

Актуальні проблеми автоматизації та інформаційних технологій.


Актуальные проблемы автоматизации и информационных технологий.

Actual problems automation and informational technologies

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України


технічні


08.07.09


Актуальні проблеми акушерства і гінекології, клінічної імунології та медичної генетики

Луганський державний медичний університет МОЗ України

медичні,

біологічні

10.03.10

14.04.10


Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України

юридичні

10.03.10


Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії

Харківський національний університет імені В.Н.Каразіна МОН України

історичні

06.10.10


Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії. Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету

Рівненський державний гуманітарний університет МОН України

історичні

14.04.10


Актуальні проблеми держави і права.

Актуальне проблемы государства и прва.

Actual Problems of State and Law

Одеська національна юридична академія МОН України

юридичні

06.10.10


Актуальні проблеми державного управління

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України

державне управління

14.10.09


Актуальні проблеми державного управління. Збірник наукових праць Одеського регіонального інституту державного управління

Одеський регіональний інститут державного управління Української (Національної) академії державного управління при Президентові України

державне управління

18.11.09


Актуальні проблеми духовності.

Актуальные проблемы духовности

Криворізький державний педагогічний університет МОН України

філософські

14.04.10

^

Актуальні проблеми економіки.


Актуальные проблемы экономики

Національна академія управління


економічні

14.10.09


Актуальні проблеми історії, теорії та практики художньої культури

Державна академія керівних кадрів культури і мистецтв Міністерства культури і туризму України

філософські, мистецтво-знавство, культурологія

14.04.10


Актуальні проблеми навчання та виховання людей з особливими потребами

ВНЗ “Відкритий міжнародний університет розвитку людини “Україна”, Інститут вищої освіти АПН України, Інститут спеціальної педагогіки АПН України

педагогічні, психологічні

10.02.10


Актуальні проблеми політики

Одеська національна юридична академія МОН України, Південноукраїнський центр гендерних проблем

політичні, юридичні

10.02.10


Актуальні проблеми права: теорія і практика

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля МОН України

юридичні

14.04.10


Актуальні проблеми психології: Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України

Інститут психології ім. Г.С.Костюка Академії педагогічних наук України

психологічні

01.07.10


Актуальні проблеми розвитку економіки регіону

ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” МОН України

економічні

10.03.10


Актуальні проблеми слов’янської філології. Серія: Лінгвістика і літературознавство

Бердянський державний педагогічний університет МОН України, Інститут літератури

ім. Т.Г. Шевченка НАН України

філологічні (мовознавство, літературознавство)

14.04.10


Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії

ВДНЗ «Українська медична стоматологічна академія» МОЗ України

медичні

18.11.09

^

Актуальні проблеми транспортної медицини


ДП Український науково-дослідний інститут медицини транспорту Міністерства охорони здоров’я України,

Фізико-хімічний інститут ім. О.В.Богатського НАН України

медичні,

біологічні

14.10.09


Актуальні проблеми української лінгвістики: теорія і практика

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

філологічні (мовознавство)

26.05.10


Актуальні проблеми української літератури і фольклору

Донецький національний університет МОН України

філологічні (літературознавство)

26.05.10


Актуальні проблеми фізичної культури і спорту

Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту

фізичне виховання та спорт

14.04.10


Акустичний вісник

Інститут гідромеханіки НАН України

фізико-математичні (акустика, механіка деформівного твердого тіла; механіка рідини, газу та плазми)

26.05.10


Англістика та американістика.

Англистика и американистика.

Anglistics and Americanictics

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара МОН України

філологічні (літературознавство)

18.11.09


Альгологія.

Альгология.

Algologia

Інститут ботаніки ім. М.Г.Холодного НАН України

біологічні

16.12.09


Альманах Полтавського державного педагогічного університету – “Рідний край”

Полтавський державний педагогічний університет імені В.Г. Короленка МОН України

філологічні (мовознавство)

26.05.10


Археологічні дослідження Львівського університету

Львівський національний університет імені Івана Франка МОН України

історичні

01.07.10

Археологія


НАН України, Інститут археології НАН України


історичні (археологія)

27.05.09


Архіви України

Державний комітет архівів України,

Інститут історії України НАН України,

Інститут української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, Український НДІ архівної справи та документознавства

історичні08.07.09  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27

Схожі:

Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconПерелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук
move to 2022-4345
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconАлфавітний перелік наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук
Авіаційно-космічна техніка І технологія (Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського "хаі" мон україни)
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconВимоги до матеріалів
Вак україни у переліку №20 наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Перелік наукових фахових видань україни, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора І кандидата наук iconДержавний заклад «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка»
України від 26 січня 2011 р. №1-05/1 збірник включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи