Дата проведення icon

Дата проведення
Скачати 95.68 Kb.
НазваДата проведення
Дата28.08.2012
Розмір95.68 Kb.
ТипДокументи


На виконання п. 5 Розділу V «Науково-комунікативні заходи» Плану наукової діяльності Університету на 2012 рік, схваленого вченою радою УДУФМТ (протокол № 10 від 04.12.2011) та листа Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.02.2012 року № 11-25/7) в Українському державному університеті фінансів та міжнародної торгівлі з 18 по 27 квітня 2012 року відбулися у рамках VI Всеукраїнського фестивалю науки, та Фестивалю науки УДУФМТ наступні заходи:


Дата проведення

Захід

^ Вищий навчальний заклад,

відповідальні особи

17 квітня 2012 р.


Науково-практичний семінар:

«Тайм-менеджмент: організаційні засади впровадження в практику діяльності підприємств»

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Чумак О.В. - декан факультету обліку та організації управління персоналом,

Дорошенко Г.О. – зав.кафедри управління персоналом та економіки праці,

Савченко І.Г.- керівник організаційного відділу з питань наукових досліджень та міжнародних зв’язків.

18 квітня -18 травня 2012р.Проведення тематичної виставки

«Наука, молодь, сучасність...»

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Бібліотека

Зав.бібліотекою Горковенко Т.В.

18 квітня -18 травня 2012р.Проведення фотоконкурсу «Студент третього тисячоліття»

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Студентське наукове товариство „Літопис”

Голова СНТ «Літопис» Волчков О.Є

18 квітня 2012Науково-методологічний семінар «Проблеми ринкової трансформації економіки України»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет,

Декан факультету – Якушик І.Д.

Кафедра економічної теорії

Поліванов В.Є.

Кузнєцова Т.В.

18 квітня 2012


Засідання науково-навчального центру дослідження міжнародно-правових аспектів морської політики України на тему «Питання розвитку і вдосконалення сучасного міжнародного морського права»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

Факультет правознавства та міжнародних відносин,

Кафедра міжнародного права.

Декан факультету – Благовісний С.Г.

Приліпко А.В.18 квітня 2012 р.Студентська конференція іноземними мовами «Сучасність очима молоді: етичні та професійні питання»

Донецька філія УДУФМТ, каф. соціально-гуманітарних дисциплін,

Відповідальна особа – заст. директора з наук. роботи Дзюба С.Г.;

Грачова Н.В., Куркчі Є.К.

18 квітня 2012 р.Семінар за темою «Сучасні проблеми кредитування в Україні»

Донецька філія УДУФМТ, каф. фінансів,

Відповідальна особа – заст. директора з наук. роботи Дзюба С.Г.,

Єгорова Т.В., Ульянов В.В.

18 квітня 2012 р.Науковий семінар: «Сучасний бухгалтерський облік і аудиту в Україні: методологічні засади та практичні аспекти»

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Чумак О.В. - декан факультету обліку та організації управління персоналом,

Шум М.А.- зав. кафедри обліку, аудиту та економічного аналізу,

Савченко І.Г.- керівник організаційного відділу з питань наукових досліджень та міжнародних зв’язків.

18 квітня 2012 р.Семінар на тему «Нова парадигма реформ: «Модернізація України – наш стратегічний вибір»(за матеріалами Послання Президента України Януковича В.Ф. Верховній Раді України»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, кафедра міжнародної економіки.

Декан факультету – Якушик І.Д.

В.о. завідувача кафедри міжнародної економіки

Бузинар Б.А.

18 квітня 2012 р.Семінар зі студентами фінансово-економічного факультету УДУФМТ на тему «Роль та значення впровадження математичних методів, моделей та інформаційних технологій в економічну науку і управління економічними процесами»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, Кафедра вищої математики та інформатики

Декан факультету – Якушик І.Д.

Доцент Олійник І.Д.,

Доцент Тверезовський В.А.,

Доцент Котляр В.Ю.

18 квітня 2012 р.Засідання студентського гуртка: «Удосконалення методології і організації обліку, аудиту, аналізу та статистики економічних та фінансових явищ та процесів»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, Кафедра обліку,аудиту і статистики

Декан факультету – Якушик І.Д.

К.е.н, доц. Бєлоус Н. Д.

18 квітня 2012 р.Круглий стіл: «Особливості аудиту активів та пасивів на підприємствах різних форм власності»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, Кафедра обліку,аудиту і статистики

Декан факультету – Якушик І.Д.

Ст. викл. Кузуб М. В.18 квітня 2012р.Круглий стіл: «Пенсійна реформа в Україні: реалії сьогодення»

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

К.е.н..доц. Чуркіна І.Є.


18 квітня 2012р.Круглий стіл: «Наука як система знань »

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Студентське наукове товариство „Літопис”

Голова СНТ

«Літопис»

Волчков О.Є

18 квітня 2012р.Студентська наукова конференція «Проблеми розвитку бухгалтерського обліку, контролю та аудиту у сучасних умовах»

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра обліку, аудиту та статистики К.е.н.,

доц. Акінфієва Л.П.


19 квітня .2012 р.


Круглий стіл на тему: «Фінансові важелі активізації національної економіки»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, Кафедра фінансів грошового обігу та кредиту

Декан факультету – Якушик І.Д.

К. е. н. Котькалова І.В.

19 квітня 2012 р.Конференція студентського наукового товариства «Кліо» - «Розвиток спорту і туризму в Україні: історичні розвідки та актуальні питання сьогодення»

Донецька філія УДУФМТ, каф. соціально-гуманітарних дисциплін,

Відповідальна особа – заст. директора з наук. роботи Дзюба С.Г.;

Малярчук Н.Г., Кушнір Л.В.


19 квітня 2012 р.Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів «Моделювання, прогнозування та інформаційно-аналітичне забезпечення інноваційного розвитку фінансової системи країн Європейського простору»

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Мостовий Г.І. – заступник директора інституту з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

19 квітня 2012 р.Книжкова виставка «Наукові праці викладачів інституту»

Харківський інститут фінансів УДУФМТ

Головко С.В.- директор бібліотеки

19 квітня 2012 р.Круглий стіл на тему: «Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України»

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі, Фінансово-економічний факультет, кафедра міжнародної економіки.

Декан факультету – Якушик І.Д.

В.о. завідувача кафедри міжнародної економіки

Бузинар Б.А.

19 квітня 2012р.Конференції на тему: «Продовольча безпека України як складова економічної безпеки».

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра економічної теорії

Ст. викл

Полтавченко Н.Д.

20 квітня 2012 р.


14.30-16.30

Круглий стіл темою «Економіко-математичні моделі та інформаційні технології в економіці та фінансах»

Донецька філія УДУФМТ, каф. математики та інформатики,

Відповідальна особа – заст. директора з наук. роботи Дзюба С.Г.;

Гордєєв Г.Г.

20 квітня 2012р.Науково-практичний семінар „Проблеми розвитку малого бізнесу на етапі транзитивного розвитку економіки України”


Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра фінансів, грошового обігу і кредиту

Викл.

Редькін Д.О.

24 квітня 2012р.Науковий семінар «Становлення і розвиток середньої жіночої освіти в Одесі у II пол..XIXст.»

Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін

Ст.викладач Сердюк Ж.М.


26 квітня 2012р.Студентська конференція на тему «Інвестиційно-інноваційна політика України : стан, проблеми, перспективи»


Одеський інститут фінансів

Директор – Квач Я.П.

Кафедра прикладної економіки к.е.н.,доц.

Борисов О.Г.

27 квітня 2012 р.XV Міжнародна науково-практична конференція «Інтеграційні процеси та пріоритетні орієнтири розвитку економіки України: економіка, фінанси, право

Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі,

Відповідальна особа – проректор з наукової роботи

В.О. ЗаросилоПроректор з наукової роботи (автограф) В.О. ЗаросилоСхожі:

Дата проведення iconПрограма міжнародного семінару на тему: «корпоративна культура готельно-ресторанних підприємств» Дата проведення Час І місце проведення

Дата проведення iconПовідомлення про проведення щорічної науково-практичної конференції за міжнародною участю: «Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування» Дата проведення 8 квітня 2011 року Місце проведення
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі м'ясо свіже та заморожене (15. 11. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі апаратура електрозв’язку (32. 20. 2) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі продукти нафтоперероблення рідкі (23. 20. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі м'ясо свіже та заморожене (15. 11. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі соки фруктові та овочеві (15. 32. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі м'ясопродукти (15. 13. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconІнформація про предмет закупівлі м’ясопродукти (15. 13. 1) Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель Дата
Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні...
Дата проведення iconДата проведення
План проведення наукового семінару на 2011/2012 навчальний рік кафедри Інженерної екології та охорони праці: «Теорія І практика вирішення...
Дата проведення iconЗвіт про проведення студентської науково-практичної конференції (семінару) Назва конференції, № за планом. На базі якого навчального закладу проведено. Дата проведення
Надсилаємо план проведення міжнародних та всеукраїнських науково-практичних конференцій та семінарів молодих учених І студентів на...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи