Контактна інформація: Тел icon

Контактна інформація: Тел
Скачати 47.43 Kb.
НазваКонтактна інформація: Тел
Дата10.09.2012
Розмір47.43 Kb.
ТипДокументи

Контактна інформація:

Тел.: (0382) 65-05-93.

Факс: (0382) 72-08-02.


друковане видання:


Серія: військові та технічні науки –

секретар Заболотний Сергій Миколайович

e-mail: zabolotniy1978@mail.ru

(моб. 098-275-70-29)


Серія: педагогічні та психологічні науки – секретар Франчук Юлія Вікторівна

e-mail: franchuk_julia@mail.ru

(моб. 097-277-73-50)


електронне видання (педагогічні та психологічні науки) - секретар

Андрощук Олена Юріївна

e-mail: anlena_km@mail.ru

(моб. 067-904-44-81)


Додаток 1

Відомості про автора (авторів)

Прізвище, ім’я, по-батькові _______________

Місце роботи ___________________________

Науковий ступінь та вчене звання __________

Посада _________________________________

Ідентифікаційний номер __________________

Номер, серія паспорту, ким і коли виданий. __

Домашня адреса _________________________

Контактні номери телефонів, факсу ________

E-mail ________________

^ Відомості про рецензента

Прізвище, ім’я, по батькові _______________

Науковий ступінь та вчене звання _________


Д
одаток 2


^ Експертний висновок

Експерт _____________________________________ ,

(назва міністерства, відомства, організації)

розглянувши матеріали статті ________________ автора(ів) ______________________, підтверджує, що в матеріалах не містяться відомості, заборонені для опублікування у відкритому друці.

Висновок: стаття __________________ може бути опублікована у відкритому виданні.

Експерт:______________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Підпис завіряється печаткою


Додаток 3

РЕЦЕНЗІЯ

На статтю

(посада, прізвище, ініціали авторів та назва статті)

Текст рецензії

Рецензент: ___________________________________

(науковий ступінь, вчене звання, посада, прізвище, ініціали)(підпис)

“__” ______________20__ р.

Підпис завіряється печаткою


Примітка. Рецензія на статтю пишеться в довільній формі.

Обов’язково підкреслюється:

відповідність вимогам ВАК України від 15.01.2003 р. № 7-05/1;

новизна теоретичних результатів та їх практичне значення;

відповідність назви статті її змісту;

обґрунтування висновків, зроблених авторами;

висновок (статтю прийняти до публікації із зазначенням галузі наук).


Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України”. Серія: військові та технічні науки.

Постанова ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4.

Веб-адреса:

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_vtn/


Збірник наукових праць Національної академії Державної прикордонної служби України”. Серія: педагогічні та психологічні науки.

Постанова ВАК України від 26.05.2010 р. № 1-05/4.

Веб-адреса:

www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_ppn


^ ЕЛЕКТРОННИЙ ФАХОВИЙ ЖУРНАЛ

Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України” внесено до Переліку електронних наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук у галузі педагогічних та психологічних наук від 18.11.09 № 2-05/5.

Веб-адреса:

www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/


^ ФОРМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Обсяг статті – не більше 12,5 сторінок.

Стандарти набору:

кегль (розмір шрифту) –14;

міжрядковий інтервал – 1,5;

шрифт – Times New Roman;

формат сторінки – А4;

параметри сторінки – усі поля по 2 см;

мова публікації – українська, російська.

^ ЗМІСТОВІ ВИМОГИ ДО СТАТЕЙ

Галузь наук: технічні, військові, педагогічні, психологічні

НАЗВА СТАТТІ (формат – з лівого краю)

УДК (формат – з лівого краю)

Прізвище та ініціали (формат – з правого краю)

Вступ (слово подається в тексті)

Розділ повинен містити:

постановку проблеми в загальному вигляді;

зв’язок роботи з важливими науковими чи практичними завданнями;

аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано вирішення проблеми і на які опирається автор.

^ Мета статті (слова подаються в тексті)

Розділ повинен містити формулювання мети статті або постановку завдання.

Автор також може включати опис дослідницьких прийомів, методів, об’єкта і предмета дослідження.

^ Результати дослідження (слова подаються в тексті)

Розділ повинен містити виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.

Висновки (слово подається в тексті)

Розділ повинен містити висновки з дослідження та доцільні напрямки подальших розвідок.

^ Список використаних джерел (слова подаються в тексті)

Посилання на першоджерела та літературу здійснюється наприкінці речення або по тексту і застосовуються лише квадратні дужки [ ].

Інформація про рецензента

Рецензент: науковий ступінь, вчене звання, прізвище та ініціали.

^ ОФОРМЛЕННЯ АНОТАЦІЙ

Анотації подаються на окремому аркуші після інформації про рецензента (до загальної кількості сторінок статті не враховуються).

Анотація (українською мовою, формат – по центру)

Прізвище й ініціали автора(ів) “Назва статті”;

анотація (шість рядків);

ключові слова (один рядок).

Анотації на російській та англійській мовах подаються за такою ж формою.

^ ПОРЯДОК ПОДАННЯ СТАТЕЙ

До редакції подаються статті, які надруковані на офсетному папері у двох примірниках формату А4 (297х210 мм) для розгляду редакційною колегією і підписані автором.

^ До статі додається:

електронна версія на електронному носії або електронною поштою;

довідка про автора(ів) та рецензента (додаток 1);

експертний висновок щодо можливості публікування статті у відкритому друці (додаток 2);

Для авторів, які не мають наукового ступеня доктора наук, додається рецензія фахівця з даної галузі наук кандидата або доктора наук (додаток 3).

Адреса редакції:

29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46,

Національна академія Державної прикордонної служби України, науково-дослідний відділ,

“Збірник наукових праць”.

Схожі:

Контактна інформація: Тел iconІнформація про здобувача наукового ступеня № Показники Інформація піб (повністю) Контактна інформація: тел робочий

Контактна інформація: Тел iconКонтактна інформація
Кулініч Сергій Павлович Тел./факс (0542) 33-44-94 кафедра прикладної гідроаеромеханіки, Копитіна Тетяна Петрівна e-mail
Контактна інформація: Тел iconІнформація розділ «Книжковий клуб» розповідає про новинки книжкового ринку контактна інформація бібліотек України офіційна інформація (закони, накази, постанови,
«Бібліолоція» дозволяє ознайомитись зі списками професійних видань (вітчизняних та іноземних)
Контактна інформація: Тел iconКонтактна інформація Оргкомітету
Харківський обласний осередок Всеукраїнської громадської організації «Асоціація цивілістів України»
Контактна інформація: Тел iconКонтактна інформація
Адреса оргкомітету: Кафедра правосуддя, вул. Університетська, 19, м. Чернівці, Чернівецька область, Україна, 58000
Контактна інформація: Тел iconІнформація про гранти, які запропоновані фондами та організаціями для українських студентів назва фонду або організації, яка надає грант стислий опис програми контактна інформація
Програма розрахована на навчання та роботу в канадському парламенті. Тривалість програми – 3 місяці. Подавати заявки можуть студенти...
Контактна інформація: Тел iconКонкурс «Інформація як секрет успіху» на тему: «Інформація як кисень сучасності» (Р. Рейган) для участі в номінації «гумор»
Автор – Мойсеєнко Софія Юріївна, учениця 11-б класу, васильківської зош І-ІІІ ступенів №2, тел. 093 467 59 12, sofia borisenko@mail...
Контактна інформація: Тел iconКонкурс «Інформація як секрет успіху» На тему : «Інформація як шлях до суспільства знань» Для участі в номінації «Мистецтво»
Автор – Трьохбратська Анастасія Олегівна спеціалізована школа №304 11-а клас, моб тел. 099-492-90-30 e-mail Deva1995@ukr net
Контактна інформація: Тел iconІнформація про застосування процедури закупівлі в одного учасника
Одеса, вул. Єлісаветинська (Щепкіна), 12, каб. 1, Тел./факс.: (048)723-34-75, На всі питання відносно документації конкурсних торгів...
Контактна інформація: Тел iconІнформація про закупівлю: www tender me gov ua. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності). www dgasa dn ua. Інформація про предмет закупівлі
Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв’язок з учасниками: Шапенська Ольга Володимирівна. Зав сектором фев. Донецька...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи