Державна прикордонна служба україни icon

Державна прикордонна служба україни
Скачати 74.68 Kb.
НазваДержавна прикордонна служба україни
Дата10.09.2012
Розмір74.68 Kb.
ТипДокументи

ДЕРЖАВНА ПРИКОРДОННА СЛУЖБА УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ
ІМЕНІ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО


V Всеукраїнська науково-практична конференція


Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохорон­них органів і військових формувань України
7 грудня 2012 року
Хмельницький
Вимоги до оформлення матеріалів

 1. Обсяг тез:– до 3-х сторінок.

2. Текст тез друкується на одній стороні аркуша паперу формату А4. Міжрядковий інтервал - 1,5, шрифт – Times New Roman 14. Усі поля по 20 мм. Посередині заголовок тез, у правому верхньому кутку – прізвище та ініціали.

3. Разом з текстом тез (у 2-ох прим.) подається

електронний варіант тез, який підго­товле­ний за допомогою редакторів Microsoft Word for Windows з розширенням doc або rtf (назва файлу – прізвище кирилицею).


^ ФІНАНСОВІ УМОВИ


Учасникам конференції необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 110 грн. на покриття витрат, пов’язаних з підготовкою, проведенням конференції та публікацією програми і збірника тез доповідей.

Організаційний внесок необхідно сплатити готівкою або перерахувати на розрахунковий рахунок.


^ БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ОРГКОМІТЕТУ:

Одержувач: Національна академія Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмель­ницького.

Розрахунковий рахунок № 31253273210273, банк одержувача: ГУ ДКУ у Хмельницькій області, МФО 815013 код ЗКПО 14321481

^ Призначення платежу: за участь у конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», орг. внесок; прізвище, ім’я, по батькові учасника.^ ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», яка відбудеться 19 листопада 2010 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.


^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ


Обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах, апробація результатів наукових досліджень та обмін науковою інформацією з актуальних питань освітнього та наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України.
^умови участі в конференції


Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету:

- заявку на участь у конференції (додаток 1);

- тези доповіді у друкованому на папері (у 2-ох примірниках) та в електронному вигляді

- експертний висновок про можливість відкритої публікації (додаток 2);

- копія платіжного повідомлення за участь у роботі конференції.


^ ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕСЕ АВТОР


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!


Запрошуємо Вас узяти участь у роботі науково-практичної конференції «Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України», яка відбудеться 7 грудня 2012 року у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького за адресою: м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46.


^ МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ


Обговорення стану та перспектив розвитку освіти і науки у вищих навчальних закладах, апробація результатів наукових досліджень та обмін науковою інформацією з актуальних питань освітнього та наукового забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України.

^
умови участі в конференції


Для участі в конференції необхідно подати до оргкомітету:

- заявку на участь у конференції (додаток 1);

- тези доповіді у друкованому на папері

^ 2-ох примірниках) та в електронному вигляді

- експертний висновок про можливість відкритої публікації (додаток 2);

- копія платіжного повідомлення за участь у роботі конференції.


^ ЗА НАУКОВИЙ ЗМІСТ І ВИКЛАД МАТЕРІАЛУ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
НЕСЕ АВТОР


Веб-адреса офіційного сайту академії:

www.nadpsu.edu.ua


Веб-адреси сайту фахових видань академії:


http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpnapv_vtn/index.html

www.nbuv.gov.ua/e-journals/Vnadps/
Роботу конференції передбачається

провести за такими напрямами:


Державне управління:

 • становлення та розвиток системи державного управління у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

 • механізми формування і реалізації державної політики у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

 • механізми інтегрованого управління кордонами, організації оперативно-службової, оперативно-розшукової, контррозвідувальної, розвідувальної, службово-бойової діяльності у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

 • державне регулювання системи професійної підготовки та перепідготовки персоналу, підвищення кваліфікації наукових і науково-педагогічних кадрів у сфері державної безпеки та охорони громадського порядку;

Військово-технічний:

 • проблемні питання у сфері забезпечення національної безпеки України;

 • проблемні аспекти конструю­вання, експлуатації та модернізації озброєння і військової техніки та інженерно-технічних засобів забезпечення діяльності правоохорон­них структур та військових формувань держави;

 • сучасні інформаційні технології: пробле­ми створення, застосування та модернізації математичного, апаратного, програмного та інформаційного забезпечення службової діяльності правоохоронних органів і військових формувань України;

Психолого-педагогічний:

 • психологічні аспекти діяльності силових структур держави та їх вплив на національну безпеку України;

 • психологічні основи професійної підготовки особистості до діяльності в особливих умовах.

 • психологічні особливості управ­лінської діяльності в екстремальних та кризових ситуаціях;

 • психолого-педагогічні засади формування творчої особистості у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів;
 • модернізація фахової і психолого-педаго­гічної підготовки майбутніх фахівців;

 • педагогічні засади вищої професійної освіти в Україні;

 • формування професійної компе­тентності особистості засобами іноземної мови: проблеми та перспективи;

Юридичний:

 • проблеми діяльності правоохоронних органів у сфері запобігання та протидії корупції;

 • теоретико-правові та історичні проблеми реалізації правоохоронної функції Державною прикордонною службою України;

 • оперативне забезпечення охорони державного кордону;

 • кримінально-правові та кримінологічні аспекти реалізації правоохоронних функцій;

 • кримінально-процесуальна діяльність органів охорони державного кордону України та їх криміналістичне забезпечення;

 • приватно-правові проблеми реалізації правоохоронних функцій в сфері охорони державного кордону;

 • конституційні, адміністративні та міжнародно-правові засади діяльності правоохоронних органів та інших організацій на державному кордоні.


Оргкомітет планує видати збірку тез до початку конференції.


^ АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:


Україна, 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, Національна академія Державної прикордонної служби України ім. Богдана Хмельницького.


Контактні телефони:

(0382) 65-05-93

(098) 275-70-29

E-mail: nadpsu_konf@mail.ru


Відповідальний секретар організаційного комітету: Заболотний Сергій Миколайович


^ ДО ВІДОМА УЧАСНИКІВ


Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються до 10 листопада 2012 року на ім.‘я відповідального секретаря за адресою: 29003, м. Хмельницький, вул. Шевченка, 46, науково-дослідний відділ.Додаток 1

^ ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ У РОБОТІ КОНФЕРЕНЦІЇ

Прізвище _______________________________

Ім'я ____________________________________

По батькові _____________________________.

Науковий ступінь ________________________

Вчене звання .____________________________

Посада .________________________________

Організація повна назва ___________________

Тема доповіді ____________________________

________________________________________

Секція _________________________________

Ідентифікаційний номер ___________________

Серія, номер паспорта, ким і коли виданий ___

________________________________________

Пропозиції по участі:

1) виступ на конференції; 2) участь в ролі слухача;

3) не планую приїзд.

Координати для контакту:

Телефон _______________, факс __________

e-mail_________________________________

Потреба у бронюванні номера в готелі____________

Запрошення на ім’я керівника організації потрібно вислати за адресою (вказати ПІБ керівника та його посаду):

______________________________________


Додаток 2

^ Зразок експертного висновку


ЗАТВЕРДЖУЮ

________________________

(посада керівника установи)

________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

«___» _____________20__ р.

М. П.


ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

Експерт __________________________________ ,

(назва міністерства, відомства, організації)

розглянувши матеріали тез «_____________________» (автор(и) ________________ підтверджує, що в матеріалах відсутні відомості, заборонені для опублікування у відкритому друці.

Висновок: тези «_______________________» можуть бути відкрито опубліковані в збірнику тез науково-практичної конференції.

М.П. Експерт: ________________________

(підпис, ініціали, прізвище)

Підпис завіряється печаткою

Схожі:

Державна прикордонна служба україни iconЗразок державна прикордонна служба україни
Вступ
Державна прикордонна служба україни iconДержавна прикордонна служба україни
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів І військових формувань України
Державна прикордонна служба україни iconДержавна прикордонна служба україни
Освітньо-наукове забезпечення діяльності правоохоронних органів і військових формувань України
Державна прикордонна служба україни iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010002 Державна служба з дисципліни «Основи економіки»
«Порядку прийому на навчання за освітньо-професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Державна служба» галузі знань...
Державна прикордонна служба україни iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010005 «Державна служба»
«Державна служба», 18010011 «Інтелектуальна власність» та 18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» проводиться з метою...
Державна прикордонна служба україни iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010005 «Державна служба»
«Державна служба», 18010011 «Інтелектуальна власність» та 18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» проводиться з метою...
Державна прикордонна служба україни iconПрограма фахового вступного випробування при прийомі на навчання за окр «магістр» спеціальності 15010005 «Державна служба»
«Державна служба», 18010011 «Інтелектуальна власність» та 18010014 «Управління фінансово-економічною безпекою» проводиться з метою...
Державна прикордонна служба україни iconДержавна податкова Служба України національний університет державної податкової служби україни
Керівникові
Державна прикордонна служба україни iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Державна прикордонна служба україни iconДержавна податкова служба україни національний університет державної податкової служби України
Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи