Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України icon

Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
НазваПогоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України
Сторінка1/4
Дата10.09.2012
Розмір0.81 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4

ПОГОДЖЕНО ПОГОДЖЕНО

Заступник Міністра Перший заступник Голови

Державної прикордонної служби України -


Директор Департаменту

по роботі з особовим складом

Є. М. Суліма

генерал-полковник


«_____» __________________ 2010 р.

М. В. Коваль


«_____» __________________ 2010 р.

ЗАТВЕРДЖУЮ

Ректор Національної академії

Державної прикордонної служби України


імені Б. Хмельницького


генерал-лейтенант

В. В. Райко


«_____» __________________ 2010 р.
^

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ
до Національної академії

Державної прикордонної служби України

імені Б. Хмельницького
Ухвалено

на засіданні вченої ради академії,

протокол № 4


від «11» листопада 2010 року


Хмельницький - 2010


Правила прийому

до Національної академії Державної прикордонної служби України
імені Б. Хмельницького у 2011 роціПровадження освітньої діяльності у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки на надання освітніх послуг, серія АВ № 506638 від 11 березня 2010 року, термін дії ліцензії за відповідними напрямами підготовки від 11.03. 2010 р. до 01.07. 2020 р.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294.


І. Загальні положення


1.1. Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу ( додаток 1).

1.2. До Національної академії Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту.

1.3. Прийом до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.4. Проїзд, проживання, харчування вступників з числа цивільної молоді, випускників військових ліцеїв під час заходів професійного відбору до зарахування на навчання здійснюються за рахунок власних коштів. Курсанти, які поступили до академії, знаходяться на повному державному забезпеченні у тому числі забезпеченні гуртожитком, а студенти (за кошти фізичних або юридичних осіб) проживають та харчуються за власні кошти.

1.5. Приймальна комісія працює протягом року, у робочі дні з 9.00 до 18.00, під час проведення вступної компанії - щоденно з 9.00 до 18.00 год.

ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників


2.1 На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2 На навчання за державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які в попередні роки закінчили Національну академію Державної прикордонної служби України та інші вищі навчальні заклади, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (за напрямами підготовки «Філологія», «Право», «Інженерна механіка»).

Особи офіцерського складу зараховуються кандидатами для вступу в академію для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, якщо вони мають відповідний стаж служби на посадах офіцерського складу, за висновками атестаційної комісії рекомендовані кандидатами для направлення на навчання.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста.

За державним замовленням приймаються особи на:

– денна форму навчання:

зі штатної категорії посад капітан – начальник відділу прикордонної служби або з інших посад зі штатної категорії посад майор (капітан 3 рангу) і вище, віком до 36 років та мають відповідний стаж служби на посадах офіцерського складу;

– заочну форму навчання:

зі штатної категорії посад підполковник (капітан 2 рангу) і вище, віком до 40 років.

2.4. Національна академія Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснює прийом курсантів (студентів) на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.

2.5. Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького здійснює підготовку громадян для проходження військової служби за контрактом на посадах осіб офіцерського складу в Державній прикордонній службі України, приймає на навчання за відповідними програмами підготовки осіб, які мають повну загальну середню освіту та відповідають установленим вимогам проходження військової служби.

2.6. Національна академія Державної прикордонної служби України імені
Б. Хмельницького приймає на навчання військовослужбовців військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу цільовим прийомом за окремим конкурсом на місця державного замовлення для підготовки фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, що визначаються щороку наказом Міністерства освіти і науки України та Голови Державної прикордонної служби України.

ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється:

за рахунок видатків Державного бюджету – за державним замовленням;

за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб (кандидатів на навчання – студентів).

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень громадянин здобуває вперше.

IV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

на базі повної загальної середньої освіти

Заочна форма навчання

на базі повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та формування особових справ в окремих регіональних центрах комплектування Держприкордонслужби України, органах охорони державного кордону (частин центрального підпорядкування)

З 1 січня по 1 червня 2011 року (цивільна молодь та військовозобов’язані)

З 1 лютого до 1 квітня 2011 року (кандидати з числа військовослужбовців)

З 1 лютого до 1 квітня 2011 року (кандидати з числа військовослужбовців)

Початок прийому особових справ

1 червня 2011 року

1 червня 2011 року

Закінчення прийому особових справ

30 червня 2011 року

30 червня 2011 року

Реєстрація вступників відповідно до виклику

З 15 по 22 липня 2011 року

З 15 по 22 липня 2011 року

Заходи професійного відбору відповідно до графіка

23 по 31 липня 2011 року

23 по 31 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 1 серпня 2011 року

Не пізніше 1 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 10 серпня 2011 року

Не пізніше 10 серпня 2011 року4.2. Прийом заяв і документів, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування кандидатів на навчання за кошти юридичних або фізичних осіб за освітньо-кваліфікаційними рівнями магістр, спеціаліст та бакалавр проводяться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2011 року

10 липня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні екзамени, що проводить вищий навчальний заклад

22 липня 2011 року

1 серпня 2011 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних екзаменів

31 липня 2011 року

10 серпня 2011 року

Строки проведення вищим навчальним закладом вступних екзаменів

23 по 31 липня 2011 року


1 по 10 серпня 2011 року


Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше 1 серпня 2011 року

Не пізніше 11 серпня 2011 року

Терміни зарахування вступників

За кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) - не пізніше 25 серпня


4.3. Прийом особових справ, вступні екзамени, конкурсний відбір та зарахування кандидатів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр та спеціаліст за державним замовленням на основі базової та повної вищої освіти проводяться в такі строки:


^ Етапи вступної кампанії

Денна та заочна форми навчання

на основі базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв

З 1 лютого до 1 квітня 2011 року

Початок прийому навчальних справ

1 червня 2011 року

Закінчення прийому навчальних справ

20 червня 2011 року

Заходи професійного відбору відповідно до графіка

З 4 по 14 липня 2011 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

Не пізніше

15 липня 2011 року

Терміни зарахування вступників

Не пізніше 20 липня 2011 року

4.4. Кандидати на навчання – курсантами, що виявили бажання вступити до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, для оформлення особової справи вступника на навчання подають заяву до окремих регіональних центрів комплектування Державної прикордонної служби України, відповідальних осіб органів охорони державного кордону Державної прикордонної служби України за місцем проживання у період з 1 січня до 1 червня року вступу. Вступники з числа військовослужбовців на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (спеціаліста, магістра) подають рапорт по команді з 1 лютого до 1 квітня року вступу.

Кандидати на навчання, які виявили бажання навчатись за кошти юридичних або фізичних осіб, звертаються з письмовою заявою безпосередньо до приймальної комісії академії відповідно до даних правил прийому у період з 1 по 31 липня року вступу.


^ V. Порядок прийому заяв і документів для вступу до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького


5.1. Вступники особисто подають заяву про вступ до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, у якій вказують напрям підготовки (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

Вступник може подати заяву та документи не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями підготовки (спеціальності) у кожному з них. Кожна подача заяви та документів фіксується на зворотному боці сертифіката та засвідчується печаткою приймальної комісії.

5.2. При поданні заяви вступник пред’являє особисто:

припис (посвідчення про відрядження – для військовослужбовців);

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну карту амбулаторного хворого (для кандидатів на навчання за державним замовленням);

медичну довідку за формою 086-о (для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб);

паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон, посвідчення особи, військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство);

оригінали документів про право на пільги, установлені законодавством України, та ідентифікаційний код;

для військовослужбовців додатково: продовольчий, речовий, грошовий атестати, довідку про використану відпустку за поточний рік.

Крім того, вступники повинні мати спортивний одяг, письмове приладдя.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів.

Вступники за державним замовленням для реєстрації та проходження заходів професійного відбору прибувають за викликом приймальної комісії і приписом (посвідчення про відрядження – для військовослужбовців) окремого регіонального центру комплектування ДПСУ, органу охорони державного кордону та частин центрального підпорядкування. Термін прибуття до академії – згідно з датою, зазначеною у виклику.

5.3. До заяви вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) Українського центру оцінювання якості освіти (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), за особистим вибором оригінали або копії;

медичну довідку за формою 086-о або її копію (для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб);

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см (для кандидатів на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб).

5.4. Вступники (кандидати на навчання - слухачі та курсанти) особисто подають заяву (рапорт – для військовослужбовців) до окремих регіональних центрів комплектування, кадрових підрозділів органів охорони державного кордону (частин центрального підпорядкування).

5.4.1. Навчальна справа для кандидатів на навчання за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр в себе включає:

заяву (рапорт); анкету; автобіографію; копію свідоцтва про народження; копію 1–2-ї, 10–11-ї сторінок паспорта громадянина України; копію ідентифікаційного коду; копію документа державного зразка про повну загальну середню освіту (копія документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень) і додатка до нього, завірені у встановленому порядку, а випускники навчальних закладів року вступу до академії додають довідку про підсумкову успішність за 1-й семестр та поточну – за 2-й семестр навчання поточного року; копію документа на пільги, установлені законодавством України; характеристику з місця навчання (роботи або служби); шість кольорових фотокарток розміром 3х4 см; копію службової картки (для військовослужбовців); завірену в установленому порядку згоду батьків (усиновлювачів чи піклувальників) на укладення контракту, якщо на момент вступу не виповнилось 18 років; довідку встановленого зразка МВС (форма ІП - 1); 2 чистих поштових конверти з марками.

Медичні документи, а саме: картку медичного огляду кандидата, що вступає у військовий навчальний заклад; сертифікат «Про проходження профілактичного наркологічного огляду» (форма № 140); медична довідка «Про проходження попереднього та періодичного психіатричних оглядів» (форма № 122-2) формуються окремим додатком до справи.

5.4.2. Навчальна справа для кандидатів на навчання за державним замовленням за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст в себе включає:

рапорт з відповідними резолюціями; копію документа про освіту; службову характеристику на час подання рапорту; витяг із затвердженого рішення атестаційної комісії регіонального управління (структурного органу центрального підпорядкування) про рекомендацію для направлення офіцера на навчання до академії; чотири фотокартки (без головного убору) розміром 3,5х4,5 см; картку медичного огляду (встановленого зразка); довідку ВЛК встановленого зразка; довідка про допуск до державної таємниці.

Облікові картки громадян про допуск до державної таємниці надсилаються до академії у встановленому порядку.

5.4.3. Оформлені навчальні справи вступників, які виявили бажання вступити на навчання до академії, приймаються приймальною комісією академії в установленому порядку. Навчальні справи, які надійшли із порушенням зазначених вимог та термінів, Приймальною комісією не розглядаються і повертаються до відповідних органів і підрозділів.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікати чи їх дублікати Українського центру оцінювання якості освіти, видані у 2008, або 2009, або 2010, або 2011 роках.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією вищого навчального закладу (регіональними центрами комплектування, органами охорони Державного кордону, частинами центрального підпорядкування – при формуванні навчальної справи), до якого вони подаються, або в установленому законодавством порядку (нотаріально).

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

5.8. Особи, які в 2011 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Національній академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького:

військовослужбовці Збройних Сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів вищих навчальних закладів;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2011 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їх вибором.

5.11. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.12. Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти базі даних цього центру. Письмове підтвердження Українським центром оцінювання якості освіти невідповідності сертифіката є підставою для відмови в участі у конкурсі та зарахуванні на навчання (анулювання наказу про зарахування).

5.13. Приймальна комісія розглядає документи вступників та приймає рішення про допуск до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання до вищого навчального закладу.

5.14. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму підготовки (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів) та наявності підстав для вступу поза конкурсом фіксується у заяві вступника і підтверджується його особистим підписом.

5.15. При прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.16. Кандидати на навчання за державним замовленням для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціаліст та магістр в обов’язковому порядку проходять медичний огляд, оцінку рівня фізичної підготовки та професійно-психологічне обстеження.

5.16.1. Порядок проходження медичного огляду:

кандидати на навчання – слухачі та курсанти до Національної академії Державної прикордонної служби України проходять первинний та остаточний медичні огляди, порядок проходження яких визначено Положенням про проходження медичного огляду у Державній прикордонній службі України, затвердженим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 333 від 6 травня 2009 року та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 червня 2009 року № 570/16586 , доповненим наказом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 225 від 27 березня 2010 року зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року № 297/17592.

Остаточний медичний огляд вступників усіх категорій проводиться військово-лікарською комісією академії, за результатами якого виноситься об’єктивна та обґрунтована постанова про придатність або непридатність вступника на навчання в академії, що доводиться до кожного вступника.

Особи, які не пройшли військово-лікарську комісію, відраховуються з вступників до початку конкурсу сертифікатів (вступних випробувань). У документи, які видаються на руки або надсилаються за місцем служби, записується формулювання відмови в зарахуванні:
«Не пройшов професійного відбору».


5.16.2. Порядок оцінки рівня фізичної підготовки кандидатів на навчання – слухачів та курсантів визначений Настановою з фізичної підготовки в прикордонних військах України, затвердженою наказом Голови Держкомітету – Командувача Прикордонних військ України № 538 від 27 листопада 1999 року (зі змінами та доповненнями, які внесені наказом Голови Держкомітету № 695 від 8 грудня 2000 року).

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників обов’язкова.

Оцінка рівня фізичної підготовки вступників визначається за результатами практичного виконання трьох вправ:


для осіб чоловічої статі: для осіб жіночої статі:

біг на 100 м - № 10; біг на 100 м - № 10;

підтягування на перекладині - № 6; комплексна силова вправа - № 7;

біг на 3 000 м - № 2; біг на 1 000 м - № 1.

біг на 1 000 м - № 1 (для кандидатів за відповідними віковими групами).


Усі вправи приймаються протягом одного дня. Форма одягу для виконання фізичних вправ: для осіб чоловічої статі – польова; для осіб жіночої статі – спортивна (кандидати на навчання з числа військовослужбовців). Форма одягу для виконання фізичних вправ – спортивна (кандидати на навчання з числа цивільної молоді). Для виконання вправ надається одна спроба. Повторне виконання вправ з метою підвищення оцінки не дозволяється.

Результати оцінюються сумою балів та переводяться в 100–200 бальну шкалу оцінювання.

Порядок нарахування балів відображено в додатку 2.

Вступникам, які не зараховані за результатами перевірки рівня фізичної підготовленості, у документи, що видаються на руки або розсилаються за місцем проживання (служби), записується таке формулювання відмови в зарахуванні: «Не пройшов професійного відбору».

5.16.3. Професійно-психологічне обстеження здійснюється відповідно до вимог наказу Міністерства освіти і науки України № 961 від 19 жовтня 2010 року «Про затвердження Умов прийому до вищих навчальних закладів України», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2010 року за № 999/18294 та наказів і розпоряджень Голови Державної прикордонної служби України.

Професійно-психологічне обстеження вступників проводиться із суворим дотриманням єдиних умов для всіх кандидатів на навчання, включаючи стандартність обстановки, інструкцій, процедури обстеження з використанням методів (методик), що затверджені наказом Голови Державної прикордонної служби України № 354 від 15 травня 2009 року зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2009 року за № 495/16511 та погоджені з Українським науково-методичним центром практичної психології і соціальної роботи – Сертифікат СЕ № 2640113, протокол від 25 червня 2009 року № 6, підґрунтя - Положення про експертизу психологічного і соціального інструментарію, що застосовується в навчальних закладах Міністерства освіти і науки України (Наказ Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2001 року № 330).

Професійно-психологічне обстеження вступників проводиться з використанням програмного забезпечення на ПЕОМ.

Програмне забезпечення для проведення професійно-психологічного обстеження кандидатів для вступу до академії сертифіковане відповідно до вимог чинного законодавства (свідоцтво – серія ВР, № 00759).

Результати професійно-психологічного обстеження повідомляються тільки приймальній комісії академії та за її рішенням вступнику в індивідуальному порядку. У документи, що видаються на руки або розсилаються за місцем проживання (служби), записується формулювання відмови в зарахуванні: «Не пройшов професійного відбору».

5.16.3.1. Професійно-психологічне обстеження кандидатів на навчання – слухачів проводиться з метою виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в академії за відповідним освітньо-кваліфікаційним рівнем та оволодіння обраною спеціальністю на посадах керівної ланки органів охорони державного кордону; містить оцінку розвитку основних пізнавальних процесів, оцінку рівня професійного вигорання.

За результатами професійно-психологічного обстеження робиться висновок щодо ступеня професійно-психологічної придатності вступника до навчання в академії:

«Не придатний» – вступникам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження виявлено нервово-психічну нестійкість або вони набрали 34 бали і менше, що становить менше 50 % від максимальної кількості балів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів;

«Придатний» – вступникам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження не виявлено ознак нервово-психічної нестійкості, які набрали 35 балів і більше, що становить 50 % від максимальної кількості балів.

5.16.3.2. Професійно-психологічне обстеження (оцінка індивідуальних психологічних якостей) кандидатів на навчання – курсантів є обов’язковим та проводиться з метою виявлення у вступників конкретних особистих якостей та індивідуальних особливостей, необхідних для успішного навчання в академії, оволодіння обраною спеціальністю й ефективного застосування одержаних знань у професійній діяльності з охорони державного кордону, інших видів службової діяльності, що покладаються на особовий склад Державної прикордонної служби України, містить оцінку професійної (мотиваційної) спрямованості, оцінку рівня адаптаційних здібностей (нервово-психічної стійкості) й оцінку розвитку основних пізнавальних процесів.

Аналіз результатів професійно-психологічного обстеження дозволяє виявити основні особливості вступників, які потрібні для успішного навчання в академії, оволодіння обраною спеціальністю і виділити серед них осіб, які не здатні якісно та ефективно засвоїти в повному обсязі навчальний матеріал та оволодіти обраною спеціальністю.

Оцінка рівня професійної (мотиваційної) спрямованості до навчання в академії визначається за підсумками вивчення змісту методики «Твір» та при необхідності за результатами індивідуальної співбесіди кандидата з членами підкомісії (психологом) під час проходження професійно-психологічного обстеження. Оцінка рівня професійної (мотиваційної) спрямованості визначається як «Сформований» або «Не сформований».

Підсумкова оцінка за результатами професійно-психологічного обстеження вступників визначається в такій формі:

– висновок «Не придатний» робиться вступникам у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження:

виявлено нервово-психічну нестійкість (методика «Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ)»: фактор достовірності – від 1 до 9 відповідей, що збіглися з «ключем»; фактор нервово-психічної стійкості – від 1 до 4 стенів);

які набрали суму балів 34 стени і менше, що становить менше 50 % від максимальної кількості балів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів;

– висновок «Придатний» робиться вступникам, у яких під час проведення професійно-психологічного обстеження:

не виявлено ознак нервово-психічної нестійкості (методика «Багаторівневий особистісний опитувальник «Адаптивність» (МЛО-АМ)»: фактор достовірності – 10 і більше відповідей, що збіглися з «ключем»; фактор нервово-психічної стійкості – 5 і більше стенів);

які набрали суму балів 34 стени і більше, що становить 50 % і більше від максимальної сумарної кількості балів за всіма методиками оцінки рівня розвитку основних пізнавальних процесів.


^ VI. Вступні випробування та конкурсний відбір

6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у поточному році, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (див. додаток 3). Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Національна академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до вищого навчального закладу, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів, фізичної підготовки), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності (додаток 4). Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів та фізичної підготовки для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Програми вступних випробувань розробляються і затверджуються ректором академії не пізніше як за чотири місяці до початку прийому документів. Не допускається введення до вступних випробувань завдань, що виходять за межі зазначених програм. Програми вступних випробувань оприлюднюються на веб-сайті Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

6.5. Вступники на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра складають фахове випробування за відповідною спеціальністю та з іноземної мови. Перелік конкурсних предметів для кандидатів на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр, спеціаліст вказано у додатку 5.

Перескладання вступних випробувань не дозволяється. Вступники, знання яких було оцінено менше 124 балів (за шкалами оцінювання від 100 до 200 балів), до участі в подальших заходах професійного відбору і в конкурсі не допускаються.

Конкурсний бал кандидата на навчання, який вступає на освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст та магістр, обчислюється як сума балів предметів:

фахового вступного випробування,

іноземної мови та оцінки рівня фізичної підготовки (для кандидатів на навчання за державним замовленням).

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах, творчих конкурсах та у конкурсному відборі не допускаються.

6.7. Апеляції на результати вступних випробувань (заходів професійного відбору), що проведені Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького, розглядає апеляційна комісія академії.

Апеляція кандидата щодо результатів вступних випробувань (заходів професійного відбору), які отримані кандидатом на вступному випробуванні в академії, подається письмово на ім’я голови апеляційної комісії. В апеляційній заяві має бути зазначено прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання кандидата, викладено суть порушеного питання, підпис заявника із зазначенням дати.

Апеляція повинна подаватись особисто не пізніше наступного робочого дня після оголошення оцінки.

Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання, як правило, у присутності кандидата.

З неповнолітнім вступником (до 18 років) має право бути присутнім під час розгляду апеляції один з батьків або хтось із законних представників. Під час подання апеляційної заяви вступник обов’язково повинен мати при собі документ, який посвідчує його особу та екзаменаційний лист.

Представник (один з батьків або хтось з законних представників) не бере участі в обговоренні екзаменаційної роботи та не коментує дії апеляційної комісії. При порушенні цих вимог представник покидає приміщення, де проводиться апеляція.

Апеляція з питань відсторонення від вступного випробування не розглядається.

Додаткове опитування вступника під час розгляду апеляції не допускається.

Заяви, скарги від громадян, які не є кандидатами на вступ до академії, до розгляду апеляційною комісією не приймаються. Повторна апеляція не проводиться.

Усі звернення вступників щодо питань, які виходять за межі розгляду апеляційної заяви, розглядаються відповідно до Закону України «Про звернення громадян» у встановлені законом терміни та у передбаченому законом порядку.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VIІ. Цільовий прийом до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького

7.1. Цільовий прийом організовується відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України та Адміністрації Державної прикордонної служби України. Військовослужбовці військової служби за контрактом рядового, сержантського та старшинського складу зараховуються до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького на підставі цього наказу.

7.2. Установлені квоти цільового прийому оголошуються разом з обсягом державного замовлення на підготовку фахівців з кожного напряму підготовки (спеціальності).

7.3. Особи, які не зараховані на цільові місця за окремим конкурсом, можуть брати участь у конкурсі на загальних засадах.


VIІІ. Зарахування за співбесідою

8.1. За результатами співбесіди зараховуються до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

8.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

8.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ IX. Зарахування вступників на базі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільних предметів

9.1. Зараховуються до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

9.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони є призерами, у тому числі:

основи правознавства - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань «право»;

історія - при вступі на напрями (спеціальності) галузі знань, для яких профільним визначено предмет «історія України».

9.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

9.4. Норма, визначена пунктами 9.1-9.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


^ X. Зарахування поза конкурсом

10.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» кандидатами на навчання – студентами;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька», згідно з додатком 6 до постанови Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6 «Деякі питання соціального захисту членів сімей загиблих шахтарів та гірничорятувальників»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право.

10.2. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 10.1 цього розділу, установлюється рішенням приймальної комісії на рівні 25 відсотків обсягу державного замовлення з кожного напряму підготовки (спеціальності), доведеного до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 10.1 цього розділу, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


XІ. Право на першочергове зарахування

11.1. Право на першочергове зарахування до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

які після закінчення академії (попереднього ВВНЗ) отримали диплом з відзнакою;

особи, які мають вищу рейтингову оцінку з профілюючого предмета;

нагороджені медаллю «За мужність в охороні державного кордону».

11.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 11.1 цих Правил.


XІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

12.1. Список вступників, які мають цільове направлення, впорядковується за кількістю балів від більшого до меншого.

12.2. Рейтинговий список кандидатів на навчання – студентів, які вступають за кошти юридичних та фізичних осіб, формується за категоріями окремо від рейтингового списку на місця державного замовлення.

12.3. Рейтинговий список вступників формується за категоріями у такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

12.4. У межах кожної зазначеної в п. 12.3 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

12.5. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

12.6. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XІІІ. Надання рекомендацій для зарахування

13.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання на місця державного замовлення вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку. Рекомендації до зарахування вступників на навчання за рахунок коштів фізичних (юридичних) осіб надаються після завершення зарахування вступників на місця державного замовлення.

13.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання на місця державного замовлення у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

13.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття.

13.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії вищого навчального закладу.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до правил прийому до вищого навчального закладу.


XIV. Реалізація права вступників на вибір місця навчання

14.1. Особи, які беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 15.1, 15.2 розділу XV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця державного замовлення: подати оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти до приймальної комісії вищого навчального закладу, (відбіркової) комісії структурного підрозділу вищого навчального закладу.

14.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

14.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної (відбіркової) комісії оригінали документів про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки та сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання за державним замовленням, а також на навчання за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.
  1   2   3   4

Схожі:

Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconПравила прийому до Одеської національної академії зв'язку ім. О. С. Попова у 2012 році погоджено 2011 р. Перший заступник Міністра Є. М. Суліма
Провадження освітньої діяльності в Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconДержавна служба інтелектуальної власності України
Дмитришин володимир Степанович, Заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconАнкета учасника конкурсу «Фабрика креативних ідей»
Башкаленко Олександр Костянтинович перший заступник голови Волинської обласної державної адміністрації
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconПравила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького
Про національну академію державної прикордонної служби україни імені б. Хмельницького
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconЗ питань правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності, комерціалізації, захисту прав та управління інтелектуальною власністю на підприємствах (установах, організаціях)
Дмитришин Володимир Степанович –заступник голови Державної служби інтелектуальної власності України
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconМ. Ірпінь Національний університет дпс україни (ауд. 219, 3-й поверх Центрального корпусу) 14. 03. 2013 р. 15. 30 – 16. 30
Заступник голови оргкомітету Олімпіади Валентина Павлівна Унинець-Ходаківська – декан факультету фінансів та банківської справи,...
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconВипускники факультету міжнародних відносин та міжнародного права. 1989 рік
Перший заступник міністра закордонних справ України, Надзвичайний та Повноважний Посл (04. 11. 2004 р.)
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconIV. Стан роботи зі зверненнями громадян у Національній академії Державної прикордонної служби України у 201 3 році
До Національної академії Державної прикордонної служби України у 2013 році надійшло 48 звернення громадян, що на 30 менше порівняно...
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconIV. Стан роботи зі зверненнями громадян у Національній академії Державної прикордонної служби України у 2011 році
До Національної академії Державної прикордонної служби України у 2010 році надійшло 52 звернення громадян, що на 31 % більше порівняно...
Погоджено погоджено заступник Міністра Перший заступник Голови Державної прикордонної служби України iconПравила прийому до Національної академії Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького в 2014 році
Державної прикордонної служби України імені Б. Хмельницького здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І науки України...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи