Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р icon

Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р
Скачати 47.37 Kb.
НазваОголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р
Дата10.10.2014
Розмір47.37 Kb.
ТипОголошенняОГОЛОШЕННЯ
VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

«СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ»


Пленарні і секційні засідання відбудуться

4-5 квітня 2014 р.

у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка
Кращі доповіді будуть опубліковані у фахових журналах ВАКу: «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Техн. науки», «Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки»

(Iн-тут кібернетики НАН України, Кам.-под. нац. ун-т),

«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Серія педагогічна»
Заявки на участь у конференції та короткі тези доповідей (до 2-х сторінок) для опублікування у збірнику «Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування і оптимізації», необхідно надіслати до 25.03.2014 за адресами optima@kpnu.km.ua, victor.shchyrba@gmail.com або http://optima.kpnu.km.ua

Міністерство освіти і науки України, Академія наук вищої школи України

Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка

Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут»

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України

Інститут математики НАН України

Обчислювальний Центр імені А. А. Дородніцина Російської Академії Наук (Росія)

Міжнародний інститут прикладного системного аналізу (Австрія)

Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан)

OKAN UNIVERSITY (Istanbul, Turkish)

Люблінський технологічний університет (Польща)

Університет Вітаутаса Великого (Литва)

____________________________________________________________________________________
^ VI МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ

СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ МАТЕМАТИЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ, ПРОГНОЗУВАННЯ І ОПТИМІЗАЦІЇ

Пленарні і секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р.

у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка

Тематика конференції:

  • Методи і алгоритми оптимізації та оптимального керування;

  • Методи математичного моделювання і прогнозування;

  • Системний аналіз і прийняття рішень;

  • Інформаційні технології в освіті;

  • Математичне та комп'ютерне моделювання у прикладних задачах.


Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику

«Сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування та оптимізації».

Кращі доповіді будуть опубліковані фахових збірниках наукових праць:

«Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Техн. науки»,

«Математичне та комп'ютерне моделювання. Серія: Фіз.-мат. науки»

«Інноваційні технології управління якістю підготовки майбутніх учителів фізико-технологічного профілю. Серія педагогічна»

Вартість публікації — 20 грн./за одну сторінку у форматі А5.

Розмір організаційного внеску становить 150 грн.

Вартість проживання в гуртожитку — 30 грн. на добу.
Заявки на участь у конференції та тези доповідей приймаються до 25.03.2014 за адресами

optima@kpnu.km.ua, victor.shchyrba@gmail.com або http://optima.kpnu.km.ua

Заявка на участь у конференції

1. Прізвище:*

2. Ім’я:*

3. По-батькові:*

4. Місце роботи:*

5. Науковий ступінь:

6. Вчене звання:

7. Посада:*

8. Адреса для листування: *

9. Контактні телефони:

10. E-mail:*

11. Тема доповіді:*

12. Потреба в житлі: (так / ні)

13. Потреба в техн. засобах: (так, назва / ні)

14. Дата заїзду:

15. Дата виїзду:

16. Анотація: *

* — обов’язкові поля

Нижче додається зразок оформлення статті та тез доповіді

^

Ф. С. Петренко, д.т.н.


Інститут кібернетики НАН України, м. Київ
E-mail: petrenko@mail.ru

М. П. Чубенко, к.т.н.


Кам’янець-Подільський національний університет
імені Івана Огієнка, м. Кам’янець-Подільський

E-mail: chubenko@ukr.net
^

Назва статті або тез доповіді


Для статті потрібно додатково додати тут текст анотації на английській мові. Для тез доповіді анатацію та ключові слова непотрібно писати.

^ Key words: ... (Ключові слова:- для анотації на українській)

Текст статті у форматі rtf обсягом до 16 сторінок формату А5. Шрифт Times New Roman 10 пт. Стиль «Обычный»; інтервал 1,0; абзацний відступ — 1 см.; вирівнювання — по ширині. Розміри полів: ліве — 24 мм; праве, верхнє, нижнє — 18 мм. В тексті не допускається вирівнювання пропусками. Розмір шрифту в таблицях та малюнках не менше 8 пт. Сканування малюнків виконується з роздільною здатністю не меншою 300 dpi. Малюнки зберігаються у форматі tif (IBM PC). Товщина ліній не менше 0,7 пт. Формули набирати в MathType або в Microsoft Equation 3.0.

Статті з підписами авторів надсилаються за адресою редакційної колегії в електронному варіанті за адресами optima@kpnu.km.ua та victor.shchyrba@gmail.com з поміткою теми як прізвище автора (наприклад, Petrenko).
Список використаних джерел:

  1. Дёч Г. Руководство к практическому применению преобразования Лапласа и Z-преобра­зования : монография / Г. Дёч ; пер. с нем. Г. А. Вольперт. — М. : Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1971. — 288 с. : рис., табл. — (Физико-математическая библиотека инженера). — На с. 261—286 : Приложения таблиц, составленных Р. Гершелем. — Предм. указ. : с. 287—288.

  2. Бутковский А. Г. Характеристики систем с распределенными параметрами : Справ. пособие / А. Г. Бутковский. — М. : Наука, 1979. — 224 с. : ил. — Библиогр. : с. 219—224.
Схожі:

Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconП’ята міжнародна наукова конференція «українська діаспора: проблеми дослідження»
Національному університеті «Острозька академія» відбудеться П’ята міжнародна наукова конференція
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconСучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу” (21-22 березня 2012 року)
За підсумками обговорення проблем та перспектив навчання дисциплін природничо-математичного циклу конференція “сучасні проблеми та...
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconІі всеукраїнська науково-практична конференція «сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін природничо-математичного циклу»
Запрошуємо Вас взяти участь у ІІ всеукраїнській науково-практичній конференції «Сучасні проблеми та перспективи навчання дисциплін...
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconСумський державний університет факультет іноземної філології та соціальних комунікацій 19-20 квітня 2012 року в Сумду відбудеться Всеукраїнська наукова конференція студентів, аспірантів та викладачів
Сучасні проблеми викладання української мови як іноземної (російської мови як іноземної)
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconViіi міжнародна наукова конференція соціологів у Дондуу
Донецькому державному університеті управління у рамках святкування 20-річчя Дондуу було проведено VIІI міжнародну наукову конференцію...
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconІнформації про нього та типу обмежень вибрати метод, побудувати алгоритм та скласти програму розв'язку задачі оптимізації; застосувати середовище matlab для математичного моделювання та розв'язку задач оптимізації об'єктів та систем керування
Вища математика, Теорія автоматичного керування, Числові методи І моделювання на еом
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни львівський державний університет фізичної культури 28 – 30 березня 2013 року XVІI наукова конференція „Молода спортивна наука України”
У програмі конференції: пленарне та секційні засідання, обговорення доповідей студентів та аспірантів за участю провідних фахівців...
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconПрес-реліз дкл – 2010 15-16 квітня 2010 року відбулася чергова Міжнародна наукова конференція «духовність. Культура. Людина»
move to 0-1806345
Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconОголошення 11-12 квітня 2013 року відбудеться студентська наукова конференція філософського факультету «Дні науки-2013», в рамках якої запланована робота секції політології

Оголошення VI міжнародна наукова конференція «сучасні проблеми математичного моделювання, прогнозування І оптимізації» Пленарні І секційні засідання відбудуться 4-5 квітня 2014 р iconНаукова конференція у Менделевому університеті (Брно) у жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор – погляд у майбутнє»
У жовтні 2009 р в Менделевому аграрному І лісовому університеті у Брно відбулася міжнародна наукова конференція «Лісовий сектор –...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи