Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році icon

Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році
Скачати 414.83 Kb.
НазваНаказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році
Сторінка1/3
Дата28.07.2012
Розмір414.83 Kb.
ТипНаказ
  1   2   3МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

30.10. 2008 №_992__


Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з

природничих, технічних і гуманітарних

наук у 2008/2009 навчальному році


На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю на 2007-2010 роки, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів від 8 серпня 2007 р., №1016, з метою пошуку обдарованої студентської молоді та створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи студентів у вищих навчальних закладах


н а к а з у ю :


1. Провести у 2008/2009 навчальному році Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) у два тури:

перший тур - у вищих навчальних закладах, жовтень-грудень 2008 року;

другий тур - у базових вищих навчальних закладах, лютий-березень 2009 року.


2. Затвердити:

2.1.Склад Всеукраїнського оргкомітету Конкурсу 2008/2009 навчального року (додаток 2).

2.2.Перелік галузей наук, базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу (за їх згодою) та голів галузевих конкурсних комісій (додаток 3).


3. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України (Завалевський Ю.І.) забезпечити організаційне та науково-методичне керівництво Конкурсом.


4. Ректорам вищих навчальних закладів:

4.1. Забезпечити проведення першого туру Конкурсу у зазначений термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.

4.2. Направити відібрані наукові роботи студентів у відповідні базові вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу в термін до 1 лютого 2009 року, з галузі „Зварювання” – до 1 грудня 2008 року.

4.3. Відрядити студентів, запрошених галузевими конкурсними комісіями базових вищих навчальних закладів, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях. Оплату відряджень учасників здійснити за рахунок закладів, в яких вони навчаються.

4.4. Дозволити використовувати кошти спеціального фонду вищого навчального закладу на організацію та проведення кожного з турів Конкурсу згідно із затвердженим кошторисом.


5. Ректорам базових вищих навчальних закладів з проведення другого туру Конкурсу:

5.1. Забезпечити проведення другого туру Конкурсу відповідно до Положення про Конкурс, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 09.11. 2006 року № 764 (додаток 1)

5.2. Надіслати запрошення студентам вищих навчальних закладів, роботи яких за результатами рецензування претендують на нагородження, для участі у підсумкових науково-практичних конференціях.

5.3. Провести підсумкові науково-практичні конференції у лютому - березні 2009 р.

5.4. Довести до відома вищих навчальних закладів-учасників другого туру Конкурсу результати рецензування робіт.

5.5. Подати звіти про підсумки проведення другого туру Конкурсу на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України до 10 квітня 2009 року за встановленою формою (додаток 1).

5.6. Сприяти залученню коштів місцевого самоврядування, позабюджетних, благодійних фондів та коштів з інших джерел на організацію та проведення Конкурсу, заохочення переможців.

5.7. Передбачити компенсацію робочого часу, витраченого науково-педагогічними працівниками на науково-методичне забезпечення та рецензування наукових робіт учасників другого туру Конкурсу, на умовах погодинної оплати за фактично витрачений час згідно встановленим нормам.


6. Витрати на науково-методичне забезпечення, організацію, прове­дення та підведення підсумків Конкурсу, виготовлення дипломів для переможців і їх наукових керівників, здійснити за рахунок коштів загального фонду Міністерства освіти і науки України згідно із затвердженим кошторисом.


7. Департаменту економіки та фінансування (Куліков П.М.) виділити кошти на проведення Конкурсу відповідно до затвердженого кошторису.


8. Департаменту вищої освіти (Болюбаш Я.Я.) спільно з Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти (Завалевський Ю.І.)) підвести підсумки проведення Конкурсу та довести їх до відома вищих навчальних закладів.


9. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Шинкарука В.Д.

М


Міністр І.О. Вакарчук

іністр І. О. Вакарчук


Додаток 1


до наказу Міністерства освіти і науки України

від „ „ 2008 р.
ПОЛОЖЕННЯ

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт

з природничих, технічних і гуманітарних наук 2009 року


1. Загальні засади


1.1. Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі - Конкурс) проводиться з метою активізації наукової роботи студентів як найважливішого фактору формування фахівців нового типу, створення у вищих навчальних закладах системи широкого залучення студентів до участі у наукових програмах, проектній, конструкторській та інших формах науково-дослідної діяльності.

1.2. У Конкурсі можуть брати участь студенти вищих навчальних закладів України ІІІ-ІV рівнів акредитації незалежно від форм власності та підпорядкування, студенти зарубіжних країн, у тому числі іноземні громадяни, які навчаються у вищих навчальних закладах України.

1.3. Конкурс оголошується кожний навчальний рік відповідним наказом Міністерства освіти і науки України або спільною постановою засновників конкурсу. Наказом затверджуються голови галузевих конкурсних комісій, перелік галузей наук та базові вищі навчальні заклади з проведення Конкурсу.

1.4. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 3 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних і гуманітарних наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані в навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ.

1.5. Наукові роботи виконуються державною мовою1.


^ 2. Керівництво Конкурсом


2.1. Загальне керівництво Конкурсом здійснює Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу, персональний склад якого затверджується наказом Міністерства освіти і науки України.

2.2. Організаційне та науково-методичне забезпечення Конкурсу здійснює Інститут інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України.

2.3. Для організації та проведення Конкурсу в вищих навчальних закладах за наказом ректора відповідного закладу створюється конкурсна комісія. У базовому вищому навчальному закладі створюється галузева конкурсна комісія.

Базовий вищий навчальний заклад з проведення другого туру Конкурсу призначається терміном на 3 роки.

2.4. До складу галузевих конкурсних комісій входять провідні науково-педагогічні працівники відповідного вищого навчального закладу, представники інших навчальних закладів, наукових установ, підприємств тощо. Головою галузевої конкурсної комісії є ректор або проректор вищого навчального закладу.

Для проведення підготовчої й організаційно-технічної роботи до складу комісії можуть включатися співробітники вищого навчального закладу, представники громадських організацій, спонсорів тощо.

2.5. У складі галузевої конкурсної комісії можуть бути створені секції з окремих спеціальностей під керівництвом заступників голови галузевої конкурсної комісії з числа провідних вчених, завідуючих кафедрами, докторів або кандидатів наук.

2.6. Галузева конкурсна комісія розглядає представлені роботи та здійснює їх рецензування. У разі потреби, залучає до розгляду робіт спеціалістів провідних вищих навчальних закладів, наукових установ, відповідних організацій з наступним поданням комісії рецензій.

На підставі рецензій галузева конкурсна комісія визначає претендентів у переможці Конкурсу і запрошує їх до участі у підсумковій конференції для захисту робіт.

2.7. Всеукраїнський оргкомітет Конкурсу може представляти роботи студентів-переможців на конкурси, що проводить НАН України, інші установи та організації.


^ 3. Порядок представлення і розгляду робіт конкурсними комісіями


3.1. Конкурс проводиться у два тури.

Перший тур у вищих навчальних закладах України - у жовтні-грудні, другий тур - у базових вищих навчальних закладах у лютому-березні поточного навчального року.

3.2. Протягом першого туру студенти, які виявили бажання взяти участь у Конкурсі, подають свої наукові роботи на розгляд конкурсної комісії вищого навчального закладу, в якому вони навчаються.

3.3. Конкурсна комісія вищого навчального закладу відбирає не більше трьох кращих наукових робот з кожної галузі науки (групи спеціальностей або спеціальності) Конкурсу та надсилає їх до базових вищих навчальних закладів у термін, визначений відповідним наказом Міністерства освіти і науки України. Термін відправки робіт встановлюється за поштовим штемпелем.

3.4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи (додаток 1).

3.5. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

3.6. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи (додаток 2) та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився).

3.7. На Конкурс подаються наукові роботи, оформлені за такими вимогами: текст друкується шрифтом № 14, через півтора інтервали до 40 рядків на сторінку. Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок. Обмеження щодо обсягу робіт можуть змінюватись базовими вищими навчальними закладами зі згоди Всеукраїнського оргкомітету. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

На Конкурс можуть бути представлені відповідно переоформлені курсові, дипломні роботи освітньо-кваліфікаційних рівнів "бакалавр", "спеціаліст", "магістр", якщо вони містять наукову новизну або передбачається впровадження їх результатів у виробництво, навчальний процес.

Якщо наукову роботу подано з порушенням вимог цього Положення, галузева конкурсна комісія повертає її до вищого навчального закладу (обов’язково із зазначенням причин).

3.8. У базовому вищому навчальному закладі другий тур Конкурсу проводиться у два етапи:

1 етап - заочний (рецензування робіт);

2 етап - очний у формі конференції (захист робіт претендентами у переможці).

3.9. Галузева конкурсна комісія у місячний термін організує розгляд та рецензування робіт (рецензія за формою згідно з додатком 3).

3.10. Кожна наукова робота студентів базового вищого навчального закладу обов’язково повинна мати зовнішню рецензію.

3.11. Наукові роботи не подаються на рецензування до тих вищих навчальних закладів, в яких навчаються їх автори.

3.12. Визначення кращих робіт здійснюється на підставі отриманих рецензій та відкритого обговорення наукових результатів кожної роботи. Галузева конкурсна комісія базового вищого навчального закладу на своїх засіданнях голосуванням більшістю голосів за наявності не менше 2/3 складу комісії приймає рішення щодо визначення кращих наукових робіт студентів. За рівної кількості голосів членів конкурсної комісії голос її голови є вирішальним.

Авторам кращих робіт галузева конкурсна комісія надсилає запрошення для участі у підсумковій науково-практичній конференції, де вони мають змогу зробити наукову доповідь і в процесі дискусії захистити результати роботи. Копія запрошення також надсилається на адресу Інституту інноваційних технологій і змісту освіти. Рішення про переможців конкурсу приймається галузевою конкурсною комісією і оформляється відповідним протоколом (додаток 4).

Якщо претендент на нагородження не брав участі у підсумковій науково-практичній конференції (без зазначення поважних причин) його робота не може бути нагороджена.

3.13. Протоколи всіх галузевих конкурсних комісій розглядаються Всеукраїнським оргкомітетом і на їх підставі затверджуються підсумки проведення Конкурсу відповідним наказом Міністерства освіти і науки України.

Галузева конкурсна комісія для заохочення студентів може видавати сертифікат учасника Конкурсу, нагороджувати кращі наукові роботи заохочувальними дипломами базового вищого навчального закладу.

3.14. Галузева конкурсна комісія не пізніше 10 квітня поточного року надсилає до Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України звіт про підсумки проведення другого туру Конкурсу, до якого обов’язково додаються такі документи:

 склад галузевої конкурсної комісії, затверджений наказом ректора;

 протокол підсумкового засідання галузевої конкурсної комісії, підписаний всіма її членами, які брали участь у засіданні (додаток 4, оригінал та на електронному носії);

 узагальнення підсумків Конкурсу згідно з переліком питань (додаток 5);

- звіт про проведення підсумкової науково-практичної конференції (додаток 6);

- копії рецензій переможців Конкурсу.

Якщо звіт подається невчасно або не відповідає вимогам даного Положення, результати проведення відповідного Конкурсу Всеукраїнським оргкомітетом не розглядаються.

3.15. Пропозиції щодо відзначення активних організаторів надсилаються один раз за підсумками трирічного терміну проведення Конкурсу. При підготовці довідки-подання (додаток 7) дотримуватись наказу від 13.07.2007 р. № 605 Міністерства освіти і науки України

3.16. Наукові роботи, представлені на Конкурс, не повертаються.

^ 4. Відзначення переможців Конкурсу


4.1. Переможцями Всеукраїнського конкурсу вважаються студенти та випускники вищого навчального закладу поточного року, нагороджені дипломами І, ІІ, ІІІ ступенів Міністерства освіти і науки України.

4.2. Кількість робіт студентів - переможців Конкурсу визначається у такому співвідношенні: нагороджується 30% від загальної кількості робіт. З них - дипломом І ступеня - 30%, ІІ ступеня - 35%, ІІІ ступеня - 35% (Наприклад: із 100 робіт, що надійшли на Конкурс, всього нагороджується 30 робіт. З них - дипломом І ступеня - 9 робіт, дипломом ІІ ступеня - 10 робіт, дипломом ІІІ ступеня - 11 робіт).


4.3. Переможці Конкурсу, нагороджені дипломом І ступеня, мають переваги при:

- переведенні на навчання за державним замовленням (або часткове зменшення відповідної плати за навчання);

- зарахуванні на навчання за освітньо-професійними програми спеціаліста та магістра за державним замовленням;

- вступі до аспірантури, ординатури, направленні на стажування у провідні вищі навчальні заклади України чи за кордон (з виплатою державних стипендій);

- розподілі на роботу.

4.4. Переможці конкурсу можуть бути нагороджені спеціальними призами, грошовими преміями вищих навчальних закладів, благодійних фондів, спонсорів тощо.

4.5. У разі втрати, диплом не поновлюється.


^ 5. Фінансування конкурсу


5.1. Витрати на проведення першого туру Конкурсу, а також витрати на пересилання робіт до базових вищих навчальних закладів здійснюються вищими навчальними закладами, що беруть участь у другому турі Конкурсу.

5.2. Матеріально-технічне забезпечення другого туру Конкурсу, витрати на рецензування робіт та проведення підсумкової науково-практичної конференції здійснюються базовими вищими навчальними закладами.


Додаток 1

до Положення про Конкурс


АНОТАЦІЯВ анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінологічних словосполучень), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації має бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

Додаток 2

до Положення про Конкурс

В І Д О М О С Т І

про автора та наукового керівника

конкурсної роботи під шифром “_________________”


АВТОР

^ НАУКОВИЙ КЕРІВНИК

1. Прізвище _______________________

1. Прізвище _______________________

2. Ім’я (повністю)___________________

2. Ім’я (повністю)__________________3. По батькові (повністю)_____________

3. По батькові (повністю )___________4. Повна назва вищого навчального закладу, в якому навчається автор

__________________________________________________________________

4. Місце роботи, тел._______________

_________________________________

_________________________________

_________________________________5. Факультет ______________________

5. Посада _________________________

6. Курс (рік навчання) ______________

6. Науковий ступінь ________________

7. Результати роботи опубліковано

7. Вчене звання ___________________

_________________________________

_________________________________

(рік, місце, назва видання)


8. Результати роботи впроваджено

8. Домашня адреса, тел._____________

_________________________________

_________________________________

(рік, місце, форма впровадження)
9. Домашня адреса, тел.____________
_________________________________


Науковий керівник ________________

(підпис)

Автор роботи ________________


(підпис)

Рішенням конкурсної комісії ________________________________________________

(назва вищого навчального закладу)

студент/ка _____________________________________ рекомендується для участі у ІІ турі

(прізвище, ініціали)

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з ______________________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)


Голова конкурсної комісії

вищого навчального закладу ____________ ____________________

М.П. (підпис) (посада, прізвище, ініціали)

“___”____________________200__р.

Додаток 3

до Положення про Конкурс

РЕЦЕНЗІЯ

на студентську наукову роботу під шифром _______________________________________,

представлену на Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з _________________

________________________________________________________________________________

(назва галузі науки)

Актуальність проблеми_______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Ступінь новизни та оригінальність ідей, закладених в основу роботи, методи дослідження________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Основні наукові результати________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичні)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(експериментальні)

Наукова література та інші джерела інформації_______________________________________

________________________________________________________________________________


Значення роботи_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(теоретичне)

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

(можливість впровадження результатів роботи в практику)

Ступінь самостійності виконання роботи_____________________________________________

________________________________________________________________________________

Якість оформлення_______________________________________________________________

Загальний висновок ______________________________________________________________

____________________________________________________________________

(рекомендується, не рекомендується для нагородження , заохочення ( вказати конкретно)


Рецензент ____________ ___________________________________


(підпис) (посада, місце роботи, науковий ступінь, вчене звання)


Висновок конкурсної комісії:

________________________________________________________________________________

(про представлення або не представлення роботи для нагородження дипломом І, ІІ, ІІІ ступеня)

М.П.


Голова галузевої конкурсної комісії ___________ __________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії _________ __________________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

“____”_________________200__ р.

Додаток 4

до Положення про Конкурс


^

ПРОТОКОЛ ЗАСІДАННЯ


галузевої конкурсної комісії Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з _____________________________________________________________

від “__”_________________200__ року


Конкурсна комісія розглянула ________студентських наукових робіт, що надійшли (кількість)

з______ вищих навчальних закладів (статистична довідка додається).

(кількість)

На підсумковій науково-практичній конференції виступило ________________ студентів з ________________ вищих навчальних закладів.
На підставі аналізу конкурсних робіт та виступу учасників науково-практичної конференції галузева конкурсна комісія вирішила визнати претендентами на переможців Конкурсу та нагородити:
^

Дипломом І ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4^

Дипломом ІІ ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4^

Дипломом ІІІ ступеня


Прізвище, ім’я та

по батькові

студента (повністю)

Тема роботи

Прізвище, ім’я,

по батькові (повністю), посада наукового керівника

Назва вищого навчального закладу (повністю)

1

2

3

4М.П.


Голова галузевої конкурсної комісії _______ _____________________________

(підпис) (прізвище, ініціали)

Члени галузевої конкурсної комісії:

________________________________ ____________________

(прізвище, ініціали) (підпис)


Додаток 4

до Положення про Конкурс (продовження)


^ Статистична довідка

На Конкурс 200__/200__ н. р. з ______________________________________

надійшло _________ робіт (_______ студентів, _______ наукових керівників) з ___________ ВНЗ№ п/п

Назва вищо-го навчаль­ного закладу

(повністю)

Кількість представ­ле­них робіт

Кількість студентів-авторів

Кількість робіт, на­го­род­же­них дип­ло­ма­ми

І ступеня

Кількість робіт, на­го­род­же­них дип­ло­ма­ми ІІ ступеня

Кількість робіт, на-городже-них дип-ло­мами ІІІ ступеня

1

2

3

4

5

6

7


М.П.


Голова галузевої конкурсної комісії ____________________________Секретар конкурсної комісії: ________________________________


Додаток 5

до Положення про Конкурс

Перелік питань щодо узагальнення

підсумків Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт

з ________________________________________________________1.

Кількість рецензентів, які залучались до роботи в конкурсній комісії, в тому числі кандидатів наук, докторів наук, доцентів, професорів.

2.

Кількість робіт, результати яких запатентовано.

3.

Кількість робіт, результати яких впроваджено у виробництво або навчальний процес.

4.

Короткий аналітичний матеріал з тематики та якості змісту конкурсних робіт (у довільній формі)

5.

Характерні недоліки змісту та оформлення наукових робіт.

6.

Зауваження і пропозиції щодо поліпшення організації Конкурсу.Голова галузевої конкурсної комісії__________ ______________________ (підпис) (прізвище, ініціали)

Секретар галузевої конкурсної комісії_________ ­ __________________

(підпис) (прізвище, ініціали)


“____”_______________200__ р.


Додаток 6

до Положення про Конкурс


^ Звіт

про проведення підсумкової науково-практичної конференції

з ________________________________________________________


1. Дата і місце проведення. Кількість учасників.

2. Програма, підсумкові матеріали конференцій (анотації робіт переможців, збірник тез, фотокартки, газетні статті тощо).

3. Коротка інформація щодо виступу учасників (у довільній формі).

Додаток 7

до Положення про Конкурс

­­ ___________________________________________________

(Автономна Республіка Крим, область, мм. Київ, Севастополь)


ДОВІДКА-ПОДАННЯ


1. Прізвище, ім’я, по батькові ________________________________________________

__________________________________________________________________________


2. Посада і місце роботи, служби _____________________________________________

__________________________________________________________________________


3. Число, місяць, рік і місце народження _______________________________________

__________________________________________________________________________


4. Стать ____________________ 5. Освіта _____________________________________

6. Науковий ступінь, вчене звання ____________________________________________

__________________________________________________________________________


7. Які має державні та відомчі нагороди (дата та номер підтвердного документа _____

__________________________________________________________________________


8. Місце проживання _______________________________________________________

__________________________________________________________________________

10. Загальний стаж роботи __________________________________________________

Стаж роботи у даному колективі _____________________________________________


11. Характеристика із зазначенням конкретних особливих заслуг у галузі освіти та науки України ____________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Кандидатура _______________________ рекомендована зборами (радою, правлінням) колективу ________________________________________________________________

(найменування підприємства, установи, організації тощо,

__________________________________________________________________________

дата обговорення, № протоколу)

Представляється до ________________________________________________________

(вид нагороди)


Керівник підприємства, Голова ради

установи, організації ____________ (зборів) колективу ______________

(ПІБ, посада ) (ПІБ, посада )


М.П.

___________________ 20___ року


Додаток 2

до наказу Міністерства освіти і науки України

від “ „ 2008 р. №
  1   2   3

Схожі:

Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році
move to 205-2906
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 20010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №666 Про підсумки Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному році
Про проведення Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2010/2011 навчальному...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №162-10, Про проведення I туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
На виконання наказу монмолодьспорту України «Про проведення Всеук­ра­їнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №128 1 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2013/2014 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №1076 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2012/2013 навчальному році
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (далі – Положення), затвердженого...
Наказ №992 Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних І гуманітарних наук у 2008/2009 навчальному році iconНаказ №163-10, Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011/2012 навчальному році
На виконання наказу монмолодьспорту України «Про проведення Всеук­ра­їнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи