Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
НазваЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сторінка1/14
Дата10.09.2012
Розмір2.28 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Житомирський державний університет ім. І. Франка

Бібліотека ЖДУ ім. І. Франка


Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка


Науково-допоміжний анотований

бібліографічний покажчик


укладачі Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук


Житомир

2012

УДК 016:37:1

ББК 91.9:74:87

Д 48

Рекомендовано до друку вченою радою

Житомирського державного університету імені Івана Франка

(протокол № 9 від 27.04.2012 року)


Рецензенти:

Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи ЖДУ ім. І. Франка;

Дем'янчук О. Н., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи Луцького інституту розвитку людини Університету "Україна";

Смагіна Т. М., кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання навчальних предметів ЖОІППО.


Д 48 ^ Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка : наук.-допом. анот. бібліогр. покажч. / уклад.: Т. Є. Клименко, Т. А. Бондарчук. – Житомир, 2012. – 146 с.


Покажчик уміщує бібліографічний опис, зміст та анотації дисертаційних робіт на здобуття вчених ступенів кандидата та доктора педагогічних та філософських наук з 2004 року, які зберігаються в науковому читальному залі бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка.

Видання розраховане на науковців, викладачів, аспірантів.


УДК 016:37:1

ББК 91.9:74:87


© Т. Є. Клименко

© Т. А. Бондарчук

ЗМІСТ

Агапов Юрій Юрійович........................................................................... 8

Агапова Марина Борисівна...................................................................... 9

Андрійчук Наталя Михайлівна............................................................... 10

Арешонков Володимир Юрійович.......................................................... 11

Бабенко Тамара Василівна....................................................................... 12

Багно Юлія Миколаївна........................................................................... 13

Базуріна Валентина Михайлівна............................................................ 14

Білан Людмила Леонідівна....................................................................... 15

Благова Тетяна Олександрівна............................................................... 16

Бовсунівська Наталія Миколаївна......................................................... 17

Бойчук Ірина Дмитрівна........................................................................... 18

Борейко Олександр Михайлович............................................................ 19

Бричок Світлана Борисівна..................................................................... 20

Бугрій Володимир Станіславович........................................................... 21

Булига Ірина Іванівна............................................................................... 22

Васильєва Регіна Юхимівна..................................................................... 23

Вербівський Дмитрій Сергійович........................................................... 24

Вергелес Костянтин Миколайович......................................................... 25

Вітвицька Світлана Сергіївна................................................................. 26

Вознюк Лідія Володимирівна................................................................... 28

Вознюк Олександр Васильович............................................................... 29

Войналович Людмила Петрівна.............................................................. 30

Волченко Ольга Михайлівна................................................................... 31

Гагіна Наталія Вікторівна........................................................................ 32

Галів Микола Дмитрович......................................................................... 33

Горай Ольга Віцентіївна........................................................................... 34

Горохова Людмила Вікторівна................................................................ 35

Григор'єва Тетяна Юріївна...................................................................... 36

Гуманкова Ольга Сергіївна...................................................................... 37

Гуцал Людмила Антонівна....................................................................... 38

Гуцан Тетяна Григорівна.......................................................................... 39

Данильчук Лариса Олексіївна................................................................. 40

Даюк Жанна Юріївна................................................................................ 41

Довгань Лариса Іванівна.......................................................................... 42

Жиляєва Юлія Миколаївна...................................................................... 43

Жиров Олександр Анатолійович............................................................ 44

Залібовська-Ільніцька Зоя Володимирівна........................................... 45

Зарва Ольга Миколаївна.......................................................................... 46

Захарчишина Юлія Михайлівна............................................................. 47

Іванцова Оксана Петрівна....................................................................... 48

Іванчук Галина Петрівна.......................................................................... 49

Ілліна Ольга Володимирівна.................................................................... 50

Калінін Вадим Олександрович................................................................ 51

Карлінська Яніна Валеріївна................................................................... 52

Карплюк Світлана Олександрівна......................................................... 53

Клименюк Юлія Михайлівна................................................................... 54

Кобельська Ольга Мирославівна............................................................ 55

Коваленко Світлана Миколаївна............................................................ 56

Ковтун Юрій Васильович......................................................................... 57

Козак Тетяна Михайлівна........................................................................ 58

Козловець Микола Адамович.................................................................. 59

Колесник Наталія Євгенівна.................................................................... 61

Копил Галина Олексіївна......................................................................... 62

Корнійчук Юрій Григорович................................................................... 63

Королюк Олена Миколаївна.................................................................... 64

Костюк Оксана Юріївна............................................................................ 65

Костюшко Юрій Олексійович.................................................................. 66

Кравець Наталія Леонідівна..................................................................... 67

Кротік Наталія Леонідівна........................................................................ 68

Круковська Ірина Миколаївна................................................................ 69

Кульчицький Віталій Йосипович............................................................ 70

Левицька Людмила Ярославівна............................................................ 71

Лещенко Альона Михайлівна.................................................................. 72

Литньова Тамара Вікторівна................................................................... 73

Луценко Віктор Васильович..................................................................... 74

Мазурок Володимир Григорович............................................................ 75

Малярчук Олена Валентинівна............................................................... 76

Марасюк Сергій Станіславович.............................................................. 77

Мартич Руслана Василівна...................................................................... 78

Маслак Людмила Петрівна...................................................................... 79

Мельничук Максим Святославович...................................................... 80

Мілютіна Ольга Костянтинівна.............................................................. 81

Мірошниченко Олена Анатоліївна......................................................... 82

Міськова Наталія Миколаївна................................................................ 83

Міщенко Ірина Борисівна......................................................................... 84

Можарівська Інна Миколаївна................................................................ 85

Моркотун Сергій Борисович.................................................................... 86

Мороз Інна Вікторівна............................................................................... 87

Москвіна Тетяна Пилипівна.................................................................... 88

Муранова Наталія Петрівна..................................................................... 89

Овчаров Сергій Михайлович................................................................... 90

Павленко Віта Віталіївна.......................................................................... 91

Падалко Ніна Йосипівна........................................................................... 92

Панасюк Анжела Валентинівна............................................................... 93

Папіжук Валентина Олександрівна........................................................ 94

Пасічник Олександр Сергійович............................................................. 95

Пастовенський Олександр Вікторович.................................................. 96

Петренко Анатолій Андрійович............................................................... 97

Піддубна Оксана Михайлівна.................................................................. 98

Плотницька Оксана Віталіївна................................................................ 99

Погоріла Людмила Михайлівна............................................................ 100

Поліщук Людмила Петрівна.................................................................. 101

Полубоярина Ірина Іванівна.................................................................. 102

Поплавська Світлана Дмитрівна.......................................................... 103

Репко Інна Петрівна................................................................................. 104

Розлуцька Галина Миколаївна.............................................................. 105

Романишин Микола Ярославович........................................................ 106

Романчук Наталія Олександрівна........................................................ 107

Ростами Афшин......................................................................................... 108

Семенець Сергій Петрович..................................................................... 109

Сердюк Наталія Юріївна........................................................................ 111

Ситняківська Світлана Михайлівна.................................................... 112

Сікора Ярослава Богданівна.................................................................. 113

Скоробагатська Оксана Іванівна.......................................................... 114

Слінчук Валентина Іванівна.................................................................. 115

Слоньовська Оксана Богданівна........................................................... 116

Смелянська Вікторія Володимирівна................................................... 117

Соколовський Олег Леонідович............................................................ 118

Спіріна Тетяна Петрівна......................................................................... 119

Стахів Лілія Григорівна.......................................................................... 120

Стойко Світлана Валеріївна................................................................... 121

Столярчук Тетяна Олександрівна........................................................ 122

Танана Світлана Михайлівна................................................................ 123

Тандир Лариса Володимирівна.............................................................. 124

Танська Валентина Володимирівна...................................................... 125

Тюска Валентина Борисівна................................................................... 126

Усата Олена Юріївна............................................................................... 127

Форостян Анатолій Федорович.............................................................. 128

Халимон Ірина Йосипівна...................................................................... 129

Ціось Наталія Володимирівна................................................................ 130

Чаговець Алла Іванівна.......................................................................... 131

Чемерис Ольга Анатоліївна.................................................................... 132

Чепурна Наталія Миколаївна................................................................ 133

Чорна Наталія Володимирівна.............................................................. 134

Чорноус Віра Петрівна............................................................................. 135

Шапошнікова Лариса Миколаївна....................................................... 136

Швидун Віктор Миколайович............................................................... 138

Шигонська Наталя Вікторівна.............................................................. 139

Шквир Оксана Леонідівна...................................................................... 140

Шліхта Ганна Олександрівна................................................................ 141

Шмельова Тетяна Всеволодівна............................................................ 142

Шумаєва Світлана Петрівна.................................................................. 143

Щерба Наталія Сергіївна........................................................................ 144

Щербань Микола Петрович................................................................... 145

Яценко Світлана Леонідівна.................................................................. 146


37.018:37.058(09У)

А 23


Агапов, Юрій Юрійович.

Становлення і розвиток приватної освіти на Волині (друга половина ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Агапов Ю. Ю. ; наук. кер. Левківський Михайло Васильович ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2011. - 302 с. : граф., табл. - Бібліогр.: с. 183-217. - Дод.: с. 217-302


Зміст:

Наукові принципи та підходи до проблеми дослідження розвитку приватної освіти на Волині. - С.12-23

Категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.23-36

Історіографія вивчення проблеми розвитку приватної освіти на Волині. - С.36-55

Головні передумови становлення і розвитку приватної освіти на Волині. - С.57-85

Приватні навчальні заклади в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.85-108

Зміст, форми і методи навчання та виховання в приватних закладах Волині. - С.108-127

Характеристика організації навчання й виховання національних меншин Волині у приватних навчальних закладах. - С.130-141

Жіноча приватна освіта на Волині у ХІХ – на поч. ХХ ст. - С.141-157

Індивідуальні форми приватної освіти на Волині. - С.157-177


Анотація:

Метою дослідження є визначення ролі і місця приватної освіти в системі освіти Волині у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи навчання і виховання в системі приватної освіти на Волині другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Об'єктом дослідження є приватна освіта на Волині як історико-педагогічне явище.

Публікації. За темою дослідження опубліковано 17 одноосібних наукових та науково-методичних праць: 1 параграф у колективній монографії; 16 статей, зокрема 6 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 7 – у збірниках матеріалів конференцій; 3 – у збірниках наукових праць аспірантів, дослідників.


377.1:370.1

А 23


Агапова, Марина Борисівна.

Формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.04 / М. Б. Агапова ; наук. кер. Н. Г. Сидорчук ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2008. - 297 с. : табл. - Бібліогр.: с. 269-297. - Дод.: с. 177-268


Зміст:

Історико-педагогічний аспект розвитку професійно-технічної освіти. - С.12-44

Методологічні основи та категоріальний аналіз базових понять дослідження. - С.44-62

Структура професійних інтересів учнів ПТНЗ в умовах розвитку сучасної професійно-технічної освіти. - С.62-72

Обґрунтування концептуальної основи технології формування професійних інтересів учнів ПТНЗ. - С.75-82

Технологія формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки. - С.83-104

Визначення рівня сформованості професійних інтересів кваліфікованих робітників. - С.108-138

Аналіз та узагальнення результатів експерименту. - С.138-170


Анотація:

Мета дослідження: розробити, теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити технологію формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Предмет дослідження: зміст, форми та методи формування професійних інтересів учнів професійно-технічних навчальних закладів у процесі фахової підготовки.

Об'єкт дослідження: процес фахової підготовки учнів професійно-технічних навчальних закладів.

За темою дослідження автором опубліковано 23 одноосібні наукові та науково-методичні праці: 1 розділ у колективній монографії; 1 методичні рекомендації; 21 стаття, зокрема 5 – у фахових виданнях, затверджених ВАК України; 11 статей у збірниках матеріалів конференцій та 1 – у зарубіжному виданні.


37(09)(477.4/7)

А 65


Андрійчук, Наталя Михайлівна.

Підготовка вчителів народної школи в учительських семінаріях України (1860-1917рр.) [Текст] : дис. на здоб. наук. ступеня канд. пед. наук : 13.00.01 / Н. М. Андрійчук ; наук. кер. Н. А. Сейко ; Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка. - Житомир, 2010. - 250 с. : табл. - Бібліогр.: с. 209-250. - Дод.: с. 185-208


Зміст:

Науково-методологічні засади та історіографія проблеми підготовки вчителя для народних шкіл України. - С.10-27

Характеристика початкової народної школи та особливості педагогічної і суспільно-просвітницької діяльності народних учителів. - С.27-53

Видатні українські вчені – вчителі народних шкіл і організатори педагогічної освіти. - С.54-80

Загальна характеристика діяльності учительських семінарій України другої половини ХІХ – початку ХХ ст. - С.81-103

Організаційно-методичні засади та кадрове забезпечення діяльності учительських семінарій України у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. - С.103-178

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

Схожі:

Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Довідник автори-укладачі: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк Житомир
К49 Клименко Т. Є. Періодичні видання – 2012 : довідник / авт укл.: Т. Є. Клименко, С. В. Колодюк. – Житомир, 2012. – 63 с
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення Про Студентське братство Житомирського державного університету імені Івана Франка
України, цим Положенням та іншими документами прийнятими на загальній конференції студентів. Осс не дублюють профспілкову організацію...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Житомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка iconПоложення про нагородження медаллю "70-річчя Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка" І. Загальні положення
Франка” (далі – Медаль) нагороджуються: а) працівники університету; б) трудові колективи лабораторій, бібліотеки, кафедр, факультетів...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи