Дата відбору матеріалу icon

Дата відбору матеріалу
Скачати 52.37 Kb.
НазваДата відбору матеріалу
Дата10.09.2012
Розмір52.37 Kb.
ТипУрокДата відбору матеріалу: 12.03.12

Кількість відібраних джерел: 24.


Укладач: бібліотекар читального

залу природничого факультету

Бурчинська А. В.


Актуальні завдання трансформації системи національної освіти України вимагають істотного осучаснення не лише цілей і змісту діяльності навчальних закладів, а й освітніх технологій, форм і методів виховного впливу вчителя на учня.

Мова йде про заміну репродуктивно-трансляційної схеми ведення уроку проблемно-діалогічною, модульно-розвивальною та, звичайно, про взаємний активнопаритетний характер навчальної взаємодії в системі „учитель-учень” на засадах гуманності, толерантності та вимогливості. Отже, основною вимогою освіти сьогодення стає виховання активних, відповідальних за прийняті рішення людей, здатних самостійно мислити і творчо розв’язувати нестандартні завдання.

І саме тут стає навчальний процес як засіб розвитку взаємовідносин учителя й учня, учнів між собою.

Значення інформації в сучасному суспільстві постає на перший план, тому учні повинні опанувати інформаційні технології, уміння одержувати, а також критично осмислювати та використовувати різноманітну інформацію. Саме цим і пояснюється актуальність застосування інтерактивних форм і методів на уроках біології.

Урок не може бути цікавим, якщо учень постійно включений в одноманітну за структурою й методикою діяльність. Урок має слугувати засобом розвитку творчих здібностей учнів, їхніх потреб, обдарувань, інтересів, самовираження та самореалізації, розвивати постійне прагнення до пізнання і самовдосконалення.

Інтерактивні технології також належать до активних методів навчання. Їхня суть полягає в спів- та взаємо навчанні (колективному, кооперативному, навчанні у співпраці), за яких і вчитель, і учні є суб’єктами. Учитель лише виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи учнів.

Інтерактивні методи навчання найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу, оскільки передбачають моделювання реальних життєвих ситуацій, спільне розв’язання проблем, рольові ігри.

Сьогодні ми є свідками появи й творцями нових форм інтерактивного навчання, пов’язаних з електронними дидактичними засобами навчання.


У центрі будь-якого освітнього процесу перебуває учень, ведений учителем до знань. І якщо школяр від мотиву „потрібно” прийде до мотиву „мені цікаво, я хочу це знати”, то цей шлях стане більше радісним і плідним.

Використання на уроці електронних навчальних посібників дозволяє розв’язати проблему навчання школярів з різними провідними каналами сприйняття.

Методи та прийоми використання комп’ютерних технологій різні й сьогодні є предметом численних досліджень. Застосування інформаційних технологій на уроках спрямовано на вдосконалення сучасних технологій навчання. Вони вносять у відомі методи навчання специфічність за рахунок посилення дослідних, інформаційно-пошукових і аналітичних методів роботи з інформацією.

Використання засобів інформаційних технологій розширює стандартні методи навчання.

Бібліографічний список допоможе студентам у навчанні, а також при проходженні педагогічної практики в школі. 1. Активні форми та методи навчання біології : навч. посіб. / уклад. К. М. Задорожний – Х. : Основа, 2008. – 123 с. – (Бібліотека журналу „Біологія” ; вип. 12(72)).

 2. Берегова А. Інтерактивні технології навчання як один із засобів формування системи біологічних знань учнів / Анна Берегова // Біологія. Шкільний світ: газ. для вчителів біології. – 2008. – № 28. – С. 19-20 : ілюстр., табл.

 3. Боганець Н. П. Інтерактивні технології на уроках біології та в позаурочній діяльності / Н. П. Боганець // Біологія : наук.-метод. журн. – 2006. – № 17-18. – С. 31-34.

 4. Богданова О. К. Інноваційні підходи до викладання біології : навч. посіб. / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 128 с. – (Бібліотека журналу „Біологія” ; вип. 9).

 5. Богданова О. К. Сучасні форми і методи викладання біології в школі : навч. посіб. / О. К. Богданова. – Х. : Основа, 2003. – 80 с. – (Бібліотека журналу „Біологія” ; вип. 1(1)).

 6. Брижевич Г. М. Інтерактивні форми навчання на уроках біології / Г.  М. Брижевич // Біологія : наук.-метод. журн. – 2007. – № 19-21. – С. 27-32.

 7. Войтенко Т. Застосування інтерактивних технологій на уроках біології / Тетяна Войтенко // Біологія. Шкільний світ: газ. для вчителів біології. – 2009. – № 25. – С. 18-19.

 8. Гаврилюк О. О. Формування екологічного мислення і свідомості учнів

шляхом застосування інтерактивних форм і методів навчання / О. О. Гаврилюк // Біологія : наук.-метод. журн. – 2012. – № 7. – С. 7-11.

 1. Жирська Г. Я. Інноваційні методи навчання в процесі вивчення біології // Загальна методика навчання біології : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / за ред. І. В. Мороза. – К. : Либідь, 2006. – С. 276-284.

 2. Інтерактивне навчання / авт.-уклад. О. Пометун, Л. Пироженко // Біологія. Хімія : газ. для вчителів біології. – 2004. – № 13. – Вкладка. Бібліотечка „Шкільного світу”. – С. 1-16.
 1. Кузьменко Г. Інтерактивні методи на уроках біології у класах філологічного профілю / Ганна Кузьменко // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2005. – № 5. – С. 15-17.

 2. Ланько О. М. Інтерактивні технології в розвитку творчих здібностей учнів на уроках та позаурочних заходах з біології / О. М. Ланько // Біологія : наук.- метод. журн. – 2010. – № 5. – С. 7-12 : ілюстр.

 3. Ляшко В. Технології інтерактивного навчання на уроках біології / Віра Ляшко // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2004. – № 5. – С. 15-16.

 4. Небикова Т. Використання активних та інтерактивних технологій навчання на уроках біології: метод. рекомендації / Т. Небикова // Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології. – 2006. – № 3. – С. 3-11.

 5. Немченко К. Д. Використання елементів інтерактивного навчання на уроках

біології та в позакласній роботі / К. Д. Немченко // Біологія : наук.-метод. журн. – 2007. – № 33. – С. 7-11.

 1. Рукас В. В. Інтерактивні методи у викладанні біології в системі особистісно орієнтованого навчання / В. В. Рукас // Біологія : наук.-метод. журн. – 2005. –№ 30. – С.2-7.

 2. Руснак Г. Інтерактивні методи роботи на уроці біології / Г. Руснак // Біологія. Хімія : газ. для вчителів біології. – 2004. – № 68. – С. 1-7.

 3. Стецюк Л. Уроки біології. Інтерактивні вправи + структуровані конспекти / Людмила Стецюк // Біологія. Шкільний світ : газ. для вчителів біології. – 2011. – № 22/23. – С. 16-22 : табл., схеми

 4. Шевченко К. М. Використання та результативність інтерактивних методів на уроках біології / К. М. Шевченко // Біологія : наук.-метод. журн. – 2010. –№ 33. – С. 2-4.

 5. Шемовнева Л. О. Використання інноваційних методів на уроках біології / Л. О. Шемовнева // Біологія : наук.-метод. журн. – 2011. – № 3. – С. 2-4.

 6. Шулдик В. Використання інтерактивних технологій на уроках біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2004. – № 6. –  C. 22-25.
 1. Шулдик В. Інтерактивні технології навчання в дискусії на уроках біології / В.  Шулдик // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2005. – № 6. – С. 16-18.

 2. Шулдик В. Інтерактивні технології навчання у грі на уроках біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2005. – № 4. –С. 17-20.

 3. Шулдик В. Інтерактивні технології фронтального навчання на уроках біології / В. Шулдик // Біологія і хімія в шк. : наук.-метод. журн. – 2005. – № 2. – С. 17-19.


Схожі:

Дата відбору матеріалу iconДата відбору матеріалу: 29. 10. 2012 Кількість відібраних джерел: 69 Укладач: Колодюк С. В
Абдуллаев, Ч. Покушение на власть. Атрибут власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – М. Астрель: аст, 2008. – 315 с
Дата відбору матеріалу iconДата відбору матеріалу: 29. 03. 12 Кількість відібраних джерел: 21
Це фототрофні хлорофілоносні нижчі рослини. Тіло представлене таломом (сланню), тобто не розчленоване на корінь, стебло І листок....
Дата відбору матеріалу iconДата відбору матеріалу: 12. 01. 2012
Огієнко (церковне ім’я Іларіон) народився у містечку Брусилові 14 січня 1882 року. Він – відомий український церковний І громадський...
Дата відбору матеріалу iconА. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу
Вершини", "В тіні Сталіна", "Зблиски", "На коні й під конем", "Син капітана", "Зінське щеня", "На поруки", "Самосуд", "Прожити й...
Дата відбору матеріалу iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 21. 03. 2013 Кількість відібраних джерел: 36 Житомир 2013
У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн людей працездатного віку. Ці дані засвідчують...
Дата відбору матеріалу iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012
Становище дітей, що втратили опіку батьків, нині дуже складне. Як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання,...
Дата відбору матеріалу iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013
Це: Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), Брюссельська декларація (2002 р.), Конвенція Ради...
Дата відбору матеріалу iconПонедько т. Б. Інформаційні технології навчання у вищий школі
Це зумовлює зміну критеріїв відбору змісту навчального матеріалу. Вони ґрунтуються на необхідності інтенсифікації процесу інтелектуального...
Дата відбору матеріалу iconСхідноукраїнський національний університет
Мета розробки. Поглиблене вивчення матеріалу дисципліни “Біржове право”, залучення активних форм опанування навчального матеріалу,...
Дата відбору матеріалу iconМетодичні вказівки до самостійної роботи з курсу теоретичної граматики для студентів 4 курсу стаціонарного навчання
Самостійна робота враховує додаткові години на поглиблене опрацювання лекційного матеріалу, матеріалу, що не висвітлювався в лекціях...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи