Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 icon

Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013
Скачати 54.04 Kb.
НазваБібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013
Дата07.04.2013
Розмір54.04 Kb.
ТипДокументи
БІБЛІОТЕКА ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКАУкладач: ©А. І. Мартинюк


Дата відбору матеріалу: 8. 01. 2013

Кількість відібраних джерел: 29


Житомир 2013


Проблема торгівлі людьми має глибокі історичні та етнонаціональні корені. На ранніх стадіях ставлення до торгівлі людьми було досить ліберальним, купівля-продаж людини розглядалася як засіб законного збагачення. Згодом суспільство усвідомило неможливість існування такої форми використання особистості, що принижувала її гідність. Почалась багатовікова боротьба із цим ганебним явищем, яка не вщухає і сьогодні.Саме на позиціях захисту прав людини в останні роки було розроблено низку документів щодо боротьби з торгівлею людьми. Це: Конвенція ООН проти транснаціональної організованої злочинності (2000 р.), Брюссельська декларація (2002 р.), Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (Варшава, 2005 р.). В Україні 2011 року прийнятий закон «Про протидію торгівлі людьми».

Список літератури з питань протидії торгівлі людьми складено на основі каталогів і картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. Список містить 29 джерел інформації (книги, статті з періодичних видань і збірників).


 1. Україна. Закони. Про протидію торгівлі людьми : закон України від 20 верес. 2011 р. № 3739-VI // Голос України. – 2011. – 14 жовт., № 192. – С. 8-9.
 1. Україна. Кабінет Міністрів. Про затвердження Державної цільової соціальної програми протидії торгівлі людьми на період до 2015 року : постанова від 21 берез. 2012 р. № 350 // Уряд. кур’єр. – 2012. – 16 трав., № 85. – С. 21.
 1. Анненкова Л. Торгівля людьми – проблема сьогодення : вихов. захід / Любов Анненкова // Шкільний світ. – 2008. – № 40, жовт. С. 10-11.
 1. Возна Т. Діяльність неурядових організацій щодо запобігання торгівлі людьми і надання допомоги потерпілим від неї та їх правовий статус в Україні / Тетяна Возна // Історія в школі. – 2005. – № 7/8. – С. 54-58. – Бібліогр.: с. 58.
 1. Гайдук С. Работоргівля в третьому тисячолітті / Сергій Гайдук // Берегиня. – 2008. – № 4. – С. 55-59.
 1. Ганько Н. Сучасне рабство : тренінг для дівчат-підлітків / Наталія Ганько // Шкільний світ. – 2009. – № 15, квіт. – С. 8-9.
 1. Голосова Т. С. Протидія торгівлі людьми / Т. С. Голосова // Класному керівнику. Усе для роботи. – 2011. – № 6. – С. 44-50.
 1. Григорів М. Сучасне рабство: торгівля дітьми / Марія Григорів, Валерія Нечерда // Науковий світ. – 2005. – № 9. – С. 14-16 ; № 10. – С. 20-21.
 1. Гусак Н. Система протидії торгівлі людьми: світовий досвід та українські реалії / Наталія Гусак // Соціальна політика, соціальна робота й охорона здоров’я: як Україні досягти європейського рівня якості послуг? : зб. тез конф. / за заг. ред. Тетяни Семигіної. – К. : Сфера, 2007. – С. 202-207.
 1. Данильчук Л. О. До проблеми соціальної профілактики торгівлі людьми: сутність і зміст поняття «соціальні проблеми» / Данильчук Л. О. // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. Вип. 73. В 2 ч. Ч. 1 / [редкол.: А. А. Удод та ін.]. – К., 2012. – С. 64-68.
 1. Данильчук Л. О. Соціальна протидія торгівлі людьми / Л. О. Данильчук // Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка / Житомир. держ. ун-т ім. І. Франка, М-во освіти і науки України. – Житомир, 2010. – Вип. 50. – C. 86-89. – Бібліогр.: с. 89.
 1. Журавльова Л. Профілактика торгівлі людьми : корекц. прогр. для підлітків / Лілія Журавльова // Психолог. – 2009. – Ч. 48. – С. 15-20. – Бібліогр.: с. 20.
 1. Іващенко В. О. Торгівля жінками та дітьми: сучасний стан і тенденції / В. О. Іващенко // Часопис Київського університету права. – 2004. – № 3. – С. 56-61.
 1. Ковальчук Л. Деякі аспекти діяльності, спрямованої на попередження чинників торгівлі людьми в Україні / Л. Ковальчук // Нові технології навчання : наук.-метод. зб. – Вип. 40 / [редкол.: В. О. Зайчук та ін.]– К., 2005. – С. 264-269. – Бібліогр.: с. 269.
 1. Ковальчук Л. Г. Соціальні стандарти як умова підвищення ефективності протидії торгівлі людьми / Ковальчук Л. Г. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2008. – № 4. – С. 91-96. – Бібліогр.: с. 96.
 1. Конвенція Ради Європи про заходи щодо протидії торгівлі людьми (Варшава, 16 травня 2005 року) // Режим доступу: zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_858
 1. Костючек М. Ф. Віктимність дітей, постраждалих від торгівлі людьми, як наслідок несприятливих умов соціалізації / Костючек М. Ф. // Соціальна педагогіка: теорія та практика. – 2011. – № 4. – С. 35-42. – Бібліогр.: с. 42.
 1. Левченко К. Б. Взаємодія бізнесу та третього сектору у протидії торгівлі дітьми та комерційній сексуальній експлуатації дітей: український досвід і проблеми / Левченко К. Б. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2008. – № 4. – С. 85-90.
 1. Левченко К. Б. Моніторинг та оцінка ефективності превентивної роботи із запобігання торгівлі людьми / Левченко К. Б. // Соціальна робота в Україні: теорія і практика. – 2008. – № 2. – С. 71-81.
 1. Наден О. В. Торгівля жінками як кримінально-правова та соціальна проблема сучасності / О. В. Наден. – К. : Атака, 2004. – 287 с. – Бібліогр.: с. 278-287.
 1. Негодченко Д. Кримінальна відповідальність за торгівлю людьми в Україні та Франції в контексті останніх законодавчих змін / Д. Негодченко // Право України. – 2011. – № 9. – C. 315-320 – Бібліогр.: с. 320 (5 назв).
 1. Остапчук О. Л. Протидія насильству і торгівлі людьми : тренінг / О. Л. Остапчук, С. В. Котова-Олійник // Підготовка волонтерів до реалізації ідеї ґендерної рівності / [авт.-упоряд.: О. Л. Остапчук, Н. П. Павлик, С. В. Котова-Олійник]. – Житомир, 2009. – 158 c. – Бібліогр.: с. 156-158.
 1. Протидія торгівлі людьми : навч.-метод. посіб. / за ред. Тетяни Семигіної. – К. : Києво-Могил. акад., 2008. – 165, [1] с.
 1. Савич Л. Л. Просвітницька діяльність щодо запобігання торгівлі жінками: аналіз проблеми / Л. Л. Савич // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Мін-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – Вип. 27 / [редкол.: В. Г. Кремінь та ін.]. – К., 2002. – С. 138-148.
 1. Скулиш Є. Структурні компоненти формування теоретичних основ протидії торгівлі людьми в Україні / Є. Скулиш // Право України. – 2010. – № 4. – С. 283-290. – Бібліогр. в кінці ст.
 1. Соловйова В. В. Година спілкування для дівчат-підлітків «Сучасне рабство» / В.В. Соловйова // Виховна робота в школі. – 2007. – № 4. – С. 50-52.
 1. Удалова О. Ю. Працевлаштування жіночої молоді як умова запобігання торгівлі людьми / О. Ю. Удалова // Проблеми освіти : наук.-метод. зб. / Мін-во освіти і науки України, Наук.-метод. центр вищої освіти. – Вип. 40 / [редкол.: В. Г. Кремінь та ін.]. – К., 2004. – С. 83-87.
 1. Хомуленко Т. Психологічне підґрунтя явища торгівлі жінками (аналіз у контексті гендерної демократії) / Тамара Хомуленко, Людмила Сергєєва // Соціально-психологічний вимір демократичних перетворень в Україні / [за ред. С. Д. Максименка та ін.]. – К. : Укр. центр політ. менеджменту, 2003. – С. 250-257. – Бібліогр.: с. 257.
 1. Шевченко І. Торгівля жінками та дітьми як міжнародний злочин / Інна Шевченко // Європейська юридична освіта і наука: студентський вимір : матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (22-25 жовт. 2007 р., м. Ужгород) / [за ред. В. Я. Пипченко, О. М. Романенко]. – К., 2008. – С. 440-453. – Бібліогр.: с. 453.

Схожі:

Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 21. 03. 2013 Кількість відібраних джерел: 36 Житомир 2013
У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн людей працездатного віку. Ці дані засвідчують...
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка Дата відбору матеріалу: 28. 09. 2012 Укладач: ©А. І. Мартинюк Кількість відібраних джерел: 39 Житомир 2012
Становище дітей, що втратили опіку батьків, нині дуже складне. Як проблема національного значення, що потребує першочергового розв’язання,...
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconДата відбору матеріалу: 29. 10. 2012 Кількість відібраних джерел: 69 Укладач: Колодюк С. В
Абдуллаев, Ч. Покушение на власть. Атрибут власти : [роман] / Чингиз Абдуллаев. – М. Астрель: аст, 2008. – 315 с
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconЖитомирський державний університет імені Івана Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Ліна Костенко Біобібліографічний покажчик укладач А. І. Мартинюк відповідальна за випуск Т. Є. Клименко за редакцією Т. Є. Клименко Житомир
Башманівський В. І., кандидат філологічних наук, завідувач кафедри новітньої української літератури та соціальних комунікацій жду...
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconПодарунки Бібліотеці Житомирського державного університету імені І. Франка
Вступ до літературознавства. Теорія літератури. Психологія літературної творчості [Текст] : лекції / Петро Білоус; м-во освіти І...
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconДата відбору матеріалу: 29. 03. 12 Кількість відібраних джерел: 21
Це фототрофні хлорофілоносні нижчі рослини. Тіло представлене таломом (сланню), тобто не розчленоване на корінь, стебло І листок....
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи жду ім. І. Франка
Бібліотека житомирського державного університету імені івана франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 01. 2013 Кількість відібраних джерел: 29 Житомир 2013 iconПоложення про бібліотеку Житомирського державного університету імені Івана Франка
Загальне методичне керівництво бібліотекою здійснює Науково-методична бібліотечна комісія Міністерства освіти І науки України
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи