Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 icon

Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011
НазваПравила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011
Сторінка1/4
Дата02.09.2012
Розмір0.62 Mb.
ТипПравила
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Волинський інститут економіки та менеджменту

у формі закритого акціонерного товаристваПогоджено


“___”________________2011 р.


Перший заступник Міністра

________________Є.М. Суліма


ЗаТВерджено


“___”_________________2011 р.


Ректор Волинського інституту економіки та менеджменту

А.Ю. Горбовий (ім.‘я та по батькові повністю)

_______________

(підпис)Правила прийому

до Волинського інституту економіки та менеджменту

у формі закритого акціонерного товариства

у 2012 році


Луцьк 2011


^ ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

ДО ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА У 2012 РОЦІ


Провадження освітньої діяльності у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки (серія АГ № 582018 від 19.09.2011 р.).


Правила прийому розроблені Приймальною комісією Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 12.10.2011 року № 1179 і зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20 жовтня 2011 р. за № 1221/19959,1221/19960.

І. Загальні положення


  1. Волинський інститут економіки та менеджменту оголошує набір на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами підготовки (спеціальностями) відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

  2. До Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства приймаються громадяни України, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, а також яким надано статус біженця або особи, яка потребує додаткового захисту, приймаються до вищих навчальних закладів у порядку, передбаченому для громадян України

  3. Прийом до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників

  1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

  2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

  3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра або спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

  4. Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства приймає на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий (третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, на визначену кількість місць для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра за умови вступу на споріднений напрям підготовки (див. додаток 2).

  5. Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства приймає здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого Наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року. Перевищення ліцензованого обсягу допускається лише у разі поновлення осіб, які повертаються після академічної відпустки.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців


3.1. Фінансування підготовки фахівців у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства здійснюється за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних випробувань, конкурсного відбору та зарахування на навчання


4.1. Порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години):^ Дні тижня

Години роботи

Понеділок

900-1900

Вівторок

900-1900

Середа

900-1900

Четвер

900-1900

П’ятниця

900-1900

Субота

900-14004.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

повної загальної середньої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

1 серпня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства

20 липня 2012 року

20 серпня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2012 року

30 серпня

2012 року

Строки проведення вступних випробувань

21-31 липня 2012 року

31 серпня – 7 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

10 вересня

2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2012 року

не пізніше

14 вересня

2012 року


4.3. Прийом заяв і документів, вступні випробування, фахові вступні випробування, що проводить Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

ОКР молодшого спеціаліста

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

1 серпня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства

31 липня 2012 року

30 серпня

2012 року

Строки проведення вступних випробувань

6 серпня – 13 серпня 2012 року

31 серпня – 7 вересня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

15 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

10 вересня

2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2012 року

не пізніше

14 вересня

2012 року


4.4. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:


Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Навчання без відриву від виробництва

вступники на основі

базової та повної вищої освіти

Початок прийому заяв та документів

2 липня 2012 року

31 березня

2012 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства

31 липня 2012 року

28 квітня

2012 року

Строки проведення вступних випробувань

6 серпня – 13 серпня 2012 року

30 квітня – 05 травня 2012 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

15 серпня 2012 року

не пізніше 12 години

07 травня

2012 року

Терміни зарахування вступників

не пізніше 25 серпня 2012 року

не пізніше

11 травня

2012 року^ V. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВСТУПУ ДО ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА


5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. В заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о;

документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво, свідоцтво про народження - для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство.

На вимогу вступника приймальна (відбіркова) комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за відповідними напрямами (спеціальностями), установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строку для прийняття приймальною комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2012 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною (відбірковою) комісією Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства .

5.8. Особи, які в 2012 році не брали участь у зовнішньому незалежному оцінюванні, подають документи, що засвідчують їх право на складання тільки вступних екзаменів у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства:

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до вищого навчального закладу;

військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі ЗАТ за їх вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2012 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їх право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у Волинському інституті економіки та менеджменту у формі ЗАТ за їх вибором.

5.11. Заяви в електронній формі подають вступники, які мають атестат про повну загальну середню освіту, сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, правилами прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства , та вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра.

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства ( у додатку 5).

5.13. Вступник може подати заяву в паперовій або в електронній формі не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) у кожному з них. Факт кожної подачі заяви в паперовій формі (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) заноситься уповноваженою особою приймальної комісії до Єдиної державної електронної бази з питань освіти безпосередньо під час прийняття заяви. Факт подачі заяви в електронній формі фіксується у Єдиній державній електронній базі з питань освіти автоматично.

5.14. Вступники, які подають сертифікат з кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами прийому мінімальної кількості балів, на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі у конкурсному відборі, в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до Волинського інституту економіки та менеджменту.

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній державній електронній базі з питань освіти фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви у паперовій формі.

5.18. При прийнятті на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра на основі базової або повної вищої освіти осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.


^ VI. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР


6.1. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти, виданого у 2008, 2009, 2010, 2011 роках, з предметів, визначених Переліком конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних екзаменів) (див.додаток 3). Також додатком 3 визначаються профільні загальноосвітні предмети, мінімальна кількість балів сертифіката з профільних загальноосвітніх предметів, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання. Вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо кількість балів із загальноосвітніх предметів складає не менше 124 з непрофільних конкурсних предметів та не нижче 140 балів з профільних конкурсних предметів (крім випадків, передбачених абзацом другим пункту 6.1 розділу VI цих правил).

Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства за рішенням приймальної комісії допускає до участі у конкурсному відборі для вступу на навчання вступника, який подає сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів, визначених правилами прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з профільного загальноосвітнього предмета, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 4. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.3. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

6.4. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра використовується сумарне значення балу, отриманого в результаті додавання середнього балу додатка до диплому про базову вищу освіту та балу, отриманого на вступному фаховому випробуванні. Для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра до сумарного балу додається оцінка вступного випробування з іноземної мови. На основі сумарних балів виводиться рейтинг вступників, який є підставою для рекомендації про зарахування.

6.5. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання за скороченими термінами підготовки бакалавра використовується сумарна кількість балів, отриманих в результаті додавання середнього балу додатка до диплому молодшого спеціаліста та балу, отриманого на вступному фаховому випробуванні.

6.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні екзамени та творчі конкурси у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими Правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних екзаменах та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.7. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Волинським інститутом економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, розглядає апеляційна комісія інституту, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.

Апеляція вступника щодо екзаменаційної оцінки, отриманої на вступному випробуванні подається вступником особисто в день оголошення результатів, але не пізніше ніж за добу до оголошення списку рекомендованих до зарахування.

Апеляція розглядається в день її подання в присутності вступника, але не пізніше наступного дня після її подання.

Додаткове опитування абітурієнтів при розгляді апеляцій не допускається.

6.8. Для осіб, які не атестовані з української мови та літератури, приймальна комісія, за умови наявності педагогічних і науково-педагогічних кадрів, може встановлювати вступний екзамен з мови, оцінки з якої виставлені в документі про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Результат екзамену оцінюється за шкалою від 100 до 200 балів і зараховується замість бала сертифіката з української мови та літератури.


^ VII. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ


7.1. За результатами співбесіди зараховуються до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

7.2. Програми співбесід із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії.

7.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах, якщо вони подали приймальній комісії сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів, не менше встановлених приймальною комісією з конкурсних предметів.


^ VIII. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ


8.1. Зараховуються до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства відповідно до розділу XІ цих Умов за умови подання сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти з кількістю балів не нижче мінімального рівня для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад за умови, якщо вони вступають на напрями підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмета, з якого вони брали участь у міжнародній олімпіаді.

8.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових предметів та призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) III етапу Всеукраїнських конкурсів - захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал за умови, якщо вони вступають на напрям підготовки, для яких профільним є вступне випробування з предмету, з якого вони є призерами, «Основи економіки» – при вступі на напрями галузі знань «Економіка та підприємництво».

8.3. Величина додаткового бала встановлюється:

– особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

– особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

– особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за одною з перелічених вище підстав.

8.4. Норма, визначена пунктами 8.1-8.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліком, визначеним Міністерством освіти і науки України.


^ ІX. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ


9.1. Зараховуються поза конкурсом:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

– діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.94 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

– інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

– діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

– діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

– члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О.Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6).


^ Х. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ


10.1. Право на першочергове зарахування до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства мають:

– особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» надане таке право при вступі до вищих військових навчальних закладів та військових підрозділів вищих навчальних закладів;

– особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

– особи, які проживають на території населеного пункту, якому відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні» надано статус гірського;

– особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

– особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

– випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

– випускники основної школи, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою (при вступі на навчання на основі базової загальної середньої освіти);

10.2. Зазначене право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 10.1 цих Правил.


^ XI. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ


11.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

– вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

– вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

– учасники міжнародних олімпіад;

– вступники, які зараховуються за конкурсом.

До рейтингового списку не включаються вступники, рекомендовані до зарахування на місця цільового прийому.

11.2. У межах кожної зазначеної в пункті 11.1 цього розділу категорії рейтинговий список впорядковується:

– за конкурсним балом від більшого до меншого;

– з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

11.3. У рейтинговому списку зазначаються:

– прізвище, ім’я та по батькові вступника;

– конкурсний бал вступника;

– наявність підстав для вступу поза конкурсом;

– наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

– наявність права на першочергове зарахування.

11.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.


^ XII. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ


12.1. Приймальна комісія на підставі рейтингового списку вступників приймає рішення щодо рекомендації до зарахування на навчання вступників, які перебувають на вищих позиціях рейтингового списку.

12.2. Приймальна комісія приймає рішення про рекомендування до зарахування на навчання у три етапи: у перший, шостий та восьмий дні після останнього дня прийому заяв.

12.3. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування оприлюднюється в день його прийняття, не пізніше 12 години.

12.4. Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стендах приймальної комісії Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства.

Рекомендованим до зарахування вступникам можуть надсилатись повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку.


^ XIІІ. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ


13.1. Особи, які подали заяви в паперовій формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1, 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані виконати вимоги для зарахування,: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому, до приймальної комісії Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства.

Особи, які подали заяви в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі, впродовж кількості днів, визначеної пунктами 14.1 та 14.2 розділу XІV цих правил, після прийняття рішення про рекомендування до зарахування зобов’язані визначитись з обранням вищого навчального закладу, напряму (спеціальності), підписати власну електронну заяву, роздруковану у приймальній комісії обраного вищого навчального закладу, та подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами та правилами прийому (при зарахуванні на місця державного замовлення або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів), або (при зарахуванні на місця, що фінансуються за кошти фізичних, юридичних осіб) подати копії зазначених документів разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів.

13.2. При вступі вступника для одночасного навчання за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями (в одному або різних вищих навчальних закладах за різними формами навчання) оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти зберігаються у вищому навчальному закладі за місцем навчання за державним замовленням або за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів протягом усього строку навчання. При одночасному навчанні за двома освітньо-професійними програмами за напрямами підготовки або спеціальностями за місцем навчання за кошти фізичних, юридичних осіб зберігаються завірені копії документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень державного зразка та додатка до нього, копії сертифіката Українського центру оцінювання якості освіти та медичної довідки. Зазначені копії документів зберігаються у вищому навчальному закладі протягом строку навчання разом з оригіналом довідки вищого навчального закладу, у якому зберігаються оригінали документів. Довідка видається на вимогу студента вищим навчальним закладом, у якому зберігаються оригінали вищезазначених документів.

13.3. Особи, які в установлений строк не подали до приймальної комісії оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, медичної довідки, сертифікатів Українського центру оцінювання якості освіти та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році та Правилами прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту (не виконали вимог для зарахування), втрачають право зарахування на навчання.


^ XІV. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ


14.1. Після завершення першого встановленого строку вибору вступниками місця навчання чотири календарних днів після оприлюднення першого списку рекомендованих до зарахування) приймальна комісія Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства здійснює коригування списку рекомендованих для зарахування осіб:

– оголошує списки рекомендованих та приймає рішення про зарахування вступників, які були рекомендовані та виконали вимоги для зарахування (подали оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, медичної довідки, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та інших документів, передбачених Умовами прийому до вищих навчальних закладів України в 2012 році та правилами прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту, до приймальної комісії Волинського інституту економіки та менеджменту);

– анулює надані раніше рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування;

– формує нові списки рекомендованих осіб з числа вступників, які не отримували рекомендацію раніше, відповідно до рейтингового списку вступників на наявні місця.

14.2. Після оприлюднення другого (5 серпня) та наступних списків вступників, рекомендованих до зарахування, встановлюються три дні для виконання вступниками вимог для зарахування.

14.3. Строки виконання умов для зарахування за кошти юридичних та фізичних осіб встановлюються приймальною комісією Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, але не пізніше 25 серпня.

14.4. Оголошення списків рекомендованих для зарахування здійснюється відповідно до розділу XII цих правил.


^ XV. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ


15.1. Накази про зарахування на навчання видаються ректором Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства на підставі рішення приймальної комісії та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії і веб-сайті інституту у вигляді списку зарахованих.

15.2. Накази про зарахування на навчання за формою, встановленою Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України, надсилаються до Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України та Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

15.3. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника може бути скасоване приймальною комісією лише за письмовою заявою вступника або в разі виявлення порушень законодавства з боку вступника, передбачених пунктом 17.4 розділу XVII цих Правил.

Питання про відрахування вступника за власним бажанням та повернення йому оригіналів документів розглядається в день подання вступником письмової заяви.


^ XVI. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ДО ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ


16.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства. На звільнені при цьому місця може проводитися додаткове зарахування за конкурсом осіб, які подали сертифікати Українського центру оцінювання якості освіти (успішно склали вступні випробування, що проводив Волинський інститут економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства, і не пройшли за конкурсом на навчання.

16.2. Роботи вступників (у т.ч. аркуші підготовки до усної відповіді, листки співбесіди), виконані ними на вступних екзаменах, фахових випробуваннях, співбесідах, яких не зараховано на навчання, зберігаються протягом одного року, потім знищуються, про що складається акт. Якщо такий вступник рекомендований до зарахування до іншого навчального закладу за результатами поточних вступних екзаменів, то його вступні роботи надсилаються до цього вищого навчального закладу за відповідним запитом.


^ XVIІ. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО ВОЛИНСЬКОГО ІНСТИТУТУ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ У ФОРМІ ЗАКРИТОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА

17.1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації не більше двох осіб від одного засобу.

Акредитація журналістів здійснюється у відповідності до Закону України «Про інформацію» (стаття 26).

17.2. Громадські організації, яким Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України надано право вести спостереження за роботою приймальної комісії, можуть направляти своїх спостерігачів на її засідання. Приймальна комісія створює належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надає їм можливість ознайомлення з документами, які надаються членам комісії до засідання.

17.3. Голова приймальної комісії, як правило, оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання. В особливих випадках - не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється.

17.4. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування поза конкурсом, права на першочергове зарахування, права на зарахування за співбесідою, про здобуту раніше освіту, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для відрахування його з числа студентів.

17.5. Інформування громадськості про хід подання заяв на вступ до вищих навчальних закладів І-IV рівнів акредитації здійснюється за даними Єдиної державної електронної бази з питань освіти інформаційною системою «Конкурс».

Приймальні комісії зобов’язані подавати у встановленому порядку отримані від вступників відомості до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.


Додаток 1

до Правил прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту

  1   2   3   4

Схожі:

Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства
До волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2013 році
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
move to 1812-2224
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Державного вищого навчального закладу Університету менеджменту освіти у 2012 році м. Київ 2011 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у вищому державному навчальному закладі Університеті менеджменту освіти здійснюється відповідно...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до інституту в 2013 році
У програмі: початок, презентація інституту, інформація про курси довузівської підготовки, напрями підготовки (спеціальності) в інституті...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Волинського технікуму Національного університету харчових технологій у 2014 році
Ці правила регламентують порядок організації та проведення прийому на навчання до Волинського технікуму Національного університету...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Вищого навчального закладу «Східноєвропейський університет економіки І менеджменту»
Коледжі економіки І управління Східноєвропейського університету економіки І менеджменту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу в 2013 році Бердянськ 2012 Правила прийому
Провадження освітньої діяльності у тов „Бердянський університет менеджменту І бізнесу” (далі – буміб) здійснюється відповідно до...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році Рівне 2011 Правила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2012 році
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Коледжу економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» в 2013 році
Провадження освітньої діяльності у Коледжі економіки, управління та інформатики пвнз «Бучацький інститут менеджменту І аудиту» здійснюється...
Правила прийому до Волинського інституту економіки та менеджменту у формі закритого акціонерного товариства у 2012 році Луцьк 2011 iconПравила прийому до Бучацького інституту менеджменту і аудиту в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту і аудиту здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Бучацькому інституті менеджменту І аудиту здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи