М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма icon

М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма
Скачати 96.43 Kb.
НазваМ. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма
М.П. Драгоманова<><><><>Інститут корекційної педагогіки та псих
Дата29.09.2014
Розмір96.43 Kb.
ТипПрограма

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет

імені М.П. Драгоманова

Інститут корекційної педагогіки та психологіїПРОГРАМА


вступного фахового випробування

з дисципліни "« Теорія та спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»"

для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня «Магістр» і «Спеціаліст»

на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр»

 

 

 

напрям підготовки : 0101 Педагогічна освіта

спеціальність : 8.010106 Корекційна освіт (логопедія).

 

 

 

 

 

 

 

 

Київ 2010

 

^ Пояснювальна записка

 

Вступне фахове випробування з дисципліни «Теорія та спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» буде проводитися у формі усного екзамену за програмними питаннями.

         Абітурієнти на початку співбесіди обирають програмні питання і готуються до відповіді протягом 30 - 40 хвилин. Фахову співбесіду проводять індивідуально з кожним абітурієнтом два члени предметної комісії, склад якої затверджений наказом Університету. Термін проведення співбесіди 15 - 20 хвилин з кожним із абітурієнтів.

         Оцінювання рівня знань абітурієнтів проводиться кожним із членів предметної комісії окремо, відповідно до критеріїв оцінювання. Загальний бал оцінювання рівня знань абітурієнта виводиться за результатом обговорення членами комісії особистих оцінок відповідей абітурієнтів. Бали (оцінки) вступного фахового випробовування виголошуються головою предметної комісії усім абітурієнтам, хто приймав участь у випробовуванні.

         Загальний термін проведення фахового випробовування з дисципліни «^ Теорія та спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Бакалавр» не повинен перевищувати 4 академічні години.

         В ході фахового випробовування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін, покладених в основу розробки програми вступного фахового випробовування.

При висвітленні теоретичних питань абітурієнту необхідно продемонструвати знання з питань теорії та методики виховання дітей, що мають порушення мовленнєвого розвитку; основних понять, систематизації знань, які були висвітлені в курсах психолого-педагогічного циклу (з педагогіки, психології, спеціальної психології, логопедії, основ педагогічної майстерності тощо); розкриття взаємозв'язку діяльності педагога і вихованців; ознайомлення зі змістом та методами виховного впливу на особистість та колектив учнів, із методикою роботи з батьками школярів, що мають відхилення у мовленнєвому розвитку.

При підготовці практичних завдань абітурієнт повинен продемонструвати вміння та навички проводити колективні, індивідуальні виховні бесіди з дітьми дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення та їх родинами, уміння розробляти та проводити виховні заходи з дитячим колективом.

 

Програмні питання до фахового випробовування з дисципліни «Теорія та спеціальна методика виховання дітей дошкільного та шкільного віку з порушеннями мовлення»:

1.       Корекційна педагогіка, як галузь педагогіки; її основні поняття та терміни.

2.       Предмет та завдання корекційної педагогіки.

3.       Корекційна педагогіка та корекційна освіта.

4.       Засоби корекційно-виховного процесу в спеціальному навчальному закладі для дітей з ПМР.

5.       Особливості використання методів та засобів навчання в корекційно-виховному процесі спеціального навчального закладу для дітей з ПМР.

6.       Передумови виникнення спеціальної дошкільної педагогіки (кінець ХІХ – початок ХХ століття).

7.       Стан спеціальної дошкільної педагогіки в сучасній Україні.

8.       Особистісні якості педагога-дефектолога.

9.       Завдання корекційно-виховної роботи в спеціальному навчальному закладі для дітей з ПМР.

10.   Загальні державні та варіативні програми навчання та виховання дошкільників в Україні.

11.   Контроль за якістю корекційно-виховного процесу.

12.   Вплив мовленнєвих порушень на пізнавальну діяльність дітей з ПМР.

13.   Завдання корекційної педагогіки.

14.   Загальні та спеціальні принципи навчання і виховання дітей із порушеннями мовлення.

15.   Зв’язок корекційної педагогіки з іншими науками.

16.   Спеціальні освітні умови в спеціальних освітніх закладах для дітей з ПМР.

17.   Заняття як основна форма навчання та виховання дошкільників із ПМР.

18.   Зміст корекційно-виховної роботи в спеціальному закладі для дітей із ПМР.

19.   Основні посадові обов’язки музичного керівника логопеда і вихователя спеціальної логопедичної групи.

20.   Особливості організації корекційно-виховної роботи в групах для дітей із ЗНМ.

21.   Особливості організації корекційно-виховної роботи в групах для дітей із ФФНМ.

22.   Особливості організації корекційно-виховної роботи в групах для дітей із заїканням.

23.   Характеристика педагогічної діяльності вихователя логопедичної групи.

24.   Характеристика педагогічної діяльності логопеда СДНЗ для дітей з ПМР.

25.   Аналіз загальноосвітніх програм навчання і виховання дошкільників з порушеннями мовлення.

26.   Взаємозв’язок у роботі педагогічного колективу спеціального логопедичного дошкільного закладу.

27.   Виховання дітей із порушеннями мовлення в сім’ї.

28.   Виховання навичок зв’язного мовлення у дітей із ПМР у процесі образотворчої діяльності.

29.   Екологічне виховання учнів з розладами мовлення.

30.   Економічне виховання дітей із порушеннями мовлення.

31.   Естетичне виховання дітей з ТПМ.

32.   Завдання та напрямки підготовки дошкільників із ПМР до школи.

33.   Загартовування та його значення у вихованні дітей з ПМР.

34.   Зміст морального виховання дітей із ПМР.

35.   Значення гри у корекційній роботі з розвитку мовлення.

36.   Ігрова діяльність дітей з ПМР.

37.   Індивідуальна робота з учнями, що мають порушення мовленнєвого розвитку.

38.   Методи навчання і виховання дітей із ПМР.

39.   Мовленнєва готовність дітей з ПМР до навчання у школі.

40.   Національне виховання учнів з розладами мовлення.

41.   Планування корекційно-виховної роботи логопеда.

42.   Правове виховання учнів з розладами мовлення.

43.   Проведення самопідготовки у школі для дітей з ТПМ.

44.   Програма корекційного навчання дошкільників із ЗНМ.

45.   Розумове виховання дітей із ПМР.

46.   Сенсорне виховання дітей із порушеннями мовлення.

47.   Статеве виховання дітей з ПМР.

48.   Сучасні проблеми виховної роботи у спеціальній школі для дітей з ТПМ.

49.   Трудове виховання в системі корекційного розвитку дитини з ПМР.

50.   Фізичне виховання дітей з розладами мовлення.

51.   Форми організації фізичного виховання дітей з ПМР.

52.   Форми роботи з батьками дітей із ПМР.

53.   Корекційна спрямованість трудового виховання в спеціальному навчальному закладі для дітей з ПМР.

54.   Труднощі оволодіння математичним матеріалом дошкільниками з ПМР.

55.   Джерела розвитку математичного мислення дітей з ПМР.

56.   Етапи формування математичних уявлень у дошкільників з ПМР.

57.   Розумова та мовленнєва готовність до школи дітей з ПМР.

58.   Завдання та напрямки підготовки дошкільників із ПМР до шкільного навчання.

59.   Критерії оцінювання роботи вихователя логопедичної групи.

60.   Зміст підготовки дошкільника із ПМР до школи.

Орієнтовний перелік практичних завдань до фахового випробування:

1.         Визначити мету виховної години в 3 класі школи для дітей з ТПМ на тему „Поведінка у транспорті”.

2.         Визначити мету заняття з ознайомлення з навколишнім в старшій групі для дітей із ЗНМ на тему „Зимові розваги дітей”.

3.         Ділова гра. Навести приклад ділової гри.

4.         Навести приклад дидактичної гри з розвитку зорового контролю.

5.         Навести приклад дидактичної гри з розвитку мислення.

6.         Навести приклад дидактичної гри з розвитку мовлення.

7.         Навести приклад дидактичної гри з розвитку пам’яті.

8.         Навести приклад дидактичної гри з розвитку уваги.

9.         Навести приклад сюжетно-рольової гри.

10.     Аналіз Закону України „Про освіту”.

11.     Аналіз Закону України „Про дошкільну освіту”.

12.     Аналіз Закону України „Про загальну середню освіту”.

13.     Положення про комплектування дошкільних навчальних закладів компенсуючого типу.

14.     Положення про ділову документацію в дошкільному навчальному закладі.

15.     Положення про спеціальну загальноосвітню школу-інтернат.

16.     Положення про психолого-медико-педагогічну консультацію.

17.     Аналіз програми виховання та навчання дітей дошкільного віку „Малятко”.

18.     Базовий компонент дошкільної освіти.

19.     Аналіз програмно-методичного комплексу „Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей середнього дошкільного віку із ЗНМ”.

20.     Розробити комплекс вправ для ранкової зарядки.

21.     Розробити орієнтовний календарний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.

22.     Розробити орієнтовний перспективний план роботи вихователя СДНЗ чи школи-інтернату для дітей з ТПМ.

23.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод демонстрації.

24.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод ілюстрації.

25.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод опису.

26.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод бесіди.

27.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод вправи.

28.     Розробити фрагмент заняття (виховного заходу), у якому реалізується метод розповіді.

29.     Рухлива гра. Її значення у вихованні дітей з ПМР.

30.     Фізкультхвилинка, як елемент заняття (виховного заходу).

 

 

Тривалість підготовки до усної відповіді на фаховому випробуванні може становити 30-40 хвилин.

         Відповіді на теоретичні питання можуть не фіксуватися абітурієнтами на аркушах для підготовки.

Оцінювання усних відповідей на фаховому випробуванні буде проводитися за 200 бальною шкалою. Абітурієнт під час співбесіди буде відповідати на 2 теоретичних та 1 практичне запитання.

         Питання, на які потрібно дати усну відповідь оцінюються по 60 балів кожне, а практичні знання та уміння оцінюються у 80 балів.

         Максимальна кількість набраних балів при фаховому випробуванні та правильних відповідях на всі завдання – 200. Мінімальна кількість балів, що дозволяє абітурієнту брати участь у конкурсі – 124.

         Загальне оцінювання результатів фахового випробовування проводиться за всіма 3-ма завданнями, підсумовується та виставляється загальна оцінка. Для переведення балів-оцінок в систему національної шкали оцінювання використовується наступна таблиця:

 

 

Національна шкала

відмінно

добре

задовільно

незадовільно

стобальна

175 - 200

150 - 174

124 - 149

123

 

 

 

Голова предметної комісії                                                        проф. Шеремет М.К.

 

 

 

 

          

Схожі:

М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини Інститут розвитку дитини Факультет дошкільної освіти Кафедра корекційної педагогіки та психології
Запрошуємо Вас взяти участь у регіональному науково-практичному семінарі «актуальні проблеми корекційної педагогіки»
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconЗатверджую
Галузі корекційної педагогіки: олігофренопедагогіка, сурдопедагогіка, тифлопедагогіка, логопедія, ортопедагогіка. Основні поняття...
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут корекційної педагогіки та психології
Вступне фахове випробування з дисципліни «Анатомія і фізіологія людини» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст»...
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМ. П. Драгоманова інститут педагогіки І психології Рекомендовано На засіданні Приймальної комісії Вченою радою Інституту нпу ім. М. П. Драгоманова педагогіки І психології Протокол
Державна атестація є свідченням готовності особи, яка на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здобула базову...
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМіністерство освіти І науки україни національний педагогічний університет імені м. П. Драгоманова інститут корекційної педагогіки та психології
В ході фахового випробування абітурієнти мають відповісти на 3 запитання, які представляють теоретичну та практичну складові дисциплін,...
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 126 с
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconМіністерство освіти І науки україни київський університет імені бориса грінченка педагогічний інститут кафедра методики І технологій дошкільної освіти робоча навчальна програма основи корекційної педагогіки
Основи корекційної педагогіки. Програма навчальної дисципліни. – К.: Київський університет імені Бориса Грінченка, 2010. – 78 с
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconПояснювальна записка Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку
Комплексний державний екзамен з корекційної педагогіки, логопедії з психологією мовлення та спеціальної психології передбачає перевірку...
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconПлан виховної роботи із студентами Інституту корекційної педагогіки та психології нпу імені М. П. Драгоманова на 2011-2012 навчальний рік
Зустріч студентів І батьків студентів І курсу з директором Інституту та з викладацьким складом
М. П. Драгоманова Інститут корекційної педагогіки та психології програма iconПлан виховної роботи із студентами Інституту корекційної педагогіки та психології нпу імені М. П. Драгоманова на 2011-2012 навчальний рік
Зустріч студентів І батьків студентів І курсу з директором Інституту та з викладацьким складом
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи