Атестаційна справа icon

Атестаційна справа
Скачати 170.58 Kb.
НазваАтестаційна справа
Дата10.09.2012
Розмір170.58 Kb.
ТипДокументи
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Житомирський державний університет імені Івана Франка


АТЕСТАЦІЙНА СПРАВА


кандидата філологічних наук

Титаренко


Валентини Миколаївни

щодо присвоєння вченого звання

доцента

кафедри української мови


Житомир - 2012


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент роботи з персоналом

та керівними кадрами

01135, м. Київ, пр. Перемоги, 10


Надсилаємо атестаційну справу кандидата філологічних наук Титаренко Валентини Миколаївни щодо присвоєння вченого звання доцента кафедри української мови.


Ректор університету Саух П.Ю.


Учений секретар Підлужна Галина

Володимирівна


т. р. (0412) 37-40-42

т.д. (0412) 41-08-54

т. моб. 8-097-250-19-86

Форма 12


^ РЕЄСТРАЦІЙНО-ОБЛІКОВА КАРТКА

1. Титаренко Валентина Миколаївна

2. 1979

3. Житомирський державний університет імені Івана Франка

4. Доцент кафедри української мови

5. Протокол № 7 від 24.02.2012 р.

6. Дата надходження атестаційної справи ______ Реєстр. № __

7. Профіль навчальної роботи – українська мова

N п/п

Присуджено (присвоєно) науковий ступінь, вчене звання (який, яке, коли)

N диплома, атестата


1


к. ф. н., 2007 р.ДК № 046016Форма 13

^ ОПИС

документів атестаційної справи

Титаренко Валентини Миколаївни

№ п/п
^

Назва документів


СторінкиКсерокопія першої сторінки паспорта


Супровідний лист


Довідка про здобувача


Протокол лічильної комісії


Список наукових та навчально-методичних праць


Витяг з трудової книжки про педагогічну роботу


Копія диплома кандидата наук


Реєстраційно-облікова картка


Учений секретар Підлужна Г.В.


Форма 7

Шифр А

Житомирський державний університет

імені Івана Франка


^ ДОВІДКА

про присвоєння Титаренко Валентині Миколаївні

вченого звання доцента кафедри української мови


Реєстр №________________


І. ПОДАННЯ

Призначена на посаду доцента кафедри української мови з 02.02.2011 р., наказ № 39-к від 02.02.2011 р.

При розгляді подання 24.02.2012 року вчена рада Житомирського державного університету в складі 31 особи із 41 члена ради голосувала за присвоєння вченого звання: “за” – 31 особа, “проти” – немає, недійсних бюлетенів – немає. (Протокол засідання вченої ради № 7 від 24.02.2012 року).


ІІ. ОСНОВНІ ДАНІ ПРО ЗДОБУВАЧА


 1. Титаренко Валентина Миколаївна, 1979 року народження.

 2. У 2002 році закінчила Житомирський державний педагогічний університет імені І.Франка за спеціальністю “Педагогіка і методика середньої освіти. Українська мова та література”.

 3. Кандидат філологічних наук з 2007 року. Дисертацію на тему “Лексика іншомовного походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст.” захистила 12 грудня 2007 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.173.01 Інституту української мови НАН України, диплом ДК № 046016.

 4. Стаж педагогічної роботи у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації – 7,5 років, у тому числі в Житомирському державному університеті імені І. Франка – 7,5 років.

 5. Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти III-IV рівня акредитації:

– 18.09.2003 р. – 30.06.2004 р.; 01.09.2004 р. – 30.06.2005 р.; 01.09.2005 р. – 31.08.2008 р. – асистент кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка;

– 01.09.2008 р. – 01.02.2011 р. – старший викладач кафедри української мови ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка;

– 02.02.2011 р. – дотепер – на посаді доцента кафедри української мови ННІ філології та журналістики Житомирського державного університету імені Івана Франка.

 1. Основні навчальні курси, які веде Титаренко В. М.: “Старослов’янська мова” (20 лекційних годин), “Історія української літературної мови” (20 лекційних годин) , “Історична граматика української мови” (28 лекційних годин), “Вступ до слов’янської філології” (10 лекційних годин).

Титаренко В. М. організовує методичне забезпечення навчального процесу, керує написанням курсових, дипломних та магістерських робіт, бере участь у наукових та методичних семінарах кафедри.


ІІІ. ОСНОВНІ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ ТА

^ НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ


Титаренко В. М. має 22 публікації, з них 21 – наукового та 1 – навчально-методичного характеру, у тому числі 12 праць опубліковано у фахових виданнях, що входять до переліку, затвердженого ВАК України.

Після захисту дисертації опубліковано 8 праць, у тому числі ^ 6 праць опубліковано у фахових виданнях.


Основні праці, опубліковані після захисту дисертації:


 1. Титаренко В. М. Семантичні процеси в структурі запозичених слів у староукраїнській мові XVI – XVII ст. // Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 135-143. (Фахове видання).

 2. Титаренко В. М. Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток) // Волинь-Житомирщина. Історико-філологічний збірник з регіональних питань. – Житомир, 2010. – Вип. 22 (І том). – С. 171-179. (Фахове видання).

 3. Титаренко В. М. Особливості відмінювання іменників у грамотах Київського міського магістрату XVI – XVII ст. // Українське мовознавство. – К., 2010. – Вип. 40/1. – С. 278-280. (Фахове видання).

 4. Титаренко В. М. Принципи укладання історичного словника запозиченої лексики а матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.) // Лексикографічний бюлетень. – 2010. – Вип. 19. – С. 103-113. (Фахове видання).

 5. Титаренко В. М. Реконструкція української медичної лексики XVI – XVIII століть // Українська мова. – 2011. – № 1. – С.119-124.(Фахове видання).


Під час роботи на посаді доцента кафедри української мови опубліковано 7 наукових праць, з них 6 праць у фахових виданнях.


^ IV. ДАНІ АПРОБАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ


Відкрите лекційне заняття з дисципліни “Старослов’янська мова” на тему “Звукова система старослов’янської мови в порівняльно-історичному плані” Титаренко В. М. провела 02.11.2011 р. для студентів ІІ курсу ННІ філології та журналістики (22-25 групи).

Обговорення відкритої лекції відбулося 21.11.2011 року на засіданні кафедри української мови. (Протокол № 5 від 21 листопада 2011 р.). Дана позитивна оцінка.

Результати наукової роботи Титаренко В. М. були апробовані у виступах на 24 міжнародних та всеукраїнських конференціях, зокрема на:

– Міжнародній науковій конференції “Українські переклади святого письма в слов’янському контексті” (до 450-річчя Пересопницького Євангелія), 13-14 жовтня 2011 р., Рівне ;

– Міжнародній науковій конференції “Динамічні процеси в лексиці та граматиці слов’янських мов”, 19-20 жовтня 2011 р., Умань;

– Всеукраїнській науково-практичній конференції “Слобожанська беседа – 5. Діалектне мовлення як лінгвокультурний феномен”, 3–4 листопада 2011 р., Луганськ.

За результатами участі в конференціях опубліковано статті.

В. М. Титаренко звітувалася про науково-педагогічну діяльність на засіданні кафедри української мови (протокол № 5 від 21 листопада 2011 р.). Дана позитивна оцінка.

Кафедра рекомендує Титаренко В. М. до присвоєння вченого звання доцента кафедри української мови.


Голова вченої ради П.Ю.Саух


Секретар ученої ради Г.В.Підлужна


Начальник відділу кадрів К.В.Хмара

Форма 11

^ СПИСОК

наукових та навчально-методичних праць

Титаренко Валентини Миколаївни
Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг (авт. стор.)

Співавтори

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані до захисту дисертації


1.


Мова грамот Київського міського магістрату

друк.

Духовність українства. – Житомир. – 2001. – Вип. 3. – С. 200-203

3с.


2.

Привілеї Київського магістрату

друк

“Волинь-Житомирщина”. Історико-філологічний збірник з регіональних питань. –Житомир, 2002. – Вип. 8. – С. 20-25.

(Фахове видання).

6 с.


3.

Запозичена лексика привілеїв Київського магістрату XVI – XVII ст.

друк

“Волинь-Житомирщина”. Історико-філологічний збірник з регіональних питань. – Житомир, 2002. – Вип. 9. – С. 157-161.

(Фахове видання).

5 с.


4.

Мова грамот Київського міського магістрату XVII ст.

друк

Матеріали І Всеукраїнської наукової конференції молодих учених-філологів. – Львів, 2003. – С. 199-200.

2 с.
5.

Теорія мовних контактів крізь призму сучасної термінології


друк

Вісник Житомирського педагогічного університету. – Житомир, 2004. – Вип. 14. – С. 207-209.

(Фахове видання).

3 с.
6.

Лексичні формули в “Актовій книзі Житомирського гродського уряду 1611 року”

друк

Вісник Львівського університету. Серія філологічна. – Львів, 2004. – Вип. 34. – Ч. ІІ. – С. 39-45.

(Фахове видання).

7 с.
7.

Іншомовний вплив на морфологічний рівень староукраїнської ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу)

друк

Діалектологічні студії: Фонетика, морфологія, словотвір / Відп. ред. П.Гриценко, Н.Хобзей. – Львів, 2005. – Вип. 5. – С. 135-143

9 с.
8.

Польський вплив на фонетичну систему ділової мови XVI – XVII ст. (На матеріалі актових книг північноукраїнського ареалу)

друк

Лінгвістичні студії: Зб. наук. пр. / Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – С. 134-139.

(Фахове видання).

6 с.
9.

Слова іншомовного походження у розвитку синонімії староукраїнської мови (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.)

друк

Вісник Запорізького національного університету. Філологічні науки. Збірник наукових праць. – Запоріжжя, 2006. – № 2. – С. 256-260.

(Фахове видання).

5 с.
10.

Розвиток семантики полонізмів у середньополіських говірках

друк

Українська полоністика. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2006. – Вип. 2. – С. 190-198.

9 с.
11.

Полонізми в актових книгах Житомирського уряду кінця XVI – XVII ст.

друк

Україна-Польща: мовно-культурологічний діалог слов’янства. Київські полоністичні студії. – К., 2006. – Том VIII. – С. 74-82.

7 c.
12.

Мовний соціум як індикатор засвоєння чужомовних слів (на матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.)

друк

Тези стендових доповідей семінару “Мовне й культурне явище в діалектному просторі”. – Львів, 26-27 квітня 2007 року. – С. 19.

1 с.
13.

Побутова лексика польського походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі текстів ділового стилю)

друк

Українська полоністика. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2006-2007. – Вип. 3-4. – С. 248-256.

9 с.

Назва

Характер

роботи

Вихідні дані

Обсяг

Співавтори

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Наукові та навчально-методичні праці, опубліковані після захисту дисертації14


Семантичні процеси в структурі запозичених слів у староукраїнській мові XVI – XVII ст.


друк

Мовознавчий вісник: Зб. наук. пр. / МОН України. Черкаський нац. ун-т ім. Б. Хмельницького. – Черкаси, 2008. – Вип. 7. – С. 135-143.

(Фахове видання).

9 с.
15

Мовна ситуація на північноукраїнських землях у XVI – XVII ст.


друк

Українська полоністика. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2008. – Вип. 5. – С. 153-164.

12 с.
16

Мовна диференціація суспільства в XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток)


друк

“Волинь-Житомирщина”. Історико-філологічний збірник з регіональних питань. – Житомир, 2010. – Вип. 22 (І том). – С. 171-179.

(Фахове видання).

9 с.
17Особливості відмінювання іменників у грамотах Київського міського магістрату XVI – XVII ст.

друк

Українське мовознавство. – К., 2010. – Вип. 40/1. – С. 278-280.

(Фахове видання).

3 с.


18

Принципи укладання історичного словника запозиченої лексики а матеріалі північноукраїнських пам’яток XVI – XVII ст.)


друк

Лексикографічний бюлетень. – 2010. – Вип. 19. – С. 103-113.

(Фахове видання).

11 c.  
19

Реконструкція української медичної лексики XVI – XVIII століть

друк

Українська мова. – 2011. – № 1. – С.119-124.

(Фахове видання).

6 с
20

Полонізми на позначення відносин у суспільстві (на матеріалі пам’яток XVI – XVII ст. північноукраїнського ареалу)

друк

Українська полоністика. – Житомир: Видавництво Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2011. – Вип. – С. 3-9.

(Фахове видання).


7 с.
21

Назви одягу німецького походження в північноукраїнських пам’ятках XVI – XVII ст. (на матеріалі північноукраїнських пам’яток)

друк

Філологічний збірник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини: збірник наукових праць / гол. ред. Л. М. Полюга. – Умань: ВПЦ “Візаві”, 2011. – Вип. 1. – С. 159–166.

8 с.
22

Історична граматика української мови : навчально-методичний посібник для студентів-філологів.

друк

Житомир: Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2011. – 76 с.

76 с

Здобувач Титаренко В. М.


^ СПИСОК ЗАВІРЯЮ

Завідувач кафедри української мови Гримашевич Г. І.


Секретар ученої ради Підлужна Г. В.

В И Т Я Г

з трудової книжки про педагогічну роботу

здобувача вченого звання доцента кафедри української мови Житомирського державного університету імені Івана Франка

Титаренко Валентини Миколаївни


запису

Д А Т А

Відомості про прийом на роботу, переміщення та звільнення

^ Підстава для внесення запису

число

місяць

Рік

1.

18

09

2003

Житомирський державний університет імені Івана Франка

Прийнята на посаду асистента кафедри української мови за суміщенням посад

(на 0,25 ставки)

Наказ № 139-к від 18.09.2003 р.

2.

30

06

2004

Звільнена з посади асистента у зв’язку із закінченням терміну договору

Наказ № 29-к від 30.06.2004 р.

3

01

09

2004

Прийнята на 0,4 ставки асистента кафедри української мови за суміщенням

Наказ № 63-к від 02.09.2004 р.

4.

30

06

2005

Звільнена з 0,4 ставки асистента кафедри української мови у зв’язку із закінченням терміну договору

Наказ № 85-к від 22.06.2005 р.

5.

01

09

2005

Прийнята на посаду асистента кафедри української мови на 0,5 ставки за суміщенням

Наказ № 125-к від 01.09.2005 р.

6.

17.

10.

2005

Переведена на повну ставку асистента кафедри української мови

Наказ № 148-к від 19.10.2005 р.

7.

01

09

2008

Переведена на посаду старшого викладача кафедри української мови

Наказ № 140-к від 29.08.2008 р.

8.

02

02

2011

Прийнята на посаду доцента кафедри української мови

Наказ № 39-к від 02.02.2011 р.Витяг завіряю:


Начальник відділу кадрів К.В. Хмара

Схожі:

Атестаційна справа iconАтестаційна справа

Атестаційна справа iconАтестаційна справа кандидата /доктора / наук
При розгляді подання " " 201 року вчена рада Житомирського державного університету ім. І. Франка у складі осіб із 41 члена ради голосувала...
Атестаційна справа iconВища атестаційна комісія україни

Атестаційна справа iconАтестаційна картка аспіранта
Прізвище, ім’я, по батькові
Атестаційна справа iconВища атестаційна комісія україни
move to 0-16631242
Атестаційна справа iconВища атестаційна комісія україни
move to 0-16631241
Атестаційна справа iconВища атестаційна комісія україни
move to 0-16581296
Атестаційна справа iconВища атестаційна комісія україни
Формула спеціальності: Галузь науки, яка вивчає теоретичні, практичні та методичні
Атестаційна справа iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Атестаційна справа iconПрограма фахового вступного випробування «Готельно-ресторанна справа»
...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи