Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка icon

Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Скачати 70.53 Kb.
НазваБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Дата14.06.2013
Розмір70.53 Kb.
ТипДокументи

БІБЛІОТЕКА

ЖИТОМИРСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. І. ФРАНКА
Дата відбору матеріалу: 15.04.2013

Кількість відібраних джерел: 43

Укладач: ©А. І. Мартинюк
Василь Сидорович Земляк

23.04.1923 – 17.03.1977


Видатному українському письменнику, кіносценаристу, лауреату Шевченківської премії Василю Земляку наприкінці квітня виповнилося б 90...

Творчість Василя Земляка з перших його серйозних кроків у літературі привернула до себе увагу, а після появи «Лебединої зграї» письменник на тривалий час став об'єктом дискусій про українську прозу 70-х років, хоча спершу критика була не вельми одностайною в оцінці цього роману. Та все ж разом із другою книгою («Зелені Млини», 1976) цей твір був відзначений 1978 pоку Державною премією України ім. Т. Шевченка.

«В українській літературі середини XX ст. творчість Василя Земляка посіла своє, належне їй місце – серед явищ найпомітніших. Порівняно невеликий за обсягом доробок з виразним звучанням у літературному процесі свого часу, неповторним колоритом надійно прописаний на стильовій палітрі нашого письменства». Так сказав про письменника Григорій Сивокінь.

Список складено на основі перегляду каталогів та картотек бібліотеки ЖДУ ім. І. Франка. Він містить 43 джерела інформації (твори Василя Земляка, а також літературу про життя і творчість письменника: книги, статті з періодичних видань і збірників).

Список може стати у нагоді літературознавцям, викладачам, вчителям, студентам, учням загальноосвітніх шкіл та всім читачам, які цікавляться творчістю Василя Земляка.


Твори Василя Земляка

 1. Земляк В. Твори. В 4 т. / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1983-1984.
 1. Земляк В. Зелені млини : роман. Ч. 1-2 / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1976. – 166, [1] с. – (Романи й повісті).
 1. Земляк В. Зелені млини : роман. Ч. 3 / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1976. – 150, [1] с. – (Романи й повісті).
 1. Земляк В. Лебедина зграя / Василь Земляк ; вступ. сл. О. О. Сизоненка. – К. : Україна, 2005. – 717, [1] с. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 1. Земляк В. Лебединая стая ; Зеленые млины : романы / Василь Земляк ; авт. пер. с укр. Вл. Россельса. – М. : Сов. писатель, 1980. – 524, [2] с.
 1. Земляк В. Ночь без милосердия : повести, рассказы / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1988. – 537, [2] с.
 1. Земляк В. Рідна сторона : поліс. повість ; Кам’яний брід : повість ; Гнівний Стратіон : повість / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1974. – 486, [2] с.
 1. Земляк В. Рідна сторона : поліс. повість ; Підполковник Шиманський : героїч. повість / Василь Земляк. – К. : Дніпро, 1968. – 510, [2] с.
 1. Земляк В. Родная сторона : полес. повесть / Василь Земляк. – М. : Молодая гвардия, 1958. – 333, [2] с.
 1. Земляк В. Чарівний кінь : повість, кіноповість, драма, оповід., поезії / Василь Земляк. – К. : Рад. письм., 1978. – 341, [2] с.Література про життя і творчість Василя Земляка


 1. Бура Л. Василь Земляк – студент Житомирського сільськогосподарського інституту: невідомі сторінки / Людмила Бура // Волинь-Житомирщина : іст.-філол. зб. з регіон. проблем. Вип. 8 / [редкол.: П. Білоус, І. Вихованець, К. Городенська та ін.]. – Житомир, 2002. – С. 94-100.
 1. Василь Сидорович Земляк (1923-1977) / підгот. Леонід Монастирецький // Письменники Житомирщини. Кн. 1 / [авт.-упоряд.: М. Пасічник, П. Білоус, Л. Монастирецький]. – Житомир, 2010. – С. 330-333.
 1. Ващенко Ю. На перетині художніх світів: Вавилон на чебреці й Клошмерль Вавилонський (про типологічну спорідненість творів В. Земляка і Г. Шевальє) / Юлія Ващенко // Слово і час. – 2001. – № 1.– С. 47-58.
 1. Гончар О. Василь Земляк і його слово / Олесь Гончар // Чим живемо. На шляхах до українського Відродження / Олесь Гончар. – К. : Укр. письм., 1992. – С. 200-205.
 1. Горнятко-Шумилович А. Фольклорна образність «химерної прози». Типологічні подібності «Лебединої зграї» В. Земляка, «Ирію» В. Дрозда і «Дому на горі» В. Шевчука / Анна Горнятко-Шумилович // Українська мова та література. – 2004. – Ч. 15. – С. 11-14.
 1. Грабовський В. Рідна сторона Василя Земляка / Валентин Грабовський // Кожному мила своя сторона : краєзн. нариси про видатних людей, минуле Житомирщини, обряди і звичаї населення краю / [упоряд.: Л. І. Бондарчук, Л. С. Демченко]. – Житомир : Журфонд, 1997. – С. 73-76.
 1. Дзюба І. Вавилонада Василя / Іван Дзюба // Літ. Україна.– 1983. – 28 квіт. – С. 3,6.
 1. Дзюба І. Василь Земляк / Іван Дзюба // З криниці літ. У 3 т. Т. 3. Літературні портрети. Дніпровський меридіан. Зі спогадів / Іван Дзюба. – К. : Києво-Могилян. акад., 2007. – С. 477-505.
 1. Драч І. Пам’яті Василя Земляка : поезія / Іван Драч // Берло : кн. поезій / Іван Драч. – К. : Грамота, 2007. – С. 395-397. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 1. Драч І. Про Василя Земляка / Іван Драч // Духовний меч : літ.-крит. ст. та есе / Іван Драч. – К. : Рад. письм., 1983. – С. 138-140.
 1. Жулинський М. «Я поведу Вас у вічність…» : [про В. Земляка] / Микола Жулинський // Наближення : літ. діалоги / Микола Жулинський. – К. : Дніпро, 1986. – С. 8-32.
 1. Заповіт любові : збірник / [упоряд. Б. П. Комар.]. – К. : Рад. письм., 1983. – 467, [4] с.
 1. Коваль В. Політ чарівного коня [про творчість В. Земляка] / Віталій Коваль // Життєва позиція : статті / Віталій Коваль. – К. : Рад. письм., 1981. – С. 162-169.
 1. Кононенко П. [Творчість Василя Земляка] / Петро Кононенко // В пошуках суті : літ.-крит. нариси / Петро Кононенко. – К. : Рад. письм., 1981. – С. 212-227.
 1. Монастирецький Л. С. Житомирські стежки Василя Земляка / Л. С. Монастирецький // Поліський дивосвіт. Література рідного краю: Житомирщина : посіб.-хрестоматія. У 2 ч. Ч. 1. Критичний огляд / [за ред. С. О. Пультера]. – Житомир, 2000. – С. 212-217.
 1. Неопубліковані нотатки Василя Земляка / підгот. Б. Комар // Слово і час – 1993. – № 4. – С. 32-37.
 1. Павличко Д. Книжки від Василя Земляка / Дмитро Павличко // Дніпро. – 1983. – № 4. – С. 134-135.
 1. Пилинський Я. На крилах лебедів лети в широкий світ : до 60-річчя В. Земляка / Ярослав Пилинський // Всесвіт – 1983.– № 5. – С. 152-153.
 1. Підсуха О. Його перші кроки : [про творчість В. Земляка] / Олександр Підсуха // Дніпро. – 1983. – № 4. – С. 132-133.
 1. Пуніна О. «Лебедина зграя» Василя Земляка та «Вавилон ХХ» Івана Миколайчука: романний гротеск і його модифікація в кіноінтерпретації / Ольга Пуніна // Слово і час. – 2013. – № 4. – С. 94-101. – Бібліогр.: с. 101.
 1. Сивокінь Г. Василь Земляк (1923-1977) / Г. Сивокінь // Історія української літератури ХХ століття. У 2 кн. Кн. 2. Друга половина ХХ століття / за ред. В. Г. Дончика. – К. : Либідь, 1998. – С. 301-304.
 1. Сивокінь Г. Формула творчості – правда і доброта : штрихи до портр. В. Земляка / Григорій Сивокінь // Українська мова і література в школі. – 1983. – № 4. – С. 19-27.
 1. Сизоненко О. Незбагненний Вавилон / Олександр Сизоненко // Лебедина зграя / Василь Земляк. – К. : Україна, 2005. – С. 5-20. – (Бібліотека Шевченківського комітету).
 1. Сич О. С. Творчість Максима Рильського в студіях Василя Земляка / О. С. Сич // Творчий портрет Максима Рильського на тлі української літератури ХХ століття : матеріали та тези доп. наук.-теорет. конф., присвяч. 110-річчю від дня народж. М. Т. Рильського / [упоряд.: Бондарчук Л. І., Левченко Г. Д.]. – Житомир : ЖДУ ім. І. Франка, 2005. – С. 67-68.
 1. Слабошпицький М. Василь Земляк: дорога до «Лебединої зграї» / Михайло Слабошпицький // Українська мова і література в школі – 1992. – № 1. – С. 79-89.
 1. Слабошпицький М. Василь Земляк : нарис життя і творчості / Михайло Слабошпицький. – К. : Дніпро, 1994. – 147, [2] с.
 1. Слабошпицький М. Невипита в Стокгольмі кава / Михайло Слабошпицький // Лебедина зграя : роман / Василь Земляк. – К. : Махаон-Україна, 2002. – С. 5-14.
 1. Сподарець В. Музика ніжності і добра : до 60-річчя від дня народж. В. Земляка / Володимир Сподарець // Вітчизна. – 1983. – № 4. – С. 186-191.
 1. Сподарець B. C. Душа, що прагне високості... (деякі риси стилю В. Земляка) / В. С. Сподарець // Радянське літературознавство. – 1982. – № 10. – С. 45-50.
 1. Творчість В. Земляка в контексті вітчизняної та світової літератури : до 75-річчя від дня народж. : зб. наук. пр. / [упорядкув. та ред.: В. Т. Чайковська]. – Житомир, 1998. – 77 с.
 1. Чайковська В. Т. Фольклор і формування стилю В. С. Земляка : до 60-річчя з дня народж. / В. Т. Чайковська // Народна творчість та етнографія. – 1983. – № 5. – С. 45-47.
 1. Шаховський С. М. Василь Земляк / С. М. Шаховський // Уроки радянської класики : літ.-крит. ст. / С. М. Шаховський. – К. : Дніпро, 1989. – С. 371-399.
 1. Щербак А. І. Василь Земляк. «Люди моєї долини» / А. І. Щербак // Сучасність в українській кінодраматургії : сценар. творчість укр. письм. 1945-1960 рр. / А. І. Щербак. – К. : Держ. вид-во худож. л-ри, 1962. – С. 190-198.


Все створене Василем Земляком як письменником увійшло в українську літературу дорогоцінним набутком.

Житомирською обласною організацією Національної спілки письменників України заснована премія імені видатного письменника. Фундатором виступила родина житомирського фермера Валерія Колосівського, яка підтримує відзнаку матеріально. Цьогорічними лауреатами стали: науковець Микола Скорський – за літературознавчу працю «Володар у царстві духа», що присвячена творчості Тараса Шевченка, та письменник Василь Сташук – за роман «Западня для Івана Денисовича».

Схожі:

Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет ім. І. Франка Бібліотека жду ім. І. Франка Дисертації фонду бібліотеки Житомирського державного університету ім. І. Франка
Сейко Н. А., доктор педагогічних наук, професор, проректор з наукової роботи жду ім. І. Франка
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека Житомирського державного університету ім. І. Франка
А ще – пісенністю своєї лірики, тим, що кожен її рядок бринить за камертоном української народної пісні
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету імені івана франка інформаційно-бібліографічний список
Пилипович Гуцало народився 14 січня 1937 року в с. Старий Новоживотів Оратівського району Вінницької області
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Бегбедер, Ф. 99 франков [Текст] : роман / Фредерик Бегбедер; пер с фр. Ирины Волевич = 99 francs : [roman] / Frederic Beigbeder....
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка
Як правило, літературний процес багатьом сучасникам видається тією або іншою мірою хаосом. Це стосується будь-якої літературної доби....
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач
Очевидно, що навчання на базі комп’ютерних технологій – це динамічний процес, основні тенденції розвитку якого пов’язані з розширенням...
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач
Спорт – величезна індустрія, яка охоплює всі країни і континенти. Різного роду змагання давно стали чи не головними в телевізійних...
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconЖитомирський державний університет імені івана франка погоріла людмила Михайлівна
Робота виконана на кафедрі філософії Житомирського державного університету імені Івана Франка Міністерства освіти І науки, молоді...
Бібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка iconБібліотека житомирського державного університету ім. І. Франка укладач: ©А. І. Мартинюк Дата відбору матеріалу: 21. 03. 2013 Кількість відібраних джерел: 36 Житомир 2013
У всьому світі майже кожна десята людина зазнає тих чи інших обмежень, з них майже 470 млн людей працездатного віку. Ці дані засвідчують...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи