Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) icon

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
НазваБюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб)
Сторінка1/6
Дата12.09.2012
Розмір0.8 Mb.
ТипКодекс
  1   2   3   4   5   6


Бібліотека Буковинського державного фінансово-економічного університету


Інформаційний бюлетень

нових надходжень у 2011 році

Чернівці, 2012

ЗМІСТ


Законодавчі та нормативні документи……………………………………… 2

Монографії.……………………………………………………………………… 4

Наукові збірники та матеріали конференцій………………………………. 6

Статистичні збірники ГУС у Чернівецькій області………………………. 8

Кафедра фінансів……………………………………………………………… 12

Кафедра грошового обігу та кредиту……………………………………….. 16

Кафедра історії, політології та державного управління…………………. 17

Кафедра сучасних європейських мов………………………………………. 22

Кафедра комп’ютерних дисциплін .………………………………………. 23

Кафедра обліку, аудиту і економічного аналізу..………………………… 25

Кафедра економіки підприємства..………………………………………… 26

Кафедра загальноекономічних дисциплін…………………………………. 29

Кафедра філософії і права……………………………………………………. 32

Кафедра філологічних дисциплін…………………………………………… 37

Кафедра вищої математики…………………………………………………. 39

Кафедра фізичного виховання………………………………………………. 40

Художня література..………………………………………………………… 41


^ Законодавчі та нормативні документи

1

67.9(4Укр)402-3

Б98

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 118 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)


2

67.9(4Укр)402-3

Г72

Господарський процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доповн. станом на 2 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 72 с.

Кільк. прим.: 10 (ЧЗ, АБ)


3

67.9(4Укр)301.011

К57

Кодекс України про адміністративні правопорушення [Текст] : із змін. та доп. станом на 18 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


4

67.9(4Укр)305

К57

Кодекс законів України про працю [Текст] : станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


5

67.9(4Укр)307

З-51

Земельний кодекс України [Текст] : із змінами і доповненнями станом на 18 січня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 88 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ)


6

67.9(4Укр)308

К82

Кримінальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 182 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)


7

67.9(4Укр)311

К82

Кримінально-процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 17 січня 2012 року. – К. : Правова єдність, 2012. – 216 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)


8

67.9(4Укр)7

К57

Кодекс адміністративного судочинства України [Текст] : із змін. і доп. станом на 16 вересня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 128 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


9

67.9(4Укр)304

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 5 грудня 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 312 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)

10

65.9(4Укр)310

Ц58

Цивільний процесуальний кодекс України [Текст] : із змін. та доп. станом на 10 листопада 2011 р. – К. : Правова єдність, 2011. – 158 с.

Кільк. прим.: 7 (ЧЗ, АБ)


11

67.404(4Укр)

Ц58

Цивільний кодекс України [Текст] : науково-практичний коментар, із змін. і доп. станом на 5 трав. 2009 р. / за заг. ред. Є.О. Харитонова, О.І. Харитонової, Н.Ю. Голубєвої. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К. : Правова єдність, 2009. – 744 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


Монографії

1

63.3(4Укр)

Б86

Ботушанський, В. Еміграція з Буковини (60-ті рр. ХІХ - початок ХХ ст.) [Текст] : [монографія] / В. Ботушанський, Г. Чайка. – Чернівці : Технодрук, 2009. – 384 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


2

65.58

Б91

Бураковський, І. Глобальна фінансова криза: уроки для світу та України [Текст] / І. Бураковський, О. Плотніков. – Харків : Фоліо, 2009. – 299 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


3

74.58

В55

Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Хмельницька область [Текст] : [монографія] / НАПНУ, [наук. конс. П. Тронько]. – К. : Знання України, 2010. – 447 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


4

65.9(4Укр) 261.3

В68

Волохова, І. С. Міжбюджетні відносини в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку [Текст] : монографія / І. С. Волохова ; Одес. держ. екон. ун-т. – Одеса : [Атлант], 2010. – 234 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


5

65.04(4Укр)

Д64

Долішній, М. І. Регіональна політика на рубежі ХХ - ХХІ століть: нові пріоритети [Текст] : проект "Наукова книга" / М. І. Долішній ; НАН України, Ін-т регіон. досліджень. – К. : Наук. думка, 2006. – 511 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


6

65.050.9(4Укр)22

Е99

Євдокименко, В. К. Інституційне забезпечення економічної євроінтеграції західних регіонів України [Текст] : монографія / В. К. Євдокименко, А. Д. Ворошан. – Чернівці : Прут, 2010. – 292 с.

^ Кільк. прим.: 1 (АБ)


7

65.9(4Укр)26

К56

Коваленко, Віталій Фінансові ризики та шляхи їх мінімізації: правовий аспект [Текст] : [монографія] / В. Коваленко ; за ред. А.Т. Ковальчука. – К. : Знання, 2011. – 319 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


8

65.012.12

К84

Круглянко, А. В. Розвиток підприємництва в регіоні: стан та перспективи [Текст] : [монографія] / А. В. Круглянко. – Чернівці : Прут, 2006. – 426 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


9

36

Л37

Левицька, І. В. Відтворення основних засобів: теорія і практика [Текст] : монографія / І. В. Левицька. – Тернопіль : Терно-граф, 2010. – 272 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

66.4(4Мол)

М48

Мельничук, Галина Зовнішня політика Республіки Молдова (1991-2005 рр.) [Текст] : [монографія] / Г. Мельничук. – Чернівці : [Технодрук], 2010. – 230 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


11

67.9(4Укр)310

Н15

Навроцька, Ю. В. Заочний розгляд справи в цивільному процесі України [Текст] : монографія / Ю. В. Навроцька. – К. : Юрінком Інтер, 2009. – 192 с.

Кільк. прим.: 3 (ЧЗ, АБ)


12

65.012.2

Н17

Надюк, З. О. Державне регулювання ринку медичних послуг в Україні [Текст] : монографія / З. О. Надюк. – Запоріжжя : [ЗІДМУ], 2008. – 296 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


13

65.261.4

П44

Податкові важелі та стимули розвитку господарських систем (теоретичні засади та практика використання) [Текст] : [монографія] / за заг. ред. В.Л. Андрущенка, В.М. Мельника. – Ірпінь : [Нац. ун-т ДПС України], 2006. – 210 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


14

65

П85

Прядко, В. В. Виробництво товарів народного споживання: проблеми теорії і практики [Текст] : монографія / В. В. Прядко ; НАН України, Рада по вивченню продукт сил. – К. : НУХТ, 2005. – 232 с.

Кільк. прим.: 4 (ЧЗ, АБ)


15

74.58+65.240

Р34

Резник, С. Д. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности [Текст] : учеб. пособ. для системы допол. образорвания - повышения квалификации преподавателей высших учебных заведений / С. Д. Резник, О. А. Вдовина ; под общ. ред. С.Д. Резника. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 361 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


16

74.480.266

Р34

Резник, С. Д. Студент вуза: технологии обучения и профессиональной карьеры [Текст] : учеб. пособ. / С. Д. Резник, И. А. Игошина ; под общ. ред. С.Д. Резника. – М. : ИНФРА-М, 2011. – 475 с. – (Менеджмент в высшей школе).

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


17

67.9(4Укр)302.4

С29

Селезньова, О. М. Систематизація банківського законодавства в Україні [Текст] : монографія / О. М. Селезньова. – Чернівці : Глобус, 2010. – 184 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


18

67.9(4Укр)302я73

С29

Селезньова, О. М. Банківське право України: методика викладання навчального курсу [Текст] : навч.-метод. посіб. / О. М. Селезньова. – Х. : Глобус, 2011. – 192 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


19

67.9(4Укр)302я73

С29

Селезньова, О. М. Фінансове право України: методичні рекомендації та бібліографія [Текст] : навч. посіб. / О. М. Селезньова. – Чернівці : ДрукАрт, 2011. – 200 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


20

65.9(4Укр)

С37

Симоненко, В. К. Пятилетка "враздрай" [Текст] : экономические эссе / В. К. Симоненко. – К. : Знання, 2011. – 428 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


21

65.9(4Укр)26

С83

Стратегічні напрямки активізації фондового ринку України [Текст] : [монографія] / [за заг. ред. П.Ю. Буряка, К.В. Васьківської, О.А Біттера.]. – Львів, 2011. – 220 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


22

65.049 (4Укр)6

Т65

Трансформаційні процеси розвитку економіки регіону за період незалежності України [Текст] : монографія / за заг. ред. В.В. Прядка ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 356 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


23

65.9 (4Укр)8

У45

Україна - Європейський Союз: вектори розвитку взаємовідносин [Текст] : монографія / за заг. ред. В.В. Прядка ; МФУ, БДФА. – Чернівці : [б.в.], 2011. – 637 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


24

75

Ф50

Фізична культура та спорт у навчальних закладах східноєвропейських країн [Текст] : [колект. монографія, складена за матеріалами Першої Міжнар. наук.-практ конф. [13-15 трав. 2010 р., Чернівці] / МОНУ, МФУ [та ін.]. – Чернівці : [б.в.], 2010. – 450 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


25

65.050

Ч-46

Череп, А. В. Управління собівартістю [Текст] : монографія / А. В. Череп ; МОНУ, ЗНТУ. – Х. : ІНЖЕК, 2005. – 376 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


26

74.4

Ю75

Юрко, І. В. Використання тренінгових технологій навчання у підготовці фахівців для підприємницької та управлінської діяльності [Текст] : монографія / І. В. Юрко, Л. М. Шимановська-Діанич, М. В. Гуніенко ; за заг. ред. І.В. Юрка. – Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. – 161 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)Наукові збірники та матеріали конференцій


1

74+75

А43

^ Актуальні проблеми розвитку фізичного виховання та спорту у навчальних закладах України [Текст] : зб. наук. праць VІІ Всеукр. наук. конф. (12-13 трав. 2011 р., Чернівці) / МОНМС України, Чернів. обл. упр-ня комітету з фіз. виховання та спорту, ЧНУ ім. Ю. Федьковича, БДФА [та ін.]. – Чернівці, 2011. – 432 c.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


2

65

Г54

Глобалізація економіки: нові можливості чи загроза людству? [Текст] : матеріали конференції, 21-22 бер. 2001 р. Т.1 / МОНУ, , ДДУЕТ ім. М. Туган-Барановського. – Донецьк : [ДДУЕТ], 2001. – 285 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


3

74.480.204

Н34

Науковий вісник БДФА. Серія: Гуманітарні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / МФУ, БДФА ; гол. ред. В.В. Прядко. – Чернівці : БДФА, 2010. – 200 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


4

65

Н34

^ Науковий вісник БДФА. Серія: Економічні науки [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 2 / гол. ред. В.В. Прядко ; Міністерство фінансів України, БДФА. – Чернівці : Технодрук, 2010. – 468 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ, АБ)


5

65

О-64

Організаційно-економічне, фінансово-кредитне і інституційно-правове забезпечення інноваційного розвитку суб'єктів господарювання та територіальних громад [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конференції молодих вчених та студентів (24-25 бер. 2011 р., Чернівці) / МФУ, МОНМС України, БДФА [та ін.] ; [гол. ред. В.В. Прядко]. – Чернівці : [БДФА], 2011. – 448 с.

^ Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, ДБВ)


6

63.3(4Укр)

П35

Питання історії України [Текст] : зб. наук. праць. Т. 11 / МОНУ, ЧНУ ім. Ю. Федьковича. – Чернівці : Технодрук, 2008. – 272 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


7

66

П50

Політична ситуація в Україні: кризові тенденції та шляхи їх подолання (2007 р. - вересень 2008 р.) [Текст] : [зб. аналіт. матеріалів] / [за ред. В.М. Яблонського] ; НІСД. – К. : НІСД, 2009. – 108 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


8

67(4Укр)

Р64

Роз'яснення основних норм Закону України "Про засади запобігання та протидії корупції": правозастосовчі та організаційні аспекти [Текст] : збірник тез доповідей круглого столу [10 груд. 2009 р., Тернопіль] / МОНУ ; [ред. кол. В.І. Возьний та ін.]. – Тернопіль : [Тайп], 2009. – 198 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


9

65.261(4Укр)

С83

Стратегія розвитку фінансово-економічних та соціальних відносин: регіональний аспект [Текст] : матеріали 3-го Симпозіуму (Харків, 11 листоп. 2010 р.) / МФУ, ХІФ УДУФМТ. – Х. : ХІФ УДУФМТ, 2010. – 500 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


10

60(4Укр)

У45

Україна і світ: прагнення змін [Текст] = Ukraine and the world: yearning for changes : [зб. наук. доповідей учасників 12-ї щоріч. Фулбрайтівської конф., Київ (18-19 груд. 2009 р.)] / [відпов. ред. Н. Висоцька]. – К. : Дух і літера, 2010. – 448 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


11

65

Ф59

Фінансово-економічне, обліково-аналітичне та організаційно-правове забезпечення відтворювальних процесів на шляху до економіки знань [Текст] : матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25.26 лист. 2010 р. , Чернівці) / МФУ, БДФА [та ін.]. – Чернівці : [БДФА], 2010. – 428 с.

Кільк. прим.: 5 (ЧЗ, АБ)


12

63.3(0)-6


400 lat stosunkow polsko-amerykanskich (1608-2008) [Текст] : konferencja naukowa Instytutu Spraw Spolecznych i Stosunkow Miedzynarodowych (5 grudnia 2008 r.) / Akademia finansow w Warszawie. – Warszawa, 2009. – 135 s.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


13

65.26

З-34

Zarzadzanie ryzykiem portfela inwestycyjnego w dobie kryzysu [Текст] : prace naukowo-badawcze Akademii Finansow 2008/2009 / kierow. zespolu Dariust J. Blaszczuk ; Akademia finansow w Warzawie. – Warzawa, 2010. – 207 s.

^ Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)Статистичні збірники Головного управління статистики у Чернівецькій області

1

65.051

Г87

Громадські організації у 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / [відпов. Брухович Г.В.]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 52 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


2

65.051

Д50

Діяльність підприємств-суб'єктів підприємницької діяльності області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 117 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


3

65.051

Д50

Діяльність суб'єктів малого підприємництва у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 110 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


4

65.051

Д58

Довкілля Буковини у 2010 році [Текст] : стат. збірник / [за ред.А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 139 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


5

65.051

Д71

Доходи та витрати населення Чернівецької області за 2001-2010 роки [Текст] : стат. збірник / [за ред. Т.Г. Сарчинської]. – Чернівці, 2011. – 89 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


6

65.051

Е45

Економічна активність населення Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 113 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


7

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 квітня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


8

65.051

З-12

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 травня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


9

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 жовтня 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


10

65

З-35

Заборгованість з виплати заробітної плати працівникам області та інших регіонів України на 1 листопада 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


11

65.051

Д50

Заклади охорони здоров'я та захворюваність населення області 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / відпов. за випуск Г.В. Брухович. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 32 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


12

65

З-35

Заробітна плата працівників області за вересень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


13

65

З-35

Заробітна плата працівників області за жовтень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


14

65

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у березні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


15

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у квітні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


16

65

З-35

Заробітна плата працівників області за березень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Головне у-ня стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [Гол. упр. стат. у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


17

65.051

З-35

Заробітна плата працівників області за квітень 2011 року [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. упр-ня стат. у Чернів. області. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 20 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


18

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у вересні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


19

65.051

З-35

Заробітна плата буковинців серед регіонів України у жовтні 2011 року [Текст] : стат. бюлетень. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 24 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


20

65.051

З-78

Зовнішня торгівля області товарами та послугамиза 2010 рік [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 120 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


21

65.051

І-58

Інвестиційна та будівельна діяльність на Буковині у 2002-2010 роках [Текст] : стат. збірник / [за ред.В.С. Дроня]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 96 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


22

65.051

І-99

Інноваційна діяльність в області у 2010 році [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 93 с.

Кільк. прим.: 2 (ДБВ)


23

65.051

Н31

Населення Чернівецької області, 2010 [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 163 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


24

65.051

Н34

Наукова діяльність в області, 2010 [Текст] : стат. збірник / за ред. В.С. Дроня. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 157 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


25

65.051

О-75

Основні засоби Буковини у 2003-2010 роках [Текст] : стат. зб. / за ред. В.С. Дроня ; Гол. управління статистики у Чернівецькій обл. – Чернівці : Гол. упр-ня стат. у Чернів. обл., 2011. – 167 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


26

65.051

П70

Праця в області у 2010 році [Текст] : стат. зб. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 163 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


27

65.051

Р51

Ринки області в 2010 році [Текст] : стат. бюлетень / відпов. за випуск С.О. Копельчук ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 16 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


28

65.051

Р65

Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, рівнем освіти, джерелами засобів існування, видами економічної діяльності та заняттям (за даними Всеукраїнсько [Текст] : демограф. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : ГУС ЧО, 2004. – 127 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


29

65.051

Р75

Рослинництво Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 71 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


30

65.051

С36

Сільське господарство Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / [за ред.А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 179 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


31

65.051

С69

Соціальний розвиток населення області, 2010 [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 139 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


32

65.051

С69

^ Соціально-економічний розвиток Чернівецької області за 2010 рік (регіональний розріз) [Текст] : стат. бюлетень / Держкомстат України, Гол. управління статистики у Черн. обл. – Чернівці : Гол. управління стат. у Чернів. обл., 2011. – 24 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


33

65.051

С78

Статистичний щорічник Чернівецької області за 2010 рік [Текст] / [за ред. А.В.Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 598 с.

Кільк. прим.: 2 (ЧЗ)


34

65.051

Т26

Тваринництво Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря ; Держкомстат України, Гол. управ. стат. у Чернівецькій обл. – Чернівці : [ГУС ЧО], 2011. – 99 с.

Кільк. прим.: 1 (ЧЗ)


35

65.051

Т65

Транспорт і зв'язок Чернівецької області, 2010 [Текст] : стат. збірник / [за ред.І.В. Арделян]. – Чернівці : [ГУС у Чернівецькій обл.], 2011. – 122 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


36

65.051

Т87

Туризм, відпочинок та санаторно-курортне лікування в області [Текст] : стат. збірник / [за ред. І.Д. Арделян]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 64 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


37

65.051

Ф43

Фермерські господарства Чернівецької області у 2010 році [Текст] : стат. зб. / [за ред. А.В. Ротаря]. – Чернівці : [ГУС у Чернів. обл.], 2011. – 48 с.

Кільк. прим.: 1 (ДБВ)


38

65.051

Ф59

Фінансовий стан малих підприємств області у 2010 році [Текст] : стат. збірник / за ред. А.В. Ротаря. – Чернівці : ГУС ЧО, 2011. – 127 с.

^ Кільк. прим.: 1 (ДБВ)  1   2   3   4   5   6

Схожі:

Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconКнига 2011. Збройні сили України [Текст]. К. Мін оборони України, 2012. 84 с. 26 грн. Кільк прим.: 1 ()
Біла книга 2011. Збройні сили України [Текст]. – К. Мін оборони України, 2012. – 84 с. – 26 грн
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconКільк прим.: 2 (Н. аб.: 2) Ч21 Г12 Гаврилишин, Б. Д
Вибрані наукові праці академіка В.І. Вернадського [Текст]. Т. Володимир Іванович Вернадський і Україна. Кн. Науково-організаційна...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconДрукарство. Ч61 Д76 Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб наук пр. / редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К. Нац б-ка України ім. В.І. Вернадського, 2011. – 263 с. – 52 грн. Кільк прим.: 2 (Н. аб.: 2)
Друкарня Почаївського Успенського монастиря та її стародруки [Текст] : зб наук пр. / редкол. О. С. Онищенко [та ін.]. – К. Нац б-ка...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconПоложення про Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України: указ Президента України від 8 квітня 2011 року №437/2011 / Україна. Президент // Державний вісник України. 2011. №14. С. 7-9
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconКільк прим.: 5
Велика історія України від найдавніших часів [Текст]. Т. 1 / передм. І. Крип’якевича. – К. Глобус, 1993. – 352 с. – 35000крб
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconМіністерство фінансів україни Український державний університет фінансів та міжнародної торгівлі Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування
Новий Бюджетний кодекс України: інноваційна спрямованість І практика застосування / Зб матеріалів Всеукраїнської науково-практичної...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Про внесення змін до Закону України "Про наукову І науково-технічну діяльність" : Закон України від 8 вересня 2011 р. №3714-vi /...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconЗвіт про діяльність у 2010-2011 роках. Суми : мон, молоді та спорту Укр. Сумду нан укр. Ду "Інститут економіки та прогнозування", 2011. 82 с. Дар. Кільк прим.: 1 (дбві. 1) 001+008 n nauka
Кривонос, О. Б. Методологія науково-дослідної роботи : навч посіб. / О. Б. Кривонос, О. М. Демченко; За ред. О. В. Кононова. – К....
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconФілософія. Ю2 Ф56 Філософські обрії [Текст] : наук теорет журн. Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди. №27 / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – Полтава : пнпу ім. В. Г. Короленка, 2011. – 204 с. – 20 грн. Кільк прим.: 1 (Ч. з.№1: 1)
Філософські обрії [Текст] : наук теорет журн. Ін-ту філософії ім. Г. С. Сковороди. №27 / редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]. – Полтава...
Бюджетний кодекс України [Текст] : із змін та доповн станом на 2 вересня 2011 р. – К. Правова єдність, 2011. – 118 с. Кільк прим.: 7 (ЧЗ, аб) iconКільк прим.: 4 (Н. аб.)
Математика поезія мислі [Текст] / упор. А. С. Зоря, С. М. Кіро. – К. Рад шк., 1972. – 150 с. іл. – 49 к
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи