Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж icon

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Скачати 43.37 Kb.
НазваПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Дата18.03.2013
Розмір43.37 Kb.
ТипПрограма


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТІ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ


ДВНЗ ”Донецький національний технічний університет”


Затверджено:


Голова приймальної комісії


___________________О.А.Мінаєв


“____”_____________2012р.


ПРОГРАМА


фахового вступного випробування для вступу на навчання

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст»


Спеціальність: 7.05070102 Електричні системи і мережі


Донецьк, ДонНТУ, 2012р. 1. Основні питання з теорії електричних мереж


Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний). Методи розрахунку режимів. Використання ПЕОМ для розрахунку усталених режимів.

Режими роботи нейтралі трансформаторів.

Метод зустрічного регулювання. Регулювання напруги. Вибір засобів регулювання напруги. Регулювання напруги зміненням коефіцієнту трансформації (РПН, ПБЗ), за допомогою компенсації реактивної потужності, змінення параметрів мережі.

Економічний режим роботи трансформаторів. Визначення умови відключення одного з трансформаторів на підстанції.

Однорідна мережа. Економічний потокорозподіл в замкнених мережах. Визначення доцільності розмикання замкненої мережі. Визначення зрівняльної потужності.

Визначення втрат потужності і електроенергії в елементах мережі. Кількість годин максимального навантаження, максимальних втрат. Графіки навантаження і їх використання при розрахунку режимів.

Вплив компенсувальних пристроїв на параметри режиму.


 1. ^ Елементи проектування електричних мереж


Методи виконання техніко-економічних розрахунків. Критерії оптимальності при обранні кращого з варіантів електричних мереж. Капіталовкладення, експлуатаційні витрати. Приведені витрати. Умови зіставлення варіантів.

Вибір номінальної напруги. Вибір перетинів проводів. Нагрівання проводів в післяаварійному режимі. Втрати напруги. Механічна міцність проводів. Втрати потужності на корону.

Вибір кількості і потужності трансформаторів споживчих підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів у нормальному і післяаварійному режимах.

Компенсувальні пристрої. Їх конструкція і використання в електричних мережах. Вибір типу і потужності компенсувальних пристроїв. Розподіл потужності компенсувальних пристроїв між секціями трансформаторних підстанцій. Перевірка завантаження трансформаторів за умови компенсації реактивної потужності.


 1. ^ Розрахунок струмів короткого замикання


Усталений режим трифазного короткого замикання. Вплив навантаження та дії АРЗ на значення струмів КЗ. Параметри схем заміщення окремих послідовностей. Правило еквівалентності прямої послідовності. Дослідження струмів короткого замикання для довільного моменту часу. Порівняння струмів різних видів КЗ. Встановлення доцільності розземлення нейтралей трансформаторів в мережі 110 кВ. Застосування ПЕОМ дл розрахунку струмів короткого замикання.


 1. ^ Вибір і перевірка високовольтного обладнення підстанцій


Основні типи вимикачів, їх принципи дії і конструкції. Виникнення електричної дуги в апаратах. Принцип їх гасіння. Дугогасійні пристрої камери, їх призначення, класифікація і принцип дії.

Конструкції олійних, повітряних, електромагнітних та елегазових вимикачів. Умови вибору вимикачів. Приводи вимикачів.

Роз’єднувачі, короткозамикачі, відокремлювачі, заземлювачі, їх призначення. Приводи для роз’єднувачів, короткозамикачів і відокремлювачів. Блокіровки в розподільчих пристроях від неправильних операцій з роз’єднувачами.

Перевірка вимикачів і роз’єднувачів на стійкість дії струмам короткого замикання.


^ ВИМОГИ ДО ОЦІНКИ З ІСПИТУ


Оцінка “відмінно” – якісні теоретичні знання, рішення задач без похибок.

Оцінка “добре” – мають місце незначні похибки, які не привели до знетворення суті.

Оцінка “добре” – мають місце суттєві похибки, хід рішення вірний.


ЛІТЕРАТУРА


 1. Электрические системы и сети [Текст] / Н.В. Буслова, В.Н. Вино-славский, Г.И. Денисенко, В.С. Перхач. – К.: Вища школа, 1986. – 584 с.Ульянов С.А.

 2. Идельчик, В.И. Электрические системы и сети [Текст] / В.И. Идельчик. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 592 с.

 3. Правила устройства электроустановок [Текст]. – Харьков : Изд-во Индустрия, 2007. – 416 с.

 4. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть электростанций и подстанций: Справочные материалы для курсового и дипломного проектирования [Текст]: учеб. пособие / Б.Н. Неклепаев, И.П. Крючков. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Энергоатомиздат, 1989. – 608 с.

 5. Карапетян, И.Г. Справочник по проектированию электросистем [Текст] / И.Г. Карапетян, Д.Л. Файбисович, И.М. Шапиро; под ред. Д.Л. Файбисовича. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006. – 352 с.

 6. Баумштейн, И.А. Справочник по электрическим установкам высокого напряжения [Текст] / И.А. Баумштейн, М.В. Хомяков. – М.: Энергоиздат, 1981. – 656 с.

 7. Переходные процессы в системах электроснабжения [Текст]: учебник / В.И. Винославский, Г.Г. Пивняк, Л.И. Носен и др.; под ред. В.И. Винославского. - К.: Выща шк. Головне видавництво, 1989. - 422 с.

 8. Ульянов, С.А. Электромагнитные переходные процессы в электрических системах [Текст] / С.А. Ульянов. – М.: Энергия, 1970. – 520 с

 9. Рожкова, Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций [Текст]: учеб. / Л.Д. Рожкова, В.С. Козулин. – 2-е изд., перераб. – М.: Энергия, 1980. – 600 с.

 10. Неклепаев, Б.Н. Электрическая часть станций и подстанций [Текст] / под ред. Б.Н. Неклепаева. – М.: Энергия, 1978. – 456с.Голова фахової атестаційної комісії

доцент каф. ЕСИС А.М. ЛарінСхожі:

Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація І загальне призначення електротехнічних систем І мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070102, 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2013р. Основні питання з теорії електричних мереж
Класифікація і загальне призначення електротехнічних систем і мереж. Режими роботи мереж (нормальний, ремонтний, аварійний, післяаварійний)....
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050901 Облік І аудит Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 03050401 Економіка підприємства Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вимоги до систем електропостачання
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність 05010302 Інженерія програмного забезпечення Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні відомості
«бакалавр» з циклу професійно-орієнтованої та практичної підготовки у галузі 0501 «Інформатика та обчислювальна техніка»
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Спеціальність: 03050701 Маркетинг Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Вступ
Зміст Програми складається з п’яти розділів, які відповідають змісту робочих навчальних програм відповідних дисциплін
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 03060104, 03060104 Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності Донецьк, Доннту, 2012р. 1 Загальні положення
Програма фахового вступного випробування розроблена на підставі освітньо-професійної програми (опп) підготовки бакалаврів напряму...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» Спеціальність: 05070103, 05070103 Електротехнічні системи електроспоживання Донецьк, Доннту, 2012р.
Вимоги до еп. Директивні документи. Техніко-економічні розрахунки. Критерій економічної оптимальності, його смисл. Економічна щільність...
Програма фахового вступного випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» Спеціальність: 05070102 Електричні системи І мережі Донецьк, Доннту, 2012р. Основні питання з теорії електричних мереж iconПрограма вступного випробування з англійської мови для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» Донецьк, Доннту, 2012р. Вступ назва дисципліни: ”
Назва дисципліни: ”Англійська мова” для студентів усіх спеціальностей Доннту освітньо-кваліфікаційного рівня “Бакалавр”
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи