Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно icon

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Скачати 59.05 Kb.
НазваПро проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно
Дата25.01.2014
Розмір59.05 Kb.
ТипДокументи
Україна
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ДЕРЖАВНИЙ ВИЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ83001, м. Донецьк, вул. Артема, 58

тел.: (062) 337-17-33, 335-75-62, факс: (062) 304-12-78 ел. пошта: info@dgtu.donetsk.ua


__________ № ___________

Ha № _________________

Проректорові із наукової роботи

____________________________

Про проведення Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт


У Донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України № 1187 вiд 13 жовтня 2011 року проводиться ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2011/2012 н.р. за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека». Згідно вищевказаному наказу та відповідно до п. 3.3 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2012 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт переможців першого (вузівського) туру конкурсу.

Роботи повинні бути оформлені згідно вимог Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт (див. наказ Мiнiстерства освiти і науки, молоді та спорту України № 1187 вiд 13 жовтня 2011 року), основні з яких наведені нижче:

1. На Конкурс подаються самостійно підготовлені наукові роботи студентів або студентських колективів (не більше 2 осіб) з актуальних проблем у галузі природничих, технічних та гуманітар-них наук, які є пошуковими за своїм характером, мають наукове й прикладне значення, впроваджені у виробництво або застосовані у навчальному процесі.

На Конкурс не приймаються роботи, які подавалися на інші конкурсні змагання, були удостоєні премій НАН України, галузевих академій або спеціальних премій відомств і установ, а також не допускаються реферативні та оглядові роботи.

2. Роботи, які подаються на Конкурс, повинні бути оформлені відповідно до вимог державного стандарту ДСТУ-3008-95 «Документація. Звіти в сфері науки і техніки. Структура і правила оформлення». На Конкурс подаються перші екземпляри наукових робіт, виконані державною мовою й оформлені за такими правилами - текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал – 1,5, кегль - 14, з одного боку аркуша паперу формату А4 (210 х 297 мм). Обсяг зброшурованої конкурсної роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків. Наукова робота обов'язково повинна мати назву і план, список використаної літератури.

Представлення макетів і натурних зразків не допускається. Креслення та ілюстрації, що додаються до роботи, повинні бути скомпоновані на листі стандартного розміру.

3. Прізвища, ініціали автора (авторів) та наукового керівника, назва вищого навчального закладу в конкурсних роботах, а також в інших документах замінюються відповідним шифром (шифр - не більше двох слів).

4. До кожної наукової роботи переможців першого туру Конкурсу додається анотація наукової роботи. У анотації наукової роботи під шифром “_________________” зазначаються:

 актуальність, мета, завдання наукової роботи, використана методика дослідження;

 загальна характеристика наукової роботи (структура, обсяг, кількість схем, таблиць, використаних наукових джерел тощо).

У кінці анотації подається набір ключових слів (сталих термінів), що вживаються у науковій роботі та визначають її тематику. Загальна кількість ключових слів повинна становити не менше трьох, але не більше десяти. Ключові слова подаються у називному відмінку, друкуються у рядок, через кому.

Текст анотації повинен бути лаконічним та відображати основний зміст роботи.

5. В окремому запечатаному пакеті під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів), наукового керівника роботи та рішення Вченої ради вищого навчального закладу про представлення роботи на Конкурс (якщо перший тур не проводився). Просимо Вас вказати у відомостях про автора номер мобільного телефона.

Оформлення цих документів - див. додатки до вищевказаного наказу.

До наукової роботи, у разі наявності, додаються акт про впровадження її результатів, копії патентів, статей автора тощо.

6. Конкурсна робота повинна мати у своєму складі титульний аркуш, реферат (анотація), зміст, вступ, аналітичний огляд розглянутої проблеми, а також результати і аналіз самостійних наукових досліджень, висновки, перелік посилань. На титульному аркуші роботи розміщуються:

- назва галузі науки;

- назва роботи;

- шифр роботи (не більше двох слів);

- рік виконання роботи.

7. Роботи, оформлені не відповідно до вказаних вимог, до розглядання не приймаються.

8. Після проведення конкурсу роботи не повертаються до вищого навчального закладу (див. п. 3.22 Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт).

Роботи надсилаються за адресою:

Україна, 83001, м. Донецьк, вул. Артема 58 , ДонНТУ, рада НТТС.

Про надсилання роботи на конкурс просимо додатково повідомити за електронними адресами - a_panasenko@mail.ru; gannovaj@mail.ru.


Просимо Вас також в термін до 01 лютого 2012 року надiслати пропозицiї щодо кандидатур для участi в роботi конкурсної комiсiї (зі вказівкою номеру мобільного телефону). Проведення підсумкової науково-практичної конференції планується за наступним графіком: 13 березня 2012 року – заїзд, організаційні заходи; 14 березня 2012 року – засідання конференції; 15 березня 2012 року – засідання конференції, підведення підсумків.

До 25 лютого 2012 року на сайті http://donntu.edu.ua Донецького національного технічного університету в розділі «Новини» будуть вказані реєстрові номери, шифри робіт та прізвище першого автора роботи, які запрошуються до участі у підсумковій науково-практичній конференції. Одночасно на адресу вищих навчальних закладів будуть направлені листи-запрошення до участі у підсумковій науково-практичній конференції.

Додаткова iнформацiя за телефонами та електронною поштою:

(062)3010829сл. - Павлова Галина Iванiвна, відповідальна за НТТС ДонНТУ;

(062)3055303сл., (062)3127256дом., (050)3678360моб. - Панасенко Анатолiй Iванович - a_panasenko@mail.ru.

(062)3010387cл., (062)3372213дом., (066)8868254моб. – Ганнова Юлія Миколаївна –

gannovaj@mail.ru.

Голова оргкомiтету,

проректор із наукової роботи,

професор Є.О. Башков


Цього листа з 10 листопада 2011 року розташовано на сайті: http://donntu.edu.ua


Схожі:

Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1187 вiд...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та екологічна безпека»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки, молоді та спорту України №1076 вiд...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПро проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робiт за галуззю науки «Екологія та охорона навколишнього середовища»
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки України №998 вiд 12 листопада 2007 р...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПоложення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт направити для участі у роботі підсумкової науково-практичної конференції студента Вашого внз автора роботи „
У донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно наказу Мiнiстерства освiти І науки України №998 вiд 12 листопада 2007 р...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПро проведення підсумкової науково-практичної конференції Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «переклад» Інформаційне повідомлення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук у 2011-2012 навчальному році»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconНаказ №343 "Про створення галузевої комісії для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт"
Для проведення другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт за напрямом «Екологія І охорона навколишнього середовища»...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 20 13 року надіслати для участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу не більше трьох кращих наукових робіт
Положення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт просимо Вас до 20 січня 2013 року надіслати для участі...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconКонкурс студентських наукових робіт
Всеукраїнський) тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософських наук (далі – Конкурсу) буде проведено в Одеському...
Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у донецькому національному технiчному унiверситетi згiдно iconПоложення про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук протокол засідання галузевої конкурсної комісії Конкурсу
Галузева конкурсна комісія забезпечила рецензування студентських наукових робіт, що надійшли з вищих навчальних закладів
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи