Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету icon

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету
Скачати 36.84 Kb.
НазваПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету
Дата14.02.2014
Розмір36.84 Kb.
ТипПоложення
1. Загальні положення

1.1. Дане «Положення…» розроблено у відповідності до Закону України «Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 20 січня 1998 року №65 «Про затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу МОН №642 від 09.07.2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» і Статуту університету.


1.2. Під переатестацією навчальних дисциплін розуміється визнання навчальних дисциплін і практик, з яких студент був атестований при отриманні попередньої вищої освіти. Рішення про переатестацію звільняє студента від необхідності повторного вивчення відповідної дисципліни або проходження практики.

Переатестація навчальних дисциплін і практик є однією з підстав для встановлення скороченого терміну навчання.


1.3. Дане «Положення…» встановлює загальні вимоги до процедур:

- оформлення переатестації з навчальних дисциплін студентів, які отримали документи встановленого зразка про здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста (техніка) і зараховані у групи зі скороченим терміном заочної або заочної з наданням додаткових денних освітніх послуг форм навчання за програмою бакалавра;

- ліквідації академічної різниці студентами, які отримали документи встановленого зразка про здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста і зараховані на старші курси стаціонару для навчання за програмою бакалавра.


1.4. Перелік навчальних дисциплін, з яких студент проходить переатестацію або атестацію (у подальшому - попередні дисципліни), визначається ОПП галузевого стандарту напряму попередньої професійної підготовки студента у вищому навчальному закладі І-го рівня акредитації і ОПП галузевого стандарту напряму професійної підготовки студента в Донецькому національному технічному університеті.


2. Процедура оформлення переатестації з навчальних дисциплін студентів, які отримали документи встановленого зразка про здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста або техніка і зараховані у групи зі скороченим терміном заочної або заочної з наданням додаткових денних освітніх послуг форм навчання за програмою бакалавра

2.1. Декан факультету не пізніше 15 днів з початку семестру створює «Комісію з переатестації навчальної дисципліни», а також визначає терміни її роботи.

До складу комісії включаються:

- декан факультету, на якому навчається студент;

- завідувач випускаючої кафедри або його заступник;

- викладач профільної кафедри.


2.2. Комісія вивчає додаток до диплома молодшого спеціаліста (техніка) і приймає рішення щодо термінів і умов переатестації студента з дисципліни.

2.3. Рішення комісії залежить від різниці між загальним навантаженням з дисципліни ДонНТУ і загальним навантаженням з попередньої дисципліни, а також – від форм атестації з цих дисциплін і може бути таким:

- переатестувати без додаткових умов;

- переатестувати за умови виконання і захисту індивідуального завдання на СРС* з дисципліни;

- переатестувати після проведення зі студентом додаткових занять в обсязі, визначеному комісією, і складання студентом екзамену або заліку.

При позитивній оцінці виконання і захисту СРС або складання екзамену (заліку) комісія приймає рішення щодо переатестації з оцінкою, яку отримав студент під час захисту СРС або екзамену (заліку).


Примітки: * 1. Завдання на СРС може включати:

    1. Опрацювання окремих розділів навчальної програми.

    2. Виконання розрахункових (графічних або розрахунко –

во-графічних) робіт.

    1. Підготовка реферату тощо.3. Процедура ліквідації академічної різниці студентами, які отримали документи встановленого зразка про здобуття кваліфікації молодшого спеціаліста і зараховані на старші курси стаціонару для навчання за програмою бакалавра.


3.1. Декан факультету не пізніше 15 днів з початку навчального року створює «Комісію з ліквідації академічної різниці», а також визначає терміни її роботи.

До складу комісії включаються:

- декан факультету, на якому навчається студент;

- завідувач випускаючої кафедри або його заступник;

- викладач профільної кафедри.


3.2. Комісія вивчає додаток до диплома молодшого спеціаліста і приймає рішення щодо встановлення академічної різниці, а також термінів і умов ії ліквідації.

3.3. Рішення комісії залежить від величини академічної різниці , а також – від форм атестації і може бути таким:

- переатестувати студента без додаткових умов;

- переатестувати студента з дисципліни за умови виконання і захисту індивідуального завдання на СРС*;

- переатестувати студента з дисципліни після складання у встановлені терміни екзамену або заліку в обсязі академічної різниці.
Схожі:

Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що додається. Зазначене Положення є обов'язковим для всіх навчальних закладів незалежно від їх підпорядкування та форм власності
Затвердити Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що додається
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПоложення про магістратуру Луганського національного університету імені Тараса Шевченка
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПро затвердження Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
Затвердити Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що додається
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПоложення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)
Затвердити Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту), що додається
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПоложення
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету iconПро організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента
Удод О. А.), департаменту вищої освіти (Болюбаш Я. Я.) при розробленні освітньо-професійних програм та навчальних планів підготовки...
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету icon„узгоджено”
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)», Наказу мон №642 від 09. 07. 2009 р. «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента» І Статуту університету icon„узгоджено”
Положення про освітньо-кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту)”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20. 01....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи