К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей icon

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей
Скачати 273.58 Kb.
НазваК додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей
Дата14.02.2014
Розмір273.58 Kb.
ТипДокументи
К
Додаток А до наказу №______ від _________2012 р.
одифікатор спеціальностейп/п

Кафедра

Напрям

підготовки

Спеціальність, спеціалізація

Скорочена назва

При­мітка

Гірничий факультет

1

Розробки родовищ корисних копалин


Проф. Касьян М.М.

(062)-301-09-29

6.050301

Гірництво

7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин

РКК
7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин.

Відкриті гірничі роботи

ВГР
2

Охорони праці і аерології


^ Проф. Булгаков Ю.Ф.

(062)-300-24-96

7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин.

Охорона праці у гірничому виробництві

ОПГ
3

Будівництва шахт та підземних споруд


^ Проф.. Шевцов Н.Р.

(062)-301-06-03

7.05030102, 8.05030102 Шахтне і підземне будівництво.

Ш
4

Управління виробництвом


Проф. Мартякова О.В.

(062)-301-03-10

7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин.

Управління гірничими підприємствами

УГП
7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин.

Страхова експертиза охорони праці у вугільній промисловості

СЕВ
6.030601

Менеджмент

7.03060104, 8.03060104

Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності

МЕД
5

Збагачення корисних копалин


Проф. Назімко О.І.

(062)-301-07-47


6.050303

Переробка корисних копалин

7.05030301, 8.05030301

Збагачення корисних копалин

ЗКК
Гірничо-геологічний факультет

6

Корисних копалин та екологічної геології

^

проф. Волкова Т.П.


(062)-301-03-08

6.040103

Геологія

7.04010301, 8.04010301

Геологія.

Геологічна зйомка, пошуки і розвідка

ГР
6.040106

Екологія, охорона нав­колишнього середови­ща та збалансоване природокористування

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав¬колишнього середови¬ща.

Екологічна геологія

ЕГ

ФЕХТ (бака­лавр)

7

Геоінформатики і геодезії

^

Проф. Могильний С.Г.


(062)-301-07-81

6.080101

Геодезія, картографія та землеустрій

7.08010101, 8.08010101

Геодезія

ІГ
7.08010103, 8.08010103

Землеустрій та кадастр

ЗК
7.08010105, 8.08010105

Геоінформаційні системи і технології

ГІС
8

Технології та техніки геологорозвідувальних робіт

Проф. Калініченко О.І.

(062)-381-75-36

6.050301

Гірництво

7.05030103, 8.05030103

Буріння свердловин

БС
7.05030103, 8.05030103

Буріння свердловин.

Технологія та техніка розвідки родовищ корисних копалин

ТТР
9

Маркшейдерської справи

^ Проф. Назімко В.В.

(062)-381-75-38

7.05030104, 8.05030104

Маркшейдерська справа

М
Фізико-металургійний факультет

10

Руднотермічних процесів та маловідходних технологій


Доц. Кочура В.В.

(062)-301-08-97

6.040106

Екологія, охорона нав­колишнього середови­ща та збалансоване природокористування

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав­колишнього середови­ща.

Екологія металургії

ЕКМ

ФЕХТ (бака­лавр)

6.050401

Металургія

7.05040101, 8.05040101

Металургія чорних металів.

Металургія чавуну

МЧМа
11

Металургії сталі

Проф. Смірнов О.М.

(062)-301-08-79

7.05040101, 8.05040101

Металургія чорних металів.

Металургія сталі

МЧМб
12

Електрометалургії

Проф. Троянський О.А.

Проф. Рябцев А.Д. (заступник)

(062)-305-32-62

7.05040101, 8.05040101

Металургія чорних металів. Електрометалургія сталі

МЧМв
13

Кольорової металургії та конструкційних матеріалів

^ Проф.. Маняк М.О.

(062)-301-08-30

7.05040102, 8.05040102

Металургія кольорових металів

МКМ
14

Обробки металів тиском

Проф. Смирнов Є.М.

(062)-301-07-60

7.05040104, 8.05040104

Обробка металів тиском

ОМТ
15

Технічної теплофізики

В.о доц. Туяхов А.І.

(062)-301-08-41

7.05040106, 8.05040106

Промислова теплотехніка

ПТТ
16

Фізичного матеріалознавства


Доц. Єгоров М.Т.

(062)-301-08-72

6.050403

Інженерне матеріалознавство

7.05040301, 8.05040301

Прикладне матеріалознавство

ПМ
7.05040304, 8.05040304

Металознавство

МТ
7.05040305, 8.05040305

Термічна обробка металів

ТО
17

Промислової теплоенергетики


Проф. Сафьянц С.М.

(062)-337-21-50

6.050601

Теплоенергетика

7.05060105, 8.05060105

Енергетичний менеджмент

ЕНМ
7.05060101, 8.05060101

Теплоенергетика

ТП
7.05060103, 8.05060103

Теплові електричні станції

ТЕС
Факультет екології та хімічної технології

18

Хімічної технології палива


Проф. Бутузова Л.Ф.,

(062) 301-03-27

6.051301

Хімічна технологія

7.05130105, 8.05130105

Хімічні технології палива та вуглецевих матеріалів

ХТ
7.050130108, 8.05130108

Хімічні технології високомолекулярних сполук

ТХВ
19

Прикладної екології та охорони навколишнього середовища


^ Проф. Шаповалов В.В.,

(062) 301-03-87

7.05130104, 8.05130104

Хімічні технології тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

ТТМ
6.040106

Екологія, охорона нав­колишнього середови­ща та збалансоване природокористування

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав­колишнього середови­ща.

Управління екологічною безпекою

ЕП
7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав­колишнього середови­ща.

Екологія хімічних виробництв

ОС
20

Руднотермічних процесів та маловідходних технологій


^ Доц. Кочура В.В.

(062)-301-08-97

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав­колишнього середови­ща.

Екологія металургії

ЕКМ

ФМФ (спеціа­ліст, магістр)

21

Корисних копалин та екологічної геології

^

проф. Волкова Т.П.


(062)-301-03-08

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав¬колишнього середови¬ща.

Екологічна геологія

ЕГ

ГГФ (спеціа­ліст, магістр)

22

Природоохоронної діяльності


^ Проф. Костенко В.К.

(062) 301-07-17

7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав­колишнього середови­ща.

Екологія в гірництві

ЕГС
7.04010601, 8.04010601

Екологія та охорона нав¬колишнього середови¬ща.

Організація і контроль природоохоронної діяльності

ПД
6.050301

Гірництво

7.05030101, 8.05030101

Розробка родовищ та видобування корисних копалин.

Комплексна розробка та ра­ціональне використання надр

КВН
6.030601

Менеджмент

7.03060101, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування.

Менеджмент природоохоронної діяльності

МПД
Факультет інженерної механіки та машинобудування

23

Гірничих машин


Проф. Семенченко А.К.

(062)-301-08-94

6.050503

Машинобудування

7.05050309, 8.05050309

Гірничі машини та комплекси.

Комп’ютерне проектування мехатронного гірничого обладнання

КПМО
24

Гірничозаводського транспорту та логістики


Проф. Кондрахін В.П.

(062)-301-08-28

6.050503

Машинобудування

7.05050308, 8.05050308

Підйомно-транспортні, дорожні, будівельні машини і обладнання.

Комп’ютерний інжиніринг транспортних логістичних систем

КІТ
6.050702

Електромеханіка

7.05070205, 8.05070205

Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

ЕМО

ЕТФ (бака­лавр)

25

Енергомеханічних систем


Проф. Кононенко А.П (062)-301-08-31

6.050503

Машинобудування

7.05050309, 8.05050309

Гірничі машини та комплекси.

Комп’ютеризовані енергомеханічні системи

КЕС
Енергомеханічні комплекси гірничого та гірничо-збагачувального виробництва

ГЕМ

ЗФ

6.050502

Інженерна механік

7.05050205, 8.05050205

Гідравлічні машини, гідроприводи та гідропневмоавтоматика.

Комп’ютерне керування гідравлічними та пневматичними системами

КГПС
26

Машин і апаратів хімічних виробництв


Проф. Парфенюк О.С.

(062)-301-03-16

6.050503

Машинобудування

7.05050315, 8.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Комп’ютерне проектування та експлуатація хіміко-технологічних комплексів

МХК
7.05050315, 8.05050315

Обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів.

Обладнання природоохоронних технологій

ОПТ
27

Механічного обладнання заводів чорної металургії


Проф. Єронько С.П.

(062)-

6.050503

Машинобудування

7.05050311, 8.05050311

Металургійне обладнання

МЕХ
28

Технології машинобудування


Проф. Михайлов О.М.

(062)-301-08-40

6.050502

Інженерна механіка

7.05050201, 8.05050201

Технології машинобудування

Комп’ютерне проектування технологій машинобудування

КПТМ
29

Мехатронні системи машинобудівного обладнання


Проф. Гусєв В.В.,

(062)-301-08-70

6.050503

Машинобудування

7.05050301, 8.05050301

Металорізальні верстати та системи.

Мехатронні системи машинобудівного обладнання

МСМО
7.05050301, 8.05050301

Металорізальні верстати та системи.

Мехатроніка

МВСн

Німецький технічний факультет

Електротехнічний факультет

30

Електростанцій


Проф. Сивокобиленко В.Ф.

(062)-301-03-72

6.050701

Електротехніка та електротехнології

7.05070101, 8.05070101

Електричні станції

ЕС
7.05070101, 8.05070101

Електричні станції

Нетрадиційні джерела енергії

ЕСнде
7.05070101, 8.05070101

Електричні станції.

Засоби інтелектуального управління електроенерге­тичними системами

ЗІУ
31

Електричних систем


^ Проф. Гребченко М.В.

(062)-301-03-07

7.05070102, 8.05070102

Електричні системи та мереж

ЕСіМ
32

Електропостачання промислових підприємств та міст


Проф. Ковальов О.П.

(062)-301-09-36

7.05070103, 8.05070103

Електротехнічні системи електроспоживання

ЕСЕ
33

Елекртоприводу і автоматизації промислових установок


Проф. Толочко О.І.

(062)-301-03-35

6.050702

Електромеханіка

7.05070204, 8.05070204

Електромеханічні системи ав­томатизації та електропривод

ЕАПУ
34

Гірничозаводського транспорту та логістики


^ Проф. Кондрахін В.П.

(062)-301-08-28

7.05070205, 8.05070205

Електромеханічні системи геотехнічних виробництв

ЕМО

ФІММ (спеціа­ліст, магістр)

Факультет комп'ютерних наук і технологій

35

Комп'ютерної інженерії


Проф. Святний В.А.

(062)-301-08-90

6.050102

Комп’ютерна інженерія

7.05010201, 8.05010201

Комп’ютерні системи та мережі

КС
7.05010202, 8.05010202

Системне програмування

СП
36

Автоматизованих систем управління


Проф..Скобцов Ю.О.

(062)-301-09-96

6.050102

Комп’ютерна інженерія

7.05010203, 8.05010203

Спеціалізовані комп’ютерні системи.

Комп’ютерні системи медичної та технічної діагностики

КСД
6.050101

Комп’ютерні науки

7.05010101, 8.05010101

Інформаційні управляючі системи та технології

ІУС
37

Комп'ютерних систем моніторингу


Проф. Аверін Г.В.

(062)-301-08-51

7.05010105, 8.05010105

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг

КЕМ
7.05010105, 8.05010105

Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг.

Програмування медіасистем і комп’ютерний дизайн

ПКД
38

Прикладної математики та інформатики


Проф. Башков Є.О.

Доц. Зорі С.А. (заступник)

(062)-301-07-62

6.030502

Економічна кібернетика

7.03050201, 8.03050201

Економічна кібернетика

ЕКІ
6.050103

Програмна інженерія

7.05010301, 8.05010301

Інженерія програмного забезпечення

ІПЗ
39

Філософії


Проф.. Муза Д.Є.

(062)-305-39-18

6.020301

Філософія

7.020301002, 8.02030102

Релігієзнавство

ФіР
Факультет комп'ютерних інформаційних технологій і автоматики

40

Автоматики і телекомунікації


Проф. Воронцов О.Г.

(062)-301-03-69

6.050201

Системна інженерія

7.05020101, 8.05020101

Комп’ютеризовані системи управління та автоматика

СУА
6.050903

Телекомунікації

7.05090302, 8.05090302

Телекомунікаційні системи та мережі

ТКС
41

Гірничої електротехніки і автоматики ім.Р.М.Лейбова


Проф. Ковальов Є.Б.

(062)-301-07-95

6.050202

Автоматизація та комп’ютер­но-інтег­ровані технології

7.05020201, 8.05020201

Автоматизоване управління технологічними процесами

АУП
42

Електронної техніки


Проф. Зорі А.А.

(062)-301-09-42

6.050802

Електроні пристрої та системи

7.05080202, 8.05080202

Електронні системи

ЕлС
6.051003

Приладобудування

7.05100304, 8.05100304

Прилади і системи екологічного моніторинг

НАП
Факультет радіотехніки та спеціальної підготовки

43

Радіотехніки та захисту інформації


Доц.. Пасльон В.В.

(062)-301-03-86

6.050901

Радіотехніка

7.05090103, 8.05090103

Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси

РЕС
6.170102

Системи технічного захисту інформації

7.17010201, 8.17010201

Системи технічного захисту інформації, автоматизація її обробки.

ТЗІ
Факультет економіки

44

Економічної теорії і державного управління


Проф. Дементьєв В.В.

(062)-301-07-43

6.030501

Економічна теорія

Економічна теорія

7.03050101, 8.03050101

Економічна теорія

ЕТ

бак (09, 11), спец, маг

7.03050101, 8.03050101

Бізнес-аналітика

БА

бак 12

7.03050101, 8.03050101

Державне управління національною економікою

НЕК
45

Фінансів і банківської справи


Проф. Вишневський В.П.

Панфілова Т.С. (заступник)

(062)-301-03-56,

6.030508

Фінанси і кредит

Фінанси підприємства

ФПР

Бак

Банківська справа

ФБС

Бак

7.03050801, 8.03050801

Фінанси і кредит

ЕФК
46

Економіки підприємства


Проф. Хобта В.М.

(062)-301-03-54,

6.030504

Економіка підприємства

Економіка підприємства

7.03050401, 8.03050401

Економіка підприємства

ЕПР
Економіка підприємства.

Інформаційне забезпечення і правове регулювання

ЕПІ
Економіка підприємства.

Економіка підприємства за галузями

ЕПГ
Специфічні категорії

8.18010012

Управління інноваційною діяльністю

ДІ
6.030601

Менеджмент

8.03060102

Менеджмент інноваційної діяльності

МІД
47

Економіки і маркетингу


Проф. Кратт О.А.

(062)-301-03-78

6.030507

Маркетинг

Маркетинг

8.03050701 Маркетинг

МПР
6.030504

Економіка підприємства

7.03050401, 8.03050401

Економіка підприємства.

Маркетинг підприємства

ЕПМ

ЗФ

Економіка підприємства.

Економіка паливно-енергетичного комплексу

7.03050401, 8.03050401

Економіка підприємства.

Економіка паливно-енергетичного комплексу

ЕПЕК
6.030601

Менеджмент

Логістика

МЛ

Бак

Специфічні категорії

8.18010013

Управління проектами

УПР
48

Бухгалтерського обліку та аудиту


Проф. Гавриленко В.А.

(062)-337-63-57,(062)-301-03-47, (062)-301-09-21

6.030509

Облік і аудит

Облік і аудит

7.03050901, 8.03050901

Облік і аудит

ОА
49

Стратегічного управління економічним розвитком


Проф. Кендюхов О.В.

(062)-301-03-62

6.030601

Менеджмент

Менеджмент туризму і готельного бізнесу

МТБ

Бак

Специфічні категорії

8.18010016

Бізнес-адміністрування

МБА


Факультет менеджменту

50

Менеджменту і господарчого права


Проф. Захарова О.В.

(062)-301-03-41

6.030601

Менеджмент

7.03060101, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування.

Організаційно-економічне та правове забезпечення у підприємницькій сфері

МПП
7.03060101, 8.03060101

Менеджмент організацій і адміністрування.

Менеджмент (за галузями промисловості та новітніх технологій)

МГП
51

Зовнішньоекономічної діяльності підприємств


Проф. Хоменко Я.В.

(062)-301-03-51

6.030503

Міжнародна економіка

7.03050301, 8.03050301

Міжнародна економіка.

Європейські студії

ЕМС
6.030601

Менеджмент

7.03060104, 8.03060104

Менеджмент зовнішньо­економічної діяльності

ЗЕД
52

Економічної кібернетики


Проф. Румянцев М.В.

(062) 337 – 27 – 03

6.030502

Економічна кібернетика

7.03050201,8.03050201

Економічна кібернетика

ЕК
53

Управління персоналом і економіка праці


Проф. Швець І.Б.

(062)-301-09-65

6.030505

Управління персоналом та економіка праці

7.03050501, 8.03050501

Управління персоналом і економіка праці

УПЕП
54

Управління якістю


Доц. Момот О.І.

(062)-301-08-92

Специфічні категорії

7.18010001, 8.18010010

Стандартизація та сертифікація

ЯСС
6.051002

Метрологія, стандартизація та сертифікація

7.05100201, 8.05100201

Метрологія забезпечення випробувань та якості продукції

МСС
55

Соціологія і політологія


Доц. Рагозін М.П.

(062)-337-56-88

6.030101

Соціологія

7.03010101, 8.03010101

Соціологія (за видами діяльності)

СОЦ
Інститут інформатики і штучного інтелекту

56

Програмного забезпечення інтелектуальних систем


Проф. Шевченко А.І.

(062) 342 – 91 – 21

6.050103

Програмна інженерія

7.05010301, 8.05010301

Програмне забезпечення систем

ПЗС
57

Системи штучного інтелекту


Проф. Шелєпов В.Ю

(062) 337 – 27 – 03

6.050101

Комп'ютерні науки

7.05010104, 8.05010104

Системи штучного інтелекту

СШІ
58

Комп’ютеризованих систем управління


Проф. Шушура О.М.

6.050201

Системна інженерія

7.05020101, 8.05020101

«Комп’ютеризовані системи управління та автоматика»

КСУ
59

Системного аналізу і моделювання


Проф. Міненко О.С.

(062) 342-98-86

6.040303

Системний аналіз

7.04030301, 8.04030301

Системний аналіз і управління

САУ

Німецький технічний факультет

60

Систем програмного управління та мехатроніки


Проф. Калашніков В. І.

(062)-304-71-31

VIK@kita.dgtu.donetsk.ua

6.050702

Електромеханіка

7.05070204, 8.05070204

Електромеханічні системи автоматизації та електропривод

СПУ


Схожі:

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconНаціональний університет «Острозька академія» Розмір плати за навчання на умовах контракту Додаток №4 до наказу Науоа №33 від 07 червня 2012 р. Окр «бакалавр»

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconРозпорядження 30 січня 2012 р м. Херсон №06 Про перенесення навчальних занять
У зв’язку з різким зниженням температури повітря, з метою запобігання шкідливого впливу низьких температур на стан здоров’я студентів...
К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток 1 до наказу від 31. 05. 2012 №510 Зміни та доповнення до Переліку платних послуг у сфері освітньої діяльності, які будуть надаватися Державним вищим навчальним закладом

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток №1 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту України від 14. 07. 2011 №791 біологія програма зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року
move to 0-16768361
К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconПлан підвищення кваліфікації керівних І педагогічних кадрів закладів освіти
Додаток до наказу Головного управління освіти І науки облдержадміністрації №395 від 06. 06. 2012
К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р. Розклад

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток 1 до наказу № від “ “ 2013 р. Розклад

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconДодаток до наказу по університету №283-5-10 від 05. 10. 2010 р

К додаток а до наказу № від 2012 р одифікатор спеціальностей iconІнформація про наукову та науково-технічну діяльність факультету (наукового підрозділу) за 2012 рік (за формою згідно з додатком 1)
В додаток до наказу ректора Львівського національного університету імені Івана Франка від 27. 09. 2012р. № Н-371
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи