Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план icon

Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план
Скачати 113.48 Kb.
НазваКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план
Дата19.09.2012
Розмір113.48 Kb.
ТипДокументи


Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн»

(укладач Радченко Л.М.)


Тематичний план

№ п/п

Назва теоретичних блоків


Кількість годин
Всього годин

Аудиторні години


Самостійна робота
Всього аудиторних

Лекції

Семінарські

Практичні

Лабораторні

Індивідуальні
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10Модуль І.

18

10

4

4
2

8

1.

Предмет навчального курсу “Політичні інститути зарубіжних країн”2


4

2.

Політичні інститути2

4
2

4
Модуль ІІ.

36

14

8

6
6

16

3
Політичні інститути США2

2
2

4

4

Політичні інститути Великої Британії2

24

5

Франція: класична республіканська демократія22

4

6

ФРН: демократія, корпоративізм, федералізм2

2
2

4
Всього:

54

22

12

10
8

24VI. Навчально-методична карта дисципліни “Політичні інститути зарубіжних країн” (ІІ курс-2006р.).


Всього 54 год., Лекції- 12 г., Семінарські -10 г., Самостійна робота - 24 г.; екзамен

Тиждень

І

ІІ


ІІІ

ІV


Vмодулі


Модуль 1

Модуль 2Лекції


1

2
7

8

9


Дати


^

Теоре тичні розділи.


І. Теорія політичних інститутів.


ІІ. Політичні інститути окремих країн
^

Теми лекцій.


Предмет навчального курсу „Політичні інститути зарубіжних країн”

Політичні

інститути

Політичні інститути

США


Політичні інститути

Великої Британії

Франція: класична республіканська демократія..


ФРН: демократія, корпоративізм, федералізм
^

Теми практичних занять

Політичні

інститути

Політичні інститути

Сша

Політичні інститути

Великої Британії
Політичні інститути

Німеччини^

Самостійна роботи


Політичні партії і партійні системи

Місцеве самоуправління і управління зарубіжних країн^

Види контролю


Тест 1.

(25-27.09; 2-5.10)

Контрольна робота.

Колоквіум

(23-31.10)
Е К З А М Е Н

^ V. Порядок поточного і підсумкового контролю знань


Контроль успішності студентів з врахуванням поточного і підсумкового оцінювання проводяться відповідно до навчально – методичної карти (п.IV.), де зазначено види і терміни контролю.

Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ECTS) шкали представлені в таблицях п.п. 5.1 і 5.2.

Для обліку і реєстрації показників успішності використовується рейтингова відомість успішності студентів (п.5.3).

Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на практичних заняттях . Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля.

Виконання тестових завдань здійснюється в режимі комп’ютерної діагностики, або за допомогою роздрукованих завдань. Оцінювання тестів проводиться за власною методикою з приведенням підсумку до встановленої в рейтинговій шкалі балів.

Реферати, підготовлені за заданою тематикою обговорюються та захищаються під час семінарських занять.

Заходи з модульного контролю проводяться по завершенню вивчення навчального матеріалу даного модуля.

За пропуски навчальних занять (лекцій, практичних, семінарських ) нараховуються штрафні бали (1 бал за кожен пропуск), які віднімаються від сумарного рейтингового балу при виведенні підсумкової оцінки.

При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу.

Студент може підвищувати оцінку “задовільно” або “добре”, яку він отримав за результатами поточного контролю, складанням семестрового екзамену.


5.1. Розрахунок рейтингових балів

за видами поточного (модульного) контролю


№ п/п

Вид діяльності

Коефіцієнт(вартість)

виду

Кількість робіт

РезультатСемінарські заняття

5

5

25Тест

15

1

15Реферат

5

2

10Колоквіум

30

1

30Контрольна робота

20

1

20
Підсумковий рейтинговий бал:

100
Нормований рейтинговий бал:

1005.2. Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ECTS:


національна шкала

« 5 »

відмінно

« 4 »

добре

« 3 »

задовільно

« 2 »

незадовільно

« 2 » незадовільно

шкала університету

90-100

80-89

70-79

65-69

60-64

35-59

0-34

шкала ECTS

A

B

C

D

E

FX

Xз

можливістю повторного складання

з обов’язко-вим повторним курсомСхожі:

Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconКурс: «Порівняльна політологія» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план

Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconЗалікові питання до спецкурсу "Основні інститути цивільного права зарубіжних країн"
Порівняльна характеристика джерел цивільного права країн системи романо-германського права та англосаксонської системи права
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconМіністерство освіти І науки України Сумський державний університет Тестові завдання з курсу «історія держави І права зарубіжних країн»
Тестові завдання з курсу “Історія держави І права зарубіжних країн” / Укладач В. А. Нестеренко. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – 156...
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconМіністерство освіти І науки, молоді та сполту україни донецький державний університет управління кафедра адміністративного права робча навчальна програма з дисципліни «Конституційне право зарубіжних країн»
Робоча навчальна програма з дисципліни «Державне (конституційне) право зарубіжних країн» (для студентів денної форми навчання напряму...
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconІспит з Конституційного права зарубіжних країн (форма проведення, критерії оцінювання знань студентів)
Навчальна дисципліна Конституційне право зарубіжних країн передбачає отримання студентами комплексу знань з теорії конституційного...
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Курс: «Політичні інститути зарубіжних країн» (укладач Радченко Л. М.) Тематичний план iconМакроекономіка ● Мікроекономіка ● Економіка зарубіжних країн
Особливості економічного розвитку нових індустріальних країн. Економіка країн – експортерів нафти. Економіка Індії. Економіка країн...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи