Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності icon

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
НазваРобоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності
Сторінка2/4
Дата19.09.2012
Розмір0.51 Mb.
ТипРобоча програма
1   2   3   4


ІІІ. Зміст дисципліни


^ Зміст семінарських занять

Орієнтовна тематика і плани семінарських занять.

Модуль 1. Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

Тема 1: Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять. Розвиток політичної науки: етапи і парадигми.

Заняття 1.

План

 1. Політична культура і політична свідомість як політологічні конструкції.

 2. Принципова кореляція понять “політична культура”, “політична свідомість”, “політична ідеологія”, “політична психологія”.

 3. Рівні та функціональне навантаження політичної свідомості.

 4. Основні етапи розвитку політичної свідомості та політичної науки.


Тематика рефератів і завдань:

 1. Теоретичний рівень політичної свідомості.

 2. Поняття “політичної доктрини” та їх класифікація.

 3. Регулятивна сукупність політики та її характерологічні особливості.

 4. Принципи політичного володарювання та система політичного поля.

 5. Розвиток української політології в 1993-2000 році.

 6. Принципи пізнання політичний оцінок та сентенцій.

 7. Політична свідомість як система цінностей політичного процесу та його регулятор.

 8. Принципи модернізації політичної свідомості та ознаки модернізму.


Тема 2: Класичний етап розвитку політичної науки.

Заняття 1

План

 1. Парадигми та параметри розвитку політичної науки в ході класичного етапу.

 2. Принципи політичного володарювання та система політичного лідерства в політичній теорії В. Паретто. Сутність поняття еліта та сутність елітарної політичної системи.

 3. Теорія “зацікавлених груп” А. Бентлі. Сутність владного контролю та владна політична система.

Заняття 2

План

 1. Вироблення категоріального апарату політичної науки.

 2. Владні теорії першого етапу розвитку політології. Формально – юридичний підхід.

 3. Зв’язок політичної науки з науками історичного і правового циклів.Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи влади та державне управління в політичній теорії В.Паретто.

 2. Значення суспільних залишків та політичних теорії в політичній теорії В.Паретто.Тема 3: М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

План

 1. Принципи владного процесу в політичній теорії М. Вебера.

 2. Значення типу політичного володарювання та система політичного тиску в політичній концепції М.Вебера.Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення лідерства для розвитку політичної системи в політичній теорії М. Вебера.

 2. Поєднання політичного володарювання та політичного панування в політичному процесу в працях М. Вебера.

 3. Політологічні характеристики праці М. Вебера “Протестантська етика і дух капіталізму”.Тема 4: Поведінковий етап розвитку політичної науки. Подолання досконалості формальних політичних категорій.

Заняття 1.

План

 1. Теоретичні основи та система парадигм політичної науки поведінкового етапу.

 2. Сутність політологічного біхевіорізму.

Заняття 2

План

 1. Причини виникнення поведінкового етапу. Усвідомлення значення політичного прогнозу щодо політичної поведінки окремого суб’єкта.

 2. Принципи політичної теорії і практики. Кореляція владного простору та адикція політичного суб’єкта.

Тема рефератів:

 1. Політична система в теоретичній моделі біхевіорізму.

 2. Принципи політичного володарювання в політичній системі теоретиків поведінкового етапу.


Тема 5: Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

Заняття 1.

План

 1. Основні парадигми та напрямки розвитку політичного біхевіорізму.

 2. Політична теорія Ч. Мєріама.Заняття 2.

План

 1. Принципи політичних символів та індикаторі в політичній теорії Г.Ласуелла.

 2. Принципи політики та політичного володарювання в політичному вченні Г. Маргентау.Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципові відмінності загального політичного аналізу від політичного біхевіорізму.

 2. Політична система та політична влада в політологічній спадщині Г. Маргентау.

 3. Символи в політиці в політичній доктрині Г. Ласуелла.Тема 6: Модерн в політичному знанні. Значення хвилі інформатизації. Сутність теорій третього рівня.


Заняття 1.

План

 1. Завдання та напрямки розвитку політичної науки після ІІ світової війни.

 2. Принципи політичних теорій 3 рівня. Політична теорії конвергентного характеру.

 3. Принципи політичної влади в політичній теорії Г. Алмонда та С. Верби.Заняття 2.

 1. Принципи розвитку політики та зміст громадського розвитку в політичній доктрині К.Ясперса.

 2. Сутність теорій процесуального характеру та їх відмінності від теорій класичної доби.

 3. Місце людини в теоріях середнього рівня.Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення політичної історії та інформаційний політичний прошарок влади в політичній теорії Т. Парсонса.

 2. Принципи політичного володарювання та структура політичного процесу в політичній теорії Ф. ф. Хайека.

 3. Теорія політичних систем Г. Істона.

 4. Інтереси людини і держави в політичних теоріях ІІІ етапу розвитку політичної науки.

 5. Значення творчої спадщини неоконсерваторів для розвитку політичного знання.^ Модуль ІІ. Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.

Тема 1: Приклади використання формальної свободи. Ліберальна політична свідомість та її основні принципи. Соціальні регулятори та принципи політики в політичній доктрині неолібералізму.

План

 1. Джерела формування та ситуативні складові політичної доктрини класичного лібералізму і неолібералізму.

 2. Принципи політичного аналізу в ліберальній політичній свідомості.

Влада та політична система в політичній теорії класичного лібералізму. Державні теорії та місце людини в політичній теорії класичного лібералізму.

 1. Принципи державної політики та політичної влади в доктрині соціального лібералізму. Держава «всезагального блага».

 2. Принципи входження людини в політичне середовище. Сутність соціального регулювання політичних відносин.Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи та перспективи розвитку лібералізму в українській історії.

 2. Неоліберальні політичні партії в сучасній Україні.

 3. Система державної влади в неолібералізмі.

 4. Основні політологічні та історичні виміри “нового курсу” Рузвельта.

 5. Перспективи та принципи ліберального розвитку економіки та політики України.

 6. Значення примусу та інновації в політичній доктрині класичного лібералізму.Тема 2: Консерватизм як політична свідомість. Структурний та ціннісний консерватизм. Неоконсервативна хвиля та її значення.


Заняття 1.

План

 1. Джерела та ситуація виникнення доктрин класичного консерватизму.

 2. Принципи традиційності та державної структури в політичній доктрині класичного консерватизму.

 3. Принципи та постулати класичного консерватизму. Ціннісний та технологічний консерватизм.Заняття 2.

План

 1. Особливості режиму власності в політичній доктрині модерніського лібералізму. Ситуація виникнення та джерела неоконсерватизму.

 2. Принципи неоконсервативної політики. Загальнолюдські цінності в політичній теорії неоконсерватизму.

 3. Влада, громадянське суспільство та система політичних регуляторів в політичній доктрині модерніського консерватизму.

 4. Система політичного володарювання та принципи політичного розвитку в неоконсервативній політичній свідомості.Тематика рефератів і завдань:

 1. Результати неоліберальної хвилі в міжнародній політиці.

 2. Принципи політики неоконсерватизму. Людина в політичній системі неолібералізму та неоконсерватизму.

 3. Соціальні і політичні цінності неоконсерватизму.

 4. Значення соціальних цінностей в класичному консерватизмі.

 5. Спротив державному примусу та реалізація власних інтересів в політичній доктрині класичного консерватизму.

 6. Принципи політичного володарювання в політичній доктрині класичного консерватизму.

 7. Принципи держави та політичної взаємодії в політики неоконсерватизму.

 8. Принципи політичного корпоративізму.

 9. “Рейганоміка” в політичній доктрині неоконсерватизму.

 10. Інформатизація в політиці. Значення постмодерну в політичній доктрині неоконсерватизму.

 11. Система цінностей родини і національного розвитку в неоконсервативній політичній свідомості.

 12. Принципи політичної соціалізації в політичній доктрині неоконсерватизму.

 13. “Тєтчеризм” як вимір неоконсерватизму. Особливості неоконсерватичної хвилі в політиці Великої Британії.Модуль ІІІ. Анархістська, марксистська політичні свідомості. Протестні і асистемні доктрини.

Тема 1: Принципи політичного володарювання та система політичних цінностей марксизму.

Заняття 1.

План

 1. Джерела марксизму як політичної свідомості.

 2. Політичні принципи та стадіальна теорія марксизму.Заняття 2.

План

 1. Держава та політична влада в політичній теорії марксизму.

 2. Сутність політичного розвитку. Різновиди та типи марксизму.Тематика рефератів і завдань:

 1. Особливості режиму власності в політичній доктрині марксизму.

 2. Майбутнє політики та економіки за політичною теорією марксизму.Тема 2 Принципи політичної свободи. Регенерація політичної дії в політичній доктрині анархізму.

Заняття 1.

План

 1. Система джерел в анархіській політичній свідомості. Значення теорії М.Штірнера.

 2. Принципи політичної свободи та рівності в політичній доктрині класичного анархізму.

Заняття 2.

План

 1. Форми політичної організації та зло в політиці в політичній доктрині класичного анархізму.

 2. Політична влада та її соціальне підгрунтя в анархіській політичній свідомості.Тематика рефератів і завдань:

 1. Значення власності для політики за творами П.Ж.Прудона.

 2. Принципи політичної влади та її сутність в політичній доктрині класичного анархізму.

 3. Значення політичної організації та сутність протесту в анархіській політичній доктрині.Тема 3: Радикалізм як особлива форма політичної свідомості.

План

 1. Джерела та сутність радикалізму. Ситуаційний і технологічний характер радикалізму.

 2. Принципи політичної влади в радикальній політичній свідомості.Тематика рефератів і завдань:

 1. Принципи політичного володарювання в політичній доктрині радикального типу.

 2. Радикалізм як доктрина та як політична технологія.

 3. Політика в радикалізмі.Тема 4: Ліворадикальна політична система та технологія використання політичної влади. Правий радикалізм та його політологічні особливості.


План

 1. Принципи політики та джерельна база лівого радикалізму.

 2. Принципи політичної системи та моделі застосування ліворадикальної політичної доктрини.

 3. Принципи політичного володарювання та основні джерела правого радикалізму. Його зв’язок з правими доктринами взагалі.

 4. Види та моделі правого радикалізму.Тематика рефератів і завдань:

 1. Внутрішня структура ліворадикальної політичної свідомості.

 2. Існування власності в лівому радикалізмі.

 3. Принципи державної системи. Ориентація на людину як головного об2єкта політичного процесу.

 4. Політичний зміст власності в правому радикалізмі.

 5. Правий радикалізм та фашизм: сутність та основні відмінності.Тема 5: Сучасні протестні політичні доктрини. Проблема глобалізму. ( 4 години)


Заняття 1

План

 1. Основні геополітичні та геостратегічні складники масової політичної свідомості.

 2. Інформаційний режим та проблема ідентифікації соціуму.Тематика рефератів і завдань:

 1. Основні принципи складання протестних доктрин.

 2. Рух антиглобалізму та його політологічні складові.

 3. Проблема регіоналізму та ідентифікації групового соціуму в світі політичного.Заняття 2.

План

 1. Джерело та системне усвідомлення політичного протесту.

 2. Політична система та вторинні компоненти політики.Тематика рефератів і завдань:

 1. Основні принципи та методологія дослідження протестних явищ в молодіжному середовищі.

 2. Потреби відображення молодіжної субкультури в політичних концепціях і програмах.Модуль ІУ. Сучасні модерністські соціальні доктрини.

Тема 1: Соціал- демократична політична свідомість: особливість режиму власності та політичного владарювання.

План

 1. Джерела соціал- демократії Політологічні ознаки наукового соціалізму.

 2. Теоретичні основи державної політики та політичної системи в політичні доктрині соціал-демократії.

 3. Система політичних цінностей соціал демократії.

 4. Політичний розвиток як основний принцип модернізації політичних інституцій в соціал- демократичній політичній свідомості.Тематика рефератів і завдань:

 1. Система політичних регуляторів в соціал- демократії.

 2. Основні відмінності соціал- демократії від марксизму в сфері людського фактору.Тема 2: Регіональні особливості соціал-демократії.

План

 1. Моделі соціалізму. Система основних політичних партнерів в соціал-демократії.

 2. Система політичних регуляцій в шведській моделі соціалізму.

 3. Принципи існування власності в політичній доктрині соціал-демократії на Австрійському прикладі.Тематика рефератів і завдань:

 1. Перспективи розвитку соціал-демократії. Принципи соціал-демократичного розвитку сьогодні.

 2. Соціал-демократична ідеологія на українському грунті. Система політичної соціалізації.

 3. Принципи політичного володарювання та система політичного тиску в сучасній соціал-демократії.Тема 3: Принципи політики в технократії.

План

 1. Принципи модернізації політичної свідомості в сучасному світі. Політична влада та її постінформаційний характер.

 2. Принципи побудови нової політичної структури. Сутнісні ознаки політичного поля в сучасному світі.Тематика рефератів і завдань:

 1. Політична доктрина: технологія політичних рішень та система прийняття політичних інновацій.

 2. Принципова відмінність політики в сучасному світі від традиційних політичних систем.


^ VI. Навчально-методична карта дисципліни “Основні політичні доктрини сучасності” (ІІ курс-2006р.).


Всього 216 год., Лекції - 42г., Семінарські -42,Самостійна робота - 96 г.; іспит, залік

Тиждень

І

ІІ

ІІІ

ІV

V
VІІ

VІІІ

ІХ

Х

ХІ

ХІІ

ХІІІ

ХІV

ХV

ХVІ


ХVІІ

ХVІІІ


ХІX

ХX

модулі


Модуль 1

Модуль ІІ

Лекції


1

2

3

4

5

6

7

1

2

Дати

^

Теоре тичні розділи.


Політична свідомість і політична наука. Розвиток теоретичної політичної свідомості.

Розвиток ліберальної та консервативної політичної свідомості.
^

Теми лекцій.


Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять.

Розвиток політичної науки: етапи і парадигми

Класичний етап розвитку політичної науки.

М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

Поведінковий етап розвитку політичної науки.

Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

Модерн в політичному знанні.

Приклади використання формальної свободи(4).

Консерватизм як політична свідомість.(4)
^

Теми семінарів


Політична культура, політична свідомість, політична ідеологія, політична психологія: зміст і кореляція понять.
Класичний етап розвитку політичної науки

М. Вебер- теоретик класичного політичного аналізу.

Поведінковий етап розвитку політичної науки

Чиказька школа та основні парадигми розвитку політичної науки.

Модерн в політичному знанні.(4)

Приклади використання формальної свободи

Консерватизм як політична свідомість(4)

^

Самостійна роботи


Основні принципи модернізації політичної свідомості. Інформаційне суспільство. Представники субстаційного аналізу та “третя хвиля” в політології.

Політична доктрина фашизму та її характеристики. Система політичних регуляторів в правих політичних доктринах.
^

Види контролю


Контрольна робота.

Колоквіум за роботою М,Вебера «протестантська етика і дух капіталізму»

Колоквіум по політичним теоріям постмодерну.

Тест А.
іспит
1   2   3   4

Схожі:

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)

Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconСписок обов”язкової літератури з курсу “Основні політичні доктрини сучасності” (Семестр 3) для денної форми спеціальності “політологія”)
move to 0-17428056
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconН.І. Методична вказівка
Політика І мораль. Засоби масової інформації в політиці. Соціально-політичні доктрини сучасності
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconУклала: Асистент Була С. П. Львів – 2009
Плюралізм політичних концепцій політики ХІХ хх ст. Суспільно-політичні доктрини сучасності
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки 030104 політологія,...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань
Иторика. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки, напряму підготовки...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconА. С. Романюк Політичні доктрини ХХ століття Програма
Х століття досить умовне, оскільки ми постійно звертаємося до концептуальних предтеч. Політичні доктрини, які набули активного розвитку...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconРобоча програма навчальної дисципліни с/к Політичні діячі України ХХ ст напряму підготовки 0203 Історія для спеціальності
Робоча програма навчальної дисципліни Політичні діячі України ХХ ст для студентів за напрямом підготовки Історія, спеціальністю Історія...
Робоча програма з дисципліни Основні політичні доктрини сучасності для студентів спеціальності iconЗатверджую” Проректор з навчально-педагогічної роботи “ ” 20 р. Робоча програма навчальної дисципліни історія україни
України. Робоча програма навчальної дисципліни для студентів з галузі знань 0301 – соціально-політичні науки спеціальності 030104...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи