Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
Скачати 70.45 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
Дата10.10.2014
Розмір70.45 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Лексичні та граматичні оди­ни­ці: функціонально-семантичний і комуні­ка­тивно-прагматичний аспекти» (до ювілею докто­ра філологічних наук, профе­со­ра, заслу­же­ного працівника народної освіти Укра­їни Марії Яківни Плющ), яка відбудеться 20 травня 2011 року в Національному педагогічному універ­си­те­ті імені М.П.Драгоманова (вул. Тургенєв­сь­ка, 8/14).
Напрями роботи конференції:

1. Актуальні питання лексикології української мови

2. Проблеми категорійної морфології

3. Нові тенденції в синтаксисі сучасної української мови
Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому виданні, затвердженому Президією ВАК України («Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови»)
До статей аспірантів обов’язкові рецензії наукових керівників.
Вимоги до змісту та оформлення статей

Статті обсягом від 6 сторінок комп’ютерного тексту приймаються до 30 квітня 2011 року.

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України, згідно з якими обов’язковими є:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • формулювання мети статті (завдань);

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з повним обґрун­туванням авторських положень;

 • висновки дослідження та перспективи подаль­ших наукових розвідок у визначеному напрямі; • статті супроводжують анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й російською та англійською (після статті) мовами, перед статтею – номер УДК.


Вимоги до комп’ютерного варіанту статей

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 1. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.


3. Матеріали подавати в такій послідовності:

 • номер УДК (у лівому куті);

 • прізвище, ініціали (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті);

 • назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру);

 • анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт);

 • текст статті (через 2 інтервали);

 • література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, 12 шрифт, без абзаців). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел дивитися у Бюлетені ВАК України, № 5, 2009 р.


4. Після списку літератури подати анотації та ключові слова російською та англійською мовами (через 2 інтервали, 12 шрифт).
5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.
6. Для покликань на наукову літературу викори­сто­ву­ва­ти квадратні дужки, наприклад [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки.
7. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках (О.Гончар, 25).

Комплект матеріалів (заповнену анкету учасника, роздрук статті, файли з текстом статті та особливими шрифтами на CD, ксерокопію квитанції про оплату, рецензію наукового керівника) просимо надсилати до 30 квітня 2011 року

за адресою:

Кафедра української мови

Інститут української філології

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

вул. Пирогова,9

м. Київ-30

01601

З приміткою (для Дудко Ірини Володимирівни) або на електоронну адресу dragomanov_ukr@ukr.net з приміткою «На конференцію».
Вартість друку однієї сторінки – 20 грн., щоб отримати збірник поштою – додатково 20 грн. Гроші надсилати поштовим переказом на адресу:

03113, Київ – 113, вул. Дегтярівська, 43/9, кв.36, ^ Конєєвій Олені Олексіївні.
Проїзд, харчування і проживання за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок становить 50 грн. (сплачується при реєстрації).

^ Контактні телефони:

(044)230-92-89,

координатор конференції –

Симоненко Оксана Петрівна –

керівник з наукової роботи;

(044) 486-39-31,

відповідальний секретар конференції –

Дудко Ірина Володимирівна –

доцент кафедри української мови

НПУ імені М.П.ДрагомановаКалендар конференції
20 травня 2011 року
9.00-10.00 – реєстрація учасників

конференції
10.00-12.00 – пленарне засідання
12.00-13.00 – обідня перерва
13.00-17.00 – робота секцій
17.00-18.00 – підсумки роботи конференції:

звіти секцій, прийняття ухвали
^ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ:

Лексичні та граматичні одиниці:

функціонально-семантичний

і комунікативно-прагматичний аспекти (до ювілею доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника

народної освіти України

Марії Яківни Плющ)
(20 травня 2011 року)
^ АНКЕТА УЧАСНИКА
____________________________________________

(Прізвище)

______________________________________

(Ім’я)

______________________________________

(По батькові)

______________________________________

(Науковий ступінь)

______________________________________

(Вчене звання)

______________________________________

(Місце роботи)

______________________________________

(Посада)

____________________________________________________________________________

(Назва доповіді)

__________________________________________________________________________________________________________________

(Адреса для листування)

____________________________________________________________________________

(Контактні телефони)^ Міністерство освіти, науки, молоді та спорту України

Національна академія наук України
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української мови
Інститут української мови

НАН України

Відділ граматики
Лексичні та граматичні одиниці:

функціонально-семантичний і комунікативно-прагматичний аспекти”

(до ювілею доктора філологічних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти України

Марії Яківни Плющ)

20 травня 2011 року

Київ


Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconМіжнародна асоціація україністів Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів»
Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць»
Академії педагогічних наук України, дійсного члена Академії вищої школи України, заслу­же­ного діяча науки і техніки Укра­їни Арнольда...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconТ. Г. Шевченка Шановні Пані та Панове!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Постать Юрія Федьковича з погляду сьогодення»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції україни»
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи