Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» icon

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць»
Скачати 74.58 Kb.
НазваШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць»
Дата10.10.2014
Розмір74.58 Kb.
ТипДокументи

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» (до 75-річчя від дня народження докто­ра філологічних наук, профе­со­ра, дійсного члена Академії педагогічних наук України, дійсного члена Академії вищої школи України, заслу­же­ного діяча науки і техніки Укра­їни Арнольда Панасовича Грищенка), яка відбудеться 22-23 вересня 2011 року в Національному педагогічному універ­си­те­ті імені М.П.Драгоманова (вул. Тургенєв­сь­ка, 8/14).
Напрями роботи конференції:

1. Діахронічний аспект вивчення мовних одиниць

2. Сучасні тенденції в синтаксисі сучасної української мови

3. Проблеми категорійної морфології української мови

4. Семантико-функційний і комунікативно-прагматичний аспекти аналізу слова

5. Когнітивні дослідження мовних явищ
Матеріали конференції будуть опубліковані у фаховому виданні, затвердженому Президією ВАК України («Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 10: Проблеми граматики і лексикології української мови»)
До статей аспірантів обов’язкові рецензії наукових керівників.
Вимоги до змісту та оформлення статей

Статті обсягом від 6 сторінок комп’ютерного тексту приймаються до 15 серпня 2011 року.

Текст статті повинен відповідати вимогам ВАКу України, згідно з якими обов’язковими є:

 • постановка проблеми в контексті сучасної лінгвістики та її зв’язок із важливими науковими та практичними завданнями;

 • формулювання мети статті (завдань);

 • аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано вивчення проблеми і на які спирається автор;

 • виклад основного матеріалу з повним обґрун­туванням авторських положень;

 • висновки дослідження та перспективи подаль­ших наукових розвідок у визначеному напрямі; • статті супроводжують анотації (обсягом не більше 5-ти рядків) та ключові слова українською (перед статтею) й російською та англійською (після статті) мовами, перед статтею – номер УДК.


Вимоги до комп’ютерного варіанту статей

 1. Формат аркуша А4, відступи: ліворуч, праворуч, згори та знизу – 2 см.
 1. Текст: шрифт Times New Roman, розмір шрифту – 14, інтервал – одинарний, абзац – 1,25 см.


3. Матеріали подавати в такій послідовності:

 • номер УДК (у лівому куті);

 • прізвище, ініціали (через 1 інтервал, жирний шрифт, курсив, у правому куті);

 • назва статті (через 2 інтервали, жирний шрифт, великими літерами, по центру);

 • анотація та ключові слова українською мовою (через 2 інтервали, 12 шрифт);

 • текст статті (через 2 інтервали);

 • література (через 2 інтервали, слово ЛІТЕРАТУРА великими літерами, 12 шрифт, жирний, через 1 інтервал, нумерація джерел в алфавітному порядку, оформлення згідно з державним стандартом, обов’язкова вказівка на видавництво та загальну кількість сторінок, 12 шрифт, без абзаців). Приклади оформлення бібліографічного опису в списку джерел дивитися у Бюлетені ВАК України, № 5, 2009 р.


4. Після списку літератури подати анотації та ключові слова російською та англійською мовами (через 2 інтервали, 12 шрифт).
5. Ілюстративний матеріал виділяти курсивом, акценти – жирним курсивом.
6. Для покликань на наукову літературу викори­сто­ву­ва­ти квадратні дужки, наприклад [5, 77], де 5 – номер у списку використаної літератури, а 77 – номер сторінки.
7. Покликання на джерела фактичного матеріалу подавати в круглих дужках (О.Гончар, 25).

Комплект матеріалів (заповнену анкету учасника, роздрук статті, файли з текстом статті та особливими шрифтами на CD, ксерокопію квитанції про оплату, рецензію наукового керівника) просимо надсилати до 15 серпня 2011 року

за адресою:

Кафедра української мови

Інститут української філології

Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

вул. Пирогова,9

м. Київ-30

01601

З приміткою (для Дудко Ірини Володимирівни) або на електоронну адресу dragomanov_ukr@ukr.net з приміткою «На конференцію».
Вартість друку однієї сторінки – 20 грн., щоб отримати збірник поштою – додатково 20 грн. Гроші надсилати поштовим переказом на адресу:

03113, Київ – 113, вул. Дегтярівська, 43/9, кв.36, ^ Конєєвій Олені Олексіївні.
Проїзд, харчування і проживання за рахунок учасників конференції.

Організаційний внесок становить 50 грн. (сплачується при реєстрації).

^ Контактні телефони:

(044)230-92-89,

координатор конференції –

Симоненко Оксана Петрівна –

керівник з наукової роботи;

(044) 486-39-31,

відповідальний секретар конференції –

Дудко Ірина Володимирівна –

доцент кафедри української мови

НПУ імені М.П.ДрагомановаКалендар конференції
22 вересня 2011 року
9.00-10.00 – реєстрація учасників

конференції
10.00-13.00 – пленарне засідання
13.00-14.00 – обідня перерва
14.00-18.00 – робота секцій
23 вересня 2011 року
10.00-13.00 – робота секцій
13.00-14.00 – обідня перерва
14.00-15.00 – підсумки роботи конференції:

звіти секцій, прийняття ухвали

15.00-17.00 – відвідання кладовища, на

якому похований А.П. Грищенко,

вшанування його пам’яті


^ МІЖНАРОДНА НАУКОВА КОНФЕРЕНЦІЯ:

«Системний аналіз функціонування мовних одиниць» (до 75-річчя від дня народження докто­ра філологічних наук, профе­со­ра, дійсного члена Академії педагогічних наук України, дійсного члена Академії вищої школи України, заслу­же­ного діяча науки і техніки Укра­їни

Арнольда Панасовича Грищенка)

(22-23 вересня 2011 року)
^ АНКЕТА УЧАСНИКА
____________________________________________

(Прізвище)

______________________________________

(Ім’я)

______________________________________

(По батькові)

______________________________________

(Науковий ступінь)

______________________________________

(Вчене звання)

______________________________________

(Місце роботи)

______________________________________

(Посада)

____________________________________________________________________________

(Назва доповіді)

__________________________________________________________________________________________________________________

(Адреса для листування)

____________________________________________________________________________

(Контактні телефони)


^ Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Національний педагогічний університет

імені М.П.Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української мови
«Системний аналіз функціонування мовних одиниць» (до 75-річчя від дня народження докто­ра філологічних наук, профе­со­ра, дійсного члена Академії педагогічних наук України, дійсного члена Академії вищої школи України, заслу­же­ного діяча науки і техніки Укра­їни Арнольда Панасовича Грищенка)
22-23 вересня 2011 року
Київ


Схожі:

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції
Укра­їни Марії Яківни Плющ), яка відбудеться 20 травня 2011 року в Національному педагогічному універ­си­те­ті імені М. П. Драгоманова...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconМіжнародна асоціація україністів Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті сучасних національно-культурних пріоритетів»
Вас до участі у Міжнародній науковій конференції «Народні засади та образно-стильові системи спадщини Тараса Шевченка в контексті...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у ІІ міжнародній науковій конференції
Загальнолюдські цінності та національний менталітет у дзеркалі художньої літератури
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconШановні колеги !
Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науковій конференції "Підготовка фахівців для сталого розвитку: досвід, проблеми, перспективи",...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconШановні колеги ! Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції: «Пріоритети науково-технічного розвитку: проблеми та механізми реалізації»
Запрошуємо Вас взяти участь у Х ювілейній Міжнародній науково-практичній конференції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconІнформаційний лист шановні колеги! Запрошуємо Вас узяти участь у II міжнародній науковій конференції «Українська мова серед інших слов'янських: етнологічні та граматичні параметри»
Міністерство освіти І науки україни криворізький державний педагогічний університе; факультет української філології кафедра української...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconТ. Г. Шевченка Шановні Пані та Панове!
Запрошуємо Вас до участі у Всеукраїнській науковій конференції «Постать Юрія Федьковича з погляду сьогодення»
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у ІІІ міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «пріоритети розвитку національної економіки в умовах євроінтеграції україни»
Соціально-економічні проблеми розвитку регіонів в умовах інноваційної спрямованості та євроінтеграції
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconМіністерство освіти І науки України Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова Науково-методичний центр моніторингу якості освіти Інформаційний лист Шановні колеги!
Шановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції : „Науково-методичні засади управління якістю...
Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі в Міжнародній науковій конференції «Системний аналіз функціонування мовних одиниць» iconШановні колеги! Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009»
Запрошуємо Вас взяти участь у дев’ятій Міжнародній науково-технічній конференції «авіа-2009», яка відбудеться 21-23 вересня 2009...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи