Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан icon

Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан
Скачати 80.64 Kb.
НазваРуководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан
Дата26.12.2012
Розмір80.64 Kb.
ТипРуководство

Перелік видань на CD та DVD
3

М90 Мультимедийный самоучитель TeachPro Excel 2000 для

начинающих : Электронный ресурс. - М. : ООО Мультимедия

Технологии и Дистанционное Обучение, 2001. - 1 электрон. диск (CD-

ROM).
3

0-26 Обучение Мicrosoft Windows 2000 : Электронный ресурс. – М. :

Медиа-сервис, 2000. - 1электрон. диск (СD-ROM).
613.7

М42 Медицинская реабилитация в спорте [Текст] : руководство

для врачей и студентов / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, Е.С. Поважная и

др. ; под общ. ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - Донецк : Каштан,

2011. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM): 12 см. : цв. ил. - Систем.

требования: Pentium; 64 Mb RAM; OS Windows 9x. - Название с

контейнера.
613.7(075)

С73 Спортивная медицина: руководство для студентов и врачей

[Электронный ресурс] : учебник для студ. высш. учеб. заведений ІІІ-

ІV уровня аккредитации / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков, Е.С. Поважная и

др. ; под общ. ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - 80 Min/700 MB, 52x

speed vitesse. - Донецк : ДНМУ, 2009. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM). : цв., 12 см. - Систем. требования: Pentium; 32 Mb RAM; CD-

ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Название с контейнера.
614.1

W81 World health statistics, 2011 [Electronic resourse ] / World

Health Organization. - 80 Min/700 MB. - Geneva : World Health

Organization , 2011. - 1 electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter.
614.1

W81 World health statistics, 2010 [Electronic resourse] / World

Health Organization. - 80 Min/700 MB. - Geneva : World Health

Organization, 2010. - 1 electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter.
615.1

Т44 The International Pharmacopoeia [Electronic resourse ] / World

Health Organization. - 4th ed. - Geneva : World Health Organization ,

2011. - 1 electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter. - Microsoft Windows

98/2000/XP. 80 Min/700 MB.
616-053

І-73 Інтегративна педіатрія : Неонатологія : Електрон. ресурс / за

ред. І.С. Сміяна ; Терноп. держ. мед. акад. - Тернопіль : Укрмедкнига,

2001. - 1 електрон. диск (СD-ROM).
616-053(075)

С75 СРАР як метод респіраторної терапії новонароджених

[Електронний ресурс ] : навч.-метод. посібник для лікарів-інтернів та

лікарів-слухачів закладів (факультетів) післядипломної освіти / Д.О.

Добрянський, Т.В. Кончаковська, Ю.С. Коржинський та ін. ; за заг.

ред. Д.О. Добрянського та ін. - К. : Вид-во НМАПО, 2010. - 1

електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 64

Mb RAM; OS Windows 9x. - Назва з контейнера. - Програма "Здоров'я

матері та дитини".
616.1/4(075)

В60 Внутрішні хвороби. Практичні навики, методи, дослідження :

підручник : електронний ресурс / С.І. Сміян, О.Й. Бакалюк, М.П.

Гаріян та ін. ; Тернопільська держ. мед. академія. – Тернопіль :

Укрмедкнига, 2001. - 1 електрон. диск (CD-ROM).616.1/4

М42 Медицинская реабилитация в терапии : руководство для

студентов и врачей (электронная версия) / В.Н. Сокрут, В.Н. Казаков,

Е.С. Поважная и др. ; под ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - 2-е изд.,

доп. и перераб. - Донецк : ДНМУ, 2007.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
616.1/4(075)

Ф-50 Фізичні чинники в медичній реабілітації [Електронний

ресурс] : підруч. для студ. та лікарів / під ред. В.М. Сокрута, В.М.

Казакова. - 80 Min/700 MB. - Донецьк : ДМУ, 2008. - 1 електрон. опт.

диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-

ROM Windows 98/2000/NT/XP. - Назва з титул. екрану.
616.1

Б43 Беленков Ю.Н. Функциональная диагностика сердечно-

сосудистых заболеваний [Электронный ресурс] / Ю.Н. Беленков, С.Н.

Терновой. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1 электрон. опт. диск (CD-

ROM) : зв., цв.; 12 см. - Систем. требования: Windows.

9x/ME/NT/2000/XP/Vista; Pentium II; 200 Mb; 800x600. - Загл. с экрана.
616.12-008

М42 Медицинская реабилитация артериальной гипертензии :

руководство для врачей и студентов в схемах и таблицах (электронная

версия) / под ред. В.Н. Сокрута, В.Н. Казакова. - Донецк : ДНМУ,

2007. - 510 схем и табл.- 1 электрон. диск (CD-ROM).616.12-008.331.1

М42 Медицинская реабилитация артериальной гипертензии

[Электронный ресурс] : руководство для студентов и врачей / В.Н.

Сокрут, В.Н. Казаков, Т.Д. Бахтеева и др. - 2-е изд., доп. и перераб. –

Донецк : Каштан, 2010. - 1 электрон. диск (CD-ROM): 12 см.
616.13

Д11 Діагностика атеросклерозу, ІХС, стенокардії [Електронний

ресурс] : метод. рекомендації для студентів / В.Є. Сабадаш, Н.Б.

Рикова, Т.В. Сисойкіна та ін. - 80 Min/700 MB. – Луганськ : Вид-во

ЛДМУ, 2003. - 1 електрон. диск (CD-ROM): 12 см. - Систем. вимоги:

Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP.
616.15(075)

A56 Anemia [Text] : recommended methods / L.N.Ivanova,

K.N.Kompaniyets, O.I.Nishkumay, A.S.Lipatnikova ; Lugansk state

medical university, department of internal medicine .Principles of the ECG.

ECG sings, disorders of rhythm and conduction [Text] : recommended

methods / L.N.Ivanova, H.V.Piliyeva, O.I.Nishkumay, K.N.Kompaniyets, ;

Lugansk state medical university, department of internal medicine.

Принципи розрахунку показників електрокардіограм та електро-

кардіографічні ознаки порушень серцевого ритму та провідності

[Текст] : метод. посіб. / К.М. Компанієць, О.І. Нішкумай, Г.С.

Ліпатнікова ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. пропедевтики внутрішньої

медицини. Фізичні методи обстеження дихальної системи хворого

[Текст] : матеріали підготовлені для студ. ІІІ курсу вищих навч.

закладів у відповідності до освітньо-кваліфікаційних характеристик за

спец. "Лікувальна справа" та "Педіатрія" / Л.І.Іванова, О.В.Пілієва,

О.І.Нішкумай, Г.С.Ліпатнікова ; Луган. держ. мед. ун-т, каф.

пропедевтики внутрішньої медицини .Обстеження шкірних покровів і

видимих слизових оболонок [Текст] : метод. рек. / Л.М.Іванова,

К.М.Компанієць, О.В.Пілієва та ін. ; Луган. держ. мед. ун-т, каф.

пропедевтики внутршньої медицини. - 80 Min/700 MB. - Lugansk :

Lugansk state medical univeresity, 2010. - 1 електр. диск (CD-ROM). –

Систем. вимоги: Pentium: 32 MbRAM: CD-ROM Windows

989/2000/NT/XP. Назва з титулу екрану.
616.3

Д49 Дитяча гастроентерологія [Електронний ресурс] : навч.-

метод. рекомендації для підготовки позааудиторних занять студ. VІ

курсу мед. фак. за фахом "Лікувальна справа", "Педіатрія" / Л.В.

Башкатова, Т.А. Сіротченко, Є.Є Сабадаш ; відп. за вип. Б.О.

Безкаравайний ; Луган. держ. мед. ун-т, каф. педіатрії з дит. інфекц.

хворобами та дит. хірургією. - 80 Min/700 MB. - Луганськ : Вид-во

ЛДМУ, 2007. - 1 електрон. диск (CD-ROM). - Систем. вимоги:

Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Назва з

титул. екрану. - Дитяча гематологія для студ. V, VІ курсів - 2007.

Інфекційні хвороби для студ. V, VІ курсів - 2007. Дитяча кардіологія

для студ. VІ курсу - 2007. Неонатологія: у 2-х ч. для студ. ІV, V курсу

- 2008. Дитяча нефрологія для студ. V, VІ курсів - 2007. Дитяча

поліклініка для студ. VІ курсу - 2007. Дитяча пульмонологія для студ.

V, VІ курсів - 2007. Ранній вік для студ. VІ курсу - 2007. Дитяча

ендокринологія для студ. V курсу - 2007.
616.6-053.2

О-56 Ольхова Е.Б. Ультразвуковая диагностика в детской

уронефрологии [Текст] : курс аудио- и видеолекций : для после-

диплом. образования / Е.Б. Ольхова ; под ред. А.Ю. Васильева. -

М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1 электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв.,

цв.: 12 см. - (Электрон. образоват. система Мастер-класс). - Систем.

требования: Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Vista; Pentium II; 200 Mb;

800x600. - Загл. с экрана.
616.9(075)

Е-67 Епідеміологія : підручник : електронний ресурс / М.М.

Савула, Н.С. Кравченко, Л.А Грищук та ін.; за ред. Андрейчина М.А.;

Тернопільська держ. мед. академія. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2001.

- 1 електрон. диск (CD-ROM).
616.9-053.2

Е60 Емельянова Г.А. Детские инфекции: пути распостранения,

клинические проявления, меры профилактики [Электронный ресурс] /

Г.А. Емельянова, Т.С. Мякенькая. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 1

электрон. опт. диск (CD-ROM) : зв., цв.: 12 см. - Систем. требования:

Windows 9x/ME/NT/2000/XP/Vista; Pentium II; 200 Mb; 800x600. –

Загл. с экрана.
616:34(075)

С-89 Завальнюк А.Х. Судова медицина : підручник для студ.

вищих навч. закладів ІІІ-ІV рівней акредитації : електронний ресурс /

А.Х. Завальнюк, В.В. Франчук ; Тернопільський держ. мед. ун-т. –

Тернопіль : Укрмедкнига, 2005. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
617(075)

Х50 Хирургические болезни [Электронный ресурс] : учебник /

Н.М. Кузин, П.С. Ветшев, Н.Н. Крылов и др. ; под ред. М.И. Кузина. –

4-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2012. - 1 электрон. опт.

диск (CD-ROM) : зв., цв: 12 см. - Систем. требования: Windows

9x/ME/NT/2000/XP/Vista; Pentium II; 200 Mb; 800x600. - Загл. с экрана.
617-089(075)

О-60 Оперативна хірургія та топографічна анатомия : підручник :

електронний ресурс / М.С. Гнатюк, І.Є. Герасимюк, А.Г. Шульгай та

ін. ; Тернопільська держ. мед. академія. - Тернопіль : Укрмедкнига,

2003. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
617.55

Н22 Handbook of abdominal surgery [Electronic resourse] : for

English medium students of IV course and interns / V.I. Bondarev, M.P.

Ablitson, A.P. Bazyak and other ; Lugansk state medical university,

department of surgery. - 80 Min/700 MB. - Lugansk : LSMU, 2010. - 1

electronic disk (CD-ROM): 12 centimeter. - System demand: Pentium; 32

Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. Name is title screen.

618.1(075)

B83 Boychuk A. Obstetrics fantom : Electronik book / A. Boychuk, M.

Zhilyaer, V. Sopel ; Ternopil State Medikal Akademy by Y. Horbachevsky.

- Ternopil : Ukrmedkniga, 2004. - 1 electronic disk (CD-ROM).
618.2

П69 Практична гінекологія : електронний ресурс / Н.М. Олійник,

Л.В. Гута, Б.М. Бегош та ін. ; Терноп. держ. мед. акад. ім. - Тернопіль :

Укрмедкнига, 2001. - 1 електрон. диск (CD-ROM).
618.2(075)

Б14 Багатоплідна вагітність [Електронний ресурс ] : навч.-метод.

посібник для лікарів-інтернів та лікарів-слухачів закладів

(факультетів) післядипломної освіти. - К. : Вид-во НМАПО, 2010. - 1

електрон. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 64

Mb RAM; OS Windows 9x. - Назва з контейнера. - Програма "Здоров'я

матері та дитини".
618.2(075)

Х-65 Хміль С.В. Гінекологія : підручник : електронный ресурс /

С.В. Хміль, З.М. Кучма, Л.І. Романчук ; Тернопільська держ. мед.

академія. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2002. - 1 електрон. диск (СD-

ROM).

71

Д73 Древнерусская культура. Литература и искусство. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).

85

Х98 Художественная энциклопедия зарубежного классического искусства. - М. : Интерактивный мир, 1996.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
85

И90 Искусство Древнего Египта. - М. : ДиректМедиа Паблишинг, 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
85

И90 История искусства: классические труды. - М. : ООО "ДиректМедиа Паблишинг", 2004.- 1 электрон. диск (CD-ROM).
85.3

Р64 Рок-Кобзар. Пісні на вірші Тараса Шевченка. - К. : Україна, 2004.- 1 електрон. диск (CD-ROM).
85.3

Щ20 Ще не вмерла наша пісня. - К. : Атлантік, 2003.- 1 електрон. диск (CD-ROM).
87

Ф56 Философия от античности до современности. - М. : ООО "ДиректМедиа Паблишинг, 2004. - 1 электрон. диск (CD-ROM).


Схожі:

Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей. В 4-х томах: Т. Ш. Сочетанная абдоминальная травма / Под общ ред. Бойко В., Замятина П. Харьков-Черновцы: бгму: хнму, 2009. 379 с.: ил. Библ
Станом на 10. 10. 2011 р бібліотекою бдму одержано таку літературу за Вашим фахом
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconУчебное пособие по физиологии крови с протоколами практических занятий для студентов фармацевтического факультета/ ред. В. Н. Казаков; Донецкий мед ун-т. Донецк, 2006. 72 с
Дистанционное обучение в медицине: учебно-методическое пособие / В. Н. Казаков, В. Г. Климовицкий, А. В. Владзимирский; Донецкий...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей: в 3-х т.,Т. 1, под общей редакцией Ф. И. Комарова Г. М.: Медицина, 1997
Внутренние болезни под ред проф. Г. И. Бурчинского. – Киев, „Вища школа”, 1987. – 576 с
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей и студентов. Харьков: «Факт». 2007. 791с
Дерматовенерология: учеб для студ высш мед учеб заведений /[Е. В. Соколовский, Е. Р. Аравийская, К. Н., К. Н. Монахов и др.] под...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей интенсивная терапия
Интенсивная терапия/В. Д. Малышев, И. В. Веденина, И73 xt. Омаров и др.; Под ред проф. В. Д. Малышева. — M.: Медицина, 2002. 584...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство по клинической хирургии: Дифференциальная диагностика и лечение хирургических болезней/ Под ред. П. Г. Кондратенко; Донецкий мед ун-т. Донецк,2005. 751 с
О-64 Організація медичного забезпечення військ: Підручник для студ вищих медичних (фарм.) навч закладів України III-IV рівнів акредитації/...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство по анестезиологии под редакцией профессора
П69 Практическое руководство по анестезиологии /Под ред. В. В. Лихванцева. — М.: Медицинское информацион­ное агентство, 1998. — 288...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей/П. Ар-жанцев, В. А. Виссарионов, Б. Н. Давыдов и др.; Под ред. А. И. Неробеева, Н. А. Плотникова. М.: Медицина, 1997. 288 с. I5Вn 5-225-01065-2
Охватывает всю верхнюю губу и концевой отдел носа. При этом предусматриваются две основные цели
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconРуководство для врачей и студентов. Симферополь: Вперед, 2007. 690с. Isbn 966-8320-04-2
Богадельников И. В. Дифференциальный диагноз инфекционных болезней у детей. Руководство для врачей и студентов. Симферополь: Вперед,...
Руководство для врачей и студентов / В. Н. Сокрут, В. Н. Казаков, Е. С. Поважная и др.; под общ ред. В. Н. Сокрута, В. Н. Казакова. Донецк : Каштан iconПрактикум по цитологии и общей эмбриологии для кредитно-модульной системы обучения: Учеб пособие / Под ред. Э. Ф. Баринова; Донецкий мед ун-т. Донецк-Киев : Каштан, 2006. 125 с
М42 Медицинское образование в мире и в Украине: Учеб пособие. К.,2005. 464 с. Моз укр. Isbn 966-8855-33-7: 89,00 грн
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи