Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється icon

Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Скачати 394.02 Kb.
НазваПравила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється
Сторінка1/2
Дата30.04.2013
Розмір394.02 Kb.
ТипПравила прийому
  1   2ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Одеського державного університету внутрішніх справ

у 2013 році


Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АД № 041498 від 14.08.2012 р., термін дії – до 01.07.2015 р.) (підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», «спеціаліст», «магістр»):

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра (напрям підготовки «правознавство», 6.030401): денна форма навчання – 450 осіб, заочна форма навчання – 450 осіб;

освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста (спеціальність «правознавство», 7.03040101): денна форма навчання – 325 осіб, заочна форма навчання – 325 осіб;

освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціальність «правознавство», 8.03040101): денна форма навчання – 125 осіб, заочна форма навчання – 125 осіб;

освітньо-кваліфікаційний рівень магістра (спеціальність «консолідована інформація», 8.18010015): денна форма навчання – 50 осіб.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Одеського державного університету внутрішніх справ (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 5 листопада 2012 р. № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 р. за № 1902/22214, а також Порядку відбору кандидатів на навчання до вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ України (далі – МВС).


І. Загальні положення

1.1. Одеський державний університет внутрішніх справ оголошує прийом на підготовку фахівців із вищою освітою за освітньо-кваліфікаційними рівнями, напрямами (спеціальностями), формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (див. додаток 1).

1.2. До Одеського державного університету внутрішніх справ приймаються громадяни України, які мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до університету на всі освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування.

1.3. Підготовка фахівців в Одеському державному університеті внутрішніх справ на денній формі навчання за державним замовленням здійснюється на підставі укладених тристоронніх договорів про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України відповідно до Закону України «Про міліцію», постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 313 «Про затвердження Порядку відшкодування особами витрат, пов’язаних з їх утриманням у вищих навчальних закладах Міністерства внутрішніх справ» та наказу МВС від 14.05.2007 № 150 «Про затвердження Типового договору про підготовку фахівця у вищому навчальному закладі Міністерства внутрішніх справ України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29.05.2007 за № 547/13814.

1.4. Вступникам на час проведення вступних випробувань гуртожиток не надається.

1.5. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ і військовослужбовці строкової служби внутрішніх військ на період проведення вступних випробувань забезпечуються грошовим утриманням згідно з установленими нормами та безоплатним проїздом за рахунок органів і підрозділів внутрішніх справ, внутрішніх військ, які відряджають їх на навчання.

1.6. Забезпечення курсантів харчуванням, речовим майном та грошовим утриманням здійснюється за нормами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 29.03.2002 № 426 «Про норми харчування військовослужбовців Збройних Сил, інших військових формувань та осіб рядового, начальницького складу органів і підрозділів цивільного захисту та Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації» (зі змінами), від 17.11.2001 № 1515 «Про формений одяг осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ, військовослужбовців спеціальних моторизованих військових частин міліції внутрішніх військ Міністерства внутрішніх справ та осіб начальницького складу податкової міліції», від 07.11.2007 № 1294 «Про упорядкування структури та умов грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу» (зі змінами).

1.7. Обсяги прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавра, спеціаліста та магістра за рахунок видатків державного бюджету визначаються щороку відповідним наказом МВС.

1.8. Особи, які отримали вищу освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра і були відряджені для подальшого проходження служби, можуть продовжити навчання для отримання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра за денною та заочною формами відповідно до набутого фаху.

1.9. Персональний розподіл випускників Одеського державного університету внутрішніх справ, які навчалися за державним замовленням, проводиться комісією з персонального розподілу випускників з урахуванням інтересів служби відповідно до набутої випускником кваліфікації, спеціальності та спеціалізації.

1.10. Організацію прийому вступників до університету здійснює приймальна комісія, склад якої затверджується наказом ректора університету, який є її головою. Приймальна комісія діє згідно з положенням про приймальну комісію університету, затвердженим ректором університету.

1.11. Усі питання, пов’язані з прийомом до університету, вирішуються приймальною комісією на її засіданнях. Рішення приймальної комісії оприлюднюються на відповідних інформаційних стендах і офіційному веб-сайті університету, як правило, у день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

1.12. Ректор університету забезпечує дотримання законодавства України, у тому числі цих правил прийому, а також відкритість та прозорість роботи приймальної комісії.


ІІ. Вимоги до рівня освіти вступників та віку кандидатів на навчання

2.1. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра приймаються особи з повною загальною середньою освітою.

2.2. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра.

2.3. На навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня магістра приймаються особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра або спеціаліста. Прийом на підготовку фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня магістра на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста здійснюється за кошти фізичних (юридичних) осіб.

2.4. Одеський державний університет внутрішніх справ приймає на перший курс (зі скороченим терміном навчання) осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність», для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (додаток 2).

2.5. Університет здійснює прийом студентів на старші курси у порядку переведення та поновлення в межах вакантних місць ліцензованого обсягу відповідно до Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення студентів вищих закладів освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти України № 245 від 15 липня 1996 року та Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і переведення курсантів (слухачів) вищих навчальних закладів МВС, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 07.09.2009 року № 381, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2009 року за № 911/16927.

2.6. Відповідно до освітньо-кваліфікаційного й освітнього рівнів, фахової спрямованості та специфіки підготовки фахівців для органів внутрішніх справ на денну форму навчання приймаються:

2.6.1. Особи, які мають повну загальну середню освіту, віком від 17 до 25 років.

2.6.2. Особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 25 років.

2.6.3. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років – за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника).

2.6.4. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 2 років після її здобуття, віком до 35 років і зараховані до резерву кадрів на посади вищого рівня.

2.7. На заочну форму навчання приймаються:

2.7.1. Особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають повну загальну середню освіту, віком до 35 років.

2.7.2. Особи середнього та старшого начальницького складу органів внутрішніх справ, які мають вищу юридичну освіту освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, прослужили в органах внутрішніх справ не менше 1 року після її здобуття і перебувають у резерві кадрів на посаду вищого рівня, віком до 35 років.

2.7.3. Випускники поточного року, які закінчили вищий навчальний заклад МВС України III-IV рівня акредитації та отримали диплом з відзнакою, віком до 30 років – за рекомендацією вищого навчального закладу і органу внутрішніх справ (за місцем розподілу випускника).

2.8. Вік кандидатів на навчання обчислюється за станом на 31 грудня року вступу до університету.


ІІІ. Фінансування підготовки фахівців

3.1. Фінансування підготовки фахівців в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється:

- за рахунок видатків державного бюджету – за державним замовленням;

- за рахунок державних пільгових довгострокових кредитів;

- за рахунок коштів фізичних, юридичних осіб.

3.2. Громадянин України має право безоплатно здобути вищу освіту на конкурсній основі, якщо певний освітньо-кваліфікаційний рівень він здобуває вперше.

3.3. Громадянин України має право безоплатно здобувати вищу освіту за другим напрямом (спеціальністю), якщо він за станом здоров’я втратив можливість виконувати службові чи посадові обов’язки за отриманою раніше кваліфікацією, що підтверджується висновками медико-соціальної експертної комісії.


ІV. Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

4.1. Порядок роботи приймальної комісії:

понеділок – п’ятниця - з 830 до 1730 год.

субота – неділя - з 900 до 1400 год.

У дні зарахування – до 18 год.

У разі необхідності час роботи приймальної комісії може бути збільшений.

4.2. Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводиться в такі строки (на денну та заочну форми навчання):Етапи вступної кампанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування, що проводить університет

20 липня 2013 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

31 липня 2013 року

Строки проведення університетом вступних випробувань

21 – 31 липня 2013 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

перший


другий


третійне пізніше 12 години

1 серпня 2013 р.

не пізніше 12 години

5 серпня 2013 р.

не пізніше 12 години

8 серпня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

за державним замовленням – 11 серпня 2013 р.;

за кошти фізичних та юридичних осіб – після зарахування на місця державного замовлення відповідного напряму підготовки (спеціальності) – не пізніше 25 серпня 2013 р.

4.3. Прийом заяв і документів, фахові вступні випробування, що проводить Одеський державний університет внутрішніх справ, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі базової та повної вищої освіти проводиться в такі строки:

Етапи вступної компанії

Терміни

Початок прийому заяв та документів

1 липня 2013 р.

Закінчення прийому заяв та документів

31 липня 2013 р.

Строки проведення університетом вступних випробувань

1–5 серпня 2013 р.

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

6 серпня 2013 р.

Терміни зарахування вступників

до 25 серпня 2013 р.


4.4. Строки прийому документів кандидатів на денну та заочну форми навчання за державним замовленням визначаються МВС України.


V. Порядок прийому заяв та документів для вступу до Одеського державного університету внутрішніх справ

5.1. Вступники подають заяву про участь у конкурсному відборі до університету (далі – заява) в паперовому або в електронному вигляді. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету. Заява обробляється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних».

5.2. У заяві вступники вказують напрям (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра) або спеціальність (у разі вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра) та форму навчання.

5.3. При поданні заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

документ, що посвідчує особу та громадянство України (паспорт громадянина України (паспорт громадянина України для виїзду за кордон), військовий квиток або приписне свідоцтво (для юнаків, які досягли 17-річного віку), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство України.

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичну довідку за формою 086-о.

На вимогу вступника приймальна комісія засвідчує копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додатка до нього, сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання.

5.4. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, за особистим вибором оригінали або копії;

сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) за особистим вибором оригінали або копії;

копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

медичну довідку за формою 086-о або її копію;

шість кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см.

5.5. Вступники мають право подавати сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, виданий у 2013 році, або сертифікати чи їх дублікати за 2008, або 2009, або 2010, або 2011, або 2012 рік.

5.6. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не розглядаються.

5.7. Особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди) подають документи, що засвідчують їхнє право на складання вступних екзаменів в університеті.

5.8. Особи, які не подають сертифікати (сертифікат) зовнішнього незалежного оцінювання, подають документи, що засвідчують їхнє право на складання тільки вступних екзаменів в Одеському державному університеті внутрішніх справ:

особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом у внутрішніх військах, військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;

особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

5.9. Особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше, подають документи, що підтверджують їхнє право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі за їхнім вибором.

5.10. Громадяни України, які у 2013 році здобули повну загальну середню освіту за кордоном, подають документи, що підтверджують їхнє право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті за їхнім вибором.

5.11. Заяви в електронному вигляді мають право подавати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестату про повну загальну середню освіту, сертифіката (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів, визначених цими правилами (українська мова та література; історія України; іноземна мова або математика).

5.12. Заява в електронній формі подається шляхом заповнення вступником електронної форми в режимі он-лайн відповідно до Порядку подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 1244 від 5 листопада 2012 року та зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за №1903/22215.

5.13. Вступник може подати заяву (заяви) в паперовому або в електронному вигляді не більше ніж до п’яти вищих навчальних закладів України та не більше ніж на три напрями (спеціальності) про участь у конкурсному відборі в кожному з вищих навчальних закладів. Факт кожної подачі заяви в паперовому вигляді (із зазначенням того, оригінали чи копії документів додані до заяви) реєструються уповноваженою особою приймальної комісії у Єдиній державній електронній базі з питань освіти (далі - Єдиній базі) безпосередньо під час прийняття заяви. Заяви подані вступниками до приймальних комісій в паперовому вигляді та зареєстровані у Єдиній базі, обробляються приймальними комісіями.

5.14. Вступники, які подають сертифікат із кількістю балів із визначених предметів нижче встановленої Умовами прийому та правилами прийому до університету мінімальної кількості балів, до участі в конкурсі не допускаються та на навчання не зараховуються (крім випадків, передбачених пунктом 6.1 цих правил).

5.15. Приймальна комісія здійснює перевірку достовірності даних, поданих вступником для участі в конкурсному відборі, в Єдиній базі.

5.16. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників та приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до університету.

Письмове підтвердження адміністратора (розпорядника) Єдиної бази про недостовірність інформації, поданої вступником до університету, є підставою для прийняття приймальною комісією рішення щодо відмови в участі у конкурсному відборі та зарахуванні на навчання (скасування наказу про зарахування).

5.17. Факт ознайомлення вступника з правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідного напряму (спеціальності), а також надання ним згоди на оприлюднення результатів зовнішнього незалежного оцінювання (вступних екзаменів), наявності підстав для вступу поза конкурсом та на обробку його персональних даних в Єдиній базі фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим підписом при поданні заяви для участі у конкурсному відборі.

5.18. При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, обов’язковою є процедура нострифікації документа про здобутий освітній та/або освітньо-кваліфікаційний рівень, що проводиться Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України в установленому порядку. Нострифікація цих документів здійснюється протягом першого року навчання.

5.19. Відбір кандидатів на навчання за державним замовленням:

5.19.1. Відбір кандидатів на навчання здійснюється підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ спільно з постійно діючими комісіями з питань профорієнтації кандидатів та приймальною комісією університету відповідно до вимог Закону України «Про міліцію», Положення про проходження служби рядовим і начальницьким складом органів внутрішніх справ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Української РСР від 29.07.1991 № 114.

Матеріали вивчення кандидатів на навчання обробляються відповідно до Закону України «Про захист персональних даних».

5.19.2. Відповідальними за відбір кандидатів на навчання, якість проведення обстеження військово-лікарською комісією (далі – ВЛК) та психофізіологічного обстеження, а також за правильність оформлення особових справ є керівники підрозділів кадрового забезпечення та відповідних підрозділів органів внутрішніх справ.

5.19.3. Особи рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ та військовослужбовці внутрішніх військ, які виявили бажання навчатись в університеті, подають рапорт за командою, а інші особи звертаються із письмовою заявою до органу внутрішніх справ за місцем постійного проживання.

Матеріали вивчення кандидатів на навчання розглядаються на засіданнях постійних комісій органів (підрозділів) внутрішніх справ з питань профорієнтації, які готують обґрунтовані висновки щодо доцільності їх направлення на навчання до університету, що затверджується керівниками цих органів (підрозділів) або їх заступниками з кадрового забезпечення.

5.19.4. Особові (навчальні) справи кандидатів для вступу на навчання до університету оформляються підрозділами кадрового забезпечення органів і підрозділів внутрішніх справ та внутрішніх військ, які відбирали їх на навчання.

5.19.5. До особової справи кандидата на навчання за державним замовленням на денну форму навчання долучаються:

рапорт (заява) кандидата з проханням про направлення на навчання із зазначенням факультету університету, напряму підготовки (спеціальності) та спеціалізації;

атестаційний лист (службова характеристика) – для осіб рядового та начальницького складу;

характеристика-рекомендація педагогічної ради школи або вищого навчального закладу І-II рівнів акредитації – для цивільних осіб, які закінчили (закінчують) навчання в році вступу до університету;

характеристика з останнього місця роботи, якщо особа має трудовий стаж, або військової служби – для цивільних осіб, звільнених у запас;

висновок про направлення на навчання (для працівників органів внутрішніх справ, для цивільних осіб) за підписом керівництва органу внутрішніх справ;

документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата – оригінали або їх завірені копії);

довідка і характеристика за результатами поглибленого психологічного вивчення кандидата на навчання (для кандидатів із числа цивільних осіб);

документ, який підтверджує право на пільги при зарахуванні (за особистим вибором кандидата – оригінал або його завірена копія);

картка медичного обстеження з висновками військово-лікарської комісії про придатність до навчання та сертифікат наркологічного обстеження (для кандидатів з числа цивільних осіб);

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка, для осіб рядового і начальницького складу – у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра.

5.19.6. До навчальної справи кандидата на навчання за державним замовленням на заочну форму навчання долучаються:

рапорт кандидата з проханням про відрядження на навчання до університету, напряму підготовки та спеціалізації;

документ державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього (за особистим вибором кандидата – оригінали або їх завірені копії);

атестаційний лист (службова характеристика);

висновок про відрядження на навчання за підписом керівництва органу внутрішніх справ, де працює кандидат;

три фотокартки, завірені працівником підрозділу кадрового забезпечення (без головного убору, на матовому папері, розміром 3x4 см, без куточка, у повсякденній формі одягу);

довідка про надання допуску до державної таємниці форми 2 або форми 3 (для працівників оперативних служб системи МВС);

рекомендація на навчання за освітньо-професійною програмою магістра.

5.19.7. Паспорт, військовий квиток (посвідчення про приписку до призовної дільниці), оригінал документа державного зразка про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього, оригінал сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання, оригінал документа (документів), який підтверджує право на пільги при зарахуванні (при поданні їх копій), кандидат пред’являє приймальній комісії університету особисто в день реєстрації.

5.19.8. До особової (навчальної) справи долучається анкета кандидата на навчання, заповнена ним власноручно і завірена підрозділом кадрового забезпечення головних управлінь, управлінь МВС України в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, на залізницях (далі – ГУМВС, УМВС).

5.19.9. Матеріали кандидатів на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра з числа цивільних осіб після підпису їх керівництвом органу внутрішніх справ подаються для опрацювання до відповідного підрозділу внутрішньої безпеки.

5.19.10. Особові справи кандидатів для вступу на навчання до університету з числа випускників юридичного ліцею імені Ярослава Кондратьєва Національної академії внутрішніх справ оформляються через органи внутрішніх справ, які направляли їх на навчання до юридичного ліцею, або через органи внутрішніх справ, які їх працевлаштовують після закінчення університету.

5.19.11. Матеріали кандидатів на навчання, що надійшли до університету з ГУМВС, УМВС, попередньо розглядаються відбірковою комісією університету, які готують обґрунтовані висновки щодо допуску кандидатів до конкурсу сертифікатів (вступних екзаменів) і доповідають їх приймальній комісії університету.

5.19.12. Приймальна комісія університету розглядає матеріали кандидатів на навчання та вирішує питання про їх допуск до участі в конкурсі чи складанні вступних екзаменів, про що інформує абітурієнтів та підрозділи кадрового забезпечення органів внутрішніх справ не пізніше ніж за 2 тижні до дня реєстрації абітурієнтів в університеті.

5.19.13. Вступники, які подають сертифікат із кількістю балів з визначених предметів нижче встановленої цими правилами мінімальної кількості балів, до участі у конкурсному відборі не допускаються, крім випадків, передбачених в абзаці другому пункту 6.1. цих правил.

5.19.14. Особи, які вступають до університету, проходять медичний огляд, який здійснюється штатними військово-лікарськими комісіями. При виникненні сумнівів стосовно правильності оцінки придатності до служби за медичними показниками за рішенням приймальної комісії кандидат направляється на ВЛК для додаткового обстеження за місцем дислокації університету або до тимчасово створеної ВЛК університету.

5.19.15. Оформлення особових (навчальних) справ кандидатів на навчання дозволяється також відділу кадрового забезпечення університету.

5.19.16. Підрозділам кадрового забезпечення ГУМВС, УМВС забороняється проводити будь-які перевірки рівня підготовки кандидатів на навчання.


^ 6. Організація і проведення конкурсу

6.1. Приймальна комісія Одеського державного університету внутрішніх справ допускає до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти, які подають сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (або їх копії) або складають вступні екзамени з відповідних загальноосвітніх предметів, для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра:

за державним замовленням (напрям підготовки «правоохоронна діяльність») – не нижче 124 балів із непрофільного конкурсного предмета (українська мова та література), оцінювання рівня фізичної підготовки та не нижче 140 балів із профільного конкурсного предмета (історія України);

за державним замовленням (напрям підготовки «правознавство») – не нижче 124 балів із непрофільних конкурсних предметів (українська мова та література, іноземна мова або математика) та не нижче 140 балів із профільного конкурсного предмета (історія України);

за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб – не нижче 124 балів з непрофільних конкурсних предметів (українська мова та література, математика або іноземна мова) та не нижче 140 балів з профільного конкурсного предмета (історія України).

За рішенням приймальної комісії університету допускається до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання вступник, який подає сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання, кількість балів якого з одного з непрофільних загальноосвітніх предметів нижче 124 балів, за умови, якщо кількість балів з історії України, зазначена у сертифікаті, становить не нижче 170 балів.

6.2. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, зараховуються бали сертифіката з конкурсних предметів, визначених у додатку 4.

6.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до університету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, конкурсний бал обчислюється з урахуванням співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ (для вступників на факультети за державним замовленням) шляхом додавання балів сертифіката з конкурсних предметів (вступних екзаменів), середнього бала документа (додатка до документа) про повну загальну середню освіту та додаткових балів, передбачених цими правилами. При цьому середній бал документа про повну загальну середню освіту обчислюється за 12-бальною шкалою з округленням до десятих частин бала і переводиться у 200-бальну шкалу за таблицею відповідності, наведеною у додатку 5 до цих правил, і вноситься до Єдиної бази. Оцінки з документа про повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12».

6.4. При вступі на навчання на основі повної загальної середньої освіти подання сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання є обов’язковим, крім випадків, передбачених пунктами 5.7 – 5.10.

6.5. Для осіб, які вступають на навчання за державним замовленням на основі повної загальної середньої освіти, порядок, форма проведення та послідовність вступних екзаменів, оцінки рівня фізичної підготовки вступників та співбесіди щодо готовності до навчання і проходження служби в органах внутрішніх справ визначаються МВС України за погодженням з МОНМС України. Перескладання вступних екзаменів, повторне проходження співбесіди та визначення рівня фізичної готовності не дозволяються.

6.6. До вступного випробування з визначення рівня фізичної підготовки допускаються особи з числа абітурієнтів, які пройшли реєстрацію, надали сертифікати.

6.7. Рівень фізичної підготовки кандидатів на навчання до університету визначається за результатами практичного виконання вправ. Для виконання вправ дається одна спроба. Повторне виконання вправ із метою підвищення отриманої оцінки не дозволяється.

6.8. Час та місце проведення вступних випробувань з визначення рівня фізичної підготовки вступників регулюється розкладом, складеним приймальною комісією та затвердженим її головою.

6.9. Склад предметної комісії з визначення рівня фізичної підготовки формується приймальною комісією університету з числа науково-педагогічного складу та інших спеціалістів за фахом.

6.10. При визначенні рівня фізичної підготовки, за необхідності, застосовується відеозйомка.

6.11. Співбесіда проводиться спеціально створеною в університеті комісією, до складу якої входять фахівці із числа науково-педагогічного складу, практичних працівників та представників інших навчальних закладів.

6.12. Конкурсний відбір в університеті здійснюється за рішенням приймальної комісії за факультетами.

6.13. Для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень магістра на основі базової та повної вищої освіти конкурсний бал при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційних рівня магістр обчислюється:

- за спеціальністю «правознавство» - як сума балів, яка складається з оцінки, отриманої вступником за результатами фахового випробування (тестування) з адміністративного, кримінального та цивільного права, та оцінки, отриманої вступником за результатами складання вступного екзамену (тестування) з іноземної мови;

- за спеціальністю «консолідована інформація» - як сума балів, яка складається з оцінки, отриманої вступником за результатами відповідного фахового вступного випробування (тестування), та оцінки, отриманої вступником за результатами складання вступного екзамену (тестування) з іноземної мови.

6.14. Для конкурсного відбору осіб при прийомі на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст за спеціальністю «правознавство» використовується оцінка, отримана вступником за результатами фахового випробування (тестування) з адміністративного, кримінального та цивільного права.

6.15. Для навчання за скороченим терміном підготовки бакалавра приймаються особи, які мають освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста за спеціальностями «Правознавство», «Правоохоронна діяльність». Вступники складають фахове вступне випробування з теорії держави та права (тестування).

6.16. Результати вступних екзаменів та фахових випробувань оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів. Особи, рівень знань яких за одним зі вступних фахових випробувань оцінено кількістю балів менше 124, до участі в конкурсі не допускаються.

6.17. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційних рівнів бакалавр та молодший спеціаліст розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

Програми фахових випробувань обов’язково оприлюднюються на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті Одеського державного університету внутрішніх справ.

6.18. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються предметні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

6.19. Склад предметних екзаменаційних і фахових атестаційних комісій затверджується наказом ректора університету.

6.20. Повноваження приймальної комісії, предметних екзаменаційних і атестаційних комісій та структурних підрозділів з питань організації прийому до навчального закладу визначаються ректором університету відповідно до Положення про приймальну комісію.

6.21. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого цими правилами мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

6.22. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені Одеським державним університетом внутрішніх справ, розглядає апеляційна комісія, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом ректора університету.

Одеський державний університет внутрішніх справ розробляє і затверджує Положення про порядок подання та розгляду апеляції, який доводиться до відома вступників перед початком вступних екзаменів, співбесіди, оцінки рівня фізичної готовності. Додаткове опитування вступників при розгляді апеляції не допускається.

6.23. Для конкурсного відбору осіб, які вступають для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, магістра, конкурсний бал обчислюється згідно з порядком, визначеним цими правилами прийому, та вноситься до Єдиної бази.


^ VII. Допуск до участі в конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти

7.1. Право брати участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті або за результатами зовнішнього незалежного оцінювання на їхній вибір мають особи з обмеженими фізичними можливостями (інваліди І та ІІ груп, діти-інваліди).

7.2. Право брати участь у конкурсі тільки за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів у вищому навчальному закладі в разі їх неучасті у рік вступу в незалежному зовнішньому оцінюванні мають:

особи рядового та молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять службу за контрактом у внутрішніх військах, військовослужбовці Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення та Державної спеціальної служби транспорту, які проходять військову строкову службу, – при вступі на денну форму навчання;

громадяни України, звільнені зі строкової військової служби в рік вступу до університету;

особи рядового та начальницького складу органів внутрішніх справ, військовослужбовці рядового, сержантського та старшинського складу, які проходять військову службу за контрактом, – при вступі на заочну форму навчання;

особи, що мають захворювання, вказані в переліку захворювань, що можуть бути перешкодою для проходження громадянами зовнішнього незалежного оцінювання, встановленому Міністерством освіти і науки України та Міністерством охорони здоров’я України, для яких Український центр оцінювання якості освіти не може забезпечити проходження незалежного зовнішнього оцінювання навчальних досягнень.

7.3. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті на їхній вибір мають особи, які здобули повну загальну середню освіту у 2007 році і раніше.

7.4. Право брати участь у конкурсі за результатами зовнішнього незалежного оцінювання або за результатами вступних екзаменів з конкурсних предметів в університеті на їхній вибір мають громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.


^ VIII. Проведення вступних екзаменів

8.1. Для проведення вступних екзаменів для вступників на основі повної загальної середньої освіти створюються відповідні екзаменаційні комісії. Для проведення фахових випробувань при вступі на навчання на основі раніше здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня створюються фахові атестаційні комісії.

8.2. Результати вступних екзаменів для вступників, які вступають на основі повної загальної середньої освіти, оцінюються за шкалою від 100 до 200 балів.

Порядок оцінювання рівня фізичної підготовки вступників на факультети, які здійснюють підготовку за напрямом «правоохоронна діяльність» визначається МВС України.

8.3. Програми фахових випробувань для вступу на основі здобутого освітньо-кваліфікаційного рівня розробляються і затверджуються університетом не пізніше ніж за чотири місяці до початку прийому документів.

8.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого правилами прийому мінімального рівня, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються.

Перескладання вступних випробувань не допускається.

8.5. Апеляції на результати вступних екзаменів, що проведені університетом, розглядає апеляційна комісія університету, склад та порядок роботи якої затверджується наказом ректора.


ІХ. Зарахування за співбесідою

9.1. За результатами співбесіди зараховуються до Одеського державного університету внутрішніх справ особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право.

9.2. Програму співбесіди із зазначеними категоріями осіб затверджує голова приймальної комісії Одеського державного університету внутрішніх справ.

9.3. Особи, які за наслідками співбесіди не рекомендовані до зарахування на навчання і які подали сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання з конкурсних предметів з результатами, не нижчими передбачених правилами прийому, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах.

^ Х. Зарахування вступників на основі повної загальної середньої освіти, які досягли визначних успіхів у вивченні профільного предмета

10.1. Зараховуються до Одеського державного університету внутрішніх справ відповідно до розділу ХІ цих правил за умови подання сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання з історії України з кількістю балів не нижче 140 для допуску до участі в конкурсному відборі учасники міжнародних олімпіад з історії України.

10.2. Призерам (особам, нагородженим дипломами I - III ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з основ правознавства до конкурсного бала при вступі на основі повної загальної середньої освіти зараховується додатковий бал.

Призерам III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт учнів - членів Малої академії наук України зараховується додатковий бал за умови відповідності секції, по якій вступник брав участь у конкурсі-захисті, напряму підготовки «право».

10.3. Величина додаткового бала встановлюється:

особам, нагородженим дипломами I ступеня, – 50 балів;

особам, нагородженим дипломами IІ ступеня, – 40 балів;

особам, нагородженим дипломами IІІ ступеня, – 30 балів.

Додатковий бал зараховується лише за однією з перелічених вище підстав.

10.4. Норма, визначена пунктами 10.1, 10.2 цього розділу, поширюється на учасників міжнародних олімпіад, призерів IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад та призерів ІІІ етапу Всеукраїнських конкурсів – захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України, що відбулися у поточному навчальному році, за переліками, визначеними наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України.


^ XІ. Зарахування поза конкурсом

11.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05.04.1994 № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

інваліди I та II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями відповідно до Указу Президента України від 19.05.99 № 524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді»;

члени сімей шахтарів та гірничорятувальників, які загинули внаслідок аварії на орендному підприємстві «Шахта імені О. Ф. Засядька» (постанова Кабінету Міністрів України від 09.01.2008 № 6);

особи рядового і молодшого начальницького складу органів внутрішніх справ у разі їх вступу на денну форму навчання за державним замовленням (звільняються від проходження співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ).

11.2. Для вступу на денну форму навчання за державним замовленням також враховуються результати оцінки рівня фізичної підготовки і співбесіди щодо готовності до навчання та проходження служби в органах внутрішніх справ.

11.3. Кількість місць для осіб, визначених у пункті 11.1, установлюється рішенням приймальної комісії університету за погодженням з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України і не повинна бути більше 25 % обсягу державного замовлення, доведеного університету.

У випадку встановлення такої квоти зарахування осіб, визначених пунктом 11.1, відбувається за конкурсом відповідно до конкурсного бала вступника.


ХІІ. Право на першочергове зарахування

12.1. Право на першочергове зарахування до університету мають:

особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

особи, яким відповідно до Указу Президента України від 12.09.2007 № 849 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 вересня 2007 року «Про основні напрями фінансового забезпечення заходів щодо підвищення життєвого рівня населення у 2008 році» надане таке право;

випускники старшої школи (повна загальна середня освіта), нагороджені золотою або срібною медаллю, при вступі на основі повної загальної середньої освіти;

діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули, померли чи стали інвалідами за обставин, не пов’язаних із виконанням службових обов’язків.

12.2. Це право надається за інших рівних умов за черговістю, визначеною пунктом 12.1.


ХІІІ. Формування та оприлюднення рейтингового списку вступників

13.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування поза конкурсом;

вступники, рекомендовані до зарахування за результатами співбесіди;

учасники міжнародних олімпіад;

вступники, які зараховуються за конкурсом.

13.2. У межах кожної зазначеної в пункті 13.1 категорії рейтинговий список впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

з урахуванням права на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі у порядку додержання підстав для його набуття.

13.3. У рейтинговому списку зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

наявність підстав для вступу поза конкурсом;

наявність підстав для вступу за результатами співбесіди з відміткою про результати співбесіди;

наявність права на першочергове зарахування.

13.4. Рейтингові списки вступників оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційних стендах приймальної комісії та веб-сайті університету із зазначенням категорій списку. Ці списки оновлюються при внесенні змін протягом строку проведення конкурсного відбору.

  1   2

Схожі:

Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2012 році Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності в Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти І...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Чорноморського державного університету імені Петра Могили в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Чорноморському державному університеті імені Петра Могили здійснюється відповідно до ліцензії...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Сумського державного університету у 2012 році суми 2012 Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Сумському державному університеті (далі СумДУ) здійснюється відповідно до ліцензій монмолодьспорту...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Херсонського державного університету в 2013 році Херсон -2012
Провадження освітньої діяльності у Херсонському державному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Луцького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Луцькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconУ сфері зовнішньоекономічної діяльності
Робота виконана в Київському національному університеті внутрішніх справ, Міністерство внутрішніх справ України
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Одеського національного університету
Провадження освітньої діяльності в Одеському національному університеті імені І.І. Мечникова (далі – ону імені І.І. Мечникова) здійснюється...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Рівненського державного аграрного коледжу в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Рівненському державному аграрному коледжі здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Черкаського державного технологічного університету у 2011 році
Провадження освітньої діяльності у Черкаському державному технологічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Правила прийому до Одеського державного університету внутрішніх справ у 2013 році Провадження освітньої діяльності в Одеському державному університеті внутрішніх справ здійснюється iconПравила прийому до Вінницького національного технічного університету в 2013 році Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється
Провадження освітньої діяльності у Вінницькому національному технічному університеті здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи