Погоджено затверджую icon

Погоджено затверджую
НазваПогоджено затверджую
Сторінка1/5
Дата23.09.2012
Розмір0.69 Mb.
ТипДокументи
  1   2   3   4   5


Додаток

до вих. ОДУВС

від ___.____._______№_______


ПОГОДЖЕНО ЗАТВЕРДЖУЮ

на засіданні Вченої ради Одеського державного Т.в.о. ректора Одеського державного

університету внутрішніх справ університету внутрішніх справ

протокол № ___від ____________ 2011 р. підполковник міліції

О.Г. Поліщук

«____»_______________2011р.

ПЛАН

науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт

Одеського державного університету внутрішніх справ на 2012 р.


№з/п

Найменування теми НД і ДКР

Замовник та підстави

НД і ДКР

Заклади, які

брали участь у розробленні

НД і ДКР, форма координації

роботи

Передбачена форма

реалізації

НД і ДКР

Термін проведення

НД і ДКР

(місяць, рік)

Керівники та

виконавці, їх

посади, наукові

ступені та вчені звання

Приміт-ка

1

2

3

4

5

6

7

8

Розділ 1. Розроблення проблем педагогіки та наукової організації навчально-виховного процесу, написання та підготовка до друку підручників, навчальних посібників тощо

Підручники

1.1

«Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів громадської

безпеки»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

юридичної

психології та

педагогіки

Підручниктравень

Авторський колектив: начальник

кафедри д.ю.н.,

доцент

Цільмак О.М.,

професор кафедри д.псих.н., професор Яковенко С.І.
1.2

«Професійно-психологічна підготовка працівників підрозділів міліції на транспорті»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

юридичної

психології та

педагогіки

Підручникжовтень

Начальник кафедри д.ю.н., доцент

Цільмак О.М.
Посібники

1.1

«Українська мова за професійним

спрямуванням»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

українознавства

Навчально-методичний посібник

листопад

Доцент кафедри к.філол.н.

Шаповаленко Н.М.
1.2

«Організація і проведення наукових досліджень»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

українознавства

Методичний посібник

серпень

Професор кафедри

д.і.н., професор

Цвілюк С.А.
1.3

«Господарське-процесуальне право»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

господарського права та процесу

Навчально-методичний посібник

листопад

Авторський колектив: завідувач кафедри, к.ю.н., доцент

Кострицький І.Л., доцент кафедри к.ю.н. Дрішлюк В.І.
1.4

«Практикум з Земельного права України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

трудового, земельного та екологічного права

Практикум

березень

Авторський колектив: завідувач кафедри к.ю.н., доцент

Пащенко О.М.,

доцент кафедри к.ю.н. Булах І.Г.,

викладач кафедри

Сіряченко І.І.
1.5

«Практикум з Трудового права України»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

трудового, земельного та екологічного права

Практикум

грудень

Авторський колектив: професор кафедри к.ю.н., доцент

Маркіна Т.Г.,

викладач кафедри

Герман О.С.


Монографії

1.1

«Соціальні пріоритети України в глобалізаційному просторі»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Монографія

листопад

Завідувач кафедри д.філос.н., доцент

Надибська О.Я.
1.2

«Білгород-Дністровська фортеця XIV-XV ст. (історія будівництва)»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Монографія

вересень

Доцент кафедри к.і.н.

Красножон А.В.
1.3

«Правове регулювання використання та охорони земель оздоровчого призначення»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

трудового, земельного та екологічного права

Монографія

грудень

Доцент кафедри к.ю.н.

Булах І.Г.

1.4

«Страницы истории ОССШ МВД СССР до 1990 г»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Монографія

грудень

Професор кафедри

к.і.н., доцент

Савченко В.А.
Навчально-методичні матеріали

1.1

«Словник історико-правових термінів та понять»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

загальноправових дисциплін

Словник


березень

Авторський колектив: завідувач кафедри к.ю.н.

Балтаджи П.М.,

доцент кафедри к.ю.н.

Суханова Д.С.,

доцент кафедри к.ю.н. Юрій І.А.
1.2

«Методична розробка з німецької мови для магістрів для розвитку навиків читання спеціальної літератури з дисципліни «Економічна безпека»Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

іноземних мов

Методична розробка

лютий

Авторський колектив: викладач кафедри Шульгіна Т.Г.,

старший викладач кафедри

Лебединська О.В.
1.3

«Методична розробка з граматики англійської мови для курсантів ІІ, ІІІ курсів»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

іноземних мов

Методичнірозробки

травень

Доцент кафедри к.ю.н.

Ростомова Л.М.
1.4

«Історія української культури»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

українознавства

Методичні рекомендації

серпень

Завідувач кафедри д.і.н., професор

Гонтар О.В.
1.5

«Історія України»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

українознавства

Методичні рекомендації

серпень

Завідувач кафедри д.і.н., професор

Гонтар О.В.
1.6

«Кидки та прийоми боротьби»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедри: тактико-спеціальної та вогневої підготовки,

спеціальної та фізичної підготовки

Методичні розробки


травень

Авторський колектив: начальник кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки к.ю.н.

Сягровець В.А., заступник начальника кафедри тактико-спеціальної та вогневої підготовки, к.ю.н., доцент

Бокій О.М.,

начальник кафедри спеціальної та фізичної підготовки

к.ю.н.

Домніцак В.В.
1.7

«Основи балістики»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра тактико-спеціальної та вогневої підготовки

Методичні розробки


травень

Авторський колектив: начальник кафедри к.ю.н.

Сягровець В.А.,

заступник начальника кафедри, к.ю.н., доцент

Бокій О.М.,

доцент кафедри к.ю.н., старший науковий співробітник

Савочкін Д.С.
Конференції

1.1

IV Міжнародна науково-практична конференція:

«Роль та місце ОВС у розбудові демократичної правової держави»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Одеський державний університет внутрішніхсправ

Міжнародна науково-практична конференція

лютий


Перший проректор університету з навчально-методичної та наукової роботи д.ю.н., професор

Кузніченко С.О.,

начальник відділу організації наукової роботи к.пед.н.

Ісаєнко М.М.
1.2

V Всеукраїнська наукова курсантсько-студентська конференція: «Правова система держави: проблеми формування та перспективи розвитку»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

теорії й історії держави та права


Всеукраїнська наукова курсантсько-студентська конференція

грудень


Начальник кафедри д.ю.н., доцент

Кузьменко В.Б.,

доцент кафедри к.ю.н., доцент

Матвєєва Л.Г.
Круглий стіл

1.1

«Процесуальне та криміналістичне забезпечення досудового слідства»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедри: кримінального процесу, криміналістики


Круглий стіл


жовтень


Доцент кафедри кримінального процесу к.ю.н., доцент

Калугін В.Ю.,

начальник кафедри криміналістики к.ю.н., доцент

Янковий М.О.
^ Наукові статті

1.1

В рамках загальнокафедральної теми:

«Удосконалення бойової та тактико-спеціальної підготовки як фактор підвищення професійної майстерності співробітників ОВС»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра тактико-спеціальної та вогневої підготовки

Цикл статей


протягом року

Заступник начальника кафедри к.ю.н., доцент

Бокій О.М.,

доцент кафедри к.ю.н., старший науковий співробітник

Савочкін Д.С.,

доцент кафедри к.ю.н.

Геращенко О.С., викладач кафедри

Єроцька І.В.
1.2

В рамках загальнокафедральної теми:

«Захист прав і свобод людини і громадянина в діяльності правоохоронних органів»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра адміністративного права та адміністративної діяльност ОВС

Цикл статей


протягом року

Начальник кафедри

к.ю.н., доцент

Коропатов О.М.,

професор кафедри к.ю.н.

Аносєнков А.А.,

професор кафедри д.ю.н., професор Ярмакі Х.П., доцент кафедри к.ю.н.

Денисова А.В.,

доцент кафедри к.ю.н.

Ковальова О.В.,

доцент кафедри к.ю.н. Ізбаш К.С.
1.3

В рамках загальнокафедральної теми:

«Традиції та новації у державно-правовому житті України»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

загальноправових дисциплін

Цикл статей


протягом року

Завідувач кафедри

к.ю.н.,

Балтаджи П.М.,

доцент кафедри к.ю.н.

Суханова Д.С.,

доцент кафедри к.ю.н.

Юрій І.А.,

викладач кафедри

Афанасенко С.І.
1.4

В рамках загальнокафедральної теми:

«Проблеми правового регулювання господарських відносин за участю суб’єктів господарювання та органів внутрішніх справ»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10


Кафедра

господарського права та процесу

Цикл статей


протягом року

Завідувач кафедри к.ю.н., доцент

Кострицький І.Л.,

викладач кафедри Нікуліна Н.А.,

доцент кафедри к.ю.н.

Берназ П.В.,

доцент кфедри к.ю.н. Кужко О.С.,

викладач кафедри Кінкулькіна І.Є., доцент кафедри к.ю.н. Дрішлюк В.І.
1.5

В рамках загальнокафедральної теми:

«Соціально-економічні проблеми правоохоронної діяльності»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

філософії та соціальних дисциплін

Цикл статей


протягом року

Завідувач кафедри д.філос.н., доцент

Надибська О.Я.,

професор кафедри к.і.н., доцент

Савченко В.А.,

доцент кафедри к.філол.н., доцент Мисик С.Г.,

доцент кафедри к.і.н.

Красножон А.В.
1.6

В рамках загальнокафедральної теми:

«Психолого-педагогічні основи професійної підготовки працівників ОВС»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

юридичної

психології та

педагогіки

Цикл статей

протягом року

Начальник кафедри д.ю.н., доцент

Цільмак О.М.,

професор кафедри д.псих.н. професор

Яковенко С.І.,

викладач кафедри к.псих.н.

Павелко І.І.
1.7

В рамках загальнокафедральної теми:

«Проблеми цивільного права та процесу у контексті інтеграційних тенденцій та гуманізації діяльності ОВС»


Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра

цивільного права та процесу

Цикл статей

протягом року

Професор кафедри к.ю.н.,

професор

Резніченко С.В., доцент кафедри к.ю.н., доцент

Фучеджі В.Д.,

доцент кафедри к.ю.н.

Андрієнко І.С.,

доцент кафедри к.ю.н. Кісель В.Й.,

викладач кафедри Даниленко С.К., доцент кафедри к.ю.н.

Середницька І.А.,

викладач кафедри Будяченко О.М., викладач кафедри к.ю.н. Мирза С.С.,

доцент кафедри к.ю.н.

Церковна О.В.
1.8

В рамках загальнокафедральної теми:

«Конституційно-правове будівництво в Україні: сучасний стан та перспективи розвитку»

Наказ МВС України

№ 347 від 29.07.10

Кафедра конституційного та міжнародного права

Цикл статей

протягом року

Завідувач кафедри к.ю.н., доцент

Ярмакі В.Х.,

доцент кафедри

к.політ.н., доцент

Мошак О.В.,

старший викладач кафедри к.педагог.н.

Дунаєва О.М.,

викладач кафедри Гопич М.К.  1   2   3   4   5

Схожі:

Погоджено затверджую iconФ 24. 02 21 погоджено погоджено затверджую
План підготовки рукописів навчальної літератури інституту на н р
Погоджено затверджую iconПогоджено: Погоджено: Затверджую
...
Погоджено затверджую iconПогоджено затверджую

Погоджено затверджую iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Погоджено затверджую iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Погоджено затверджую iconНаціональний Університет «Львівська політехніка» «Затверджую» «Погоджено»

Погоджено затверджую iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет погоджено затверджую

Погоджено затверджую iconМіністерство освіти та науки україни донецький національний університет погоджено затверджую

Погоджено затверджую icon«Затверджую» «Погоджено»
Класифікація та приклади формулювання діагнозів захворювань серцево-судинної системи
Погоджено затверджую iconПрограма вступного випробування з предмету
Погоджено „затверджую” Декан факультету Д. О. Козубовський Ректор С. В. Мельничук
Погоджено затверджую iconМіністерство освіти І науки, молоді та спорту україни
«погоджено» «затверджую» Декан факультету Д. О. Козубовський Ректор   С. В. Мельничук
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи