Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів icon

Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів
НазваНаукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів
Дата24.11.2012
Розмір39.1 Kb.
ТипДокументи

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


ІНФОРМАЦІЙНО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


ІСТОРІЯ БІБЛІОТЕКИ ЧНПУ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА

Рекомендаційний список літератури


Чернігів

2010


Антипенко, М. Чернігівський колегіум як освітній заклад [Текст] / М. Антипенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Коваленко, О. Явоненко (голова) ; Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. - С. 9–11.


Арват, Ф. Не быть «архивариусами фактов» [Текст] : [о библиотеке ЧГПИ им. Т. Г. Шевченка] / Ф. Арват // Учит. газ. – 1980. – 2 февр.


Верес, М. Шлях до читача [Текст] : [про бібіліотеки Чернігова, серед них – бібліотека ЧДПІ ім. Т. Г. Шевченка] / М. Верес // Десн. правда. – 1978. – 4 лют.


Дзюба, О. Бібліотека Чернігівської духовної семінарії [Текст] / О. Дзюба // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Коваленко, О. Явоненко (голова); Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. - С. 42–45.


Залесская, Ю. «Струны души» черниговского вуза [Текст] : [открытие персональной выставки художника Дмитрия Морского на базе научной библиотеки ЧНПУ им. Т. Г. Шевченка] / Ю. Залесская // Семь дней. – 2011. - № 13(31 марта). – С. 10.


Запашна, О. Вчителько моя, зоре світова [Текст] : [про бібліотеку ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка] / О. Запашна, П. Фурс // Сіверщина. – 2001. – 12 жовт.


Запашна, О. «Твоя професія - вчитель» [Текст] : круглий стіл в читальному залі бібліотеки ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка напередодні свята працівників освіти / О. Запашна, П. Фурс // Гарт. - 2001. – № 41(5 жовт.). – С. 12.


Іванова, В. Бібліотекарі ЧДПІ імені Т. Г. Шевченка в бібліотеці Гомельського університету [Текст] / В. Іванова // Комс. гарт. – 1977. – 19 квіт.


Кавинская, В. И. Мы молоды, а нам уже – 95… [Текст] : [научная библиотека ЧНПУ им. Т. Г. Шевченка является источником живой мысли] / В. И. Кавинская // Семь дней. – 2011. - № 24(16 июня). – С. 7.


Казновецька, О. В. До Всеукраїнського дня бібліотек [Текст] : [про бібліотеку ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка] / О. В. Казновецька // Бібл. вісн. – 1998. - № 6. – С. 48.


Казновецька, О. В. Обличчям до історії [Текст] : [про виставку раритетів з фонду рідкісної книги] / О. В. Казновецька // Десн. правда. – 1998. – № 168(22 жовт.); Освіта України. – 1998. – 11 листоп. – С. 2.


Ларіонов, П. Мудрості й любові сонячні джерела [Текст] : [Нінель Григорівна Костарчук, 50 років невтомної праці] / П. Ларіонов // Десн. правда. – 2006. – № 30(11 берез.). – С. 4.


Макарова, Г. Г. Професія – на все життя [Текст] : [про директора бібліотеки ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка Костарчук Н. Г.] / Г. Г. Макарова // Десн. правда. – 2003. – № 41(8 квіт.). – С. 3.


Малиновська, В. Історія Чернігівської духовної семінарії у краєзнавчій літературі другої половини XIX–початку XX ст. [Текст] / В. Малиновська, О. Джевага // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Коваленко, О. Явоненко (голова); Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. - С. 47–51.


Мащенко, С. Роль Чернігівської єпархії у заснуванні та діяльності колегіуму в Чернігові [Текст] / С. Мащенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Коваленко, О. Явоненко (голова) ; Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. - С. 11–13.


Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст] // Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. 1700–2010 / упоряд. О. Б. Коваленко [та ін.]. – Чернігів, 2010. – С. 32.


Півстоліття невтомної праці [Текст] : нарис історії Чернігівського педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. В. І. Півторадні. – К.: Рад. шк., 1966. – 100 с.


Тарасенко, О. До питання про організацію навчального процесу в Чернігівській духовній семінарії наприкінці XVIII–першій половині XIX ст. [Текст] / О. Тарасенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювіл. наук. конф., присвяч. 300-річчю Черніг. колегіуму і 85-річчю ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / відп. ред. О. Коваленко, О. Явоненко (голова) ; Черніг. держ. пед. ун-т. ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. - С. 39–42.


Фоменко, В. Тихая радость библиофила [Текст] : [о выставке редких старинных книг, которая состоялась в читальном зале библиотеки ЧГПУ имени Т. Г. Шевченка] / В. Фоменко, И. Хоменко // Зеркало недели. – 1998. – 31 окт. – С. 15.


Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка [Текст] / упоряд. : М. І. Акименко, О. В. Бобир, О. Б. Коваленко, Л. М. Куземко, О. І. Соколенко, Б. В. Яковенко ; ред. В. О. Дятлов. – Чернігів, 2000. – 22 с. ; іл.


Черниговский государственный педагогический институт имени Т. Г. Шевченка [Текст] / авт. текста В. У. Черноус. – К., 1987.


Чорноус, В. У. Роки дальшого піднесення [Текст] : до 60-річчя ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка / В. У. Чорноус, В. Ф. Шморгун. – Чернігів, 1976. – 42 с.

Схожі:

Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
України: Рекомендаційний список/ Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ. Суми: СумДУ, 2007
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Вища школа України на шляху трансформації у європейський освітній простір: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
В62 Водні ресурси: використання, охорона, відтворення, управління: Рекомендаційний список. Суми: Вид-во СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний...
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Засновник наукової школи з економіки природокористування: До 70-річчя О. Ф. Балацького: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Згадувати важко – пам’ятати треба: Рекомендаційний список до 75-х роковин Голодомору 1932-1933 років в Україні. Суми: СумДУ. Бібліотека....
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Украины, всего войска запорожского и народа малороссийского… До 300-річчя подій, пов’язаних з воєнно-політичним виступом гетьмана...
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconСумський державний університет. Бібліотека. Довідково-інформаційний відділ
Більше знати про снід не зайве: Рекомендаційний список. Суми: СумДУ. Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ, 2007. 17с
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconНаукова бібліотека нук інформаційно-бібліографічний відділ
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І....
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconНаукова бібліотека нук інформаційно-бібліографічний відділ
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І....
Наукова бібліотека інформаційно-бібліографічний відділ історія бібліотеки чнпу імені Т. Г. Шевченка рекомендаційний список літератури Чернігів iconНаукова бібліотека нук інформаційно-бібліографічний відділ
Представляємо Вашій увазі інформацію про книжкові видання з виставки нових надходжень Національної бібліотеки України імені В. І....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи