Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 icon

Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3
Скачати 66.06 Kb.
НазваПро затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3
Дата24.11.2012
Розмір66.06 Kb.
ТипКонцепція

Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г.Шевченка


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


Науково-бібліографічний відділ


Інклюзивна освіта – шлях до всебічного розвитку дітей


(Рекомендаційний бібліографічний список літератури)
ЧЕРНІГІВ


2010


Інклюзивна освіта – це система освітніх послуг, що грунтується на забезпеченні основного права дітей на освіту та право здобувати її за місцем проживання, що передбачає навчання дитини з особливими освітніми потребами в умовах загальноосвітнього навчального закладу.

Рекомендаційний бібліографічний список «Інклюзивна освіта – шлях для всебічного розвитку дитини» пропонує літературу, яка характеризує основні принципи інклюзивної освіти та особливості роботи вчителів інклюзивних класів.

Для вчителів інклюзивних класів, студентів педагогічних вузів, сімей, що виховують дітей з особливими освітніми потребами.


Упоряд. Т. І. Тітова


Концепція розвитку інклюзивної освіти [Текст] // Соціальний педагог. – 2010. – № 4(квітень). – С. 3-6.


Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ М-ва освіти і науки України 11.09.2009 р. // Інформ. зб. Міносвіти і науки України. – 2009. – № 30. – С. 3.


Пояснювальна записка до Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 рр. [Текст] : додаток до наказу М-ва освіти і науки України від 11.09.2009р. // Директор школи. – 2010. – № 1(січень). – С. 26-31.


Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у ЗНЗ на 2009-2012 роки [Текст] : наказ М-ва освіти і науки України від 11.09.2009 р. // Управління освітою. – 2009. – № 22(листопад). – С. 28-31.


План заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на період до 2012 року [Текст] : затверджено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.12.09 р. // Інформ. зб. Міносвіти і науки України. – 2010. – № 1/2. – С. 41-46.


Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів України про освіту (щодо інтегрованого та інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах) [Текст] : проект // Соціальний педагог. – 2010. – № 8(серпень). – С. 6-20.


Баталов, А.С. Использование инклюзивных педагогических технологий в диагностике речевого развития учащихся начальных классов [Текст] / А. С. Баталов // Нач. шк. – 2010. – № 7. – С. 101-104.


Валентик, Н. Інклюзивна освіта: за і проти [Текст] / Н. Валентик // Директор школи. – 2010. – № 14-15(квітень). – С. 45-58.


Валицкая, А. П. Инклюзивное образование–образование для всех [Текст] / А. П. Валицкая, В. А. Рабош // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 18-22.


Вахтель, Г. Инклюзивное обучение детей с проблемами в развитии как актуальное направление образовательной политики и подготовки педагогических кадров в Германии [Текст] / Г. Вахтель // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 24-27.

Годовникова, Л. В. Условия интегрированного образования детей с нарушениями развития [Текст] / Л. В. Годовникова // Педагогика. – 2008. – № 8. – С. 36-43.


Горбатюк, О. Ф. Соціальна адаптація дітей с особливими потребами в загальноосвітню початкову школу [Текст] / О. Ф. Горбатюк // Розкажіть онуку. – 2008. – № 8. – С. 3-10.


Даніелс, Р. У класі - діти з особливими потребами [Текст] / Р. Даніелс, К. Стаффорд // Шкільний світ. – 2008. – № 3(січень). – С. 18-19.


Ілляшенко, Т. Інтеграція дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітній школі [Текст] / Т. Ілляшенко // Почат. шк. – 2007. – № 12. – С. 46-49.


Ілляшенко, Т. Діти з церебральним паралічем у загальноосвітній школі [Текст] / Т. Ілляшенко // Почат. шк. – 2008. – № 11. – С. 58-61.


Колупаєва, А. Засадничі понятійно-термінологічні визначення інклюзивної освіти [Текст] / А. Колупаєва // Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 3-8.


Колупаєва, А. Інклюзивна освіта в контексті реалій сьогодення [Текст] / А. Колупаєва // Практика управління закладом освіти. – 2010. – № 4. – С. 8-12.


Кравець, Н. Особливості розумової працездатності школярів в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Н. Кравець, В. Шорохова // Рідна шк. – 2009. – № 11. – С. 52-56.


Крокер, Ш. Політика підтримки інклюзії (канадський досвід) [Текст] / Ш. Крокер // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 4-6.


Лапицкая, И. Инклюзивное образование сегодня: демократизация школы [Текст] / И. Лапицкая // Завуч. – 2007. – № 7(березень). – С. 14-16.


Левитская, А. А. Состояние и перспективы инклюзивного образования в России [Текст] / А. А. Левитская // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 4-7.


Лупарт, Д. Шкільна реформа в Канаді: перехід від роздільних систем освіти до інклюзивних шкіл [Текст] / Д. Лупарт, Ч. Веббер // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 3-6. – Продовження. Почат. див.: Дефектологія. – 2010. – № 1. – С. 6-11.


Мавлевич, Н. Учиться вместе [Текст] : [инклюзивное обучение] / Н. Мавлевич // Семья и шк. – 2007. – № 7. – С. 2-3.


Матвєєва, М. Психокорекційна робота в умовах інтегрованого навчання [Текст] / М. Матвєєва, С. Миронова, Л. Гречко // Дефектологія. – 2009. – № 3. – С. 15-17.


Методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх та спеціальних закладів щодо процедури переходу до інклюзивного навчання дітей з особливими потребами [Текст] // Завуч. – 2009. – № 19 (липень). – С. 12-20.


Моісеєнко, К. Соціально-психологічний супровід інклюзивної освіти [Текст] / К. Моісеєнко // Соціальний педагог. – 2009. – № 11 (листопад). – С. 62-64.

Мороз, Б. Упровадження нових інформаційних технологій в умовах інклюзивної системи навчання [Текст] / Б. Мороз, Л. Коваль // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 28-30.


Петухова, Л. Интеграция детей с ограниченными возможностями в среду здоровых школьников [Текст] / Л. Петухова // Социальная педагогика. – 2008. – № 4. – С. 53-58.


Петухова, Л. В. От идеи общения к идее деятельностного добра [Текст] : [о проблеме интеграции детей с ограниченными возможностями в массовую школу] / Л. В. Петухова // Воспитание школьников. – 2009. – № 8. – С. 57-64.


Расчетина, С. А. Феномен социального исключения как условие реализации инклюзивного образования [Текст] / С. А. Расчетина // Социальная педагогика. – 2009. – № 1. – С. 29 - 32.


Сабат, Н. Соціально-педагогічний аспект інклюзивного навчання [Текст] / Н. Сабат // Соціальний педагог. – 2008. – № 3 (березень). – С. 42-46.


Сак, Т. Як соціалізувати дитину з особливостями психофізичного розвитку в інтегрованому класі [Текст] / Т. Сак // Почат. шк. – 2008. – № 8. – С. 53-55.


Сак, Т. Психологічний супровід учнів із затримкою психічного розвитку в інклюзивному класі (діагностичний напрям) [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2009. – № 1. – С. 16-19.


Сак, Т. Технологія портфоліо в інклюзивному класі [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2009. – № 4. – С. 6-9.


Сак, Т. Оцінювання навчальних досягнень учнів 1-2 класів в умовах інклюзивного навчання [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 2. – С. 3-6.


Сак, Т. Контроль та оцінювання навчальних досягнень учнів в інклюзивному класі [Текст] / Т. Сак // Дефектологія. – 2010. – № 1. – С. 3-5.


Таранченко, О. Можлвості оптимізації навчання дітей зі зниженим слухом в умовах інклюзивного навчального закладу [Текст] / О. Таранченко // Дефектологія. – 2009. – № 2. – С. 8-11.


Трофимова, В. Воспитание гуманных взаимоотношений нормально развивающихся детей и их сверстников с ограниченными возможностями [Текст] / В. Трофимова // Воспитание школьников. – 2007. – № 6. – С. 23-27.


Трофимова, В. И. Инструментарий по организации взаимоотношений нормально развивающихся детей и их сверстников с ограниченными возможностями [Текст] / В. И. Трофимова // Воспитание школьников. – 2009. – № 9. – С. 34-42.


Ярмощук, І. Інклюзивне навчання в системі освіти [Текст] / І. Ярмощук // Шлях освіти. – 2009. – № 2. – С. 24-28.

Схожі:

Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconНаказ №855 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки
Затвердити План дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconНаказ №855 Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009-2012 роки
Затвердити План дій щодо запровадження інклюзивного навчання дітей, які потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку,...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconПоложення про спеціальні класи для навчання дітей з особливими освітніми потребами у загальноосвітніх навчальних закладах
Дповідно до статті 9 Закону України "Про загальну середню освіту", пункту 2 Плану заходів щодо запровадження інклюзивного та інтегрованого...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconПро затвердження Плану заходів щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх навчальних закладах області на 2012-2014 рр
Затвердити план заходів управління освіти і науки обласної державної адміністрації щодо впровадження інклюзивного навчання в загальноосвітніх...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconМіністерство освіти І науки україни 01135, м. Київ, проспект Перемоги
Міністерства освіти і науки України від 17. 04. 2009 року №341 «Про затвердження Плану дій щодо вдосконалення викладання дисципліни...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconПро організацію інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах
«Організація інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», розробленого з метою запровадження Порядку організації...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconМ. С. Барчій // Науковий вісник Мукачівського державного університету. 2009. № С. 102-110
Україна. Міністерство освіти і науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconСумський державний університет Бібліотека. Інформаційно-бібліографічний відділ
Україна. Міністерство освіти І науки. Про запровадження у вищих навчальних закладах України Європейської кредитно-трансферної системи:...
Про затвердження Плану дій щодо запровадження інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах на 2009/2012 роки [Текст] : наказ м-ва освіти І науки України 11. 09. 2009 р. // Інформ зб. Міносвіти І науки України. 2009. №30. С. 3 iconЩодо введення посади вихователя (асистента вчителя) у загальноосвітніх навчальних закладах з інклюзивним навчанням
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту повідомляє, що з 1 вересня 2012 року набрав чинності наказ Міністерства освіти і науки...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи