Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє icon

Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє
Скачати 331.95 Kb.
НазваЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє
Дата24.11.2012
Розмір331.95 Kb.
ТипДокументи

ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ

УНІВЕРСИТЕТ імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА


БІБЛІОТЕКА


Інформаційно-бібліографічний відділ


ЧЕРНІГІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ Т. Г. ШЕВЧЕНКА: З МИНУЛОГО В МАЙБУТНЄ


Бібліографічний покажчик


ЧЕРНІГІВ

2009

УДК 011:378(477.51)

ББК Я19:Ч48

Ч49


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка : з минулого в майбутнє : бібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2009. – 40 с.


Бібліографічний покажчик «Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка : з минулого в майбутнє» складений працівниками інформаційно-бібліографічного відділу бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено матеріал про історію навчальних закладів, спадкоємцем і правонаступником яких став Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. Низку матеріалів присвячено творчій спадщині науковців, викладачів, життя та діяльність яких була пов’язана з вузом.


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн І. В. Рудник


^ ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЬ...


У кінці XVII – на початку XVIII ст. Чернігово-Сіверська земля була центром українського державотворення. Саме сюди після смерті гетьмана Б. Хмельницького перенесено столицю Малоросії, спочатку до Батурина, а згодом до Глухова. Під крило гетьманів та чернігівських архієпископів приїздять відомі українські діячі культури. Місто над Десною варто порівняти з культурним центром античної Греції, яке уже в той час величали Чернігівськими Афінами. З відкриттям Чернігівського колегіуму назва «Чернігівські Афіни» поширилась і на цей навчальний заклад.

Першопочатки історичної освіти у Чернігові сягають у глибину віків. Далекого 1700 року тут було засновано перший навчальний заклад підвищеного типу – Чернігівський колегіум, який, перебуваючи під патронатом церкви, 1776 р. був переведений у духовну семінарію. Поряд з нею у 1789 р. в місті було відкрито так зване Головне народне училище, а в 1805-му – одну з перших в Україні чоловічих гімназій. На початку XX ст. у Чернігові вже діяло 30 загальноосвітніх початкових шкіл, 7 середніх навчальних закладів, 3 ремісничі училища, 2 торговельні, 6 недільних та одна фельдшерська школа.

На часі постала необхідність підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Створена спеціально для цього у 1914 році учительська семінарія не відповідала вимогам часу. Тому представники губернського земства порушили клопотання перед Міністерством народної освіти про відкриття у Чернігові нового навчального закладу – учительського інституту. І такий дозвіл був одержаний. За розпорядженням № 3072 від 16 травня 1916 року Міністерства народної освіти 1 липня 1916 року було відкрито Чернігівський учительський інститут, від якого й веде свій родовід сучасний педагогічний університет. Першим директором учительського інституту в Чернігові було призначено вихідця із Глухівського повіту Чернігівської губернії, викладача словесності Олексія Павловича Фльорова. Саме йому судилося відіграти важливу роль у становленні новоутвореного навчального закладу, якому вже у 1917 р. було надано статус вищого. Першими його викладачами також були С. І. Воробйов, П. К. Федоренко, В. П. Бударін, І. В. Лисицин та ряд інших.

Сьогодні університет має високий авторитет в Україні. Сучасні матеріально-технічна база, науково-педагогічний потенціал створюють належний фундамент для ефективної підготовки висококваліфікованих учителів, яких так потребує молода українська держава.

Згідно Указу Президента України від 8 січня 2010 року за №9/2010, ураховуючи загальнодержавне і міжнародне визнання результатів діяльності Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка, його вагомий внесок у розвиток національної освіти і науки, університету надано статус національного.


Адруг, А. Архітектор Аксамитов і Чернігівський колегіум [Текст] / А. Адруг // Черніг. відомості. – 1994. – 30 вересня.


Адруг, А. Будинок Чернігівського колегіуму [Текст] / А. Адруг // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 37-38.


Антипенко, М. Чернігівський колегіум як освітній заклад [Текст] / М. Антипенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 9-11.


Біла, О. Співали бурсаки під вікнами [Текст] : [про Чернігівський колегіум] / О. Біла // Гарт. – 1992. – 18 вересня. – С. 5.


Бобир, О. Наші історія і сьогодення [Текст] : ЧДПУ імені Т. Шевченка – один із найстаріших вищих закладів освіти в Україні / О. Бобир // Гарт. – 2001. – 19 жовтня. – С. 6.


Бойченко, С. Загадковий надгробник під цоколем колегіуму [Текст] : [вірогідно Михайло Михайлович Єнько спонсорував діяльність Чернігівського колегіуму (1700-1776 рр.)] / С. Бойченко // Сіверян. літопис. – 1998. - № 6. – С. 121-123.


Боровик, А. Чернігівський учительський інститут (1916-1919) [Текст] / А. Боровик // Сіверян. літопис. – 2006. - № 2. – С. 76-86.


Бугаєвич, І. Чернігівський колегіум [Текст] / І. Бугаєвич // Десн. правда. – 1978. – 23 грудня.


Воробей, Р. Від інфими до філософії [Текст] : Чернігівський колегіум майже 300 років тому / Р. Воробей // Гарт. – 1995. – 9 вересня.


Гринь, Д. К. Два десятиріччя невтомної праці та подальшого зростання: сторінка з історії Чернігівського педінституту (1954-1974) [Текст] / Д. К. Гринь // Література та культура Полісся / ред. Г. В. Самойленко. – Ніжин, 2007. – Вип. 34. – С. 185-199.


Колесник, С. Коллегиум: святыня или место отдыха? [Текст] / С. Колесник, Т. Кравченко // Черниг. полдень. – 1996. – 19 декабря.


Кравченко, М. Соціально-політичні передумови виникнення Чернігівського колегіуму [Текст] / М. Кравченко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 8-9.


Кудина, В. Памятники Чернигова будет опекать ЮНЕСКО [Текст] : [здание Коллегиума – одна из жемчужин древнего Чернигова] / В. Кудина // Семь дней. – 2009. - № 1(6 января). – С. 8.


Кузьменко, Л. Світло, що сяє крізь віки [Текст] : з урочистостей, присвячених 300-річчю Чернігівського колегіуму / Л. Кузьменко // Черніг. вісник. – 2000. – 27 вересня. – С. 4.


Куценко, О. На перехресті епох, або Чернігівський колегіум очима сьогоднішніх науковців [Текст] / О. Куценко // Черніг. відомості. – 1997. – 28 лютого.


Леус, В. Колегіум [Текст] / В. Леус // Черніг. відомості. – 2002. – 5 липня. – С. 9.


Леус, В. Колегіум [Текст] / В. Леус // Черніг. вісник. – 1990. – 28 червня. – С. 6.


Масол, Л. М. Чернігівському колегіуму 300 років [Текст] / Л. М. Масол // Педагогіка і психологія. – 2000. - № 4. – С. 141-149.


Мащенко, С. Любомудри з «Чернігівських Афін» [Текст] : [з відкриттям Чернігівського колегіуму ця назва розповсюдилась і на навчальний заклад] / С. Мащенко // Чернігівщина incognita. – Чернігів, 2004. – С. 153-160.


Мащенко, С. Роль Чернігівської єпархії у заснуванні та діяльності колегіуму в Чернігові [Текст] / С. Мащенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 11-13.


Мащенко, С. Філософія в Чернігівському колегіумі [Текст] / С. Мащенко // Українські мислителі XVII – XVIII століть на Чернігово-Сіверщині. – Чернігів, 2003. – С. 133-151.


Мащенко, С. Чернігівські Афіни [Текст] : до 300-річчя заснування Чернігівського колегіуму / С. Мащенко // Людина і світ. – 1999. - № 6. – С. 29-32.


Морозова, А. Як усе починалося [Текст] : до 90-річчя ЧДПУ імені Т. Шевченка / А. Морозова // Сіверян. літопис. – 2006. - № 2. – С. 87-92.


Нижник, Л. Давньоруське коріння [Текст] : Чернігівському колегіуму 300 років / Л. Нижник // Черніг. відомості. – 2000. – 8, 15 вересня.


Потоцька, О. Заповідне місце – Чернігівський заповідник [Текст] : Чернігівський колегіум – 300 років / О. Потоцька // Сіверщина. – 2000. – 22 вересня. – С. 5.


Сапон, В. Світоч високого духу [Текст] : 300 років Чернігівському колегіуму / В. Сапон // Десн. правда. – 2000. – 26 вересня. – С. 3.


Сапон, В. Чернігівський колегіум [Текст] : [перлини землі Сіверської] / В. Сапон // Десн. правда. – 2005. – 22 вересня. – С. 16.


Совєтова, Г. Становлення собистості в умовах колегіуму [Текст] / Г. Совєтова // Гарт. – 2000. – 21 січня. – С. 15.


Тарасенко, О. До питання про організацію навчального процесу в Чернігівській духовній семінарії наприкінці XVIII у першій половині XIX ст. [Текст] / О. Тарасенко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 39-42.


Терещенко, О. Біля витоків Колегіуму [Текст] / О. Терещенко // Місто. – 2008. - № 41(9 жовтня). – С. 15.


Травкіна, О. Бібліотека Чернігівських Атен [Текст] : Чернігівський колегіум / О. Травкіна // Київ. старовина. – 2002. - № 5. – С. 68-80.


Травкіна, О. Визначний осередок просвіти і культури [Текст] : Чернігіському колегіуму 300 років / О. Травкіна // Черніг. вісник. – 2000. – 20 вересня. – С. 3.


Травкіна, О. Викладачі Чернігівського колегіуму – члени кодифікаційної комісії [Текст] / О. Травкіна // Сіверян. літопис. – 1998. - № 3. – С. 10-12.


Травкіна, О. І. Чернігівський колегіум [Текст] : до 300-річчя заснування / О. І. Травкіна // Укр. іст. журн. – 2000. - № 5. – С. 68-78; № 6. – С. 83-93.


Травкіна, О. Про викладання предметів у Чернігівському колегіумі [Текст] / О. Травкіна // Сіверян. літопис. – 1999. - № 4. – С. 109-123; 2000. - № 1. – С. 16-32.


Травкіна, О. Про склад учнів Чернігівського колегіуму [Текст] / О. Травкіна // Сіверян. літопис. – 1997. - № 3. – С. 32-36


Тугай, А. М. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка [Текст] : [інформація про ректора і людей, які зайняті складною справою керівництва навчанням і вихованням майбутніх фахівців] / А. М. Тугай, І. В. Девтерова, І. В. Девтеров // Київський центр вищих навчальних закладів. – К., 2002. – С. 269-274.


Чи знаєте ви, що... [Текст] : [з історії ЧДПУ. Про колишнього ректора інституту В. К. Щербакова] // Комс. гарт. – 1972. – 23 березня.


Шевченко, В. Соціокультурні та філософські підстави вищої освіти у Чернігові [Текст] / В. Шевченко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 5-7.


Явоненко, О. Ф. Наш інститут [Текст] / О. Ф. Явоненко // Почат. шк. – 1996. - № 9. – С. 4-6.


Явоненко, О. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє [Текст[ / О. Явоненко // Три століття гуманітарної та педагогічної освіти в Чернігові: від колегіуму до університету : збірник матеріалів Ювілейної наук. конф, присвяченої 300-річчю Чернігівського колегіуму і 85-річчю Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 3-4.


Янченко, Т. В. Роль благодійності у діяльності Чернігівського колегіуму [Текст] / Т. В. Янченко // Збірник наукових праць : спец. випуск: «До витоків становлення української педагогічної науки». – К., 2002. – С. 97-99.


^ З ІСТОРІЇ ФАКУЛЬТЕТІВ...


Бобир, О. В. Факультет початкового навчання [Текст] / О. В. Бобир // Почат. шк. – 1996. - № 9. – С. 7-9.


Бобир, О. В. Факультету початкового навчання – 70 [Текст] / О. В. Бобир. – Чернігів, 1998. – 21 с.


Бобир, О. З історії факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст] / О. Бобир // Три століття гуманітарної та педагогічної світи в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Чернігівському колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 109-112.


Бобир, О. Тут готують першого вчителя [Текст] : [факультет початкового навчання] / О. Бобир // Почат. шк. – 2008. - № 5. – С. 1-3.


Бобир, О. Фабрика перших вчителів [Текст] : [50 років у ЧДПУ імені Т. Шевченка з творчою наснагою працює факультет початкового навчання] / О. Бобир // Гарт. – 2008. - № 21(23 травня). – С. 11.


Бобир, О. Факультет першого вчителя [Текст] : [до 80-річчя Чернігіського педінституту] / О. Бобир // Десн. правда. – 1996. – 26 вересня.


Герасименко, О. Навчаємо художньої творчості [Текст] : [факультет загально-технічних дисциплін ЧДПІ] / О. Герасименко // Десн. правда. – 1988. – 17 червня.


Гринь, Д. Основні результати науково-дослідної роботи історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка за 2006 – 2007 рр. [Текст] / Д. Гринь // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету : на пошану 60-річчя зав. кафедри всесв. іст. ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка докт. іст. наук, проф. К. М. Ячменіхіна / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка. – Чернгів, 2008. – Вип. 52. – С. 311-312. – (Серія: Історичні науки).


Дараган, Г. Ковалі здоров’я нації [Текст] : [40-річчя факультету фізичного виховання] / Г. Дараган // Черніг. відомості. – 2006. – 24 травня. – С. 4.


Ємець, О. Студентське поповнення [Текст] : [про факультет фізичного виховання ЧДПІ] / О. Ємець // Черніг. відомості. – 1996. – 27 вересня.


Забіян, М. У Чернігівському педі вчать на гувернантку [Текст] : [факультет початкового навчання] / М. Забіян // Черніг. вісник. – 2008. - № 39(25 вересня). – С. 15.


Каранда, Я. Родинне свято факультету [Текст] : 30-річчя відновлення історичного факультету / Я. Каранда // Гарт. – 2003. – 26 рудня. – С. 14.


Коваленко, О. Історичний факультет: з минулого в майбутнє [Текст] / О. Коваленко // Десн. правда. – 1996. – 3 жовтня.


Коломієць, Г Що вміє студент [Текст] : [про факультет громадських професій] / Г. Коломієць // Комс. гарт. – 1985. – 28 липня.


Коломієць, Г. Не на шкоду змістові [Текст] : [про факультет громадських професій ЧДПІ] / Г. Коломієць // Рад. освіта. – 1986. – 10 червня.


Кузнецова, В. Хочу учиться [Текст] : [индустриально-педагогический факультет Черниговского государственного педагогического университета имени Т. Шевченка] / В. Кузнецова // Черниг. полдень. – 1999. – 11 февраля. – С. 12.


Мамчич, О. Актуальні питання лінгвопідготовки магістрів початкової школи [Текст] / О. Мамчич // Почат. шк. – 2008. - № 5. – С. 9-12.


Миколаєнко, В. Родом з історичного...[Текст] : [про 25-річний ювілей історичного факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка] / В. Миколаєнко // Десн. правда. – 1998. – 30 квітня.


Мірошниченко, О. Це наш факультет [Текст] : [інтерв’ю з деканом історичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка] / О. Мірошниченко // Гарт. – 1997. – 12 грудня.


Можливо, наступним буде ректор? [Текст] : [презентація першого курсу філологічного факультету] // Місто. – 2007. - № 43(25 жовтня). – С. 20.


Осадчук, В. Щоб в майбутньому віддати серце дітям [Текст] : [факультету початкового навчання ЧДПУ імені Т. Шевченка – 70 років] / В. Осадчук // Гарт. – 1998. – 27 листопада. – С. 12.


Плуток, А. Ще одна спецільність [Текст] : факультет загально-технічних дисциплін / А. Плуток // Десн. правда. – 1985. – 17 квітня.


Повжик, Н. «Комп’ютерний бум не завадив цариці наук» [Текст] : [інтерв’ю з деканом фізико-математичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка О. Соколенком] / Н. Повжик // Сіверщина. – 1999. – 1 жовтня.


Рафаловський, Е. У науку – на фізмат [Текст] : [фізико-математичний факультет Чернігівського державного педінституту] / Е. Рафаловський // Десн. правда. – 1996. – 20 червня.


Родом з історичного [Текст] : [25 років історичному факультету] // Десн. правда. – 1998. – 30 квітня.


Розглядаємо літературу в єдиній системі культури, в єдиній системі розвою мистецтв... [Текст] : [ексклюзивне інтерв’ю докт. пед. наук., проф. Світлани Жили. Філологічний факультет] // Укр. л-ра в загальноосвіт. шк. – 2008. - № 3. – С. 2-11.


Сапон, В. Факультет – історичний, погляди – у майбутнє [Текст] : [30 років як відновили історичний факультет ЧДПУ імені Т. Шевченка] / В. Сапон // Десн. правда. – 2003. - № 151(27 грудня). – С. 4.


Сапон, В. Факультет перейменовано в інститут [Текст] : [історичний факультет ЧДПУ перейменовано в інститут історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського] / В. Сапон // Десн. правда. – 2009. - № 98(5 вересня). – С. 2.


Сапон, В. Факультет першого вчителя [Текст] : [факультет початкового навчання ЧДПУ імені Т. Шевченка] / В. Сапон // Десн. правда. – 1998. – 3 грудня. – С. 4.


Сапон, В. Факультет першого вчителя відзначає своє 70-річчя [Текст] / В. Сапон // Освіта України. – 1999. – 10 лютого. – С. 3.


Семенченко, В. Міць нації [Текст] : [факультету фізичного виховання – 35 років] / В. Семенченко // Черніг. відомості. – 2001. – 19 жовтня. – С. 9.


Сидорова, В. На базі ЧДПУ створюється новий факультет [Текст] : психолого-педагогічний факультет / В. Сидорова // Черніг. вісник. – 2004. – 24 червня. – С. 4.


Синельник, І. Наша альма-матер – червоний дім з білими колонами [Текст] : [ історичний факультет] / І. Синельник // Черніг. вісник. – 2001. – 15 листопада. – С. 12.


Соколенко, О. Сьогодення фізмату [Текст] / О. Соколенко, І. Зайченко // Три століття гуманітарної та педагогічної світи в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Чернігівському колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 114-116.


Тесельська, Н. Наймолодший [Текст] : [про факультет англійської мови при ЧДПІ] / Н. Тесельська // Десн. правда. – 1965. – 4 січня.


Тищенко, М. Фізмату – дев’ять десятиліть [Текст] / М. Тищенко // Десн. правда. – 2006. – 23 травня. – С. 1.


Факультет початкового навчання [Текст]. – Чернігів, 1998. – 20 с.


Филоненко, А. «Я с оптимизмом рассматриваю перспективы развития своей специальности [Текст]» : [беседа с деканом психолого-педагогического факультета Скок Николаем Андреевичем / А. Филоненко // Гарт. – 2005. – 17 ноября. – С. 8.


Хіміко-біологічному факультету Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка – 20 років [Текст] // Біологія. – 2002. - № 52. – С. 2-3.


Шморгун, В. Ф. Робота факультету педагогіки та методики початкової освіти [Текст] / В. Ф. Шморгун // Рад. шк. – 1961. - № 4. – С. 63-66.


^ ЕКСКУРСІЯ НА КАФЕДРИ...


Антоненко, Є. Готуємо політехніків [Текст] : [про роботу кафедри загальнотехнічних дисциплін ЧДПІ] / Є. Антоненко, В. Гетта // Рад. освіта. - 1976. – 11 вересня.


Дятлов, В. О. Кафедра всесвітньої історії: колективний портрет на тлі доби [Текст] / В. О. Дятлов // Кафедра всесвітньої історії Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка: до 90-річчя ЧДПУ імені Т. Шевченка / В. О. Дятлов, І. В. Кондратьєв, К. М. Ячменіхін. – Чернігів, 2007. – С. 3-12.


Євстратенко, А. Тиждень кафедри загальної історії ЧДПІ [Текст] / А. Євстратенко // Комс. гарт. – 1986. – 25 листопада.


Забиян, М. Смотрим на звезды [Текст] : [экскурсия на кафедру физики и астрономии нашого педвуза] / М. Забиян // Весть. – 2009. - № 10(5 марта). – С. 8.


Зуб, П. Хай музика звучить...[Текст] : [про кафедру музики і співів ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка] / П. Зуб // Десн. правда. – 2003. – 27 лютого. – С. 4.


Карпенко, Ю. «Екзоти» довкілля [Текст] : [тиждень кафедри біології ЧДПУ імені Т. Шевченка] / Ю. Карпенко // Черніг. відомості. – 2001. – 26 жовтня. – С. 9.


Кияшко, О. Весна, молодість, пісня [Текст] : [кафедра музичного виховання ЧДПІ] / О. Кияшко // Комс. гарт. – 1972 – 30 березня.


Коваленко, В. П. Кафедра історії та археології України Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст] / В. П. Коваленко, О. Б. Коваленко, Л. В. Ясновська. – Чернігів: Сіверянська думка, 2005. – 188 с.


Костюк, М. Доторкнися душею до музики [Текст] : [про роботу кафедри музики ЧДПІ] / М. Костюк // Комс. гарт. – 1975. – 1 листопада.


Куратова, Т. Досвід та перспективи науково-методичної роботи кафедри хімії [Текст] / Т. Куратова, О. Білоус, І. Курмакова, С. Грузнова // Три століття гуманітарної та педагогічної світи в Чернігові: від колегіуму до університету : зб. матеріалів Ювілейної наук. конф., присвяченої 300-річчю Чернігівському колегіуму і 85-річчю ЧДПУ імені Т. Шевченка. – Чернігів, 2001. – С. 116-117.


Неліп, І. П. Роль кафедри в організації самостійної роботи студентів у процесі вивчення суспільних наук [Текст] / І. П. Неліп, М. Г. Пушкаренко // Укр. іст. журн. – 1977. - № 1. – С. 113-118.


Очерет, В. Кафедра вивчає...людину [Текст] : [про кафедру анатомії і фізіологї людини ЧДПІ] / В. Очерет // Десн. правда. – 1983. – 4 березня.


Половець, В. М. Про організаційно-методичні та методологічні засади діяльності кафедри українознавства та політології [Текст] / В. М. Половець // Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції: матеріали наук.-метод. семінару. – Чернігів, 1999. – Вип. 1. - С. 5-20.


Потапенко, Л. Наймолодша кафедра – наймолодший завідувач [Текст] : [про кафедру екології та охорони природи в ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка] / Л. Потапенко // Черніг. відомості. – 2003. - № 44(10 жовтня). – С. 4.


Про занесення до книги Пошани Міністерства освіти УРСР та Республіканського комітету профспілки працівників освіти, вищої школи і наукових установ, колективів установ народної освіти, які досягли високих показників у виконанні народногосподарських планів і соціалістичних зобов’язань у 1979 році [Текст] : рішення колегії М-ва освіти УРСР від 7 травня 1980 р. Серед занесених – кафедра геометрії та методики викладання математики ЧДПІ] // Збірник наказів та інструкцій МО УРСР. – 1980. - № 13. – С. 2.


Сеніна, В. К. Студенти хочуть вчитись [Текст] : [про кафедру слов’янської філології ЧДПУ імені Т. Шевченка] / В. К. Сеніна // Черніг. відомості. – 1996. – 14 червня.


Сидорова, В. Вчителі зі своїми вчителями [Текст] : [кафедра музики і співу ЧДПУ імені Т. Шевченка] / В. Сидорова // Гарт. – 2001. – 5 жовтня. – С. 12.


Явоненко, О. Філіал кафедри [Текст] : [досвід кафедри методики фізики і математики ЧДПІ по психолого-педагогічній методичній підготовці студентів фізико-математичного факультету] / О. Явоненко, В. Савченко // Рад. освіта. – 1985. – 31 травня.


^ НАШІ НАУКОВЦІ І ПЕДАГОГИ...


Як велика мозаїка збирається із невеликих шматочків смальти, що своїм блиском і неповторним відтінком змушують засяяти увесь витвір, так і 90-річна історія Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка складається із сотень доль наших видатних науковців і педагогів, які талантом і натхненною працею творили й творять славу alma mater. У їхніх постатях віддзеркалюються усі суперечності минулих десятиліть, а їхні досягнення демонструють одвічне людське прагнення прогресу, що переборює тимчасово нездоланні обставини.


[Володимир Шевченко та фрагмент з останньої його праці «Дружба з мудрістю, або Основні проблеми української філософії»] [Текст] // Сіверян. літопис – 2006. – № 4. – С. 140-145, 211.


[Г. О. Литовченко – палкий пропагандист здорового способу життя] [Текст і фото] // Десн. правда. – 1990. – 11 серпня.


[За вагомий внесок у справу навчання і виховання молоді та з нагоди 70-річчя створення факультету початкового навчання ЧДПУ імені Т. Шевченка Почесною грамотою обласної державної адміністрації нагороджено Ульяницьку Л. С. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 29 жовтня.]


[про нагородження Чуприни К. С. Орденом Трудового Червоного Прапора] [Текст] // Десн. правда. – 1966. – 5 жовтня.


[Фото Петра Зуба, поета і композитора та розповідь про його зустріч з учнями Чернігівської сш. № 19] [Текст] // Десн. правда. – 1993. – 28 грудня.


«Збулося літо. Попереду – осінь» [Текст]: [розмову вела В. Євтушенко з проф., докт. філософ. наук В. Личковахом з нагоди 60-річного ювілею] // Гарт. – 2006. – 8 червня.– С. 7.


«Щоб вільніше дихнулось...» [Текст] : [інтерв’ю, взяте у В. Ростального] // Комс. гарт. – 1990. – 24 лютого. – С. 8-9.


Анатолію Петровичу Чернишову – 70! [Текст] // Трудова підготовка в закладах освіти України. – 2005. - № 4. – С. 55.


Барвистий полудень [Текст] : [до 50-річчя від дня народження П. Г. Зуба] // Десн. правда. – 1982. – 17 листопада.


Баскіна, Т. Його покликання [Текст] : [про І. П. Фесенка] / Т. Баскіна // Рад. Україна. – 1982. – 24 січня.


Баскіна, Т. Закохані в творчість [Текст] : [про І. П. Євдокименка] / Т. Баскіна // Десн. правда. – 1965. – 15 грудня.


Баскіна, А. На все життя [Текст] : [про А. В. Рудник] / А. Баскіна // Десн. правда. – 1976. – 11 липня.


Баскіна, Т. Три звичайні жіночі долі [Текст] : [про О. Л. Мєшкову] / Т. Баскіна // Десн. правда. – 1960. – 28 лютого.


Болючі рани історії [Текст] : про наукову діяльність асистента кафедри історії та археології В. В. Ткаченка // Черніг. вісник. – 1991. – 12 грудня. – С. 2.


Боровик, В. Н. Л. М. Вивальнюку – 80! [Текст] / В. Н. Боровик, Л. М. Кобко // Математика. – 2002. - № 40. - С. 19.


Бородай, Г. Чернігівські рекорди. Як живеш, ДЮСШ? [Текст] : [згадуються викладачі Л. М. Кузьомко, В. В. Луценко] / Г. Бородай // Комс. гарт. – 1980. – 28 лютого.


Брик, О. Лабіринти щедрого серця [Текст] : [ювілей Олени Мамчич] / О. Брик // Десн. правда. – 2008. – № 82(24 липня). – С. 19.


Вечоренко, П. «Сріблом по золоті - доля» [Текст] : [про П. Зуба] / П. Вечоренко // Десн. правда. – 1998. – 27 жовтня.


Вивальнюк, Л. Організатор, педагог, вчений [Текст] : Віктор Миколайович Костарчук – ректор ЧДПІ 1944 – 1982 років / Л. Вивальнюк, І. Зайченко, С. Суярко // Десн. правда. – 1996. – 10 вересня.


Вітаємо з нагородою [Текст] : [про нагородження М. І. Колесника Почесною грамотою обкому партії і облвиконкому] // Десн. правда. – 1979. – 15 квітня.


Віталій Федорович Савченко [Текст] : біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2009. – 141 назва.


Віталію Савченко – 70![Текст] // Фізика та астрономія в шк. – 2008. – № 2. – С. 51.


Володимир Личковах [Текст] : біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2006. – 56 с.


Володимир Михайлович Половець [Текст] : біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2007. – 36 с.


Гайдук, С. Де Микола Носко – там успіх [Текст] / С. Гайдук // Гарт. – 1998. – 27 березня.


Гайдук, С. Подвійна радість [Текст] : [про тренерські досягнення викладача ЧДПІ М. М. Гавриша] / С. Гайдук // Десн. правда. – 1983. – 28 грудня.


Група делегатів XXVI з’їзду Компартії України [Фото] : серед делегатів М. М. Острянко // Десн. правда. – 1981. – 11 лютого.


Губіна, О. «Шпігель» відряджає власкора і не куди-небудь, а на республіканський конкурс молодих лекторів, який проходив у Києві [Текст] : [згадується викладач ЧДПІ В. Гломозда] / О. Губіна // Молодь України. – 1990. – 11 лютого.


Дараган, Г. «З космічних сфер вертаюсь до села» [Текст] : [про викладача ЧДПУ імені Т. Шевченка В. Буденного] / Г. Дараган // Біла хата. – 2003. – 14 листопада.


Декан факультету [Текст] : [про В. С. Кролевця] // Рад. освіта. – 1963. – 5 жовтня.


Делегати Всесоюзного з’їзду вчителів, посланці Чернігівської області на Красній площі в Москві [Фото] : [серед делегатів І. П. Левченко] // Десн. правда. – 1978. – 30 червня.


«Державний злочинець» - так називали десятикласника 24 роки тому [Текст] : [про викладача, канд. філос. наук М. М. Самардака, який працював у ЧДПУ 1982-1985 рр.] // Черніг. відомості. – 1992. - № 35(28 серпня). – С. 5.


[доцент В. У. Чорноус] [Текст і фото А. Івкіна] // Рад. освіта. – 1973. – 10 лютого.


Дзюба, С. Василь Буденний пише вірші небуденні [Текст] : до 50-річчя від дня народження / С. Дзюба // Черніг. відомості. – 1997. – 26 вересня. – С. 4.


Дзюба, С. Марсіанин [Текст] : [Іван Кирилович Коваль – директор головної астрономічної обсерваторії, викладач ЧДПУ імені Т. Шевченка] / С. Дзюба // Місто. – 2007. - № 43(25 жовтня). – С. 17.


Дудко, В. Всесвіт поштової картки [Текст] : про І. В. Бугаєвича / В. Дудко // Комс. гарт. – 1983. – 24 грудня.


З високою нагородою! [Текст] : [ про нагородження Рафаловського Е. В. орденом «Знак Пошани», Яковенка Е. В. медаллю «За трудову доблесть»] // Десн. правда. – 1986. – 30 вересня.


З високою нагородою [Текст] : [про нагородження орденами та медалями учителів загальноосвітніх шкіл, професійно-технічних училищ середніх спеціальних учбових закладів (по Чернігівській області). Серед нагороджених Орденом Трудового Червоного Прапора В. М. Костарчук] // Десн. правда. – 1978. - 9 липня.


За вагомий внесок у виховання молоді та в зв’язку з 70-річчям від дня створення педфаку ЧДПУ імені Т. Шевченка Почесною грамотою обласної ради нагороджено ст. викладача Пилипенка Д. Г. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 27 жовтня.


За вагомий внесок у виховання молоді та в зв’язку з 70-річчям від дня створення педфаку ЧДПУ імені Т. Шевченка Почесною грамотою обласної ради нагороджено ст. викладача Сеніну В. К. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 27 жовтня.


За вагомий внесок у справу навчання і виховання молоді Почесною грамотою обласної держадміністрації нагороджено завідувача кафедри музики і співів ЧДПУ імені Т. Шевченка Коваленко О. І. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 29 жовтня.


За значний внесок у справу навчання і виховання молоді та у зв’язку з 70-річчям від дня народження Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено Артеменка Миколу Михайловича – доцента кафедри педагогіки, психології та методики викладання математики і фізики ЧДПУ імені Т. Шевченка [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 24 червня.


Зайченко, І. У вирі життя [Текст] : [проф. Василю Боровику – 80!] / І. Зайченко // Десн. правда. – 2005. – 15 березня. – С. 4.


Закусило, С. Зблизька і на відстані [Текст] : делегат XXVIII з’їзду КПРС, викладач ЧДПІ В. К. Молочко / С. Закусило // Рад. Україна. – 1990. – 25 жовтня.


Звання «Заслужений працівник народної освіти України» присвоєно Бойко Миколі Корнійовичу [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 24 березня.


Зуб, П. Ветеран [Текст] : [про Г. Ю. Ілляшенка] / П. Зуб // Комс. гарт. – 1975. – 8 липня.


Зуб, П. Воїн. Філолог. Людина [Текст] : Андрій Андрійович Берлізов, колишній декан факультету початкового навчання / П. Зуб // Гарт. – 2003. – 13 червня. – С. 15.


Зуб, П. Г. Викладач математики [Текст] : [про К. С. Чуприну] / П. Г. Зуб // Десн. правда. – 1966. – 20 листопада.


Зуб, П. Г. Троє з одного вузу [Текст] / П. Г. Зуб : [А. С. Чалий, Н. Н. Огієнко, Л. М. Кузьомко] // Десн. правда. – 1987. – 11 березня.


Зуб, П. На крилах народної пісні [Текст] : [про Валентину Малиневську] / П. Зуб // Десн. правда. – 2003. – 3 квітня. – С. 4.


Іван Кирилович Коваль [Текст] : біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2009. – 117 назв.


Іванова, О. Новітній інтелект України [Текст] : [Марина Явоненко на молодіжному конкурсі «Новітній інтелект України», який уже втретє проводить Міжнародний благодійний фонд «Україна-3000»] / О. Іванова // Десн. правда. – 2009. - № 51(12 травня). – С. 2.


Іващенко Б. З високим званням [Текст] : [про присудження М. О. Скачкову звання судді всесоюзної категорії з ковзанярського спорту] / Б. Іващенко // Комс. гарт. – 1976. – 18 листопада.


Іващенко, Б. Тренер і учень пізнають себе [Текст] : [про ст. викладача педінституту С. О. Власенка] / Б. Іващенко // Черніг. відомості. – 1997. – 18 квітня.


Іващенко, Б. Три імені [Текст] : про ст. викладача кафедри фізвиховання І. П. Мітряніну / Б. Іващенко // Черніг. відомості. – 1995. – 8 вересня.


Івкін, В. Вмілі руки, золоте серце [Текст] : [про І. П. Євдокименка] / В. Івкін // Комс. гарт. – 1974. – 18 травня.


Ільїн, А. Викладач ЧДПУ імені Т. Шевченка, лауреат рейтинг-конкурсу популярності «Молодь – престиж-2000» 24-річний Валерій Лось став наймолодшим кандидатом фізико-математичних наук в Україні [Текст] / А. Ільїн // Черніг. вісник. – 2001. – 15 лютого. – С. 14.


К. М. Ячменіхін – педагог і вчений [Текст] // Україна і Росія в панорамі століть. – Чернігів, 1998. – С. 8-9.


Костянтин Михайлович Ячменіхін [Текст] : біобібліографічний покажчик – Чернігів, 2008. – 19 с.


К. С. Чуприна [Фото] // Рад. освіта. – 1966. – 2 листопада.


Карана, Я. «Шлях до осяяння» Василя Буденного [Текст] / Я. Карана // Гарт. – 2000. – 8 грудня. – С. 14.


Ковалець, Я. Накувала зозуленька. Петру Зубу – 65: творчий шлях [Текст] / Я. Ковалець // Черніг. відомості. – 1997. – 21 листопада.


Ковалець, Я. Привітаймо ювіляра [Текст] / Я. Ковалець : [до 60-річчя П. Г. Зуба] // Гарт. – 1992. – 27 листопада. – С. 6.


Корнюшенко, Т. Зустрілися гвардійці [Текст] : про викладача С. А. Білана / Т. Корнюшенко // Десн. правда. – 1978. – 25 січня.


Кузовков, Г. Працювати творчо, з повною віддачею [Текст] : [згадується В. М. Костарчук] / Г. Кузовков // Людина і світ. – 1977. - № 3. – С. 2-10.


Кузнецов, Г. Таємниці міста [Текст] : [про дослідження історії м. Чернігова. Згадується Е. В. Яковенко як керівник обласного археологічного центру] / Г. Кузнецов // Комс. гарт. – 1980. – 5 серпня.


Кузьменко, Л. Чи стане чернігівський вчений американським академіком? [Текст] : про В. М. Петрика – викладача Чернігівського педінситуту / Л. Кузьменко // Десн. правда. – 1995. – 4 лютого.


Куксова, О. Освітлена сонцем [Текст] : нарис : [про викладача ЧДПІ Л. С. Віхрову] / О. Куксова // Десн. правда. – 1966. – 16 січня.


Куценко, П. «На видноті уся моя любов» [Текст] : до 60-річчя від дня народження П. Г. Зуба / П. Куценко // Десн. правда. – 1992. – 21 листопада.


Куценко, П. І за пелюстку, й за людину [Текст] : Петру Зубу – 65 / П. Куценко // Десн. правда. – 1997. – 22 листопада.


Куценко, П. Хранителі духовних оберегів [Текст] : [інтерв’ю з деканом історичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка О. Б. Коваленком] / П. Куценко // Десн. правда. – 2000. – 13 січня.


Кушніренко, М. Серце віддаючи будням [Текст] : [з ювілеєм С. Я. Суярко!] / М Кушніренко // Десн. правда. – 2001. – 12 квітня. – С. 3.


Ларіонов, П. І мелодія слова, і мудрий зміст [Текст] : [згадуються вірші Л. С. Ульяницької] / П. Ларіонов // Десн. правда. – 1998. – 10 жовтня.


Левенок, І. Заслужену нагороду – науковцю [Текст] : [Тамару Павлівну Демченко номінують на здобуття обласної літературно-мистецької премії імені М. Коцюбинського] / І. Левенок // Сіверщина. – 2009. - № 33(13 серпня). – С. 2.


Леус, В. Одержимість [Текст] : [про І. В. Бугаєвича] / В. Леус // Десн. правда. – 1974. – 14 квітня.


Макаренко, М. На з’їзді орнітологів [Текст] : [згадується М. Ф. Самофалов] / М. Макаренко // Комс. гарт. – 1987. – 15 січня.


Макарчиков, М. 30-річчю Перемоги присвячено [Текст] : [ про С. Федченко] / М. Макарченков // Десн. правда. – 1975. – 12 березня.


Мамчич, О. Б. Декану факультету початкового навчання ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка Бобирю О. В. – 50! [Текст] : [вірш] / О. Б. Мамчич // Гарт. – 2000. – 28 січня. – С. 5.


Мащенко, С. З чим ідеш до людей...[Текст] : [згадується викладач ЧДПІ імені Т. Г. Шевченка П. А. Чернейко] / С. Мащенко // Десн. правда. – 1973. – 2 грудня.


Межин, І. Через 45 років [Текст] : про зустріч з М. Г. Благініним / І. Межин // Десн. правда. – 1990. – 10 травня.


Мезенко, Ю. Ты, моя мелодия [Текст] : [ о Н. Парасич, П. Г. Зуб, А. И. Коваленко, В. М. Дмитренко] / Ю. Мезенко // Комс. знамя. – 1975. – 10 сентября.


Миколаєнко, В. «Це наш народний професор!» [Текст] : С. П. Марценюку – 80 років / В. Миколаєнко // Десн. правда. – 1997. – 12 березня.


Миколаєнко, В. Закоханий у любомудріє [Текст] : [доцентові Чернігівського педуніверситету Станіславу Мащенку – 70 років] / В. Миколаєнко // Десн. правда. – 2008. – № 48(26 квітня). – С. 8.


Мінєєв, П. Г. Слово лектора [Текст] : [про С. П. Марценюка] / П. Г. Мінєєв // Рад. освіта. – 1967. – 31 травня.


Мінєєв, П. Г. У праці – радість [Текст] : [про В. Я. Кургузову] / П. Г. Мінєєв // Рад. освіта. – 1975. – 15 жовтня.


Навчання комсомольського активу [Текст] : про М. Г. Пушкаренко // Комс. гарт. – 1974. – 21 грудня.


Награждены медалью Н. К. Крупской [Текст] : среди награждённых В. Н. Костарчук // Учит. газета. – 1978. – 25 февраля.


Наш Степан Пилипович [Текст] : до 75-річчя від дня народження С. П. Марценюка // Десн. правда. – 1992. – 6 березня.


Ніколаєв, В. Колекції науковця [Текст] : [про І. Г. Бугаєвича] / В. Ніколаєв // Десн. правда. – 1979. – 23 грудня.


Новий навчальний рік – нові радісні турботи [Текст і фото О. Івкіна] : [про Вивальнюка Л. М., Фалька В. А. та Ройтберга Я. А.] // Рад. освіта. – 1969. – 30 серпня.

Новомінський, А. Діалектика формування особистості [Текст] : [ про В. М. Костарчука] / А. Новомінський // Рад. освіта. – 1974. – 31 серпня.


Новомінський, А. Магнетизм віку [Текст] : про ректора Чернігівського педінституту імені Т. Шевченка В. М. Костарчука / А. Новомінський // Рад. освіта. – 1962. – 1 вересня.


Новомінський, А. Технологія пошуку [Текст] : В. М. Костарчук / А. Новомінський // Рад. освіта. – 1965. – 5 травня.


Носко, Ю. М. Творче використання ідей культурно-освітньої спадщини К. Ушинського педагогом і методистом О. Флеровим: історико-методичний аспект [Текст] / Ю. М. Носко // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету / Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка; гол. ред. М. О. Носко. – Чернігів, 2008. – Вип. 56. – С. 74-76. – (Сер.: Педагогічні науки).


Носко, Ю. Науково-педагогічна діяльність Олексія Павловича Флерова (1866-1954) [Текст] / Ю. Носко // Почат. шк. – 2008. – № 5. – С. 4-6.


О. Ф. Явоненку – 60 [Текст] // Сіверян. літопис. – 1999. - № 6. – С. 264.


Об утверждении состава Совета ректоров высших учебных заведений г. Киева [Текст] : приказ Министерства высшего и среднего специального образования СССР от 5 апреля 1977 года : [в составе Совета В. Н. Костарчук] // Бюллетень М-ва высшего и среднего спец. образования СССР. – 1977. - № 6. – С. 30-31.

Обрали членкором [Текст] : про обрання ректора ЧДПІ проф. О. Я. Явоненка членом-кореспондентом АПН України // Черніг. відомості. – 1994. – 1 квітня.


Осадчук, В. Буду вічно молодим [Текст] : [інтерв’ю з В. К. Молочко] / В. Осадчук // Гарт. – 2000. – 28 квітня.


Осадчук, В. Я – не Поплавський [Текст] : [до 60-річчя ректора ЧДПУ імені Т. Шевченка О. Ф. Явоненка] / В. Осадчук // Гарт. – 1999. – 3 грудня. – С. 12.


Остапенко, И. П. Люди им верят [Текст] : о преподавателях кафедры истории КПСС и научного коммунизма ЧГПИ М. А. Коваленко и В. Н. Тандуре / И. П. Остапенко // Коммунист Украины. – 1988. - № 1. – С. 71.


Пам’яті Олександра Федотовича Явоненка [Текст] // Десн. правда. – 2009. - № 56(23 травня). – С. 11.


Пам’яті Ф. В. Подорвана – виклада ЧДПІ [Текст] // Укр. Географічний журн. – 1996. - № 4. – С. 73.


Пархоменко, Л. Алла и Григорий чудеса делают своими руками [Текст] : [к-ра педагогики, психологии и методики трудового обучения. Алла и Григорий Джевага] / Л. Пархоменко // Черниг. неделя. – 2008. - № 12(20 марта). – С. 3.


Пархоменко, Л. Для «марсіанина» - професора ЧДПУ імені Т. Шевченка Івана Коваля однаково важать і земні, і небесні справи [Текст] / Л. Пархоменко // Черніг. вісник. – 2001. – 19 квітня. – С. 16.


Переможці конкурсу «Соросівські доценти» за 1997 рік [Текст] : Л. М. Вивальнюк // Світ. – 1998. - № 1-2. – С. 4.


Петро Григорович Зуб [Текст] : біобібліографічний покажчик – Чернігів, 2002. – 19 с.


Пилипенко, Д. [Просужий О. В.] : [фото і текст] / Д. Пилипенко // Десн. правда. – 1968. – 26 квітня.


По, П. Марсіянин [Текст] : [проф., зав. кафедрою астрономії і теоретичної фізики ЧДПУ імені Т. Шевченка Іван Кирилович Коваль] / П. По // Черніг. відомості. – 2006. – 17 квітня. – С. 6.


Половець, В. Гімнастерка на вчительці [Текст] : [спогади] / В. Половець // Що в серце вкарбоване: нариси, статті, образки, гуморески / О. Ю. Кульбицький. – Чернігів, 2007. – С. 119-120.


Полудень віку О. Б. Коваленка [Текст] : [про декана історичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка О. Б. Коваленка] // Сіверян. літопис. – 2001. - № 1. – С. 175.


Почесна відзнака [Текст] : про нагородження В. Ф. Філіпова Почесною грамотою // Десн. правда. – 1987. – 8 серпня.


Почесною грамотою обласної ради нагороджено Костарчука Віктора Миколайовича – професора кафедри матаналізу Чернігівського державного педуніверситету імені Т. Шевченка[Текст] // Десн. правда. – 1998. – 1 вересня.


Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено доцента кафедри філософії і соціально-політичних дисциплін Мащенка Станіслава Трифоновича [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 25 квітня.


Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено Кобко Лідію Микитівну [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 31 березня.


Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено Пономаренка Василя Івановича [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 31 березня.


Почесною грамотою Чернігівської обласної ради нагороджено Раковського Л. Е. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 25 квітня.


Присвоєні почесні звання [Текст] : у числі удостоєних звання «Заслужений працівник народної освіти України» В. П. Коваленко, В. А. Личковах, М. О. Рудько // Десн. правда. – 1992. – 26 грудня.


[Про старшого викладача ЧДПІ мені Т. Шевченка А. А. Берлізова] // Десн. правда. – 1972. – 3 січня.


Реп’ях, С. За гранню – грань…[Текст] : [Петрові Зубу – 70!] / С. Реп’ях // Десн. правда. – 2002. – 21 листопада.


Реп’ях, С. Очима дослідника [Текст] : [60 років Анатолію Кіндратовичу Адругу, доценту ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка] / С. Реп’ях // Десн. правда. – 2008. - № 1(3 січня). – С. 14.


Реп’ях, С. Промінь розуму, серця щедрість [Текст] : [про ректора ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка Олександра Федотовича Явоненка] / С. Реп’ях // Черніг. вісник. – 1999. – 4 грудня. – С. 2.

Реп’ях, С. Щаслива паралель [Текст] : А. Адругу – 50 / С. Реп’ях // Десн. правда. – 1998. – 13 січня.


Репьях, С. Взгляд мудрый и добрый [Текст] : А. Адругу – 50 / С. Репьях // Черниг. полдень. – 1998. – 7 января.


Рудник, А. Про тих, кого пам’ятаю і люблю [Текст] : [спогади викладача математики фізико-математичного факультету ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка] / А. Рудник // Десн. правда. – 2008. – № 100(6 вересня). – С. 9.


Савченко Віталій Федорович [Текст] : біобібліографічний покажчик – Чернігів, 2008. – 141 назва.


Савченко, І. Шлях до мети [Текст] : про викладача ЧДПІ Наталю Лагункову / І. Савченко // Десн. правда. – 1987. – 8 серпня.


Сергій Олександрович Явоненко [Текст] : некролог // Сіверян. літопис. – 1999. - № 4. – С.212.


Сердюк, Л. Первый директор Черниговского пединститута А. П. Флеров [Текст] / Л.  Сердюк // Черниг. полдень. – 1996. – 25 июля.


Сидоренко, В. Той, хто плекає дивосад [Текст] : [Володимиру Личковану – 60] / В.Сидоренко // Десн. правда. – 2006. – 3 червня. – С. 4.


Славко, Р. Обнадійливий дебют [Текст] : [згадується Бурляй М. Ф., Акименко М. І., Штепа М. І. ] / Р. Славко // Комс. гарт. – 1976. – 8 січня.


Слобода, О. Став викладач винахідником [Текст] : І. П. Євдокименко / О. Слобода // Десн. правда. – 1991. – 5 грудня.


Слово і пісня. [Текст] : [до 50-річчя від дня народження П. Г. Зуба] // Комс. гарт. – 1982. – 20 листопада.


Сотник, Н. Вручення нагород [Текст. Фото] : про нагородження Г. Ю. Ілляшенка Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР / Н. Сотник // Десн. правда. – 1985. – 20 листопада.


Сотник, Н. Професор каліграфії [Текст] : [ І. Ф. Кирій] / Н. Сотник // Десн. правда. – 1989. – 24 вересня.


Станіслав Трифонович Мащенко [Текст] : біобібліографічний покажчик. – Чернігів, 2008. – 26 с.


Стежеринський, А. Микола Носко: «Я не вмію працювати за залишковим принципом» [Текст] / А. Стежеринський // Черніг. відомості. – 2008. – № 16(16 квітня). – С. 8.


Суярко, С. Науку брали на таран [Текст] : до 80-річчя від дня народження професора ЧДПУ імені Т. Шевченка С. П. Марценюка / В. Суярко // Освіта. – 1997. – 2-9 квітня.


Тесельська, Н. Півстоліття педагогом [Текст] : до 90-річчя з дня народження І. П. Львова / Н. Тесельська // Десн. правда. – 1969. – 7 вересня.


Тимошко, В. Микола Носко – новий ректор Чернігівського державного педуніверситету [Текст] / В. Тимошко // Черніг. вісник. – 2005. – 23 червня. – С. 3.


Ткаченко, О. Головний історик міста починав на сторінках «Гарту» [Текст] :[про декана історичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка Коваленка О. Б.] / О. Ткаченко // Гарт. – 1999. – 10 грудня. – С. 12.


Товстоліс, Л. Сьогодні і завтра студентські науки [Текст] : [про І. С. Матюшко] / Л. Товстоліс // Комс. гарт. – 1972. – 25 квітня.


Трохимов, К. Присвячено знаменній даті [Текст] : [про участь С. А. Білана у визволенні м. Києва] / К. Трохимов // Десн. правда. – 1973. – 2 листопада.


Тугай, А. М. Чернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка [Текст] : інформація про ректора і людей, які зайняті складною справою керівництва навчанням і вихованням майбутніх фахівців / А. М. Тугай, І. В. Девтерова, І. В. Девтеров // Тугай А. М. Київський центр вищих навчальних закладів. – К., 2002. – С. 269- 274.


Указ Президії Верховної Ради УРСР Про нагородження професора Ілляшенка Г. Ю. Почесною грамотою Президії Верховної Ради УРСР [Текст] // Десн. правда. – 1985. – 16 жовтня.


Указ Президії Верховної Ради УРСР про присвоєння почесного звання Заслуженого працівника вищої школи Української РСР Левченку Івану Петровичу [Текст] // Рад. Освіта. – 1977. – 29 червня.


Указом Президента України за вагомий внесок у розвиток української культури і мистецтва присвоєно почесне звання «Заслужений працівник культури України» доцентові ЧДПУ імені Т. Шевченка Маліневській В. М. [Текст] // Десн. правда. – 1998. – 17 лютого.

Указом Президента України за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді відзнакою Президента України «За заслуги» III ступеня нагороджено Явоненка Олександра Федотовича – ректора ЧДПУ імені Т. Шевченка [Текст] // Десн. правда. – 1999. – 9 жовтня.


Указом Президента України за вагомі досягнення у професійній діяльності, багаторічну сумлінну працю орденом «За заслуги III ступеня нагороджено Олександра Борисовича Коваленка – декана історичного факультету ЧДПУ імені Т. Шевченка» [Текст] // Черніг. вісник. – 2001. – 8 лютого. – С. 2.


Українська РСР. Верховна Рада. Про присвоєння громадським лекторам і працівникам товариства «Знання» Української РСР почесного звання Заслуженного працівника культури Української РСР : Указ Президії Верховної Ради Української РСР [Текст] : [серед нагороджених Костарчук В. М.] / Українська РСР. Верховна Рада // Рад. Україна. – 1968. – 19 січня.


Ульяницька, Л. С. Чому ми такі? [Текст] : [біографічні дані] / Л. С. Ульяницька // Десн. правда. – 1991. – 4 грудня.


Устинова, К. За чисте небо [Текст] : до біографії К. Г. Устинової / К. Устинова // Рад. освіта. – 1977. – 7 травня.


Федя, Т. По його книжках навчаються майбутні кооператори [Текст] : [про науково-видавничу діяльність проф. В. Половця та викладачів кафедри українознавства, політології та соціології] / Т. Федя // Вісті. Діловий випуск. – 2003. – 31 січня. – С. 21.


Флеров Алексей Павлович (1866 – 1954] [Текст] : биография, список опубликованных работ, перечень рукописных трудов. – [б. м.] : [б. в.], [19 ]. – 30 с.


Фомічов, А. Пісні щастя [Текст] : [згадується П. Зуб, як самодіяльний композитор] / А. Фомічов // Десн. правда. – 1967. – 18 лютого.


Хруд, Т. Невтомним розумом, щедрою душею [Текст] : [про І. П. Неліпу] / Т. Хруд // Рад. освіта. – 1979. – 6 жовтня.


Царенок, А. Міжвузівський культурологічний семінар пам’яті С. О. Явоненка [Текст] / А. Царенок // Сіверян. літопис. – 2007. – № 5. – С. 181-183.


Чи знаєте ви, що...[Текст] : [з історії ЧДПІ, про колишнього ректора ін-ту В. К. Щербакова] // Комс. гарт. – 1972. – 23 березня.


Чорноус, В. У. Наш Всеволод Степанович Кролевець [Текст] / В. Чорноус // Десн. правда. – 1966. – 21 травня.


Шматок, М. Традиції продовжуються [Текст] : [у статті згадується викладач ЧДПУ імені Т. Шевченка Г. Литовченко] / М. Шматок // Гарт. – 2000. – 15 грудня. – С. 15.


Шморгун, В. Почерк сумління [Текст] : про Т. Б. Коробову / В. Шморгун // Рад. освіта. – 1970. – 3 жовтня.


Щеголев, А. А. [к 140-летию со дня рождения известного русского педагога Алексея Павловича Флёрова (1866-1954 гг.)] [Текст] /А. А. Щеголев, Е. В. Кондратенко // Педагогика. – 2006. - № 2. – С. 71-76.


«Щоб вільніше дихнулось...» [Текст] : [інтерв’ю, взяте у В. Ростального] // Комс. гарт. – 1990. – 24 лютого. – С. 8-9.


Явоненко Олександр Федотович – ректор Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка [Текст] // Вісник. – 2001. - № 4. – С. 24.


Явоненко, О. Щедрий ужинок на освітянській ниві [Текст] : [до 80-річчя від дня народження Віктора Миколайовича Костарчука] / О. Явоненко // Десн. правда. – 1998. – 20 серпня.


Яків Абрамович Ройтберг [Текст] : біобібліографічний покажчик – Чернігів, 2006. – 20 с.


Яковенко, Б. Керівник, педагог, вчений [Текст] : [про Явоненка Олександра Федотовича – ректора ЧДПУ імені Т. Шевченка] / Б. Яковенко // Десн. правда. – 1999. – 4 грудня. – С. 3.


ЗМІСТ


Як усе починалось ……………………………………… 3


Історія факультетів ……………………………………. 10


Екскурсія на кафедри ………………………………..... 16


Наші науковці і педагоги ……………………………... 18Схожі:

Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconІнформаційний лист інститут філософії ім. Г. С. Сковороди нан україни Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.
Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка г Кафедра філософії та культурології чнпу під егідою іф...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Викладачів чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconМіністерство освіти І науки України Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка програма фахового вступного іспиту з фізики
«спеціаліст» на базі освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за цією ж спеціальністю на фізико-математичному факультеті Чернігівського...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє icon555 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Григорій Сковорода – видатний представник української культури [Текст] : бібліогр список л-ри. – Чернігів, 2012.– 201 назва
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconМіністерство освіти і науки, молоді та спорту України Чернігівський національний педагогічний університет імені т г. шевченка
Природне середовище І здоров’я людини. Фізкультурно-оздоровчі технології формування особистості фахівця”
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconЧернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка
Слово «Біблія» обіймає поняття взятих разом Старого та Нового Заповітів. Це слово грецьке й означає «книги»
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє icon540 чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка наукова бібліотека
Специфіка соціально-педагогічної діяльності з віл-інфікованою молоддю та профілактика віл-сніду
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка оголошує прийом студентів на І курс 2012/13 навчального року
Ліцензія на право провадження освітньої діяльності Серія ав №585951, термін дії ліцензії – 01. 07. 2021
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка Наукова бібліотека
Гриценко : до 30-річчя науково-педа­гогічної діяльності на посаді завідувача кафедри : біобібліогр покажч. / уклад. Н. П. Шуляр;...
Чернігівський національний педагогічний університет імені т. Г. Шевченка: з минулого в майбутнє iconЧернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Фаховий вступний іспит із фізичного виховання проводиться у вигляді спортивного багатоборства, складеного з п’яти вправ – видів спорту...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи