Микола корнійович бойко icon

Микола корнійович бойко
Скачати 175.7 Kb.
НазваМикола корнійович бойко
Дата24.11.2012
Розмір175.7 Kb.
ТипДокументи

Чернігівський національний педагогічний університет

імені Т. Г. Шевченка


НАУКОВА БІБЛІОТЕКА


НАУКОВО-БІБЛІОГРАФІЧНИЙ ВІДДІЛ


МИКОЛА КОРНІЙОВИЧ БОЙКО

(Біобібліографічний покажчик)


Чернігів

2011

УДК 012

ББК Я19 : Т1

Б77


Микола Корнійович Бойко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 c.


Біобібліографічний покажчик «Микола Корнійович Бойко» складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць доктора історичних наук, професора кафедри історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка М. К. Бойка.


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн І. В. Руднік


Від упорядників

Біобібліографічний покажчик «Микола Корнійович Бойко» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок доктора історичних наук, професора кафедри історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Бойка Миколи Корнійовича.

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел. Всього – 75 наукових праць.

Представлений біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:


  • До мрії за покликом серця… (До 75-річчя М. К. Бойка)
  • Хронологічний покажчик праць Миколи Корнійовича Бойка
  • Публікації про М. К. Бойка
  • Іменний покажчик співавторів


У покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. Бібліографічний опис зроблено у відповідності з діючими державними стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків.

Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, магістрантів та аспірантів, працівників бібліотек. Воно може бути використане у науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та професійній діяльності.

До мрії за покликом серця…

До 75-річчя Миколи Корнійовича Бойка

Діяльність людини вимірюється й оцінюється за кількома простими й очевидними критеріями: зокрема, йдеться про те, що ти зробив у цьому житті, як ти це зробив і, нарешті, навіщо було це робити?! П’ятидесятирічний педагогічний досвід, як і життєвий шлях у цілому, доктора історичних наук, професора, заслуженого працівника народної освіти Миколи Корнійовича Бойка – сьогоднішнього ювіляра – дає змогу дати вичерпну відповідь на всі ці три сакраментальні запитання.

М. К. Бойко – провідний фахівець з історії суспільно-політичного та економічного життя українського народу 1917–1930-х рр. Його науково-педагогічний стаж у системі історичної освіти налічує понад 50 років.

Ключовими, стратегічно незмінними напрямками життєвого кредо Миколи Корнійовича є його чітка й послідовна громадська позиція, тверді переконання, засновані на вічних засадах доброчинності, справедливості, волелюбства, засвоєне з молодих літ правило жити чесно, відповідально, по совісті. М. К. Бойко хоч і зазнав цілком зрозумілих трансформаційних впливів новітньої української історії, зумовлених передусім отриманою свободою творчості та доступом до нових масивів джерел й іншої потрібної досліднику інформації, проте завжди залишався самим собою, вірним основоположним принципам наукового пошуку.

Народився Микола Корнійович 3 січня 1936 р. в с. Вільна Слобода Червоного (нині Глухівського) району Сумської області у родині колгоспників. Дитинство його, як і мільйонів однолітків, було обпалене війною, травмоване страшними поневіряннями тієї лиховісної пори та не менш болісними часами повоєнного виживання. Після закінчення школи із срібною медаллю вступив до Полтавського педагогічного інституту, який закінчив у 1960 р. Протягом 1960–1966 рр. працював учителем. Науковою роботою Микола Корнійович почав займатися ще за часів навчання в інституті. У 1968 році закінчив аспірантуру при Київському державному університеті імені Т. Г. Шевченка, а в 1969 р. під керівництвом докт. іст. наук, проф. Шевченка І. І. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Партийная и государственная деятельность Г. И. Петровского в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917–1920 гг.)». Згодом здобув досвід викладацької діяльності, працюючи доцентом, деканом історичного факультету Полтавського (1970–1974 рр.) та Чернігівського (1989–1990 рр.) педагогічних інститутів. У 1990 році здобув ступінь доктора наук, успішно захистивши дисертацію на тему: «Формирование и развитие рабочего класса Советской Украины (20–30-е годы)».

У 1990 р. Микола Корнійович призначений завідуючим кафедрою історії слов’ян Чернігівського педінституту імені Т. Г. Шевченка (нині національного педуніверситету імені Т. Г. Шевченка). За вагомий особистий внесок у розвиток історичної науки та організацію навчально-виховного процесу колегія Міністерства освіти і науки СРСР у 1991 році присвоїла Миколі Корнійовичу вчене звання професора.

Результати багаторічних досліджень було узагальнено в його науковому доробку авторських праць: «Рабочий класс Украины в период строительства социализма (анализ массовых статистических источников 20–30-х гг.)» (1990); «Нариси історії Чернігівщини VIII–XIII ст.» (1997); «Радянська індустріалізація» (2000); «Нариси історії Чернігівщини у 20–30-ті рр.» (2002); «Нариси історії Чернігівщини 1917–1921 рр.» (2007). Брав участь у колективних працях, зокрема: «Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы» (1979 г.); «История городов и сел Украинской ССР. Черниговская область» (1983 г.); «Историография Великой Октябрьской социалистической революции. Энциклопедия» (1987 г.); «Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії» (1999 р.).

Микола Корнійович розробив методику системного, багатомірного аналізу статистичних джерел і впровадив її у практику конкретно-історичного дослідження соціального спрямування. На базі створеної ним проблемної групи досліджувалися соціально-демографічні процеси в Україні та її регіонах.

Одночасно Микола Корнійович очолював кафедру суспільних дисциплін Чернігівського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Проводив активну роботу із впровадження передового педагогічного досвіду та наукових досліджень серед вчителів та учнів загальноосвітніх шкіл.

Велику увагу М. К. Бойко приділяв молодій науковій зміні. Під час роботи в Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка під його науковим керівництвом захищена докторська та чотири кандидатські дисертації.

Принциповий, вимогливий і демократичний характер організації навчально-виховного процесу, любов і повага до студентів принесли Миколі Корнійовичу заслужене визнання студентської молоді. Учений користується авторитетом у науковому й освітянському середовищах.

М. К. Бойко є членом Спеціалізованої вченої ради з історичних наук при Чернігівському національному педагогічному університеті імені Т. Г. Шевченка.

За багаторічну плідну науково-педагогічну діяльність Микола Корнійович удостоєний високих нагород: почесного звання заслуженого працівника народної освіти України (1988 р.), нагрудного знака «Відмінник народної освіти УРСР» (1975 р.).

Оцінюючи життєвий та творчий шлях талановитого педагога, переконуєшся, що обрана ним професія історика – найважливіша в науці, бо це – база, основа для подальшого поступу як її самої, так і всього суспільства. Історія – універсальна наука, це – дійсно наука наук, бо все розвивається завдяки їй. Тому вивчати історію, професійно займатися нею, а значить минулим та майбутнім, – це найвище інтелектуальне задоволення. Історія – це дзеркало, вдивляючись в яке, кожна людина чи народ можуть бачити своє майбутнє.

Професор Бойко М. К. продовжує досліджувати соціально-економічні і політичні проблеми 1917–1930-х років, краєзнавчих аспектів у шкільному курсі вітчизняної історії.

Справи, якими і нині опікується М. К. Бойко, вимагають активної працездатності, відчуття толерантності, а нерідко й переконливої наполегливості. Відтак, многая літа, наш шановний ювіляре!

Хронологічний покажчик праць

Миколи Корнійовича Бойка

1965

До питання про діяльність Г. І. Петровського на Полтавщині (1900-1921 рр.) [Текст] // Тези доповідей та повідомлень на конференції, присвяченій підсумкам науково-дослідницької роботи за 1964 рік. – Полтава, 1965. – С. 12–13.

1968

Всеукраїнський староста [Текст] : до 90-річчя з дня народження Г. І. Петровського // Ранок. – 1968. - № 2. – С. 9.


Життя, віддане партії і народу [Текст] : матеріали про революційну, партійну і державну діяльність Г. І. Петровського. – К. : Знання, 1968. – 37 с. (Співавт.: С. М. Клапчук).


Діяльність Г. І. Петровського в галузі здійснення ленінської земельної політики на Україні (квітень 1919–1920 рр.) [Текст] // Вісн. Київ. ун-ту. – 1968. - № 2. Сер.: Історія КПРС. – С. 71–77.


Партийная и государственная деятельность Г. И. Петровского в период установления и укрепления Советской власти (ноябрь 1917–1920 гг.) [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. канд. ист. наук. – К., 1968. – 20 с.


Участь Г. І. Петровського в мобілізації українського народу на боротьбу із зовнішньою та внутрішньою контрреволюцією (1919–1920 рр.) [Текст] // Наукові праці з історії КПРС. – К., 1968. – Вип. 25. – С. 61–68.


Участь Г. І. Петровського у зміцненні братерського союзу Української та Російської Радянських республік (1919–1920 рр.) [Текст] // Укр. іст. журн. – 1968. - № 2. – С. 126–128.

1970

Боєць революції [Текст] : про С. П. Воскова // Зоря Полтавщини. – 1970. – 29 листопада. – С. 2.

1971

Документи про діяльність Г. І. Петровського в період встановлення і зміцнення Радянської влади (листопад 1917–1920 рр.) [Текст] // Архіви України. – 1971. - № 4. – С. 13–18.

1972

Участь Г. І. Петровського у проведенні продовольчої політики на Україні (квітень 1919 – 1920 рр.) [Текст] // Питання історії народів СРСР. – Х., 1972. – Вип. 13. – С. 32–40.

1978

Леніним вихований [Текст] : до 100-річчя з дня народження Г. І. Петровського. – К. : Знання, 1978. – 20 с.

1979

Влияние социалистической индустриализации на национальный состав рабочих и служащих Украины (1926–1929 гг.) [Текст] // Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы : тез. докл. межреспубл. науч. конф. / редкол. : В. М. Мельник [и др.]. – Чернигов, 1979. – С. 26–30.


Г. І. Петровський у радянському будівництві на Україні (1991–1920 рр.) [Текст] // Укр. іст. журн. – 1979. - № 11. – С. 80–87.


Глибоке дослідження [Текст] // Десн. правда. – 1979. – 9 січня. – С. 3. - Рец. на моногр. : Курас І. Ф. «Торжество пролетарского интернационализма и крах мелкобуржуазных партий на Украине». – К. : Наук. думка, 1978. – 315 с.


Национальный состав рабочих и служащих Украины и его влияние на этнические процессы (по переписи 1929 г.) [Текст] // Этническая история славян и этнокультурные связи народов Центральной и Восточной Европы : тез. докл. межреспубл. науч. конф. / редкол. : В. М. Мельник [и др.]. – Чернигов, 1979. – С. 49–50.

1982

О работе парторганизаций по повышению роли социалистического соревнования в укреплении содружества рабочего класса советских республик (1926–1932 гг.) [Текст] // Научные труды по истории КПСС. – К., 1982. – Вып. 116. – С. 80–84. (Соавт.: Л. М. Новохатько).


Публікації джерел з історії Чернігівщини радянського періоду [Текст] // Друга республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства (19-21 жовтня 1982 р.). – К., 1982. – С. 63–65.

1983

Щорский район. Щорс [Текст] // История городов и сёл Украинской ССР. Черниговская область / редкол. : В. М. Половец [и др.]. – К., 1983. – С. 722–732. (Соавт.: Г. Н. Желий).


1984

Відображення в статистичних публікаціях 20–30-х років соціально-економічних перетворень на Чернігівщині [Текст] // Третя республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тез. доп. – К., 1984. – С. 252–253.


Углубление источниковедческого анализа в курсе отечественной истории как фактор повышения качества подготовки специалистов [Текст] // Тезисы докладов и сообщений Всесоюзной научно-практической конференции «Пути совершенствования учебно-воспитательного процесса и повышения качества подготовки учителей истории». – Луцк, 1984. – С. 143–144.

1985

КП(б)У в начале социалистической индустриализации (численность, размещение, состав) [Текст] // Научные труды по истории КПСС. – К., 1985. – Вып. 134. – С. 91–96.


Соціальний склад населення Чернігівщини на початку реконструктивного періоду [Текст] // Перша Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1985 р.) : тез. доп. – Чернігів, 1985. – С. 12–13.


Соціально-економічна історія Поділля в статистичних публікаціях 1920-30 рр. [Текст] // Тези доповідей VI Подільської історико-краєзнавчої конференції (Секція історії радянського періоду). – Кам’янець-Подільський, 1985. – С. 87–88.


Стан робітничого класу України за матеріалами перепису 1923 р. [Текст] // Укр. іст. журн. – 1985. - № 10. – С. 49–56.


1987

Дослідження наших перетворень [Текст] // Десн. правда. – 1987. – 8 квітня. – С. 3. - Рец. на моногр. : Даниленко В. М. «Рабочий класс и культурная революция на Украине». – К. : Наук. думка, 1986. – 215 с.


Литература о борьбе трудящихся Черниговщины за победу социалистической революции [Текст] // Историография Великой Октябрьской социалистической революции на Украине. – К, 1987. – Разд. VI. – С. 108–116.


Статистика труда как источник по истории рабочего класса Украины в период строительства социализма [Текст] // Рабочий класс СССР – ведущая революционная и созидательная сила советского общества : тез. докл. сообщ. респ. науч. конф. – Донецк, 1987. – С. 99–101.


Тиліс Лев Ізраїльович [Текст] // Великий Жовтень і громадянська війна на Україні : енцикл. довід. – К., 1987. – С. 545.


Черниговская губерния и Чернигов [Текст] // Великая Октябрьская социалистическая революция : энциклопедия. – 3-е изд., доп. – М., 1987. – С. 578–579.

1988

Кількісний склад робітників Чернігівщини в роки другої п’ятирічки [Текст] // Друга Чернігівська обласна наукова конференція з історичного краєзнавства (грудень 1988 р.) : тез. доп. – Чернігів ; Ніжин, 1988. – Вип. 1. – С. 23–25.


О численном и социальном составе КП(б)У в начале восстановительного периода [Текст] : по материалам Всероссийской партийной переписи 1922 г. // Научные труды по истории КПСС. – К., 1988. – Вып. 150. – С. 28–32.

1989

Підсумкові матеріали Всесоюзного перепису населення 1926 р. як джерело для вивчення історії України 20-х років [Текст] // IV Республіканська наукова конференція з історичного краєзнавства : тез. доп. і повідомл. – К., 1989. – С. 176–177.

1990

Материалы Всесоюзной переписи населения 1939 г. как источник изучения социальной структуры советского общества [Текст] // Перестройка в исторической науке и проблемы источниковедения и специальных исторических дисциплин : тез. докл. и сообщ. V Всесоюз. конф. – К., 1990. – С. 111–112.


Промислова статистика – джерело з історії робітничого класу України 20-30-х років [Текст] // Укр. іст. журн. – 1990. - № 1. – С. 31–39.


Рабочий класс Украины в период социалистического строительства [Текст] : анализ массовых статистических источников 20–30-х годов. – К. : Вища шк., 1990. – 155 с.


Формирование и развитие рабочего класса Советской Украины (20–30-е годы) [Текст] : автореф. дис. на соиск. учен. степ. д-ра ист. наук. – К., 1990. – 40 с.

1991

Актуальні проблеми методики викладання радянського періоду вітчизняної історії на історичному факультеті [Текст] // Питання вітчизняної та зарубіжної історії. – Чернігів, 1991. – С. 50–51.


Соціальна структура населення Чернігівщини за підсумками Всесоюзного перепису населення 1939 року [Текст] // V Всеукраїнська наукова конференція «Розвиток історичного краєзнавства в контексті національного і культурного відродження України» : тез. доп. і повідомл. – Кам’янець-Подільський, 1991. – С. 50–51.


Соціальна структура міського населення Полтавщини за даними перепису 1923 року [Текст] // Тези доповідей і повідомлень II Полтавської наукової конференції з історичного краєзнавства. – Полтава, 1991. – С. 47–48.


Статистичні джерела до вивчення трудових ресурсів Чернігівщини в 30-ті роки [Текст] // Проблеми історичного і географічного краєзнавства Чернігівщини. – Чернігів, 1991. – С. 34–35.

1992

Національний склад населення Чернігівщини за підсумками Всесоюзного демографічного перепису 17 грудня 1926 року [Текст] // Тези доповідей міжвузівської науково-практичної конференції. – Чернігів, 1992. – Ч. 3. – С. 70–71. (Співавт.: А. В. Свистельник).

1993

Національний склад Миколаївської губернії за переписом 1920 року [Текст] // Міжнаціональні відносини на Півдні України: історія і сучасність : Всеукр. наук. конф. (27–28 травня 1993 р.) : тези. – Запоріжжя, 1993. – Ч. 3. – С. 203–205.


1994

В тилу ворога [Текст] : документи і матеріали про участь партизанів Чернігівщини в боротьбі проти фашистських загарбників (1941–1945 рр.). – Чернігів, 1994. – 149 с. (Співавт.: С. М. Мельник).


Нові обрії дослідження руху декабристів [Текст] // Десн. правда. – 1994. – 16 червня. – С. 4; Гарт. – 1994. – 24 червня. – С. 4. - Рец. на моногр. : Казьмирчук Г. Д. «Декабристоведение: итоги и проблемы. 1917–1993 гг.». – К. : Киев. ун-т им. Т. Шевченка, 1993. – 114 с.


Розселення греків в Україні (за переписом населення 1926 р.) [Текст] // Міжнародна конференція «Греція і Україна». – К., 1994. – С. 26–27. (Співавт.: О. Г. Воронко).


Чисельність і національний склад населення Півдня України за підсумками перепису 1926 року [Текст] // Південь України і складання української державності: історія і сучасність : тез. доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Одеса, 1994. – Ч. 2. – С. 116–118. (Співавт.: О. Г. Воронко).

1995

Компактні поселення греків в Україні за підсумками Всеукраїнського перепису населення 1926 р. [Текст] // Україна-Греція: історія та сучасність : тез. II Міжнар. наук. конф. (22 – 24 лютого 1995 р.). – К., 1995. – С. 41–42. (Співавт.: О. Г. Воронко).


Краєзнавчі аспекти матеріалів сільськогосподарських переписів [Текст] // VII Всеукраїнська наукова конференція «Історичне краєзнавство в Україні: традиції і сучасність» : матеріали пленарн. та секц. засід. – К., 1995. – Ч. 1. – С. 120–122. (Співавт.: В. М. Лазаренко).

1996

Деякі методологічні аспекти використання матеріалів радянської статистики 20 – 30-х років, як історичного джерела [Текст] // Людина, суспільство, культура: історія та сучасність : матеріали ювіл. наук. конф., присвяч. 80-річчю Черніг. держ. пед. ін-ту ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 1996. – С. 88–89.


З історії Чернігівщини VII – XIII ст. [Текст] // Сіверян. літопис. – 1996. - № 4, 6. (Співавт.: В. О. Євстратов).


З історії Чернігівщини VII – XIII ст. [Текст] // Педагогічні обрії. – 1996. - № 2. – С. 27–39. (Співавт.: В. О. Євстратов).


[Рецензія] [Текст] // Укр. іст. журн. – 1996. - № 2. – С. 138–139. – Рец. на моногр. : Казьмирчук Г. Д. «Декабристоведение: итоги и проблемы. 1917–1993 гг.». – К. : Киев. ун-т им. Т. Шевченка, 1993. – 114 с. (Співавт.: А. В. Сілкін).

1997

З історії Чернігівщини VII–XIII ст. [Текст] // Сіверян. літопис. – 1997. - № 3. – С. 152–161. (Співавт.: В. О. Євстратов).


Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів [Текст]. Вип. 1. Наш край у VII–XIII століттях. – Чернігів, 1997. – 78 с. (Співавт.: В. О. Євстратов).


Питання державного будівництва в Україні в 20-ті роки XX ст. [Текст] // Історія та культура Лівобережної України : матеріали Міжнар. наук. конф. – К. ; Ніжин, 1997. – С. 156–159.

1998

Глибоке дослідження [Текст] // Черніг. вісн. – 1998. – 30 жовтня. – С. 6. - Рец. на моногр. : Новохатьк Л. М. «Проблеми соціально-економічного і культурного розвитку України в контексті національної політики (20 – 30-ті роки XX ст.)». – К., 1998.


Зведені статистичні публікації 20–30-х рр. як джерело з історії України [Текст] // Україна і Росія в панорамі століть : зб. наук. пр. на пошану проф. К. М. Ячменіхіна. – Чернігів, 1998. – С. 281–287.

1999

Деякі аспекти вивчення продуктивності праці робітників України 20–30-х років XX ст. на базі статистичних джерел [Текст] // Україна на порозі XXI століття: актуальні питання історії : зб. наук. пр. / редкол.: О. Б. Коваленко [та ін.] ; Ін-т укр. археогр. та джерелознавства ім. М. С. Грушевського. – К., 1999. – С. 203–208.


Радянська індустріалізація [Текст]. – Чернігів, 1999. – 24 с.

2000

Вагомий внесок в історіографію архівознавства [Текст] // Сівер. літопис. – 2000. - № 6. – С. 151–152. - Рец. на кн. : Матяш І. Б.  «Архівна наука і освіта в Україні 1920–1930-х років». – К., 2000. – 592 с.


Щоденник М. М. Попудренка (23 серпня 1941 р.–19 січня 1943 р.) [Текст] / вступні заув. М. К. Бойка // Сівер. літопис. – 2000. - № 3. – С. 47–76; № 4. – С. 65–105.


2001

Методологічні підходи та методичні засоби до вивчення революції 1917 року в Росії [Текст] // Педагогічні обрії. – 2001. - № 3. – С. 87–98. (Співавт.: А. Г. Нітченко).

2002

До вивчення революційного процесу в Росії у 1917 році: зауваження і поради [Текст] // Педагогічні обрії. – 2002. - № 1. – С. 52–55. (Співавт.: А. Г. Нітченко).


Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів [Текст]. Вип. 4. Селянство краю у 20–30-ті роки XX ст. / Черніг. обл. ін-т після диплом. освіти. – Чернігів, 2002. – 76 с. (Співавт.: В. М. Лазаренко).


Програма кандидатського мінімуму по спеціальності «Історія України» [Текст]. – Чернігів, 2002. – 27 с.

2003

Історія слов’ян XX століття [Текст] : навч.-метод. посіб. для студ. іст. ф-тів. – Чернігів : ЧДПУ ім. Т. Г. Шевченка, 2003. – 42 с. (Співавт.: Д. К. Гринь).

2004

Відображення в статистичних публікаціях 20–30-х років соціально-економічних перетворень на Чернігівщині [Текст] // Вивчення всесвітньої історії в Україні : прогр. II наук. семінару (28 травня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 16–17.


Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції [Текст] : до 60-річчя визволення України від фашистських загарбників / кер. авт. кол. М. К. Бойко. – Чернігів, 2004. – 38 с.


Проблеми революції 1917 року в Росії у сучасній історіографії [Текст] // Вивчення всесвітньої історії в Україні : прогр. II наук. семінару (28 травня 2004 р.). – Чернігів, 2004. – С. 12–13.

2005

Мої спогади про наставника [Текст] : [про професора І. І. Шевченка] // Його зоря. – К., 2005. – С. 74–78.

2007

Предисловие [Текст] : [к книге о Дважды Герое Советского Союза, генерал-лейтенанте авиации, почетном гражданине г. Чернигова А. Г. Молодчем] // Судьба героя / Т. М. Кузнецов. – Чернигов, 2007. – С. 3–6.

2008

Нариси з історії Чернігівщини від найдавніших часів до наших днів [Текст]. Вип. V. Земля і люди в роки революції (1917–1921 рр.) / Черніг. обл. ін-т післядиплом. освіти. – Чернігів, 2008. – 138 с. (Співавт.: І. І. Еткіна).

2010

[Рецензія] [Текст] // Сівер. літопис. – 2010. - № 6. – С. 172–173. - Рец. на моногр. : Шевченко В. М. «Земельний ринок України (1861–1917 рр.) : монографія. – Ніжин : Вид-во «Аспект-Поліграф», 2010. – 344 с.

Публікації про М. К. Бойка


Бойко М. К. – доктор історичних наук, професор, зав. кафедрою історії слов’ян Чернігівського державного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка, краєзнавець [Текст] // Історичний календар Чернігівщини / упоряд. О. Деко. – К., 1997. – С. 12.


Бойко Микола Корнійович – доктор історичних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України. Автор книги «Нариси з історії Чернігівщини» [Текст] // Відомі діячі культури, науки, політики Чернігівщини / Д. Калібаба. – Чернігів, 1998. – С. 25.


Почесне звання [Текс] : Указом Президента України від 18 березня 1998 р. за вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, впровадження сучасних методів навчання і виховання молоді почесне звання «Заслужений працівник народної освіти України» присвоєно Бойку Миколі Корнійовичу – доктору історичних наук, професору, завідувачу кафедри ЧДПУ імені Т. Г. Шевченка // Десн. правда. – 1998. – 24 березня. – С. 1.


Кульчицький, С. В.  Бойко Микола Корнійович [Текст] / С. В. Кульчицький // Енциклопедія Сучасної України. – К., 2004. – Т. 3. Біо – Бя. – С. 194.


Микола Корнійович Бойко [Текст] // Сумщина в іменах : енцикл. довід. – Суми, 2003. – С. 532.


Педагог, історик-дослідник, краєзнавець [Текст] // Знаменні і пам’ятні дати по Чернігівській області на 2006 рік / Черніг. держ. обл. наук. б-ка ім. В. Г. Короленка. – Чернігів, 2005. – С. 25–29.

Твої слава, гордість і честь, Чернігівщино! [Текст] : [про заслужених працівників народної освіти України] // Чернігівщина – земля козацька : календар / вид. Чернігівського Земляцтва. – К., 1999. – С. 579.


Іменний покажчик співавторів

Воронко О. Г. 16

Гринь Д. К. 19

Еткіна І. І. 20

Євстратов В. О. 17

Желий Г. М. 11

Клапчук С. М. 9

Лазаренко В. М. 16, 19

Мельник С. М. 16

Нітченко А. Г. 19

Новохатько Л. М. 11

Свистельник А. В 15

Сілкін А. В. 17

Шевченко І.І. 6


Зміст

До мрії за покликом серця… (до 75-річчя Миколи Корнійовича Бойка) 5


Хронологічний покажчик праць Миколи Корнійовича

Бойка 9


Публікації про М. К. Бойка 21


Іменний покажчик 22


^ МИКОЛА КОРНІЙОВИЧ БОЙКО

(Біобібліографічний покажчик)


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн І. В. Руднік


Микола Корнійович Бойко : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2011. – 24 c.

УДК 012

ББК Я19 : Т1

Б77


У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць доктора історичних наук, професора кафедри історії Центрально-Східної Європи Інституту історії, етнології та правознавства імені О. М. Лазаревського ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка М. К. Бойка.


Наукова бібліотека Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка

вул. Гетьмана Полуботка, 53, м. Чернігів 14013

тел. 8 (04622) 3-70-64 e-mail: biblioteka@chgpu.edu.ua


Схожі:

Микола корнійович бойко iconБойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко // I міжнародна науково-практична конференція 13-15...
Микола корнійович бойко iconБойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко
Бойко Є. В. Тактико технічні дії кваліфікованих баскетболістів / Є. В. Бойко // I міжнародна науково-практична конференція 13-15...
Микола корнійович бойко iconШкіля миколи Івановича Микола Іванович – вчений, педагог, громадський діяч України. Микола Іванович Шкіль
Микола Іванович Шкіль народився 13 грудня 1932 року в с. Бурбене Семенівського району Полтавської області в селянській родині
Микола корнійович бойко iconЛ. Г. Бойко Програма І робоча програма дисципліни
Бойко, Л. Г. Програма І робоча програма дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для студентів напряму підготовки 050701...
Микола корнійович бойко iconЛ. Г. Бойко Програма І робоча програма дисципліни
Бойко, Л. Г. Програма І робоча програма дисципліни «Економіка І організація виробництва» (для слухачів другої вищої освіти за спеціальністю...
Микола корнійович бойко iconЗюзько Аркадій Корнійович доцент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів Кандидат технічних наук
Зюзько Аркадій Корнійович канд техн наук, ст наук співробітник – доцент кафедри авіаційних радіоелектронних комплексів
Микола корнійович бойко iconПерелік книг
Бойко, В. Книга памяти моряков-подводников Военно-морского флота, уроженцев Севастополя, погибших в годы Великой Отечественной войны...
Микола корнійович бойко iconБойко л. Г. Конспект лекцій з дисципліни «економічна теорія»
«Електротехніка та електромеханіка» напрямів підготовки 050701 («Електротехнічні системи електроспоживання», «Світлотехніка І джерела...
Микола корнійович бойко iconО. М. Данілова, І. Д. Бойко, В. К. Сівак
О. М. Данілова, І. Д. Бойко, В. К. Сівак. Анатолій Швиденко – науковець і вчитель (до 85-річчя з дня народження)
Микола корнійович бойко iconДавидов Микола
Видатний вчений, прекрасний педагог, наставник студентської молоді, доктор фізико-математичних наук, професор кафедри математичного...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи