Володимир михайлович половець icon

Володимир михайлович половець
Скачати 366.38 Kb.
НазваВолодимир михайлович половець
Сторінка1/3
Дата24.11.2012
Розмір366.38 Kb.
ТипДокументи
  1   2   3


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка


Наукова бібліотека


Науково-бібліографічний відділ


ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ ПОЛОВЕЦЬ

(Біобібліографічний покажчик)


Чернігів

2012

УДК 012 : 929

ББК Я19 : Т1

П52


Володимир Михайлович Половець : біобібліогр. покажч. / уклад. Н. Ф. Головатенко ; відп. ред. Г. Г. Макарова. – Чернігів, 2012. – 44 c.


Біобібліографічний покажчик «Володимир Михайлович Половець» складений працівниками науково-бібліографічного відділу Наукової бібліотеки ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка.

У покажчику вміщено наукову біографію та список опублікованих праць Заслуженого працівника освіти України, доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка В. М. Половця.


Уклад. Н. Ф. Головатенко

Відп. ред. Г. Г. Макарова

Комп’ютерний набір Н. Ф. Головатенко

Комп’ютерна верстка і дизайн Н. Ф. Головатенко

^ Від упорядників


Біобібліографічний покажчик «Володимир Михайлович Половець» продовжує серію «Наукова спадщина викладачів ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка». Він містить відомості про науковий та методичний доробок доктора історичних наук, професора, завідувача кафедри українознавства, політології і соціології ЧНПУ імені Т. Г. Шевченка Володимира Михайловича Половця.

До покажчика увійшли опубліковані праці: навчально-методичні посібники, статті з періодичних видань та видань, що продовжуються, збірників наукових праць вузів, матеріалів науково-практичних конференцій та з інших джерел. Всього – 164 наукових праць.

Представлений біобібліографічний покажчик складається з таких розділів:


  • Кожна мить життя присвячена історії (До 75-річчя В. М. Половця)
  • Хронологічний покажчик праць Володимира Михайловича Половця
  • Публікації про В. М. Половця
  • Іменний покажчик співавторівУ покажчику дотримано хронологічний характер розміщення опублікованих праць у прямій послідовності. У межах одного року матеріал розміщено за алфавітом назв. Бібліографічний опис зроблено у відповідності з діючими державними стандартами та згідно з рекомендаціями ЦНБ імені В. І. Вернадського щодо складання та оформлення біобібліографічних покажчиків.

Видання розраховане на науковців, викладачів історичних факультетів вузів, учителів та методистів, студентів, магістрантів та аспірантів, працівників бібліотек. Воно може бути використане у науково-дослідній, науково-методичній, науково-педагогічній та професійній діяльності.

Кожна мить життя присвячена історії


Історія як наука – професія пізньої зрілості. Уміння піднятись над часом, зайняти позицію об’єктивного обсерватора, побороти у собі пристрасті та симпатії, які можуть завадити встановленню істини, приходить не лише з формальними дипломами, але і з набутим життєвим досвідом. Його багатогранність, поза всяким сумнівом, накладає відбиток на масштаб історика. Широко і сміливо осмислювати суспільне буття може лише людина, яка не тільки має глибоку теоретичну підготовку, але й непересічне знання суспільних реалій. Постать Володимира Михайловича Половця є яскравим підтвердженням цієї тези.

У другий морозний день 1937 року у родині українського інтелігента в селі Веприк Бобровицького району, що на Чернігівщині, народився хлопчик. Дитячі роки пройшли під час війни з фашистами, коли в усьому відчувались її гіркі наслідки. Тож особливих статків сім’я Половців не мала, а ціну шматка хліба знали не тільки ті, хто його заробляв, а й менші члени родини. До всього ставилися з якоюсь особливою зосередженістю і відповідальністю: чи то йшлося про навчання у школі, чи то про громадські й батьківські доручення. Давалося взнаки й те, що працьовиті батьки змалку прищеплювали чотирьом своїм синам шанобливе ставлення до людей і плодів їхньої праці. Батько – Михайло Васильович, за професією вчитель, пройшовши важкими дорогами війни і, одягаючи на свята ордени та медалі, згадував бойових друзів та розповідав про пам’ятні події. Родинне тепло переносив на своїх шкільних вихованців, яким присвятив все життя. Мати – Надія Омелянівна, працюючи в колгоспі, прагнула створити родинний затишок в сім’ї. Батьки зуміли передати дітям багатство своєї душі, віру в людей, життєвий оптимізм. Старший із братів, Іван, став журналістом, менші: Петро став вчителем музики, а Василь обрав собі професію лікаря.

Як і всі юнаки, дитинство яких припало на роки війни, Володимир мріяв бути військовим. Наміри несподівано змінилися лише в 10-му класі Вороньківської середньої школи Бобровицького району, коли до неї прибула випускниця історико-філологічного факультету Ніжинського державного педагогічного інституту імені М. Гоголя Наталія Тимофіївна Стародуб і, як класний керівник, розповідала учням про історію заснування Ніжинської гімназії вищих наук, де навчалися М. В. Гоголь, Є. П. Гребінка, Л. І. Глібов.

Н. Т. Стародуб пов’язувала проникнення передових ідей і прогресивних течій у навчальному процесі гімназії з декабристським рухом, до якого село Вороньки мало безпосереднє відношення як колишній земельний наділ і один із маєтків князів Раєвських і Волконських. Після таких уроків 5 випускників школи з 21, серед яких був і Володимир Половець, у 1954 році вступили до Ніжинського педінституту. Ще будучи студентом історико-філологічного факультету інституту, Володимир Михайлович проявив не тільки неабиякі здібності, а й наполегливість у навчанні, прагнення збагнути суть подій і фактів, осягнути складні перипетії історії, дати їм власну оцінку і, роблячи перші несміливі кроки, інтерпретувати перебіг історичного процесу в Україні та за її межами.

Роки навчання пройшли під враженням змістовних лекцій професорсько-викладацького складу вузу: М. І. Повода, М. І. Солдатова, Н. М. Дзюбанової, А. А. Тамбовецької, Ю. А. Савченка та ін.

Неабияку роль у становленні В. М. Половця як людини і громадянина відіграли інститутська бібліотека і картинна галерея, колекція оригіналів та копій робіт російських, українських, італійських, фламадських та нідерландських художників XIV–XX ст.

Як і більшість молодих радянських юнаків, Володимир Михайлович мав відслужити строкову військову службу, яка, до того ж, припала на тривожні часи Карибської кризи. Її він проходив в ракетних військах Прибалтійського військового округу. Після служби в армії перебував на комсомольській, а потім - на партійній роботі.

Як і в багатьох інших освітян, шлях Володимира Михайловича у велику науку пролягав через класні кімнати середньої школи в Узбекистані, де відшліфовувалася педагогічна майстерність, набувався досвід спілкування з учнівською молоддю. На той час широко практикували обмін фахівцями між союзними республіками. Але справжньою школою для майбутнього науковця стало навчання в аспірантурі Академії суспільних наук у Москві на кафедрі історії СРСР, куди Володимир Половець вступив у 1969 році. Він і донині не раз згадує той душевний трепет, з яким уперше переступив поріг провідної наукової історичної установи країни. А тоді були успішно складені іспити, і - радісна звістка про зарахування до аспірантури. Здійснилася давня мрія: зосередитися на суто науковій діяльності і реалізувати власні творчі задуми. І сьогодні Володимир Михайлович із теплотою та повагою згадує своїх перших наставників на науковій ниві, поважних і знаних учених, докторів історичних наук – професорів І. Д. Ковальченка, В. З. Дробижева, П. В. Волобуєва, Л. С. Гапоненка, І. В. Ворожейкіна, академіка, завідувача кафедри історії СРСР М. П. Кіма. Вони мали великий вплив на аспірантів і допомагали визначитися з колом наукових досліджень. У червні 1972 р. Володимир Половець захистив кандидатську дисертацію на тему «Розвиток економічного співробітництва союзних республік в роки першої п’ятирічки (1928–1932 рр.)». Того ж року, в Москві, Володимир Михайлович опублікував свої праці про внесок робітничого класу у розвиток соціалістичного сільського господарства в роки першої п’ятирічки на сторінках збірника наукових праць «Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик». За рік В. М. Половець здійснив наступну публікацію у московському науковому збірнику: «Братское сотрудничество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР 1917–1971 гг.» (1973 р.).

Так визначився перший етап дослідницької діяльності В. Половця. Тема інтернаціональної єдності народів Радянського Союзу була на той час актуальна як в суспільно-громадському і партійному житті країни, так і в історичній науці. Коли у червні 1973 року кандидат історичних наук В. М. Половець обійняв посаду другого секретаря Чернігівського міськкому Компартії України, він надавав великого значення ролі культурних зв’язків у зміцненні дружби та єдності трудящих Чернігова, Гомеля і Брянська. Упродовж двох років перебування на посаді другого секретаря Володимир Михайлович, завдяки участі у різнобічних гуманітарних заходах, встановив контакти з науковими центрами Києва і Москви, що сприяло його подальшому зростанню як вченого.

З вересня 1975 року до січня 1990 року В. М. Половець працював секретарем Чернігівського обкому партії. За ці роки Володимир Михайлович опублікував близько 20 наукових праць, присвячених співробітництву союзних республік, міжнаціональним етнокультурним зв’язкам народів Центральної та Східної Європи, взаємозбагаченню фольклору і пісенної народної творчості. Володимир Михайлович редагував збірник документів і матеріалів «Сила братства», у співавторстві з секретарем Брянського обкому партії В. А. Смирновим видав книгу «Дружба наші сили множить», виступав із статтями на цю тему на сторінках українських часописів «Народна творчість та етнографія», «Дніпро», «Вітчизна», «Прапор». Здавалося, накопичено достатньо матеріалу для докторської дисертації, але партійна робота забирала багато часу і сил. Довелось переключатись на редагування наукових збірників «Чернигову 1300 лет», «Черниговщина в период Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», книг «Героев подвиги бессмертны», «Нариси історії Чернігівської обласної партійної організації» та інших.

Складність роботи над виданням воєнної тематики полягала в тому, що історія Чернігівської області періоду Великої Вітчизняної війни зберігала багато таємниць. Перш за все, це було пов’язано з партизанським і підпільним рухом, що зумовило відповідні складнощі під час роботи над збірниками документів, які були присвячені Чернігівщині 1941–1945 рр. Однак група досвідчених архівістів та істориків на чолі з Володимиром Половцем гідно робили свою справу, керуючись історичною правдою.

У 80-х – на початку 90-х років XX ст. Володимир Михайлович очолював редакційну колегію Чернігівського тому серії «История городов и сел Украинской ССР», був головним редактором збірника документів «Из истории Новгорода-Северского» (до 1000-річчя заснування міста). Вчений брав активну участь у наукових конференціях з історичного краєзнавства у Києві, Чернігові, Миколаєві, Кам’янець-Подільському, Запоріжжі, де виступав з доповідями і науковими повідомленнями.

Згідно з рішенням директивних органів, у 1985 році В. М. Половець був направлений на дипломатичну роботу в Афганістан, звідки за два роки знову повернувся на попередню посаду. Перед від’їздом Володимир Михайлович вивчав звичаї, обряди, релігійні конфесії цієї країни. Повернувшись на Батьківщину, написав і опублікував історичну розвідку «Військово-політична ситуація на південному кордоні СРСР і передумови вводу радянських військ до Афганістану».

З 1990 року В. М. Половець працює в Чернігівському державному педагогічному інституті (нині національному університеті) імені Т. Г. Шевченка на посаді старшого викладача кафедри історії СРСР і УРСР, а згодом – доцента кафедри історії слов’ян.

Поринувши з головою у викладацько-пошуковий процес, Володимир Михайлович приділив особливу увагу розробленню теми домарксистських теорій кооперативного руху в Україні. Дослідження видатних російських та українських вчених О. Чаянова, М. Тугана-Барановського, О. Анциферова, Л. Хінчука та інших, котрі стали відомими організаторами кооперації до подій 1917 року, на початку 90-х років викликали неабиякий інтерес. В Україні почав відбуватися процес формування ринкової економіки, посилилась роль кооперативних структур в системі державних економічних відносин. Ось чому вивчення цієї проблеми стало одним з пріоритетних напрямків української історичної науки. Перший крок у цій справі зробив В. Половець, видавши у 1996 році монографію «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)», що являє значний інтерес не лише для дослідників цього питання в Україні, а й для тих, хто вивчає минувшину Чернігівщини. Розділ «Джерела та історіографія проблеми» повідомляє, що одним з перших засновників позиково-ощадного товариства в Сокиринцях на Срібнянщині був Григорій Галаган, а конкретна адреса фондів Державного архіву Чернігівської області сприятиме подальшому вивченню економічного стану нашого краю до 1917 року. Автор уперше вводить у науковий обіг дані про земські статистичні описи, обстеження та звіти кооперативних організацій, котрі мали місце і на Чернігівщині. В інших розділах міститься історичний матеріал про формування та особливості розвитку кооперативного руху на Чернігівщині: товариства споживачів, ощадно-позикові товариства тощо. Уперше В. М. Половець наводить документи Чернігівського жандармського управління, які зберігаються в Центральному державному історичному архіві України в Києві.

Вінцем наукової діяльності Володимира Михайловича стає захист у червні 1997 р. в Інституті історії НАН України докторської дисертації на тему «Кооперативний рух в Лівобережній Україні (1861–1917 рр.)».

З липня 1998 р. він – завідувач кафедри українознавства і політології. Феномен В. Половця в тому, що все його життя, вся його багаторічна і багатогранна діяльність невіддільні від освіти й виховання молоді та студентів, від підготовки науково-педагогічних кадрів, від пошуку і впровадження інноваційних технологій у навчально-методичний процес вищої школи. Будучи майстром усного й друкованого слова, блискучим лектором, він здобув авторитет і популярність у студентських і педагогічних колективах. Про таких професорів у народі кажуть: він педагог від Бога.

Ставши завідувачем кафедри, Володимир Михайлович надав нового імпульсу її роботі. Викладацький склад кафедри, на якій нині працює 10 викладачів (з них: 2 доктори наук, професори; 6 кандидатів історичних наук, доцентів; 1 кандидат наук, старший викладач; 1 викладач), обновився як висококваліфікованими, так і молодими енергійними спеціалістами. Кафедра не тільки не втратила високих показників в науковій та навчально-методичній роботі, а й розвинула вже здобуті досягнення. Змінився підхід до навчально-виховного процесу та наукової роботи. Під керівництвом В. М. Половця завершено підготовку електронного конспекту лекцій з дисциплін, які читають викладачі кафедри. За ініціативи Володимира Михайловича на кафедрі діє науково-методичний семінар «Вища школа: проблеми, пошуки, тенденції», який започатковано у 1998–1999 навчальному році. За його редакцією та упорядкуванням уже вийшло друком 9 випусків матеріалів семінару. Це доповіді викладачів університету, підготовлені на основі вивчення джерел, де автори висвітлюють проблеми освіти, і переважна більшість з яких запроваджується до наукового обігу вперше. В Половець дбає про те, щоб доповіді сприяли подальшому вдосконаленню форм і змісту роботи кафедри як базової соціогуманітарної структури університету, підготовці навчальних програм, методичних порад і планів семінарських занять та здійсненню продуманої кадрової політики.

Учений, який вміє вчити. Либонь не завжди про професійних педагогів і науковців можна так сказати. Про професора Володимира Михайловича Половця – можна! Бог немовби створив його для навчання та наукового розвитку історичних наук. Він в усьому надзвичайний: працьовитий, мудрий, сумлінний, порядний, доброзичливий, благородний, співчутливий, щедрий і щирий. Володимир Михайлович сповна віддає себе справі, якою займається, і через цю віддачу являє приклад служіння людям і незалежній Україні, залишаючись вірним правді, добру, друзям і своїй родині.

Плідна наукова, педагогічна й організаційна діяльність Володимира Михайловича відзначена присвоєнням йому у липні 2001 р. колегією Міністерства освіти і науки України вченого звання професора за вагомий внесок у розвиток історичної науки і організацію навчально-виховного процесу. У 2002 р. він представив громадськості нову монографію «Історія кооперації Лівобережної України (1861–1917 рр.)». Автор рецензії на цю працю, професор Л. Е. Раковський, писав: «Опублікована монографія – результат багаторічних пошуків. Доказом цього стали наукові доробки окремих аспектів проблеми, опубліковані В. М. Половцем у журналі «Сіверянський літопис» упродовж останніх років. Працюючи над дослідженням, автор опирався на досягнення попередників, про що свідчить параграф «Історіографія проблеми». Рецензент звертає увагу на те, що авторові монографії вдалося вперше розкрити кооперативний рух в Лівобережній Україні на фоні взаємозв’язку з соціально-економічними процесами регіону.

Протягом останніх років Володимир Михайлович долучається до видання ще однієї монографії «Уманець Федір Михайлович» (2006), присвяченої видатному діячеві Чернігівського земства. Це ім’я довго замовчувалося. В. Половець вперше дослідив життєвий і громадсько-політичний шлях цієї неординарної людини.

Доктор історичних наук, професор ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка Володимир Михайлович Половець є авторитетним вченим і педагогом. Він являється автором 5 монографій, 6 навчальних посібників і понад 150 наукових праць із історії кооперативного руху, соціально-економічного розвитку слов’янських народів, історико-філософських, історико-краєзнавчих і науково-методичних проблем з історії України та українознавства. Вісім аспірантів і здобувачів під його керівництвом отримали наукові ступені кандидатів історичних наук. Вони відчували на собі його опіку, всебічну допомогу в добірці документальних джерел, у процесі написання праць, їх редагуванні та публікації.

Згідно чинного переліку про навчальні дисципліни В. М. Половець викладає історію України, політологію та спецкурси з цих предметів. Володимир Михайлович ніколи не спочиває на лаврах, а береться за нову й нову роботу, щоразу відповідальнішу та складнішу. В його особистості неймовірно успішно поєднується високий професіоналізм, ерудиція, організаторський талант, міцна ділова хватка і життєва мудрість. Людина щира і щедра на ідеї, Володимир Михайлович бачить потенціал своїх студентів і активно сприяє його розвитку, до кожного підходить з повагою і батьківським піклуванням. Наш Учитель – це саме та людина, котра вміє не лише співчувати, але й радіти досягненням інших.

В. М. Половець продовжує бути учасником багатьох міжнародних, всеукраїнських та регіональних наукових конференцій, виступає опонентом на захистах кандидатських і докторських дисертацій, рецензує монографії і навчальні посібники, автореферати на здобуття наукового ступеня доктора і кандидата наук, є членом Спеціалізованої вченої ради К 79.053.01 при ЧНПУ ім. Т. Г. Шевченка із захисту дисертацій.

Його наукові заслуги та активна громадсько-політична діяльність були відзначені державними нагородами: орденом «Знак Пошани» (1976) і «Дружба народів» (1986) та 8 медалями. У 2007 році Указом Президента України Володимиру Михайловичу присвоєно почесне звання «Заслужений працівник освіти України», а з нагоди 75-річчя Національна академія педагогічних наук України нагородила його знаком «Ушинський К. Д.». Проте справа не тільки в нагородах. Головне – у високих моральних якостях цієї постаті: чуйності і щирості, доброзичливості та щедрості душі. Існує думка, що кожен із нас приходить у цей світ, аби своїм життям удосконалити два найголовніші надбання роду людського: вміння любити і здатність прощати. Володимир Михайлович самовіддано любить свою родину, уважний і турботливий у ставленні до друзів чи людей, котрі звернулися за допомогою, або потребують поради у життєвій скруті. Він завжди щиро допомагає молодим колегам успішно долати найвищі наукові щаблі. Міцні корені людської порядності й душевної мудрості, котрі йдуть із глибокошанованої Володимиром Михайловичем батьківської родини, завжди утримували його на гідній висоті людського духу.

Тож щиро вітаємо Володимира Михайловича Половця з ювілеєм, бажаємо в подальшому житті оптимізму, здоров’я, творчої наснаги, реалізації всього задуманого, успіхів у всіх наукових починаннях!


^ ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ПРАЦЬ

Володимира Михайловича Половця


1972

Рабочий класс и социалистическое переустройство сельского хозяйства союзных республик в годы первой пятилетки [Текст] // Роль рабочего класса в развитии интернациональных традиций народов СССР и экономических связей союзных республик. – М., 1972. – С. 63–84.


1973

Союзные республики в борьбе за выполнение первого пятилетнего плана (1928–1932 гг.) [Текст] // Братское сотрудничество союзных республик в развитии народного хозяйства СССР 1917–1971 гг. – М., 1973. – С. 47–72. (Соавт.: В. К. Ракашевич, Е. М. Воронцов, П. Т. Тимофеев [и др.]).


1976

Важливий засіб естетичного виховання [Текст] // Нар. творчість та етнографія. – 1976. - № 3. – С. 7–16.


Зійшлись три дороги [Текст] : [про співробітництво і взаємодопомогу трудящих Брянської, Гомельської та Чернігівської областей] // Вітчизна. - 1976. - № 6. – С. 172–180.


Над рікою Жеведою: З вінка дружби [Текст] : [літератори Брянської, Гомельської та Чернігівської областей] // Прапор. – 1976. - № 8. – С. 2–3.

  1   2   3

Схожі:

Володимир михайлович половець iconПроцик Володимир Михайлович 37,0 + Придевус Андрій Борисович 36,0 диплом

Володимир михайлович половець iconГолубець Володимир Михайлович
Державний комітет народної освіти срср, м. Моск­ва, по кафедрі технології матеріалів
Володимир михайлович половець iconТема об-35ф розвиток теорії та моделювання термодинамічних процесів
Керівник(и) ндр: д ф м наук, проф. Ткачук Володимир Михайлович, к ф м наук, доц. Фурман Віталій Васильович
Володимир михайлович половець iconКондзьолка володимир Володимирович
Кондзьолка володимир Володимирович ІІ. 1938, с. Бартатів Львів обл.) – філолог, філософ, канд філос наук (Проблеми гносеології в...
Володимир михайлович половець iconХарківська національна академія міського господаства жван В. Д., Помазан М. Д., Жван О. В. До друку дозволяю Проректор з інформаційних та інноваційних технологій
Михайлович (Державний навчальний заклад «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури»), Торкатюк Володимир Іванович...
Володимир михайлович половець iconДержавний вищий навчальний заклад «київський національний економічний університет імені вадима гетьмана» Опанасенко Володимир Михайлович
Державний вищий навчальний заклад київський національний економічний університет імені
Володимир михайлович половець iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович – д т н., проф., проректор нау з наукової роботи, Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Володимир михайлович половець iconГолова: харченко володимир Петрович
Харченко володимир Петрович — проректор нау з наукової роботи, д т н., проф., Лауреат Державної премії в галузі науки І техніки,...
Володимир михайлович половець icon3. Тип модуля: обов'язковий. Семестр: VІІІ. Обсяг модуля
Мичуда Зиновій Романович; д т н., професор Бучма Ігор Михайлович; к т н., доцент Вітер Олександр Сергійович; к т н., доцент Мокренко...
Володимир михайлович половець icon3. Тип модуля: обов'язковий. Семестр: VІІІ. Обсяг модуля
Мичуда Зиновій Романович; д т н., професор Бучма Ігор Михайлович; к т н., доцент Вітер Олександр Сергійович; к т н., доцент Мокренко...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи