Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 icon

Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Скачати 73.89 Kb.
НазваКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
Дата14.10.2012
Розмір73.89 Kb.
ТипДокументиКАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


ПОСТАНОВА

від 29 червня 1999 р. N 1159

Київ


Про підготовку фахівців для роботи в сільській

місцевості


{ Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1298 ( 1298-2003-п ) від 20.08.2003

N 1968 ( 1968-2003-п ) від 17.12.2003

N 685 ( 685-2008-п ) від 30.07.2008 }


На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р.

N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для

сільської місцевості" Кабінет Міністрів України

п о с т а н о в л я є:


1. Затвердити Порядок встановлення квоти підготовки фахівців

для агропромислового комплексу, залізничного транспорту, митних

органів і соціальної сфери сільської місцевості у вищих навчальних

закладах (додається).


Міністерству освіти, іншим центральним органам виконавчої

влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади,

передбачати квотування місць для підготовки фахівців із числа

сільської молоді, у межах державного замовлення.

{ Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1968

( 1968-2003-п ) від 17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від

30.07.2008 }


2. Міністерству освіти внести зміни до Умов прийому на перший

курс вищих навчальних закладів України щодо підготовки фахівців із

числа сільської молоді.


3. Міністерству агропромислового комплексу разом з Радою

міністрів Автономної Республіки Крим, обласними державними

адміністраціями щороку визначати потребу у фахівцях для

агропромислового комплексу і соціальної сфери сільської місцевості

та вносити до центральних органів виконавчої влади, у сфері

управління яких є вищі навчальні заклади, пропозиції щодо

формування обсягів державного замовлення на підготовку фахівців за

напрямами і спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних

рівнів та встановлення квоти підготовки фахівців із числа

сільської молоді.


4. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним

державним адміністраціям вживати заходів, спрямованих на

працевлаштування випускників вищих навчальних закладів, підготовка

яких здійснювалася за державним замовленням згідно з установленими

квотами.


5. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету

Міністрів України від 21 липня 1992 р. N 408 ( 408-92-п ) "Про

пільги для сільської молоді при прийомі до вищих навчальних

закладів, удосконалення системи перепідготовки і підвищення

кваліфікації кадрів" (ЗП України, 1992 р., N 8, ст. 192), крім

пунктів 3 і 4.


Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО


Інд. 22


ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 29 червня 1999 р. N 1159


ПОРЯДОК

встановлення квоти підготовки фахівців для

агропромислового комплексу, залізничного транспорту,

митних органів і соціальної сфери сільської

місцевості у вищих навчальних закладах


{ Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ

N 1968 ( 1968-2003-п ) від 17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від

30.07.2008 }


1. Суб'єкти господарської діяльності агропромислового

комплексу, заклади освіти, охорони здоров'я, побутового

обслуговування, культури, фізичної культури та спорту, розміщені в

сільській місцевості, разом з органами місцевого самоврядування

визначають щороку потребу в підготовці у поточному році фахівців

за освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і

спеціальностей та до 1 лютого подають відповідну інформацію

райдержадміністраціям, які узагальнюють її і надсилають органам

управління агропромислового комплексу Автономної Республіки Крим

та облдержадміністраціям.


Підприємства залізничного транспорту інформацію про потребу

в підготовці у поточному році фахівців подають у зазначений строк

Укрзалізниці. ( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ

N 1968 ( 1968-2003-п ) від 17.12.2003 )


Митні органи подають у зазначений строк Держмитслужбі

інформацію про потребу в підготовці фахівців у поточному році.

{ Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 685

( 685-2008-п ) від 30.07.2008 }


2. Органи управління агропромислового комплексу Автономної

Республіки Крим та облдержадміністрації щороку до 1 березня

надсилають Мінагропрому, іншим центральним органам виконавчої

влади, у сфері управління яких є вищі навчальні заклади,

узагальнену інформацію про потребу в підготовці фахівців за

освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і

спеціальностей на наступний рік, а також пропозиції щодо

встановлення квоти прийому сільської молоді до конкретних вищих

навчальних закладів.


Укрзалізниця узагальнену інформацію про потребу в підготовці

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями в розрізі напрямів і

спеціальностей на наступний рік, а також пропозиції щодо

встановлення квоти прийому сільської молоді до конкретних вищих

навчальних закладів подає Мінтрансу. ( Пункт 2 доповнено абзацом

згідно з Постановою КМ N 1968 ( 1968-2003-п ) від 17.12.2003 )


3. Мінагропром, інші центральні органи виконавчої влади, у

сфері управління яких є вищі навчальні заклади, узагальнюють і

систематизують дані про потребу в підготовці фахівців і

встановлюють в межах державного замовлення квоту прийому сільської

молоді на поточний рік за напрямами та спеціальностями відповідних

освітньо-кваліфікаційних рівнів по вищих навчальних закладах і не

пізніше 15 травня доводять установлену квоту до відповідних

органів управління Автономної Республіки Крим та структурних

підрозділів облдержадміністрацій.


Держмитслужба узагальнює і систематизує дані про потребу в

підготовці фахівців у вищому навчальному закладі, що належить до

сфери її управління, встановлює в межах державного замовлення

квоту прийому сільської молоді на поточний рік за напрямами та

спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів і не

пізніше 15 травня доводить установлену квоту до митних органів.

{ Пункт 3 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 685

( 685-2008-п ) від 30.07.2008 }


4. Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, у

сфері управління яких є вищі навчальні заклади, не пізніше 20

травня кожного року доводять квоту прийому сільської молоді на

поточний навчальний рік до визначених вищих навчальних закладів.


5. Установлена квота не повинна перевищувати 75 відсотків

обсягів державного замовлення на підготовку фахівців з кожної

спеціальності у вищих сільськогосподарських, 50 відсотків - у

вищих педагогічних та у вищих навчальних закладах залізничного

транспорту, митної служби і 25 відсотків - в інших вищих

навчальних закладах.

{ Пункт 5 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1298

( 1298-2003-п ) від 20.08.2003, N 1968 ( 1968-2003-п ) від

17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від 30.07.2008 }


6. У разі коли обсяги підготовки спеціалістів з тієї чи іншої

спеціальності не забезпечують потреб села, відповідні

міністерства, інші центральні органи виконавчої влади можуть

коригувати плани прийому абітурієнтів, збільшуючи їх кількість у

межах загальних обсягів державного замовлення та ліцензованого

обсягу на підготовку фахівців.


7. Суб'єкти господарської діяльності агропромислового

комплексу, залізничного транспорту, митні органи, заклади освіти,

охорони здоров'я, побутового обслуговування, культури, фізичної

культури і спорту разом з вищими навчальними закладами проводять

профорієнтаційну роботу серед сільської молоді та здійснюють

підготовку її до вступних іспитів.

{ Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1968

( 1968-2003-п ) від 17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від

30.07.2008 }


8. Прийом абітурієнтів до вищих навчальних закладів за

встановленою квотою здійснюється на підставі цільових направлень,

що видаються абітурієнтам, які постійно проживають у сільській

місцевості або селищах міського типу, зокрема:


до вищих навчальних закладів першого і другого рівнів

акредитації - райдержадміністраціями;


до вищих навчальних закладів третього і четвертого рівнів

акредитації - відповідними органами Ради міністрів Автономної

Республіки Крим та облдержадміністраціями;


до вищих навчальних закладів залізничного транспорту

першого - четвертого рівнів акредитації - керівниками залізниць;

{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 1968

( 1968-2003-п ) від 17.12.2003 }


до вищого навчального закладу митної служби - Держмитслужбою.

{ Пункт 8 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ N 685

( 685-2008-п ) від 30.07.2008 }


9. З метою підготовки фахівців для роботи на підприємствах

харчової і переробної промисловості у профільних навчальних

закладах цільові направлення в аналогічному порядку видаються

абітурієнтам, які проживають в населених пунктах, де розміщено

зазначені підприємства (крім обласних центрів).


10. Загальна кількість цільових направлень на виділені місця

за квотою прийому сільської молоді, що видається Радою міністрів

Автономної Республіки Крим, обласними та районними

держадміністраціями, керівниками залізниць, Держмитслужбою,

повинна забезпечувати конкурс за кожною спеціальністю не менш як

150 осіб на 100 місць у закладах освіти третього і четвертого

рівнів акредитації і 130 осіб на 100 місць - у закладах освіти

першого і другого рівнів акредитації.

{ Пункт 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1968

( 1968-2003-п ) від 17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від

30.07.2008 }


11. Зарахування абітурієнтів, які мають цільове направлення і

успішно склали вступні іспити, здійснюється за окремим конкурсом,

який організовується за кожною спеціальністю і повинен враховувати

обсяги державного замовлення та встановлену квоту відповідних

регіонів.


У разі відсутності конкурсу на виділені місця за квотою

приймальні комісії вищих навчальних закладів мають право за

погодженням із відповідними міністерствами, іншими центральними

органами виконавчої влади зменшити квоту прийому сільської молоді

до встановленої норми згідно з пунктом 10.


12. Після закінчення навчання випускники вищих навчальних

закладів, які зараховувалися за цільовими направленнями згідно з

установленою квотою, розподіляються і направляються в

розпорядження Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних

та районних держадміністрацій, Укрзалізниці, Держмитслужби, які

видавали ці направлення, для роботи на підприємствах, в

організаціях агропромислового комплексу, залізничного транспорту,

митних органах та закладах соціальної сфери села у порядку,

визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня

1996 р. N 992 ( 992-96-п ).

{ Пункт 12 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1968

( 1968-2003-п ) від 17.12.2003, N 685 ( 685-2008-п ) від

30.07.2008 }

Схожі:

Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159
На виконання Указу Президента України від 19 березня 1999 р. N 262 ( 262/99 ) "Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської...
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни п о с т а н о в а від 29 червня 1999 р. N 1159 Київ
Про державну підтримку підготовки фахівців для сільської місцевості Кабінет Міністрів України
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 14 червня 2000 р. N 963

Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанов а від 29 січня 1999 р. N 112
Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження Кабінету Міністрів України від 9 червня 1997 р
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 19 квітня 1999 р
Абзац третій пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 12 листопада 1997 р. N 1260 ( 1260-97-п ) Про документи
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconПостанова від 7 червня 1999 р. Киев n 992 Про затвердження Порядку надання робочих місць для проходження учнями, слухачами професійно-технічних навчальних закладів виробничого навчання та виробничої практики
Відповідно до статті 29 Закону України "Про професійно-технічну освіту" ( 103/98-вр ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л...
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconКабінет міністрів україни постанова від 22 серпня 1996 р. N 992
Відповідно до статті 52 Закону України "Про освіту" ( 1060-12 ) та з метою забезпечення реалізації права на роботу за фахом випускникам...
Кабінет міністрів україни постанова від 29 червня 1999 р. N 1159 iconРішення про створення наукового парку: постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2010 р. №93 / Україна. Кабінет Міністрів // Наука та інновації. 2010. Т. 6, № С. 8
Про наукові парки : закон України від 25 червня 2009 р. №1563-vi / Україна. Закони // Наука та інновації. – 2010. – Т. 6, № – С....
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи