Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" icon

Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта"
Скачати 191.88 Kb.
НазваПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності "Професійна освіта"
Дата14.10.2012
Розмір191.88 Kb.
ТипПояснювальна записка


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма


вступного випробування за профілем навчання

для вступників індустріально-педагогічного факультету

спеціальності "Професійна освіта"

для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня "бакалавр"


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 6.010104 «Професійна освіта». Програму розроблено відповідно наступних нормативних документів:

Державний стандарт освітньої галузі «Технології»;

базовий навчальний план середніх закладів освіти;

Програми для професій «Слюсар механоскладальних робіт», «Токар», «Кухар» (Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3580 від 22.08.2001).

Програма складається із трьох модулів:

1. «Людина і виробництво»;

2. «Проектування та виготовлення виробів з металу»;

3. «Культура харчування, технологія приготування кулінарних страв».

Модуль «Людина і виробництво» складається із наступних розділів: «Основи виробничої діяльності», «Основи графічної підготовки», «Основи техніки».

Модуль «Проектування та виготовлення виробів з металу» включає інформацію з таких розділів: «Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні», «Проектування та виготовлення виробів з тонколистового металу та дроту», «Проектування та виготовлення виробів з листового металу та сортового прокату», «Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт», «Проектування та виготовлення пристроїв і пристосувань».

Модуль «Культура харчування, технологія приготування кулінарних страв» включає інформацію з таких розділів: «Культура харчування», «Технологія приготування страв».


^ Опис специфікацій з тесту „Професійна освіта”

Тест з професійної освіти містить три завдання. Розподіл кількості балів та завдань за частинами тесту наведено в таблицях 1,2.

Таблиця 1

Модуль 1 та 2
Назва частини тесту

Кількість завдань

Кількість балів

1

Скласти креслення виробу за зразком

1

0-20

2

Скласти технологічну карту виробу

1

0-30

3

Виготовити виріб

1

0-50

^ Максимальна кількість балів

100Таблиця 2

Модуль 3
Назва частини тесту

Кількість завдань

Кількість балів

1

Розробка технології приготування страв та виробів

1

0-50

2

Технологічна схема приготування страв та виробів

1

0-20

3

Практичне завдання до розділу „Культура харчування”

1

0-30

^ Максимальна кількість балів

100


Модуль «Людина і виробництво»


Основи виробничої діяльності

Конструкційні матеріали. Загальні поняття про конструкційні матеріали, які застосовуються на виробництві для виготовлення виробів. Властивості конструкційних матеріалів (механічні, технологічні).


^ Проектування промислових виробів. Техніко-технологічна документація. Етапи проектування. Технологія творчості від задуму до реалізації і випробування дослідного зразка. Основна технологічна документація на виробництві - технологічна та операційна карти.


^ Основи графічної підготовки


Графічне зображення деталей. Креслярський інструмент. Уявлення про проекцію предмета (на прикладі утворення тіні). Поняття про ескіз, креслення, технічний рисунок. Основні правила їх оформлення (типи ліній, нанесення розмірів, застосування масштабу, умовні позначення).


^ Поняття про проеціювання. Загальні відомості про проеціювання. Види проеціювання (центральне, паралельне).

Поняття про прямокутне проеціювання на дві взаємно перпендикулярні площини.

Креслення деталей об’ємної форми (циліндричної, конічної, призматичної).


^ Поняття про розрізи та перерізи. Основні умовні позначення на кресленнях. Утворення перерізу та розрізу. Умовності, прийняті при виконанні перерізів та розрізів. Графічне зображення матеріалів на перерізах. Відмінність між розрізом та перерізом. Умовні позначення на кресленнях (нахил, конусність, допуски).


^ Креслення з'єднань деталей. Складальні креслення. Початкові відомості про креслення з'єднань (рознімні, нерознімні). Зображення та позначення різьби на стержні і в отворі.

Основні відомості про складальне креслення (призначення, специфікація, номери позицій тощо). Особливості виконання складальних креслень. Деталювання за складальними кресленнями.

^ Основи техніки


Типові та спеціальні деталі, способи їх з'єднання. Типові й спеціальні деталі. Види та призначення типових деталей машин: опори (основа, корпус, станина), осі, вали, підшипники, зубчасті колеса, кріпильні деталі; їх умовні позначення.

Види з'єднань деталей: рухомі й нерухомі, рознімні й нерознімні.


^ Поняття про механізми. Механізми передачі обертального руху та перетворення руху (на прикладі пасової, зубчастої, гвинтової та рейкової передач).

Поняття про просту кінематичну схему. Умовні позначення на кінематичних схемах (на прикладі свердлильного верстата, швейної машини).

Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:


Дотримуватись правил безпечної праці, організовувати робоче місце; читати та виконувати ескізи плоских деталей.

Розпізнавати конструкційні матеріали за їх зовнішніми ознаками. Читати й виконувати креслення та ескізи деталей об'ємної форми (циліндричної, конічної).

Читати та виконувати креслення деталей об'ємної форми; аналізувати форми виробу за його кресленням; визначати необхідну та достатню кількість виглядів виробу на кресленні; визначати дійсний розмір відносно номінального.

Порівнювати варіанти конструкції й технології; конструювати за графічним зображенням чи словесним описом; складати технологічну документацію (інструкційні, операційні, технологічні карти); читати креслення деталей, що містять розрізи та перерізи; виконувати ескізи деталей із застосуванням необхідних розрізів.

Читати та виконувати креслення з різьбовими з'єднаннями; читати складальні креслення; складати прості специфікації до складальних креслень.


Модуль «Проектування та виготовлення виробів з металу»


Організація та обладнання робочого місця у слюсарній майстерні. Правила внутрішнього розпорядку та безпечної праці в шкільній майстерні.

Слюсарний верстак - його призначення, відповідність зросту учня тощо. Призначення і будова інструменту для роботи з листовим металом (лінійка, рисувалка, кутник, киянка, молоток, бородок, кернер, напилок, слюсарні ножиці) та пристроїв (лещата, оправки, плитки слюсарні тощо).


^ Проектування та виготовлення виробів з

тонколистового металу та дроту


Види і призначення тонколистового металу. Поняття про виготовлення тонколистового металу на прокатних станах. Види, властивості та застосування тонколистового металу (чорна та біла жерсть тощо) в різних галузях господарства.


^ Конструювання виробів з тонколистового металу. Складання ескізу та визначення технологічної послідовності виготовлення виробів з тонколистового металу.


^ Технологія розмічання заготовки на листовому металі. Прийоми розмічання заготовки виробу (деталі) на тонколистовому металі. Підготовчі роботи для розмітки (випрямлення й вирівнювання). Припуски на обробку та правила економного використання тонколистового металу. Розгортки об'ємних виробів з листового металу, їх розмічання за допомогою інструменту, пристроїв і пристосувань.


^ Технологія різання та обпилювання плоских деталей з тонколистового металу. Особливості й прийоми різання тонколистового металу ручними і важільними ножицями, їх будова і принцип роботи. Напилки, їх будова і прийоми обпилювання плоских деталей з тонколистового металу. Точність розмірів і форми деталей з тонколистового металу, прийоми контролю. Технологічна послідовність виготовлення плоских та об'ємних деталей. Правила безпечної праці.


^ Технологія з'єднання деталей з тонколистового металу. Прийоми та особливості з'єднання однофальцевим швом (інструмент, пристрої, технологічна послідовність виконання з'єднань).

Призначення заклепкових з'єднань. Види заклепок. Будова інструменту та пристроїв для заклепкових з'єднань і прийоми їх застосування.

Поняття про контактне електрозварювання деталей з тонколистового металу. Правила безпечної праці.


^ Види і призначення дроту. Поняття про процес виготовлення дроту. Види, властивості та застосування мідного, алюмінієвого та сталевого дроту.


Конструювання виробів з дроту. Ескізи й технічні рисунки виробів з дроту. Ознайомлення зі зразками виробів з дроту. Визначення послідовності виконання виробу.


^ Технологія розмічання, різання та виготовлення виробів з дроту. Прийоми вимірювання та розмічання заготовок з дроту для виготовлення окремих деталей за ескізом або технічним рисунком. Прийоми різання дроту кусачками. Інструмент і пристрої для вирівнювання і гнуття дроту. Раціональна послідовність виготовлення виробів з дроту, які складаються з окремих деталей. Поняття про контактне зварювання та паяння деталей з дроту. Контроль якості готового виробу. Оздоблення виробів з дроту. Прийоми фарбування виробів з дроту. Правила безпечної роботи з дротом.


^ Проектування та виготовлення виробів з листового металу

та сортового прокату


Властивості чорних і кольорових металів і сплавів. Основні властивості металів: колір, твердість, міцність, пластичність, пружність, крихкість. Окиснення металів та боротьба з корозією. Уявлення про виробництво сортового прокату. Профілі прокату, що широко застосовуються.


^ Контрольно-вимірювальний інструмент. Будова штангенциркуля ШЦ-1 та прийоми роботи ним.


Конструювання виробів з листового і металу і сортового прокату. Описання виробу (назва, призначення, вид матеріалу, кількість деталей). Ескіз, креслення виробу (деталі). Поняття про процес конструювання. Технічні вимоги до виробу.


^ Технологія різання листового металу і сортового прокату слюсарною ножівкою. Будова слюсарної ножівки. Будова і принцип дії механічної ножівки. Прийоми розмітки та розрізання листового й сортового прокату ножівкою. Економна розмітка заготовок.


^ Технологія рубання листового металу зубилом. Будова слюсарного зубила. Залежність кута заточування зубила від твердості металу. Прийоми рубання листового металу зубилом. Правила безпечної праці.


^ Технологія обпилювання металевих заготовок напилками. Будова і призначення слюсарних напилків. Прийоми обпилювання металу напилками різної форми з різною насічкою. Вимоги до якості і точності виробу. Правила безпечної праці.


^ Технологія свердлильних робіт. Свердлильний верстат - технологічна машина. Поняття про процес свердління. Свердла. Кути заточування свердел. Вибір режимів свердління. Технологічні пристрої. Прийоми керування свердлильним верстатом. Свердління, розсвердлювання.


^ Проектування та виготовлення виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт


Контрольно-вимірювальний інструмент. Будова штангенциркуля ШЦ-2 та прийоми роботи з ним. Ознайомлення з будовою мікрометра, калібрів.


^ Призначення та будова токарно-гвинторізного верстата. Правила роботи на верстаті та догляду за ним. Токарно-гвинторізний верстат - технологічна машина Принцип дії та будова верстата, його кінематична схема. Послідовність передачі обертального руху від електродвигуна на шпиндель. Поняття про режим різання. Прийоми керування верстатом. Технологічні пристрої. Правила безпечної роботи на верстаті.


^ Конструювання виробів з циліндричною поверхнею з виконанням різних видів слюсарних робіт. Розробка конструкції (визначення форми і розмірів) виробу залежно від його призначення: вибір матеріалу, способів з'єднання деталей, самостійне складання технологічної карти за кресленням.


^ Технологія токарної обробки металів та виготовлення виробів. Токарні різці. Кути різця. Вибір режимів різання. Установлення та закріплення різців і заготовок Прийоми обточування циліндричних поверхонь. Припуск. Вимірювання деталей штангенциркулем. Догляд за токарно-гвинторізним верстатом. Правила безпечної роботи на верстаті.


^ Проектування та виготовлення виробів з плоскими й

циліндричноми поверхнями


Фізичні, хімічні й технологічні властивості металів. Поняття про внутрішню будову металів, їх структуру. Способи механічних випробувань металів. Властивості білого, сірого і ковкого чавунів. Вуглецеві та леговані сталі, їх властивості, маркування і застосування. Інструментальні сталі. Властивості й застосування кольорових металів (мідь, алюміній та їх сплави - бронза, латунь, дюралюміній).


^ Призначення й будова горизонтально-фрезерного верстата. Настільний горизонтально-фрезерний верстат - технологічна машина. Призначення фрезерних верстатів. Будова верстата (основні вузли та їх розміщення). Кінематична схема верстата. Фрези й технологічні пристрої. Вибір режиму різання. Прийоми керування верстатом. Догляд за фрезерним верстатом.


^ Технологія фрезерної обробки металів та виготовлення виробів. Правила і прийоми установлення фрез і заготовок. Прийоми фрезерування плоских поверхонь, канавок. Вибір режиму різання. Профілактичний огляд верстата.


^ Термічна обробка металів. Поняття про термічну обробку металів. Властивості сталі, залежно від вмісту вуглецю. Види термічної обробки: відпал, нормалізація, загартування, відпуск. Правила безпечної праці під час виконання термічної обробки.


^ Технологія нарізання різьби. Метрична різьба. Елементи різьби. Позначення зовнішньої та внутрішньої різьби на кресленнях. Різьбонарізний інструмент і пристрої: плашки, мітчики, плашкотримачі, воротки, їх призначення і будова. Визначення за допомогою довідкових таблиць діаметра стержня для зовнішньої різьби і діаметра свердла для внутрішньої різьби. Правила та прийоми нарізання різьби.


^ Проектування та виготовлення пристроїв і пристосувань


Технологія слюсарно-складальних робіт та виготовлення виробів. Призначення просторової розмітки. Інструмент і пристрої для просторової розмітки. Розмічання осьових ліній і центрів пустотілих деталей. Вибір установчих і розмічальних баз. Послідовність виконання просторової розмітки. Суть операцій розпилювання, припасування і види робіт (інструмент, пристрої): обробка і припасування пазів, пройм, отворів з плоскими і криволінійними поверхнями. Основні слюсарно-складальні операції.


^ Технологія токарних робіт та виготовлення виробів. Види робіт, які виконують на токарно-гвинторізних верстатах. Обробка зовнішніх і внутрішніх циліндричних поверхонь і торців. Підрізання уступів, точіння канавок і відрізання; свердління, розсвердлювання, зенкування. Види і конструкція сучасних токарних різців та способи їх установлення. Режими різання: швидкість, глибина, подача. Основний технологічний час. Правила безпечної праці.


^ Технологія фрезерної обробки металів і виготовлення виробів. Поняття про процес різання при фрезеруванні. Головний і допоміжний рухи. Основні види робіт, що виконуються на фрезерних верстатах: фрезерування плоских, горизонтальних, паралельних і похилих площин із закріпленням заготовок в лещатах та пристроях. Види фрез. Конструкція і геометрія зуба циліндричної фрези. Режими різання. Правила безпечної праці.


Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:


Виготовляти вироби з тонколистового металу та дроту; виконувати площинну розмітку; часткову обробку деталей і з'єднання їх однофальцевим швом, заклепками та паянням; конструювати прості вироби з тонколистового металу й дроту.

Виконувати операції з розрізання сортового прокату слюсарною ножівкою; рубати листовий метал на плиті та в лещатах, обпилювати заготовки напилками; виготовляти деталі та предмети з сортового прокату, свердлити отвори в заготовках, вимірювати розміри штангенциркулем; конструювати різні деталі до моделей, інструменту, пристроїв і пристосувань.

Підготувати токарно-гвинторізний верстат до роботи, встановити та закріпити заготовку, різці; обточувати циліндричну поверхню, відрізати деталь, вимірювати штангекциркулем ШЦ-2; проектувати та виготовляти вироби з виконанням токарних і слюсарних робіт.

Виконувати механічні випробування металів, термічну обробку зубила, кернера; підготувати фрезерний верстат до роботи, виконувати фрезерування площин і канавок за технологічною картою; нарізати зовнішню і внутрішню різьбу; проектувати та виготовляти з металу й інших матеріалів навчальне приладдя.

Виконувати основні слюсарно-складальні, токарні й фрезерні роботи; проектувати та виготовляти пристрої і пристосування для шкільних майстерень.

Дотримуватись правил внутрішнього розпорядку та безпечної праці при виконанні всіх видів роботи.


Модуль «Культура харчування, технологія приготування кулінарних страв»


Культура харчування


^ Обладнання кухні. Організація робочого місця. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги під час приготування їжі. Відомості про раціональне харчування. Режим харчування – важлива складова культури харчування людини. Режим харчування підлітків.


^ Загальні правила сервірування стола. Види посуду та кухонного інвентарю. Догляд за ними. Розміщення посуду і приборів на столі. Сервірування стола до сніданку,обіду, вечері, Культура приймання їжі. Загальні правила користування столовими приборами і посудом. Поведінка за столом. Естетичне приймання їжі як складова культури харчування. Загальні відомості про технологію приготування страв, про первинну і теплову обробку харчових продуктів, їх санітарне значення, впив на засвоєння продуктів організмом.


^ Енергетична цінність їжі. Нормування харчування. Відомості про енергетичну цінність харчових продуктів Поняття про норми харчування. Вплив порушення норм харчування на організм людини.


^ Сервірування святкового столу. Загальні відомості про види банкетів. Добір та підготовка столового посуду до сервірування. Порядок сервірування святкового столу. Розміщення посуду і приборів для кожної особи, порядок їх використання. Види столових серветок, способи їх оформлення і розміщення на столі. Порядок подавання страв. Розміщення страв на святковому столі. Українські національні традиції сервірування столу. Санітарно-гігієнічні вимоги та правила безпечної праці під час подавання страв. Відомості про професію офіціантів, вимоги до неї.


^ Складання меню. Поняття про меню. Призначення меню. Види меню. Принципи складання меню. Розподіл добової норми їжі між сніданком, обідом, полуденком, вечерею.


^ Технологія приготування страв


Приготування бутербродів. Види бутербродів. Подання бутербродів до столу. Продути, що використовуються для їх приготування. Технологія приготування бутербродів, способи їх оформлення. Використання інструменту, пристосувань та нагрівальних приладів. Прийоми роботи з ножем. Правила безпечної праці під час роботи з різальним інструментом, пристосуваннями. Санітарно-гігієнічні вимоги.


^ Приготування гарячих напоїв. Види гарячих напоїв. Їх значення для харчування людини. Посуд для приготування гарячих напоїв. Заварювання як один із видів теплової обробки продуктів. Правила безпечної роботи з гарячими рідинами. Санітарно-гігієнічні вимоги. Технологія приготування гарячих напоїв, визначення їх якості. Правила подавання та споживання гарячих напоїв.


^ Приготування страв із яєць. Відварювання. Смаження. Харчова цінність яєць. Страви із яєць. Технологія приготування варених та смажених яєчних страв. Загальні правила відварювання продуктів у воді та смаження. Правила безпечної праці під час роботи з гарячою рідиною та жиром. Подавання та споживання яєчних страв.. Основні відомості про професію кухаря, вимоги до неї.


^ Приготування страв із овочів. Значення овочі у харчуванні людини. Використання їх для приготування кулінарних страв та напоїв. Умови зберігання свіжих овочів. Види салатів, їх харчова цінність. Первинна і теплова обробка овочів для салатів, їх особливості в сучасних екологічних умовах. Способи збереження вітаміну С під час обробки овочів. Способи подрібнення овочів. Інструмент і пристосування для подрібнення овочів. Прийоми виконання робіт. Правила безпечної праці, організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час обробки овочів. Посуд для приготування і подавання салатів. Технологія приготування овочевих салатів. Оформлення і подавання готових салатів до столу, їх споживання. Види теплової обробки овочів. Варіння (у воді, на парі, припускання), смаження, тушкування, пасерування. Посуд, інструмент і пристосування для приготування овочевих страв. Варені, тушковані та смажені овочеві страви, їх види і харчова цінність. Прийоми смаження овочів. Технологія приготування варених, тушкованих і смажених овочевих страв. Терміни і умови зберігання овочевих страв залежно від виду кулінарної обробки. Особливості української національної кухні. Відомості про історію розвитку української кухні. Загальна характеристика харчових продуктів, страв української національної кухні. Фактори, що найбільшою мірою визначили склад продуктів і технологію приготування страв. Щоденні та святкові страви. Особливості технології приготування страв української кухні. Посуд, інструмент, приладдя. Відомості про регіональні особливості приготування національних страв. Овочі в українській національній кухні. Технологія приготування традиційних українських страв з овочів.


^ Приготування страв із м’яса та м’ясних продуктів. Значення м’яса та м’ясних продуктів для харчування людини. Визначення доброякісності м’яса, м’ясних продуктів,консервів. Страви із м’яса. Прийоми первинної й теплової обробки м’яса . Особливості обробки домашньої птиці. Обладнання, посуд, інструмент для приготування страв із м’яса. Організація робочого місця. Санітарно-гігієнічні вимоги і правила безпечної праці. Загальні правила варіння м’ясних бульйонів. Технологія приготування варених, смажених і тушкованих м’ясних страв. Вимоги до страв із м’яса. Традиційні українські страви з м’яса та м’ясних продуктів. Оформлення, подавання і культура споживання м’ясних страв.


^ Приготування страв із риби та рибних продуктів. Харчова цінність риби і рибних продуктів. Визначення доброякісності риби і рибних продуктів. Терміни й умови зберігання риби, рибних продуктів, консервів, Маркірування консервів. Страви з риби. Прийоми первинної обробки риби. Основні види теплової обробки риби (варіння, смаження, тушкування). Посуд, інструмент, пристосування. Організація робочого місця. Санітарно-гігієнічні вимоги та правила безпечної праці. Технологія приготування рибних страв. Вимоги до якості готових страв. Оформлення рибних страв, подавання їх до столу і споживання. Традиційні страви з риби в українській національній кухні.


^ Приготування перших страв. Види перших страв, їх значення для харчування людини. Продукти, що входять до складу перших страв. Посуд та інвентар для приготування перших страв. Загальні правила приготування перших страв. Борщ – українська національна страва. Відомості про регіональні особливості приготування борщів. Організація робочого місця та санітарно-гігієнічні вимоги під час приготування перших страв.


^ Приготування виробів із тіста. Обладнання для приготування виробів із тіста. Організація робочого місця. Користування духовкою газової плити у домашніх умовах. Правила безпечної праці та санітарно-гігієнічні вимоги. Пожежна безпека. Посуд, інструмент і пристосування для приготування виробів із тіста. Загальна будова електричного міксера, його призначення та порядок роботи з ним. Порядок безпечної праці. Значення борошняних страв та виробів у харчуванні людини. Борошно – основний продукт для приготування тіста. Ґатунки борошна. Харчова цінність і якість борошна, умови його зберігання. Види тіста. Продукти, що входять до складу різних видів тіста. Способи розпушування тіста та види розпушувачів. Приготування страв із прісного тіста. Прісне тісто, його харчова цінність. Страви і вироби із нього. Борошняні страви в українській народній кухні. Первинна обробка борошна для приготування страв і виробів із тіста. Технологія приготування страв із прісного тіста (вареників, галушок, млинців). Види фаршів для вареників та млинців, їх приготування. Вимоги до якості страв. Оформлення і подавання страв до столу і споживання.

Пісочне тісто і вироби із нього. Їх харчова цінність. Продукти, що входять до складу пісочного тіста. Оформлення виробів. Режим випікання виробів із пісочного тіста. Види і причини дефектів виробів. Оздоблення печива, тістечок.

Випікання виробів із бісквітного тіста. Бісквітне тісто і вироби із нього. Продукти, що входять до складу бісквітного тіста. Технологія приготування бісквітного тіста. Види і причини дефектів бісквіту. Основні види кремів. Оздоблення тортів і тістечок кремами.


Абітурієнт повинен володіти наступними вміннями:


Користуватися нагрівальними приладами, посудом, інструментом, пристосуваннями для приготування страв та виробів. доглядати за ними. Дотримуватись правил безпечної праці при виконанні всіх видів робіт.

Сервірувати стіл. Складати меню до сніданку, обіду, полуденку, вечері.

Визначати вид та якість круп та макаронних виробів за зовнішніми ознаками. Готувати, оформляти та подавати до столу: бутерброди, гарячі напої, варені і смажені яєчні страви, салати із сирих та варених овочів, перші страви, другі овочеві страви з використанням різних видів теплової обробки овочів – варіння, смаження, пасерування, тушкування, страви із круп та макаронних виробів, м’ясні страви, рибні страви, страви із прісного, пісочного і бісквітного тіста.

Визначати якість, аналізувати допущені помилки, розраховувати собівартість та енергетичну цінність приготовлених страв та виробів.


Рекомендована література


  1. Трудове навчання: Навчальний посібник для 5 класу середньої загальноосвітньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. К.: Освіта, 1996. – 192с.

  2. Трудове навчання: Навчальний посібник для 6 класу середньої загальноосвітньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. – 3-тє вид. К.: Освіта, 1997. – 191с.

  3. Трудове навчання: Навчальний посібник для 7 класу середньої школи./ В.М. Маздігон, Г.Є. Левченко, А.І. Воловиченко та ін. К.: Рад. школа, 1991. – 207с.

  4. Занятия по трудовому обучению, 6-7: Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы: Пособия для учителя труда / Г.Б. Волошин, А.А. Воронов, А.И. Гедвило и др.; Под. ред. Д.А.Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1990. – 208с.

  5. Трудовое обучение: С.-х. работы: проб. учеб. пособие для 5-7 кл. Серед.шк./ З.А. Клепинина, В.С. Капралов, Д.И. Трайтак и др.; Под. ред. Д.И. Трайтака. – М.: Просвещение, 1989. – 192с.Схожі:

Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спец. "Професійна освіта" Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2010 році
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010104 «Професійна освіта». Програму розроблено...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спец. "Технологічна освіта" Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010103 «Технологічна освіта». Програму розроблено...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" icon«затверджую» Ректор В. П. Кравець 2013 р. Програма фахового вступного випробування для вступників напряму підготовки
Призначена для вступників на 2-й курс навчання напряму підготовки «Професійна освіта. Транспорт» освітньо-кваліфікаційного рівня...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма фахового випробування для прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст»
Програма складена на підставі дисциплін циклу професійної підготовки бакалаврів, передбачених освітньо-професійною програмою за напрямом...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconДля вступу на навчання для здобуття окр "бакалавр" на базі окр "молодший спеціаліст" за напрямом «Професійна освіта»
Програма випробування за профілем навчання (виробниче навчання: слюсар, токар; виробниче навчання: кухар)
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconФахового вступного випробування для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня
Програма розроблена для вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавра» за напрямом підготовки «Професійна...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма вступного випробування з «Психології» та «Практичної психології» для вступників на спеціальності
Програма вступного випробування розроблена для студентів-вступників, які бажають здобути освітньо-кваліфікаційний рівень “спеціаліст”...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма вступного випробування для вступників за освітньо-кваліфікаційним рівнем
Програма вступного випробування з соціології для вступників спеціальності “Соціологія” освітньо-кваліфікаційних рівнів “спеціаліст”,...
Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма фахового вступного випробування спеціальність 01010401 „Професійна освіта (Дизайн)

Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спеціальності \"Професійна освіта\" iconПрограма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста
Програма вступного випробування з фізики для вступників на навчання за освітньо-професійною програмою спеціаліста: Галузь знань:...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи