Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс icon

Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Скачати 68.06 Kb.
НазваТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Т.Г. Шевченка<><><><>Програма<><><><><>творчого конкурс
Дата14.10.2012
Розмір68.06 Kb.
ТипКонкурс


Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка


Програма


творчого конкурсу з образотворчого мистецтва

для вступників факультету початкового навчання

Чернігівського державного педагогічного університету

імені Т.Г.Шевченка


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва розроблена на базі чинних програм з образотворчого мистецтва для 5-7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки у 2001 році.

Метою творчого конкурсу з образотворчого мистецтва є встановлення рівня теоретичних знань та практичних умінь абітурієнтів за змістом освітньої галузі «Мистецтво».

Програмою творчого конкурсу передбачені тестові завдання з образотворчого мистецтва та творче завдання з композиції. Результати творчого конкурсу оцінюються за бальною шкалою та відповідними критеріями.

Програма творчого конкурсу з образотворчого мистецтва складається з “Пояснювальної записки”, “Змісту”, “Переліку розділів і тем”, “Орієнтовної тематики творчих завдань з композиції”, “Критеріїв оцінювання творчого завдання з композиції“, “Тестових завдань з образотворчого мистецтва”, “Вимог до рівня підготовки учасників творчого конкурсу з образотворчого мистецтва”.


Зміст

Живопис ………………………………………………………………………….. 3

Графіка ………………………………………………………………………….. 3

Скульптура .......………………………………………………………………….. 3

Архітектура………………………………………………………………………. 3

Дизайн …..……………………………………………………………………….. 3

Декоративно-прикладне мистецтво ….………………………………………... 3


^ Перелік розділів і тем


Живопис. Визначення, характеристика живопису як виду образотворчого мистецтва. Жанри живопису. Особливості художньої мови живопису .Засоби виразності. Твори живопису.

Графіка. Визначення, характеристика графіки як виду образотворчого мистецтва. Різновиди графіки. Види графічних технік. Особливості художньої мови графіки. Засоби графічної виразності. Твори графіки.

Скульптура. Визначення, характеристика скульптури як виду образотворчого мистецтва. Види скульптури. Жанри скульптури. Художня мова скульптури. Засоби виразності в скульптурі. Твори скульптури.

Архітектура. Визначення, характеристика архітектури як виду мистецтва. Види архітектури. Особливості художнього образу в архітектурі. Засоби виразності. Архітектурні твори.

Дизайн. Визначення, характеристика дизайну як виду мистецтва. Мова дизайну. Засоби виразності. Предмети дизайну.

^ Декоративно-прикладне мистецтво. Визначення, різновиди декоративно-прикладного мистецтва. Особливості художньої мови декоративно-прикладного мистецтва. Засоби виразності. Твори декоративно-прикладного мистецтва.


^ Тематика творчих завдань з композиції


За вимогами програми творчого конкурсу учаснику пропонується виконати творче завдання з композиції (папір ¼ арк., акварель, гуаш, кольорові олівці (за вибором).

Орієнтовний перелік тем:

 1. Мені сьогодні снилась казка;

 2. В травні – праця на полях, на городі, у садках;

 3. В квітах барвистих дівчина сяє;

 4. Ось дружна родина моя: тато, мама, кіт та я;

 5. Стояла я і слухала весну, вона мені багато говорила.

Критерії оцінювання творчого завдання з композиції

(виконання сюжетно – тематичного етюду)
з/п

Зміст критерію

Кількість балів

1.

^ Тестове завдання

0-20

2.

Композиційне вирішення.

Складання, розміщення, поєднання частин в єдине композиційне ціле, Виділення композиційного центру. Використання засобів композиції з виразною метою (симетрія, ритм, контраст, акцент). Застосування доперспективних прийомів відтворення простору.


0-20

3.

Лінійно – конструктивне вирішення.

Відтворення характеру форм, пропорцій предметів та об’єктів зображення. Застосування законів лінійної перспективи. Використання графічних засобів (характер лінії, плями, штриха) з виразною метою.


0-20

4.

Тонове та колористичне вирішення.

Відтворення просторових явищ, об’єму предметів та об’єктів зображення засобами тону і кольору. Гармонійність кольорових відношень. Використання в сюжетно – тематичному етюді кольору з виразною метою.


0-20

5.

Узагальненість та деталізація.

Підпорядкованість, узгодженість композиційної, конструктивної, тонової, колористичної будови етюду.


0-15

6.

Техніка виконання сюжетно – тематичного етюду.

Володіння обраним художнім матеріалом. Використання художньої техніки з виразною метою.


0-5

Максимальна кількість балів

100


На виконання тестових завдань відведено 30 хв.

На виконання творчого завдання з композиції - 210 хв. (3,5 год.).

Загальний час творчого конкурсу 240 хв. (4 год.)


^ Вимоги до рівня підготовки учасників творчого конкурсу з образотворчого мистецтва


Учасники творчого конкурсу з образотворчого мистецтва повинні вміти:


 • передавати плановість за допомогою лінії (ближче – нижче, далі – вище, ближче – товстіше, далі – тонше);

 • працювати на зволоженому папері та утворювати нові кольори та відтінки;

 • передавати узагальнену форму предметів;

 • передавати настрій природи засобами кольору;

 • використовувати зображувальні засоби графіки (лінія, штрих, тон, пляма) з виразною метою;

 • відтворювати вплив освітлення на виявлення об'єму предметів;

 • відтворювати пропорції фігури людини;

 • передавати плановість за допомогою графічних засобів;

 • передавати плановість засобами живопису;

 • передавати узагальнену форму предметів;

 • розрізняти види та жанри графіки;

 • створювати композицію з набору предметів, різноманітних за формою, та розміщувати її в заданому форматі;

 • виконувати начерки фігури людини в русі;

 • передавати рух у природних об'єктах, що нас оточують;

 • передавати колорит засобами живопису;

 • виконувати засобами графіки рисунок інтер'єру та екстер'єру приміщення;

 • зображувати фасад архітектурних споруд та вписувати їх у навколишнє середовище.

Коротка інформація про тест


Тестові питання охоплюють зміст розділів для теоретичної підготовки учасників творчого конкурсу з образотворчого мистецтва. Кожна правильна відповідь оцінюється в 1 бал. Максимальна сума балів – 20.

Вимоги до рівня підготовки зумовлені змістом критеріїв оцінювання творчого завдання з композиції. Кожному критерію відповідає певна максимальна кількість балів. Максимальна сума балів за всіма критеріями – 180.

Загальна максимальна сума балів за творчий конкурс з образотворчого мистецтва – 200.
^

Рекомендована література

 1. Аксенов Ю., Левидова М. Цвет и линия. – М.: Советский художник. 1986.

 2. Алексеева В. Что такое искусство? - М.: Советский художник, 1973.

 3. Алёхин А. О языке изобразительного искусства. – М.: Советский художник, 1973.

 4. Білецький П. Мова образотворчих мистецтв. – К.: Радянська школа, 1973.

 5. Гомбрих Эрнст. История искусства. – М., 1988.

 6. Иконников А. Художественный язык архитектуры. М.: Искусство. 1985.

 7. Кузнецова Л. Беседы об изобразительном искусстве и архитектуре. – К.: Радянська школа, 1989.

 8. Кудрицький А. Мистецтво України. Енциклопедія. – К.: Укр. енциклопедія ім. М. Баташ. 1995.

 9. Популярная художественная энциклопедия: Архитектура. Живопись. Скульптура. Графика. Декоративно – прикладное искусство. – М.: Сов. Энциклопедия, 1986.

 10. Энциклопедия для детей. Т. 7 Искусство. Ч.1. Архитектура, изобразительное и декоративно – прикладное искусство. 2-е изд., испр. - М.: Аванта, 2000.

 11. Энциклопедия мировой живописи. М.: ОЛМА – ПРЕСС, 2001.


Схожі:

Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconВ. О. Сухомлинського інститут педагогічної освіти кафедра музичного мистецтва "затверджую" ректор в. Д. Будак " 22 " лютого 2012 Р. Програма творчого конкурс
Абітурієнти, які вступають на навчання за спеціальністю 020204. Музичне мистецтво, повинні скласти творчий конкурс на професійну...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconТ. Г. Шевченка Програма творчого конкурс
Музика. 1-4 класи. Київ. „Перун” 1996”, „Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Музика. 1-8 класи. – К.: Шкільний світ....
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconПоложення про Донецький обласний фестиваль-конкурс студентської творчості
Тараса Шевченка та на виконання Указу Президента України №257/2012 про оголошення в Україні 2014 року – роком Тараса Шевченка. У...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconПоложення про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка, затвердженого. Джерела
Указу Президента України від 30 вересня 2010 року №928 «Про Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconМіністерство освіти І науки України Луганський національний університет імені Тараса Шевченка Інститут культури І мистецтв Положення про конкурс молодих балетмейстерів
Мета конкурсу – стимулювання та підтримка молодих балетмейстерів, сприяння розвитку їхнього творчого потенціалу, удосконалюванню...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconДиплом за самобутню інтерпретацію поетичної творчості Т. Шевченка та сучасних
...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconПротокол № від р. Програма творчого конкурсу
Програма творчого конкурсу з музики включає основні дисципліни фахової підготовки, які дозволять об’єктивно та системно підійти до...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconПрограма творчого конкурсу
Творчий конкурс – професійно зорієнтоване випробування абітурієнта, під час якого вступник демонструє знання й навички, що засвідчують...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconНаказ №204 м. Севастополь Про проведення міського конкурсу читців творів Тараса Шевченка
Управління освіти І науки смда з метою популяризації творчої спадщини Тараса Шевченка, формування духовної культури, виховання почуття...
Т. Г. Шевченка Програма творчого конкурс iconПро проведення ІV міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка
Тараса Григоровича Шевченка згідно з Указом Президента України від 11 квітня 2012 року №257 у 2013/2014 навчальному році відбудеться...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи