Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році icon

Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році
Скачати 111.71 Kb.
НазваПрограма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році
Дата14.10.2012
Розмір111.71 Kb.
ТипКонкурс


Програма


творчого конкурсу з музики

для вступників факультету початкового навчання

Чернігівського державного педагогічного університету

імені Т.Г.Шевченка в 2008 році


ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Програма творчого конкурсу з музики розроблена на базі чинних програм з музики України для 1-8 класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджених Міністерством освіти і науки України „Програми та поурочні методичні розробки для середніх загальноосвітніх шкіл. Музика. 1-4 класи. Київ. „Перун” 1996”, „Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Музика. 1-8 класи. – К.: Шкільний світ. 2001.”, „Художньо-естетичний цикл. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи. – Київ. „Перун” Ірпінь. 2005.”

Матеріал у програмі творчого конкурсу 2008 року з музики згруповано за розділами: „Музична грамота”, „Музична література”, „Перевірка природних музичних здібностей”.

Програму значно розвантажено від надмірної деталізації. Залишено основні матеріали, виклад основних питань і усунуто другорядний фактичний матеріал.

Програма творчого конкурсу 2008 р. з музики складається з „Пояснювальної записки”, „Змісту”, „Переліку розділів і тем” та „Вимог до рівня підготовки учасників творчого конкурсу з музики.”


Зміст

 1. Музична грамота.........................................................................................3

 2. Музична література....................................................................................4

 3. Перевірка природних музичних здібностей.............................................5


^ Критерії оцінювання творчого завдання з музики

Таблиця 1


№ з/п

Назва розділу

Кількість балів

1.

Музична грамота

0-30

2.

Музична література

0-20

3.

Перевірка природних музичних здібностей

0-50
^ Максимальна кількість балів

100


На виконання тесту відведено 120 хвилин.


Схема переведення результатів зовнішнього оцінювання у шкалу результатів вступного випробування з музики


Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування

Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування

Бал зовнішнього оцінювання

Бал вступного випробування

124

24

150

50

175

75

125

25

151

51

176

76

126

26

152

52

177

77

127

27

153

553

178

78

128

28

154

54

179

79

129

29

155

55

180

80

130

30

156

56

181

81

131

31

157

57

182

82

132

32

158

58

183

83

133

33

159

59

184

84

134

34

160

60

185

85

135

35

161

61

186

86

136

36

162

62

187

87

137

37

163

63

188

88

138

38

164

64

189

89

139

39

165

65

190

90

140

40

166

66

191

91

141

41

167

67

192

92

142

42

168

68

193

93

143

43

169

69

194

94

144

44

170

70

195

95

145

45

171

71

196

96

146

46

172

72

197

97

147

47

173

73

198

98

148

48

174

74

199

99

149

49200

100


Перелік розділів і тем


Музична грамота.

 1. Фізична основа звуку. Властивості музичного звуку.

 2. Натуральний звукоряд.

 3. Музична система. Звукоряд. Основні ступені і їх назви. Октави.

 4. Музичний стрій. Темперований стрій. Півтон і цілий тон.

 5. Енгармонізм звуків. Діатонічні і хроматичні півтони і цілі тони.

 6. Нотне письмо. Нота. Довгості і їх позначення. Нотний стан.

 7. Ключі. Знаки альтерації.

 8. Додаткові знаки до нот, збільшуючи довготу звуків.

 9. Запис двоголосся. Акколада. Запис музики для фортепіано, ансамблів і хору.

 10. Знаки скорочення нотного письма.

 11. Ритм і метр. Основне і довільне ділення довгостей.

 12. Акцент. Метр. Розмір. Такт. Тактова риска. Затакт.

 13. Прості метри і розміри. Групування довгостей в тактах простих розмірів.

 14. Складні метри і розміри. Відносно-сильні долі. Групування довгостей в тактах складних розмірів.

 15. Мішані метри і розміри. Групування довгостей в тактах мішаних розмірів.

 16. Перемінні розміри. Синкопа. Темпи.

 17. Інтервали. Кількісна і якісна величини інтервалів. Прості інтервали. Діатонічні інтервали.

 18. Збільшені і зменшені інтервали. Хроматичні інтервали.

 19. Обернення інтервалів. Консонуючі і дисонуючі інтервали.

 20. Лад. Стійкі звуки. Тоніка. Нестійкі звуки, їх розв’язання.

 21. Мажорний лад. Гама натурального мажору. Ступіні мажорного ладу.

 22. Мінорний лад. Гама натурального мінору. Ступені мінорного ладу. Гармонічний і мелодичний мінор.

 23. Дієзні тональності мажорні і мінорні. Паралельні тональності.

 24. Бемольні тональності мажорні і мінорні. Квінтове коло мінорних тональностей.

 25. Акорди. Тризвуки. Головні тризвуки в мажорі і мінорі.

 26. Обернення тризвуків. Секстакорд. Квартсекстакорд.

 27. Септакорд. Домінантсептакорд. Його розв’язання.

 28. Квінтсептакорд. Його розв’язання.

 29. Терцквартакорд. Його розв’язання.

 30. Секундакорд. Його розв’язання.


Музична література.

 1. І.Бах. Життя і творчість.

 2. В.Моцарт. Життя і творчість.

 3. Л.Бетховен. Життя і творчість.

 4. Ф.Шуберт. Життя і творчість.

 5. Ф.Шопен. Життя і творчість.

 6. Д.Верді. Життя і творчість.

 7. Ж.Бізе. Життя і творчість.

 8. Е.Гріг. Життя і творчість.

 9. М.І.Глінка. Життя і творчість.

 10. О.С.Даргомижський. Життя і творчість.

 11. О.П.Бородін. Життя і творчість.

 12. М.П.Мусоргський. Життя і творчість.

 13. М.А.Римський-Корсаков. Життя і творчість.

 14. П.І.Чайковський. Життя і творчість.

 15. С.В.Рахманінов. Життя і творчість.

 16. С.С.Прокоф’єв. Життя і творчість.

 17. Д.Д.Шостакович. Життя і творчість.

 18. А.І.Хачатурян. Життя і творчість.

 19. Д.Б.Кабалевський. Життя і творчість.

 20. М.С.Березовський. Життя і творчість.

 21. Д.С.Бортнянський. Життя і творчість.

 22. А.Л.Ведель. Життя і творчість.

 23. С.С.Гулак-Артемовський. Життя і творчість.

 24. М.В.Лисенко. Життя і творчість.

 25. К.Г.Стеценко. Життя і творчість.

 26. Я.С.Степовий. Життя і творчість.

 27. М.Д.Леонтович. Життя і творчість.

 28. Б.М.Лятошинський. Життя і творчість.

 29. Л.М.Ревуцький. Життя і творчість.

 30. С.П.Людкевич. Життя і творчість.


Перевірка природних музичних здібностей.

 1. Для оцінки вокальних даних:

 • абітурієнт співає пісню (на вибір абітурієнта) без інструментального супроводу.

 1. Для оцінки музичного (ладового) слуху:

 • абітурієнт голосом повторює звуки, які звучать на фортепіано;

 • абітурієнт на слух визначає інтервали, тризвуки – співає їх;

 • абітурієнт співає по нотах з використанням елементів і прийомів релятивної сольмізації, а також абсолютної сольмізації.

 1. Для оцінки ритмічного слуху:

 • абітурієнт повторює ритмічний малюнок, який заданий екзаменатором.

4.Для оцінки музичної пам’яті:

- абітурієнт повторює голосом попередньо програну екзаменатором на музичному інструменті мелодію.


Вимоги до рівня підготовки учасників творчого конкурсу з музики.

Учасники творчого конкурсу з музики повинні вміти:

 • проспівати пісню (на вибір абітурієнта);

 • визначити на слух інтервали;

 • визначити на слух акорди;

 • повторити ритмічний малюнок;

 • повторити почуту мелодію;

 • проспівати мелодію по нотах;

 • визначити тональність музичного твору;

 • знати музичний твір за програмою школи (наприклад: 8 клас. Й.С.Бах. Токата і фуга ре мінор, Л.Ревуцький Симфонія №2 (фінал). Ж.Бізе. Фрагменти з опери „Кармен”).^

Рекомендована література

 1. Лужний В.М.Музика. Підручник для 1 класу чотирирічної початкової школи. – К. Педагогічна думка. – 2001.

 2. Лобова О.В. Музика. Підручник для 2 класу. – К. Школяр. – 2004.

 3. Лобова О.В. Музика. Підручник для 3 класу. – К. Школяр. – 2004.

 4. Лобова О.В. Музика. Підручник для 4 класу. – К. Школяр. – 2004.

 5. Лобова О.В. Музичне мистецтво. Підручник для 5 класу. – К. Школяр. – 2005.

 6. Волошина О.В., Мільченко О.В. Музичне мистецтво. 5 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. Ірпінь. – 2005.

 7. Волошина О.В., Шевченко Н.В., Мільченко О.В. Музичне мистецтво. 6 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. – К. Ірпінь. – 2006.

 8. Макаренко Г.М., Наземнова Т.О., Міщенко Н.І., Дорогань Л.О. Музичне мистецтво. 7 клас. Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів. Харків. Оберіг. – 2007.

 9. Островський В.М., Сидір М.В. Музика. 8 клас. Посібник-зошит. Тернопіль. Навчальна книга. Богдан. – 2001.

 10. Масол Л.М., Беземчук Л.В., Очаковська Ю.О., Наземнова Т.О. Вивчення музики в 5-8 класах. Навчально-методичний посібник для вчителів. Харків. Скорпіон. – 2003.Схожі:

Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спец. "Професійна освіта" Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2010 році
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010104 «Професійна освіта». Програму розроблено...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconПоложення про Приймальну комісію. Положення про Приймальну комісію затверджується ректором Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Приймальна комісія Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі – Приймальна комісія) – робочий...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconПрограма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного факультету спец. "Технологічна освіта" Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Програма визначає зміст теоретичної та практичної підготовки абітурієнтів спеціальності 010103 «Технологічна освіта». Програму розроблено...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconРозклад фахових вступних випробувань на денну та заочну форму навчання Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка окр «Спеціаліст»
Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка окр «Спеціаліст»
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconЧернігівський державний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка
Викладачів чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconЗа напрямом: 03010201 «Психологія» 03010201 «Психологія»
Наведена програма призначена для вступних випробувань абітурієнтів, що вступають на 5-й курс психолого-педагогічного факультету Чернігівського...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconКафедра загальної та вікової психології биховець вікторія юріївна
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка / Черніг держ пед ун-т ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів,...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconО. М. Торубара 08 лютого 2012 р
Рада молодих вчених Технологічного факультету, Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка (далі...
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconАнкета учасника Універсіади Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Універсіади Чернігівського національного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Програма творчого конкурсу з музики для вступників факультету початкового навчання Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка в 2008 році iconШатковська Галина іванівна
Чернігівські методичні читання з фізики. 2005. Вісник Чернігівського державного педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи