Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання icon

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Скачати 159.65 Kb.
НазваПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Дата10.05.2013
Розмір159.65 Kb.
ТипПояснювальна записка

Східноукраїнський національний університет

імені Володимира Даля


Затверджую

Ректор О.Л.Голубенко

«__» _____________2013 р.


Пояснювальна записка

щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки

"Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання


Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури", "Порядку проведення і критеріїв фахового вступного випробування".


Луганськ - 2013


^ Програма фахових вступних випробувань

Програма розроблена на підставі на основі інтегрованих навчальних планів підготовки молодших спеціалістів відповідного напряму у структурних підрозділах СНУ ім.В.Даля і базується на робочих програмах таких навчальних дисциплін:


^ ОСНОВИ КОНСТРУКЦІЇ АВТОМОБІЛІВ (ОКА)

Загальна будова і прицип роботи двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ)

Типи теплових двигунів внутрішнього згоряння. Схема загальної будови поршневого двигуна, призначення основних механізмів і систем. Робочий процес чотирьохтактного двигуна: карбюратор­ного і дизеля. Індикаторна діаграма. Параметри тактів робочого процесу. Робочий процес двотактного двигуна. Основні механізми і системи поршне­вого двигуна.

Основні параметри поршневих двигунів: діаметр та хід поршня, кількість циліндрів, робочий об’єм, ступінь стиску, частота обертання колінчастого вала, крутний момент та потужність, питома витрата пального, токсичність відпрацьованих газів. Зовнішня та часткові швидкісні характеристики двигуна. Принцип дії газотурбінного та роторно-поршневого двигунів.

Кривошипно-шатунний механізм поршневого двигуна

Кривошипно-шатунний механізм: призначення, схеми механізмів та розміщення циліндрів, конструкція основних деталей та вузлів: циліндрів, головок, поршнів, поршневих кілець, шатунів, ущільнень, маховика. Матеріали деталей кривошипно-шатунного механізму.

Газорозподільний механізм

Будова механізму газорозподілу. Призначення, схеми нижньоклапанного та верхньоклапанного механізмів. Конструкція деталей та вузлів: клапанів, їх направляючих, сідел клапанів, клапанних пружин, штовхачів, розподільного валу, деталей розподільного валу при верхньому та нижньому розміщенні клапанів. Фази газорозподілення. Установлення газорозподілення, температурні зазори в приводі клапанів. Матеріали деталей кривошипно-шатунного та газорозподільного механізмів.

Система змащення двигуна

Призначення системи мащення двигунів. Способи змащування деталей. Схеми систем мащення. Конструкція приладів системи мащення: масляних насосів, фільтрів для очищення масла, радіаторів, клапанів. Пристрої для контролю за станом та роботою системи. Схеми включення фільтрів та радіаторів. Масла, що застосовуються в системі мащенні двигунів. Вентиляція картера двигуна: призначення, схема та будова закритої системи вентиляції.

Система охолодження двигуна

Призначення системи охолодження двигуна. Способи охолодження I підтримки оптимального температурного режиму. Схема закритої рідинної системи охолодження. Конструкція приладів та апаратів рідинної системи охолодження: рідинного насоса, вентилятора, радіатора, термостата, з’єднувальних шлангів та їх ущільнень, контрольного термометра. Робота системи при різних температурних режимах, схеми циркуляції рідини. Привід насоса та вентилятора, регулювання в приводі. Охолоджуючі рідини та їх властивості. Заправна місткість системи. Передпусковий підігрівач. Загальна будова та робота повітряної системи охолодження. Порівняння рідинної та повітряної системи охолодження.

Системи живлення двигунів

Схема системи живлення карбюраторного двигуна. Основані прилади систем живлення та їх призначення. Паливо для карбюраторних двигунів та його властивості. Горюча суміш, її властивості, вимоги до складу суміші на різних режимах роботи двигуна. Будова та принцип роботи дозуючих систем сучасних карбюраторів /холостого ходу, головного дозуючого пристрою, економайзера, еконостата, прискорювального насоса, пускового пристрою/. Будова та принцип роботи діафрагменного паливного насоса, фільтрів очищення палива та повітря. Будова та робота багатокамерних карбюраторів з паралельним та послідовним включенням камер. Пристрої для підігріву горючої суміші. Системи випуску відпрацьованих газів.

Схема системи живлення газових двигунів. Характеристика стиснутих та зріджених газів для газобалонних автомобілів. Конструкція карбюраторних двигунів, пристосованих для роботи на газовому паливі. Зниження токсичності відпрацьованих газів бензинового та газового двигунів.

Системи впорскування бензину та їх схеми. Основані прилади систем живлення та їх призначення. Паливо та його властивості. Горюча суміш, вимоги до складу суміші на різних режимах роботи двигуна. Будова та прнцип роботи систем впорскування бензину.

Схема живлення дизеля. Основні прилади систем живлення та їх призначення. Паливо для дизеля. Будова та робота пристрою подачі палива: насоса низького тиску, ручного насоса, насоса високого тиску, фільтрів, форсунок, трубопроводів, з’єднань трубопроводів ви­сокого тиску. Зниження токсичності відпрацьованих газів дизеля.

^ ЕЛЕКТРОННЕ ТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ОБЛАДНАННЯ АВТОМОБІЛІВ (ЕЕОА)

Акумуляторні батареї та генератори

Призначення та типи автомобільних акумуляторних батарей (АКБ). Хімічні процеси та характеристики свинцевих акумуляторів. Конструкція та типи свинцевих акумуляторів. Експлуатація стартерних АКБ. Лужні АКБ. Заряджання АКБ. Генератори постійного струму. Генератори змінного струму з постійним збудженням.

Конструкція генераторних установок та їх спільна робота з АКБ, стартери

Конструкція і типи генераторних установок. Випробування та регулювання регуляторів і реле–регуляторів. Захист генератора від зворотного струму. Захист генератора від перевантаження. Режими і характеристики паралельної роботи генератора з АКБ. Вибір потужності генератора за рахунок зарядного балансу.

Електричні характеристики стартера. Вибір потужності та передавального числа привода стартера. Класифікація стартерів за типом привода і способом керування. Конструкція та типи стартерів. Випробування та регулювання стартерів.

Свічки запалювання , батарейне запалювання

Загальні вимоги до системи запалювання. Будова свічки запалювання та матеріал ізолятора. Теплова характеристика свічки. Випробування свічки.

Принцип роботи батарейного запалювання. Теорія батарейного запалювання.

Характеристика батарейного запалювання. Конструкція апаратів і приладів батарейного запалювання. Нові системи батарейного запалювання.

Електронні системи впорскування бензинових ДВЗ

Принцип роботи системи живлення з впорскуванням палива. Центральне та рознесене впорскування. Конструкція електромагнітної форсунки. Контактні та безконтактні датчики витрати повітря. Гідро-акумулятори, їх конструкція та призначення. Електронні датчики температури, детонації, токсичності відпрацьованих газів.

Допоміжне електрообладнання та освітлення

Склоочищувачі, обігрівачі лобового скла та системи опалення кузова. Вимірювальні прилади та комутаційна апаратура. Освітлення дороги, фари. Сигнальні та габаритні ліхтарі.

Повна схема електрообладнання

Вибір типа і потужності основних приладів електрообладнання. Знищення радіозавад від системи електрообладнання. Елементи проектування та монтаж повної системи електрообладнання автомобіля.

^ АВТОМОБІЛЬНІ ДВИГУНИ

Термодинамічні цикли поршневих двигунів

Загальні відомості про цикли. Види термодинамічних циклів поршневих двигунів. Показники термодинамічних циклів. Порівняння показників циклів при різних способах підведення теплоти.

Робочі тіла в ДВЗ, їх властивості та реакції згорання

Робочі тіла в ДВЗ. Палива та їх властивості. Рідкі палива. Газові палива. Склад та кількість свіжого заряду і продуктів згорання. Коефіцієнт надлишку повітря. Зміна об'єму робочого тіла при згоранні.

Дійсні цикли автомобільних двигунів
Загальні відомості про дійсні цикли автомобільних двигунів, їх відмінності від термодинамічних циклів. Індикаторні діаграми дійсних циклів 4 – х тактних двигунів з іскровим запалюванням і з запалюванням від стиску.

Процес впуску

Особливості процесу впуску. Параметри процесу впуску. Вплив різних факторів на коефіцієнт наповнення.

Процес стиску
^
Роль і місце процесу стиску в робочому циклі. Теплообмін в процесі стиску. Показник політропи стиску. Розрахунок процесу стиску.

Процеси сумішеутворення і згорання

Сумішеутворення в газових і карбюраторних двигунах. Сумішеутворення в дизелях. Сумішеутворення в нероздільних і розділених камерах згорання. Основи згорання паливно – повітряних сумішей. Процес згорання в ДВЗ з іскровим запалюванням.
Фактори, що впливають на процес згорання в двигунах з іскровим запалюванням. Основні порушення нормального згорання в двигунах з іскровим запалюванням. Фактори, що впливають на появу детонації. Процес згорання в дизелях. Фактори , що впливають на Фактори , що впливають на процес згорання в дизелях. Розрахунок процесу згорання.

Процеси розширення і випуску

Особливості процесу розширення в дійсному циклі. Теплообмін між робочим тілом і стінками циліндра. Розрахунок процесу розширення. Особливості процесу випуску.

Показники робочого циклу і двигуна

Індикаторні показники робочого циклу(середній індикаторний тиск, індикаторна потужність, індикаторний ККД, питома індикаторна витрата палива). Вплив різних факторів на індикаторні показники циклу. Механічні втрати. Ефективні показники двигуна. Визначення основних розмірів двигуна.

Тепловий баланс двигуна

Складові зовнішнього теплового балансу. Теплова напруженість основних деталей двигуна

Екологічні показники автомобільних двигунів
Основні шкідливі речовини, що виділяються при роботі двигунів. Нормування шкідливих викидів ДВЗ. Вплив різних факторів на токсичність двигунів. Основні способи зниження токсичності та димності відпрацювавших газів. Шум двигунів.

Характеристики автомобільних двигунів
Баланс потужності, що розвивається двигуном і сприймається навантаженням. Есплуатаційні режими. Швидкісні характеристики. Навантажувальні характеристики. Характеристики токсичності.

Системи живлення

Системи живлення карбюраторних двигунів. Системи живлення двигунів з вприскуванням бензину. Системи живлення дизелів. Системи живлення газових, бензо – газових двигунів і газодизелів.

Системи наддуву автомобільних двигунів

Мета, способи і схеми наддуву. Класифікація системи наддуву. Системи газотурбінного наддуву. Будова та робота турбокомпресора.

Кінематика кривошипно – шатунного механізму
^
Типи КШМ.Конрструктивні відношення КШМ. Переміщення, швидкість та прискорення поршня.
Динаміка кривошипно – шатунного механізму
Класифікація сил, які діють в КШМ. Газові сили. Сили інерції. Сумарні сили і моменти. Сили, що діють на шийки колінвала.

Зрівноваженість двигунів
Сили і моменти, які викликають незрівноваженість ДВЗ. Загальні умови зрівноваженості ДВЗ. Критерії зрівноваженості. Аналіз зрівноваженості автомобільних двигунів різних схем.

Конструкція і розрахунок кривошипно – шатунного механізму
^
Корпусні деталі. Група поршня. Група шатуна. Група колінчастого вала. Розрахунок основних деталей КШМ.

Конструкція і розрахунок механізму газорозподілу
^
Класифікація ГРМ. Клапанні механізми і їх елементи. Приводи клапанів. Кулачкові вали. Кінематика і динаміка клапанних механізмів. Розрахунок ГРМ.

Система змащування двигуна

Призначення і основні типи систем змащування. Розрахунок підшипників ковзання колінвала. Основні елементи системи. Розрахунок системи змащування.

Системи охолодження двигуна

Загальні вимоги до систем охолодження. Основні елементи систем охолодження. Розрахунок радіатора, вентилятора, водяного насоса.


^ ВИМОГИ ДО РІВНЯ ПІДГОТОВКИ ВСТУПНИКІВ

Учасник іспиту повинен:

знати:

 • конструкцію, методику розрахунку та випробувань, шляхи вдосконалювання систем автоматичного регулювання дизелів;

 • теорію робочих процесів систем наддуву двигунів внутрішнього згоряння різного призначення, виконати розрахунок робочого процесу в лопаткових машинах;

 • принципи дії та загальний пристрій двигунів зовнішнього згоряння, вплив конструктивних і експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники силових установок, області їх використання та перспективи подальшого розвитку і використання;

 • класифікацію, пристрій і принцип роботи різних двигунів; конструкції основних вузлів і деталей; компонування систем двигуна на автомобілі та тракторах; організацію технічного обслуговування і ремонту двигуна та їхніх систем;

 • пристрій і принцип роботи основних систем двигунів внутрішнього згоряння, їх характеристики, вплив конструктивних та експлуатаційних факторів на техніко-економічні показники силових установок, перспективи подальшого розвитку систем ДВЗ;

 • пристрій і роботу двигунів внутрішнього згоряння із самозапалюванням і із примусовим запалюванням, їхні характеристики, параметри робочих процесів та їхній взаємозв'язок з показниками двигунів;

 • хімічний склад палив, масел та охолодних рідин, методи контролю якості і визначення основних експлуатаційних властивостей для двигунів внутрішнього згоряння різного призначення і обсягу, маркування пально-мастильних матеріалів та антифризів.


уміти:

 • визначати параметри робочих тіл і впливу основних факторів на показники циклів різних типів двигунів зовнішнього згоряння» робити вибір конструктивних схем і матеріалів, які використовуються для різних систем

 • «налітувати конструкцію ДВЗ, вибирати основні елементи для діагностування і використати існуючі методи та алгоритми для оцінки технічного стану обраних об'єктів;

 • розробляти заходу щодо використання наявних енергоджерел у ДВЗ, планувати створення комбінованих взаємозалежних енергетичних систем;

 • створювати математичні моделі простих об'єктів ДВЗ, застосовувати стандарті програми для реалізації математичних моделей на ЕОМ; проводити обчислювальні експерименти та аналізувати їх результати;

 • проектувати системи двигунів різного призначення, вибирати параметри систем двигунів, розробляти конструкцію їхніх основних вузлів і деталей з урахуванням особливостей робочого процесу та умов експлуатації;

 • визначати основні параметри робочого процесу яри проектуванні двигунів, розраховувати внутрициліндрові процеси і визначати по них індикаторні та ефективні показники двигунів, обґрунтовувати способи вдосконалювання робочих процесів ДВЗ.

ЛІТЕРАТУРА

 1. Автомобиль: Основы конструкции: учебн. для ВУЗов по спец. "Автомобили и автомобильное хозяйство" Н.Н.Вишняков, В.К.Вахламов и др. - 2-е изд. перераб. и доп. - М.: Машиностроение, 1986. - 304 с.

 2. Автомобильные двигатели внутреннего сгорания / Под ред. И.М.Ленина. Часть 1. М.: Машиностроение, 1978.- 430 с.

 3. Байков Б.П. Турбокомпрессоры для наддува дизелей. М.: Машиностроение, 1986. -212 с.

 4. Биргер И.А. Техническая диагностика. -М. Машиностроение, 1978.-240с.

 5. Давыдова Л.Г., Буряк А.А. Энергетика: пути развития и перспективы. - М.: Наука, 1981.-120 с.

 6. Двигатели внутреннего сгорания. Конструирование и расчет на прочность поршневых и комбинированных двигателей. Под ред. А.С.Орлина - 4-е издание - М.: Машиностроение, 1984. - 383 с.

 7. Двигатели внутреннего сгорания: Системы поршневых и комбинированных
  двигателей/ Под ред. А.С.Орлина. М.: Машиностроение, 1985. - 456 с.

 8. Дьяченко Н.Х. Теория ДВС. Л.: Машиностроение, Ленинград, отд., 1974. -551с.

 9. Келлер К.О. Диагностика автомобильного двигателя.-Ужгород: Карпаты, 1977.-159с.

 10. Колосюк Д.С., Кузнецов А.В. Автотракторные топлива и смазочные материалы. - Киев.: 1987.

 11. Крайнюк А.И., Сторчеус Ю.В. Системы газодинамического наддува. Луганск.: Изд-во ВУГУ, 2000. - 224 с.

 12. Лукин Н.П., Гаспарянц Г.А. и др. Конструирование и расчет автомобиля. - М.: Машиностроение, 1984.- 376 с.

 13. Лышко ГЛ. Топливо и смазочные материалы.- М.: 1985.-175 с.

 14. Мани Л. Транспорт, энергетика и будущее. Мл МИР, 1997.-160 с.

 15. Никитин Е.А. и др. Диагностирование дизелей. - М: Машиностроение» 1987 - 224с.

 16. Лаадов В Л. Автомобильные эксплуатационные материалы. - М.:1976.

 17. Пахомов Э.А. Методы диагностики при эксплуатации тепловозов. -М.: Транспорт, 1974. - 39с.

 18. Покровский ГЛ. Топливо, смазочные материалы н охлаждающие жидкости. - М.: 1985.

 19. Ридер Р., Хупер И. Двигатели Стирлннга. - М.: Мир. 2006. - 464 с.

 20. Симсон А.З., Хомич А.З., Куриц А.А. и др. Двигатели внутреннего сгорания (тепловозные дизели и газотрубинные установки. У.-М.: Транспорт. 1980.- 384с.

 21. Тельдсши К, Лесны Ю. Мир ищет энергию. Пер. со словац. Пер. Аркнна МЛ - М.: Мир, 1981. -439 с.

 22. Теория и конструкция автомобиля В.А .Илларионов, М.М.Аторин и др. – М.: Машиностроение, 1979. - 303 с.

 23. Трухов В.С., Турсунбаев И.А. Расчет параметров внутреннего теплообменного контура двигателя Стирлинга. Ташкент: 1999. - 40 с

 24. Уокер Г. Двигатели Стирлинга. М.: Машиностроение. 2005. - 408 с.

^ КРИТЕРІЇ ОЦІНОК ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

Оцінювання рівня підготовки, тобто знань і умінь вступника, відбувається на підставі наступних критеріїв:

 1. Правильність відповіді;

 2. Ступінь усвідомлення програмного матеріалу;

 3. Вміння користуватись засвоєним матеріалом.

Результати фахового вступного випробування оцінюються за 12-ти бальною шкалою з урахування вищезазначених критеріїв за наступною шкалою:

^ Рівень підготовки

Вимоги рівня підготовки згідно критеріям оцінювання

Відповідність умінь та знать вступника рівню підготовки

Бал за
12-ти бальною системою


1

2

3

4

високий

Вступник глибоко і в повному обсязі володіє програмним матеріалом, грамотно, вичерпано та логічно викладає його в усній або письмовій формі. При цьому знає рекомендовану літературу, виявляє творчий підхід і правильно обґрунтовує прийняти рішення, добре володіє різносторонніми уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог

12

На середньому рівні вимог

11

Нижче середнього рівня вимог

10

середній

Вступник знає програмний матеріал, грамотно і за суттю викладає його в усній або письмовій формі, припускаючи незначні неточності в доказах, трактовці понять та категорій. При цьому володіє необхідними уміннями та навичками при виконанні практичних задач

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

9

На середньому рівні вимог

8

Нижче середнього рівня вимог

7

достатній

Вступник знає тільки основний програмний матеріал, припускає неточності, недостатньо чіткі формулювання, непослідовність у викладанні відповідей в усній або письмовій формі. При цьому нетривке володіння уміннями та навичками при виконанні практичних занять

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

6

На середньому рівні вимог

5

Нижче середнього рівня вимог

4

низький

Вступник не знає значної частини програмного матеріалу. При цьому припускає принципові помилки в доказах, трактовці понять та категорій, виявляє низьку культуру оформлення знань, не володіє основними уміннями та навичками при виконанні практичних задач. Вступник відмовляється від відповіді на контрольні запитання

Вище середнього рівня вимог, але нижче попереднього

3

На середньому рівні вимог

2

Нижче середнього рівня вимог

1

дуже низький

Знання та уміння з програмного матеріалу практично відсутні
0

Низький та дуже низький рівень підготовки є недостатніми для участі у рейтинговому конкурсі на зарахування.

^ ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ ФАХОВОГО ВСТУПНОГО ВИПРОБУВАННЯ

  • Фахове вступне випробування для вступу на навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнем «спеціаліст», «магістр» проводиться у формі співбесіди.

  • Для проведення співбесіди формуються окремі групи вступників в порядку надходження (реєстрації) документів.

  • Список допущених до співбесіди ухвалюється рішенням атестаційної комісії, про що складається відповідний протокол, який передається до приймальної комісії.

  • Співбесіда проводиться згідно з розкладом фахових вступних випробувань, який затверджується головою атестаційної комісії не пізніше ніж за 10 днів до їх початку.

  • На співбесіди вступник з'являється з паспортом, при пред'явленні якого він отримує «Листок співбесіди».

  • Для проведення співбесіди головами атестацій них комісій попередньо готуються переліки питань відповідно до «Програми фахових вступних випробувань». Програма фахових вступних випробувань оприлюднюється засобами наочної інформації на інформаційних стендах структурного підрозділу університету.

  • Вступник одержує питання і відповідач на них без попередньої підготовки.

  • Результати співбесіди оцінюються за 12-бальною шкалою і відмічаються у «Листку співбесіди».

  • Рівень знань вступника за результатами співбесіди заноситься також до відомості і підтверджується підписами трьох членів комісії. Відомість оформляється одночасно з «Листком співбесіди» вступника і передається до приймальної комісії.

Заяву про апеляцію вступник може подати в день оголошення результатів співбесіди до 17.00 години.


Зав. кафедрою ДВЗ доц. Сторчеус Ю.В.

Голова атестаційної комісії проф.Могила В.І.


Схожі:

Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки "Машинобудування" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання
Пояснювальна записка складається з "Програм фахових вступних випробувань", "Вимог до рівня підготовки вступників", "Літератури",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка фахового вступного випробування на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки бакалавра з нормативним терміном навчання на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста на напрям «Інженерна механіка»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Переліку рекомендованої...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Філософія»
Пояснювальна записка складається з «Програми фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки випускників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальність «Економіка довкілля і природних ресурсів»
Пояснювальна записка складається з «програми фахових випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури», «Порядку...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових випробувань для вступників на освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра
Пояснювальна записка складається з “Програми фахових вступних випробувань”, “Вимог до рівня підготовки вступників”, "Критеріїв оцінювання",...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Пояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на напрям підготовки \"Машинобудування\" для абітурієнтів з нормативним терміном навчання iconПояснювальна записка щодо проведення фахових вступних випробувань на спеціальності «Інформаційні управляючі системи та технології» «Інформаційні технології проектування»
Пояснювальна записка складається з «Програм фахових вступних випробувань», «Вимог до рівня підготовки вступників», «Літератури»,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи