Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С icon

Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
НазваУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
Дата01.08.2012
Розмір47.1 Kb.
ТипДокументи


УДК 657

Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С.


м. Луганськ


ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ОБЛІКУ І КОНТРОЛЮ ЯК ФУНКЦІЙ УПРАВЛІННЯ


У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку і контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку і контролю як функцій управління. Рис. 1. Дж. 7.

Ключові слова: облік, контроль, система управління, інформація, прийняття управлінських рішень.


Постановка проблеми. Сучасний соціально-економічний стан України потребує значних перегляду методів управління та постійного їх вдосконалення у зв’язку зі зміною форм власності та створенням підприємств нових організаційно-правових форм. Особливу актуальність набуває підвищення контрольних функцій обліку, що пов’язано з багатьма факторами методологічного, організаційного, інформаційного, технологічного, економічного та соціального характеру.

Всі об’єкти обліку на підприємствах відображаються у відповідних формах і підлягають контролю. Вибір форми, часу, раціональних прийомів і методів контролю визначаються формою обліку. При визначенні об’єктів та форм контролю важливо враховувати, що повинно контролюватися за допомогою бухгалтерського обліку, а що за допомогою контролю як функцій управління.

Методично і методологічно контроль тісно пов’язаний з обліком. Як функції управління вони з’явились з виникненням держави і у своєму розвитку зазнали значних методологічних змін, які засновувались на ідеалістичних поглядах і сукупності примітивних форм та методів ведення обліку і контролю.

^ Аналіз останніх досліджень і публікацій. У економічній літературі висловлюється дуже багато поглядів з приводу взаємозв’язку обліку та контролю. Дані питання досліджувались такими науковцями як А.А. Додонов, В.Ф. Палій, Я.В. Соколов, М.В. Кужельний, М.Г. Чумаченко, Є.А.Кочерин та багато інших, але всі вони є тільки стверджувальними, тобто обмежуються лише констатацією того, що облік і контроль тісно пов’язані між собою. Однак сутність цього зв’язку, його причинно-наслідковий характер, методологічні основи ніким не досліджувались, що і є одною з причин плутанини у визначенні мети, функцій, сутності і предмета контролю.

Сьогодні, у більшості літературних джерел, облік та контроль визначаються як важливі, тісно взаємопов’язані, але до того ж самостійні функції управління. Однак, насправді, починаючи з визначення мети, задач та предмета обліку та контролю, нерідко відбувається протилежне – продовжується ототожнення обліку з контролем.

^ Метою статті є дослідження взаємозв’язку обліку та контролю як функцій управління, уточнення сутності, функцій та мети бухгалтерського обліку та контролю.

^ Матеріали та результати дослідження. Важливість бухгалтерського обліку визначає його особливе місце та роль серед функцій управління. Облік є основою планування, організації, нормування, стимулювання, контролю. Головною ознакою бухгалтерського обліку на сучасному етапі є інформаційне сприяння вирішенню завдань, пов’язаних з оптимізацією використання ресурсів, забезпечення ефективного функціонування капіталу в межах економічної одиниці та національної економіки [2, c.13]. Облік є основним джерелом інформаційного забезпечення для здійснення різних функцій управління, включаючи контроль; виступає у якості основи єдиної системи обліку та статистики, оскільки використовує дані оперативного і статистичного обліку, контролює їх достовірність і одночасно дає велику кількість бухгалтерської інформації для оперативного управління.
Рис. 1. Значення обліку в системі управління


Таблиця 7

Порівняльна таблиця відсотку зменшення потреби підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць та кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

Види економічної діяльності

2008/2007

На скількі % зменьшилась потреба підприємств у працівниках на заміщення вільних робочих місць

Кількість зайнятого населення за видами економічної діяльності

Усього

У тому числі

місця робітників

посади службовців

місця, які не потребують професійної підготовки

Усього

-46,32%

-54,90%

31,85%

41,38%

+0,32%

Сільське господарство, мисливство та лісове господарство

-45,21%

-48,72%

-41,67%

-40,91%

-4,84%


 (2)

де – кількісний (якісний) показник стану потенціалу підприємства та його складових.

.


Література

  1. Борідкін О.С. Внутрішньогосподарський (управлінський) облік: концепція і організація // Бухгалтерський облік і аудит. – 2001. - №2. - С.74-75.Афанасьева И.И., Кудацкая Т.С. Взаимосвязь учета и контроля как функций управления // Вестник Восточноукр. национ. ун-та им. В. Даля – 2010. - № 11 (153). – С.

В статье уточнены сущность, функции и цели бухгалтерского учета и контроля, рассмотрена взаимосвязь учета и контроля как функций управления. Рис. 1. Ист. 7.

Ключевые слова: учет, контроль, система управления, информация, принятие управленческих решений.

Afanaseva I.I., Kudatskaya T.S. Interrelation of the account and control as management functions // East Ukrainian National University named after Vladimir Dal Bulletin – 2010. - № 11 (153). – P.

In article functions and the accounting and control purposes are specified essence, the interrelation of the account and control as management functions is considered. Fig. 1. Ref. 7.

Keywords: the account, control, a control system, the information, acceptance of administrative decisions.


Афанас’єва Інна Іванівна – кандидат економічних наук, доцент кафедри обліку і аналізу господарської діяльності Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля (м.Луганськ)


Статья подана 21.04.10

Схожі:

Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
move to 213-161064
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку і контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку і контролю як функцій...
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С
У статті уточнено сутність, функції та мети бухгалтерського обліку І контролю, розглянуто взаємозв’язок обліку І контролю як функцій...
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657: 634 Михальська В. В., аспірантка
Відображення біологічних активів садівництва у фінансовій звітності бюджетних установ
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657 912 Кателикова Т. И
Ориентированного бухгалтерского учета в сфере снабженческо-сбытовой сельскохозяйственной потребительской кооперации
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657. 1 Зеленіна О. О., к е. н., доц
Склад правопорушень та відповідальність за їх допущення при здійсненні міжнародних розрахунків: обліково-податковий аспект
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657 011. 56 Метрологічна система показників ефективності вкладення капіталу в торгівлю товарами туристичного призначення Метрологическая система показателей эффективности вложения капитала в торговлю товарами туристского назначения

Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 657. 664 Шляхи вдосконалення обліку готової продукції
Облік готової продукції є важливою темою для розгляду і її актуальність полягає в тому, що більшість підприємств України займається...
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 336. 71: 657. 37 Грищенко О. А., к э. н
На рис. 1 нами предлагается модель устойчивого развития общества, которая наглядно показывает, что все системы общества взаимосвязаны,...
Удк 657 Афанас’єва І.І., Кудацька Т. С iconУдк 336. 71: 657. 37 Грищенко О. А., к э. н
На рис. 1 нами предлагается модель устойчивого развития общества, которая наглядно показывает, что все системы общества взаимосвязаны,...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи