Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» icon

Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти»
НазваВельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти»
Сторінка1/3
Дата01.08.2012
Розмір0.59 Mb.
ТипРегламент
  1   2   3Вельмишановний(на)Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет і регіон: проблеми сучасної освіти» запрошує Вас взяти участь у роботі конференції, яка відбудеться 27-28 жовтня 2010 року.

Ваша доповідь включена до програми конфере­нції. Ваші тези подані до друку у «Збірник наукових праць Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля».

Робота конференції – відповідно до програми, яка буде надана учасникам конференції або надіслана на ад­ресу авторів доповідей.

^ Адреса університету і телефони для контактування:

91034, м. Луганськ, квартал Молодіжний, 20а,

Схід­ноукраїнський національний університет імені Воло­димира Даля, ауд. 417, II корпус.

^ Серебряков Олександр Іванович, начальник відділу науково-методичної роботи, кімн. 254, I-й корпус, тел.(0642) 50-07-32, факс (0642) 41-31-60.

Лисих Людмила Петрівна, провідний фахівець лабораторії інформаційно-методичного забезпечення навчального процесу, кімн. 247, I-й корпус, тел. (0642) 41-84-78, факс (0642) 41-31-60.


Транспорт: тролейбуси, автобуси, маршрутні таксі. Зупинка "Східноукраїнський національний уні­верситет імені Володимира Даля".


Учасники конференції зможуть проживати у санаторії-профілакторії університету, розташованому у студентському містечку, або в готелях міста (за бажанням).

Квитки на зворотний проїзд просимо придбати завчасно.

Оргкомітет

^ РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ

Науково-практичної конференції

Університет і регіон:

проблеми сучасної освіти”


Робота конференції: 27-28 жовтня 2010 р.

Термін роботи: з 12-00 до 17-00

Регламент роботи:

доповідь на пленарному засіданні - до 15 хв.

на секції - до 10 хв.


27 жовтня, середа

11.30-12.00. Реєстрація учасників.

Рекреація аудиторного корпусу.


^ 12.00. ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ.

Конференц-зала,

аудиторний корпус.

14.00-17.00. Робота секцій за програмою.


28 жовтня, четвер

14.00-16.30. Робота секцій за програмою.

^ 17.00. ЗАКЛЮЧНЕ ЗАСІДАННЯ.

Конференц-зала,

аудиторний корпус.


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ


27 жовтня 2010 року, середа, 12-00.

Конференц-зала,

аудиторний корпус.


 1. Відкриття конференції. Вступне слово.

^ О. Л. ГОЛУБЕНКО – ректор Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, член-кор. АПН України, доктор технічних наук, професор - голова органі­заційного комітету.


 1. Досвід і проблеми підготовки екологів в університеті дослідницького типу.

^ М. Ф. СМИРНИЙ – перший проректор Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, доктор технічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України.


 1. Інтелектуальний процес в освітньому просторі.

^ Ю. І. ОСЕНІН – проректор з наукової роботи, доктор технічних наук, профе­сор Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, Заслужений діяч науки і техніки України.


 1. XXI століття: культура – людина – університет.
  ^ В. К. СУХАНЦЕВА – декан філософського факультету, доктор філософських наук, професор Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, Заслужений діяч науки і техніки України.
 1. Університети світового класу: утопія чи реальність?

^ Б. Г. НАГОРНИЙ – доктор соціологічних наук, професор, завідуючий кафедрою соціології Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, Заслужений діяч науки і техніки України.


 1. Економічні проблеми розвитку вишів регіону.

^ Є. І. ЧЕРНЯВСЬКА – доктор економічних наук, професор кафедри управління персоналом і економічної теорії Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля.


 1. Антропоцентричний підхід щодо освіти в сучасному вищі.

^ В. В. ТРЕТЬЯЧЕНКО – доктор психологічних наук, професор, завідуюча кафедрою психології Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля, Заслужений діяч науки і техніки України.


 1. Наукове методичне забезпечення і методична діяльність у відповідності до вимог дослідницького університету.

^ О. І. СЕРЕБРЯКОВ – начальник науково-методичного відділу, кандидат технічних наук, доцент Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля.


 1. Проблеми загальнокультурної компетентності майбутніх фахівців технічних спеціальностей.
  ^ Г. О. БОЙКО - начальник науково-дослідної частини, ка­ндидат технічних наук, доцент Східноукраїнського націона­льного університету імені Володимира Даля.Секція 1. БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

І ПЕРЕБУДОВА НАВЧАЛЬНОЇ

РОБОТИ


Голова – ^ М. Ф. СМИРНИЙ, д.т.н., проф.

Заступники голови: В. А. СЛАЩОВ, к.т.н., проф.

О. В. ДОДОНОВА, зав. лаб.


27 жовтня 2010 року, середа, з 14.00 до 17.00,

ауд. №228, II-й корпус.

28 жовтня 2010 року, четвер, з 14.00 до 16.30,

ауд. №228, II-й корпус.


 1. Роль екологічної освіти у посиленні інтеграційних тенденцій в країнах Євроатлантичного регіону.

В. В. Червонецький,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Сучасні напрямки удосконалення професійної підготовки маркетологів відповідно до вимог Болонського процесу.

^ Т. С. Максимова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Відродження української культури через мову.

^ В. М. Москалюк,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Профессионализм педагога – основа учебного процесса высшей школы.

^ В. Г. Буряк, В. Н. Старченко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Высшая школа и глобальные смысловые парадигмы.

^ А. В. Яковенко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Инновации в образовании: понятие, сущность, характеристика и классификация.

^ В. В. Аронова,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Задачи стоящие перед высшей школой по подготовке специалистов высокоразвитого общества.

^ С. Г. Качурин,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Кредитно-модульная система организации учебного процесса.

^ Л. Б. Малеткина,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Моє бачення якою повинна бути освіта майбутнього в Україні.

^ О. В. Федорова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Формирование компетенций преподавателя дистанционного образования в вузах.

^ Н. А. Калиненко, М. Б. Макаренко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Майбутнє системи вищої освіти в Україні.

^ Г. О. Войтенко, В. П. Войтенко, Л. О. Теліс,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Форми партнерства між вищими навчальними закладами і роботодавцями щодо сприяння працевлаштуванню молоді в Україні.

І. О. Виперайленко, Л. В. Котова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Медиаобразование как защита аудитории СМИ от негативного воздействия массовой информа-ции.

^ В. Н. Гвоздев,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Новая концепция подготовки кадров.

^ В. А. Герцик,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Формування маркетингової політики промислового підприємства на основі аналізу взаємовідносин.

^ О. С. Жданова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Проблеми викладання маркетингу в системі вищої освіти.

^ О. А. Журавльова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


17. Информационно-технологическая подготовка как основная цель профессионального образования.

^ Е. А. Ивченко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Максимизация результативности деятельности ВУЗа на основе маркетинговой концепции.

^ Е. Е. Шапран,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Правовий статус профспілок: сучасні проблеми його вивчення та вдосконалення.

І. І. Шамшина,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Підвищення якості навчання у ВНЗ за рахунок впровадження рейтингової системи.

^ Т. М. Терещенко, В. В. Додонова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Возможные пути повышения конкурентоспособности выпускников высших учебных заведений на рынке труда.

^ Н. А. Татаренко, Ю. В. Дёмушкина,

Луганский областной центр занятости, г. Луганск.


 1. Парадигма екологоорієнтованого розвитку економіки.

^ С. М. Смірная,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Стимулювання опанування українською мовою у навчальному процесі.

^ В. А. Слащов, В. І. Додонов,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Вивчення питань безпеки життєдіяльності при викладанні спеціальних дисциплін.

^ В. А. Слащов, О. В. Додонова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Ринок праці документознавців: до постановки проблеми.

І. М. Сілютіна, М. М. Чурсін,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Аналітична ретроспектива досвіду радянської вищої школи в Україні: висновки для сучасності.

^ Н. М. Сафонова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Впровадження концепції безперервної освіти у вищому навчальному закладі.

^ М. Д. Аптекар, Ю. О. Свинороєв,

Краснодонський факультет інженерії та менеджменту Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, м. Краснодон.


 1. Концепція логістики в стратегії розвитку ринку освіти.

^ Г. А. Плахута, О. В. Плахута,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Инновационные технологии международного бизнеса в оффшорных зонах.

^ П. Б. Петрук,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Ставлення радянської влади щодо участі осередків РПЦ в освітньому процесі Донбасу.

(до питання про зміст вищої історичної освіти в Україні)

^ С. А. Підченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля, м. Луганськ.


 1. Формування інноваційного освітнього середовища у вищих навчальних закладах у контексті вимог Болонського процесу.

^ Ю. Ю. Корнієнко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Необхідність розробки та здійснення моніторингу якості освіти в Україні в умовах інтеграції у Болонський процес.

^ Ю. А. Тищенко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Освіта в системі професіоналізації менеджменту.

А. Ю. Тищенко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


Секція 2. МЕТОДОЛОГІЧНИЙ І

^ ПСИХОЛОГІЧНИЙ РЕСУРС

ПРОСТОРУ ВИЩОЇ ОСВІТИ


Голова – В. В. ТРЕТЬЯЧЕНКО, д.психол.н., проф.,

Засл. діяч науки і техніки України.

Заступник голови – ^ Ю. О. БОХОНКОВА,

к. психол. н., доц.

Секретар – Л. П. ЛИСИХ, с.н.с.


27 жовтня 2010 року, середа, з 14.00 до 17.00,

ауд. №427, II -й корпус.

28 жовтня 2010 року, четвер, з 14.00 до 16.30,

ауд. №427, II -й корпус. 1. Міжособистісне насилля як психологічна проблема сучасного суспільства.

В. В. Третьяченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Формування духовних цінностей в сучасній вищій школі.

^ Л. П. Лисих,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Socio-psychological aspects of foreign language learning.

^ I. Afonina,

Volodimir Dahl East Ukrainian National University of Lugansk.


 1. Інвестиційний ринок в Україні: психологічні чинники його сучасних обмежень.

Я. І. Бєлоусов,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологічні чинники перетворення бухгалтерської справи в науку про куплю-продаж.

^ Л. І. Бєлоусова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Проблема поширення в Україні нерегульованого ринку продаж та необхідність обмеження завезення “дешевої продукції” з-за кордону.

^ К. І. Бєлоусова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Негативні сторони дитячої обдарованості.

^ Л. О. Бєкрєшева,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціально-психологічні умови адаптації підлітків 14-16 років до навчальної діяльності.

^ Ю. О. Бохонкова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Проблеми комп’ютерної залежності у студентської молоді.

^ М. С. Бриндак,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологічні та гендерні комплектування груп при застосуванні активних методів навчання.

^ Л. В. Вереіна,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціалізація студентської молоді засобами масової комунікації.

^ О. Я. Воєводіна,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Екологічна криза та здоров’я людини.

^ М. М. Воронов, М. В. Воронов,

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, м. Луганськ.


 1. Формування правильної постанови студентів засобами фізичного виховання.

^ М. В. Воронов,

Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка, м. Луганськ.


 1. Функціональна компетентність як чинник успішної професійної діяльності керівника.

^ О. О. Гамага,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціокультурне проектування соціально-нормативної активності студентської молоді.

^ С. О. Гарькавець,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Гендерні особливості до просторової орієнтації в освіті.

^ Л. О. Довлад,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Managing emotions is part of successful negotiations.

^ K. G. Kluchnikova, I. D. Garus,

Volodimir Dahl East Ukrainian National University of Lugansk.


 1. Соціально-психологічні аспекти адаптації ув’язнених до умов ізоляції та режиму утримання.

І. Є. Жигаренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціальна підтримка як інтерперсональна складова адаптаційного потенціалу особистості.

^ Н. Є. Завацька,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Мотивация в e-learning.

Н. А. Калиненко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. До проблеми удосконалення стандартів вищої освіти.

^ О.Г. Єфіменко,

Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, м. Київ.


 1. Актуальність профілактики захворюваності на туберкульоз серед молоді та студентів.

І. П. Кратінова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологія суб’єктного образа як концептуально-методологічне підґрунтя екологічної свідомості.

^ В. В. Левченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психолого-педагогічні основи поширення професійної компетентності викладача в умовах спрямованого проектного навчання і технології ТОГІС.

^ О. О. Левченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціально-психологічна характеристика конфліктів в педагогічній діяльності.

^ Т. С. Леміш,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Синдром “Професійного вигоряння” як результат хронічного професійного стресу в педагогічній діяльності.

^ О. В. Літвінова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціально-психологічні особливості Інтернет – спілкування студентської молоді.

^ О. Г. Лосієвська, В. В. Лосієвський,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Гендерні особливості факторів соціалізації особистості.

^ Д. Ю. Мамаєв,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціально-психологічне значення організаційних обрядів в процесі формування організаційної культури.

^ О. О. Мітічкіна,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Лаборатно-дослідницький комплекс з вивчення індивідуальних властивостей пам’яті.

^ Ю. М. Мечетний, С. Д. Корчиков,

І. П. Кратінова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Теоретичні засади валеологічних технологій.

^ Ю. М. Мечетний, І. П. Кратінова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Щодо профілактики ВІЛ/СНІДу на заняттях з валеології.

^ Ю. М. Мечетний, К. В. Яковлєва,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Учёт психофизических особенностей личности студентов при обучении русскому языку как иностранному.

^ Т. Н. Мищенко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Соціально-психологічні проблеми формування молодої родини в сучасному суспільстві.

^ О. П. Носко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Гуманізація вищої освіти як невід’ємна складова формування комунікативної культури майбутніх психологів.

^ Л. А. Пономаренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологічні особливості корекційної роботи з дітьми, які виховуються в умовах депривації.

^ О. А. Сидоренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Социум как фактор номинации внутригородских объектов Луганска.

^ Т. Б. Жулий,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Психолого-педагогічні особливості використання в процесі навчання у вищих навчальних закладах новітніх технологій.

^ Д. В. Сорочан,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Формирование здорового образа жизни студенческой молодежи способами образования.

^ И. В. Харченко, Е. С. Мельник,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Базовые компетенции и математическая грамотность в науке на примере специальности “Прикладная физика”.

^ Е. И. Харченко, Е. Ю. Лыштван, А. В. Чаленко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.


 1. Мотивация учебной деятельности студентов направления “Прикладная физика”.

^ Е. И. Харченко, А. В. Чаленко,

Восточноукраинский национальный университет имени Вла-димира Даля, г. Луганск.

Л. Шиленкова,

КУ “ЛУВК СОШ I-II ступеней-лицей №24”, г. Луганск.


 1. Статусне положення особистості та проблема його визначення.

^ Т. С. Шарапова,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Православна духовність як засіб формування здорового способу життя студентської молоді.

^ А. І. Яковенко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Проблема патріотичного виховання в сучасній регіональній освітній системі.

^ В. А. Дроговоз,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Цивилизационно-гуманистические приоритеты современного образования.

^ Н. В. Вольвак,

Луганский политехнический колледж Аграрного национального университета, г. Луганск.

Т. Б. Сосновская,

Колледж Восточноукраинского национального университета имени Владимира Даля, г. Луганск.


 1. До питання про заселення Бессарабії в середині XIX ст.

І. В. Довжук,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологічні чинники виникнення шлунково-кишкових захворювань у дитини в підлітковому віці.

^ В. Далевська,

учениця 11 класу КЗ “Л ЗОШ I-III ступеню №18” , м. Луганськ.

Керівник Л. А. Пономаренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Етнічні уявлення сучасної молоді як показик сформованості етнічної і диктичності.

М. Силка,

учениця 10 класу КЗ “ЛНВК СШ I ступеню-гімназія №42” , м. Луганськ.

Керівник ^ Л. А. Пономаренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Соціально-психологічні чинники екстремальної поведінки підлітків.

^ Т. Куцова,

учениця 11 Валуйської ЗОШ №2 Ст.-Луганського р-ну Луганської області.

Керівник Л. А. Пономаренко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Особливості відношення до праці дорослих з патологією зору.

^ О. В. Шевченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Митна справа в Київській Русі.

^ П. Б. Петрук,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.


 1. Психологічні особливості сучасного підлітка з неповної сім’ї.

^ В. О. Третьяченко,

Східноукраїнський національний університет імені Володими-ра Даля, м. Луганськ.

  1   2   3

Схожі:

Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconВельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти»
Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» запрошує Вас взяти участь у роботі...
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconВельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти»
Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» запрошує Вас взяти участь у роботі...
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconВельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти»
move to 213-161119
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconПерелік публікацій кафедри англійської мови за 2007 рік
Збірник наукових праць на підставі конференції «Університет і регіон» Проблеми сучасної освіти
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconПерелік публікацій кафедри англійської мови за 2007 рік
Збірник наукових праць на підставі конференції «Університет І регіон» Проблеми сучасної освіти
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» icon«Актуальні проблеми практичної психології»
Мета конференції розвиток творчої активності фахівців у сфері практичної психології, залучення їх до рішення актуальних задач сучасної...
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconШановні колеги Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових умовах»
Оргкомітет запрошує Вас взяти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективи розвитку економіки в ринкових...
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconРішення науково-практичної конференції " Актуальні проблеми прикладної фізики " 22-24 жовтня 2007 р., м. Луганськ
За результатами роботи науково-практичної конференції “Актуальні проблеми прикладної фізики” постановили
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconВсеукраїнська науково-практична конференція «xvi міжнародний медичний конгрес студентів І молодих вчених»
Запрошуємо Вас 23-25 квітня 2012 року прийняти участь у роботі Всеукраїнської науково-практичної конференції
Вельмишановний(на) Оргкомітет XVI науково-практичної конференції «Університет І регіон: проблеми сучасної освіти» iconШановний
Оргкомітет запрошує Вас узяти участь у роботі Міжнародної студентської науково-практичної конференції "Студентське самоврядування...
Додайте кнопку на своєму сайті:
Документи


База даних захищена авторським правом ©zavantag.com 2000-2013
При копіюванні матеріалу обов'язкове зазначення активного посилання відкритою для індексації.
звернутися до адміністрації
Документи